MATEMATIČKA INDUKCIJA

Princip matematičke indukcije glasi: Ako za neko tvrdjenje T (n) , n ∈ N važi:

1) T (1) je tačno 2) T (n) ⇒ T (n + 1) je tačno za ∀n = 1,2,... tada je tvrdjenje T (n) tačno za ∀n ∈ N Može se desiti da tvrdjenje Tn nije tačno za svako n ∈ N već počev od nekog prirodnog broja n0 > 1 pa , tj. da je Tn tačno za n = n0 , n0 + 1, n0 + 2,... Tada se dokazivanje metodom matematičke indukcije radi na sledeći način: 1) Proverimo tačnost tvrdjenja Tn0 2) Dokazujemo da za bilo koje n > n0 iz tačnosti tvrdjenja Tn sledi tačnost tvrdjenja Tn + 1
Postupak Praktično, mi ćemo indukciju sprovoditi:

i) ii) iii)

Proverimo da li je tvrdjenje tačno za n=1 Predpostavimo da je tvrdjenje tačno za n=k Dokazujemo da je tvrdjenje tačno za n=k+1
Zadaci:

1) Dokazati da je : 1 + 2 + 3 + ... + n =

n(n + 1) 2

i) Najpre proverimo dali je tvrdjenje tačno za n=1.(to jest gde vidimo n stavimo 1) 1(1 + 1) 1= ⇒ 1 = 1 tačno 2

ii) Pretpostavimo da je tvrdjenje tačno za n=k (to nam je indukcijska hipoteza) Gde vidimo n stavimo k k (k + 1) 1 + 2 + 3 + ... + k = 2
www.matematiranje.com

1

1 + 2 + 3.iii) Da dokažemo da je tvrdjenje tačno za n=k+1 Najpre vidimo šta treba da dokažemo.. da na obe strane hipoteze dodamo izraz (k+1)... ovo treba da dokažemo!!! odnosno: 1 + 2 + . + k + (k + 1) = k (k + 1) + (k + 1) 2 (k + 1)(k + 2) 2 Sad nam preostaje da ‘’sredimo’’ desnu stranu i iz nje dobijemo Dakle: k (k + 1) k + 1 k (k + 1) + 2(k + 1) + = 2 1 2 = Izvučemo zajednički (k + 1) (k + 1)(k + 2) = 2 Ovim je dokaz završen.. + k + (k + 1) = ↑ (k + 1)(k + 1 + 1) 2 (k + 1)(k + 2) 2 Znači ... Vidimo da u hipotezi ‘’fali’’ (k+1).. + n 2 = n(n + 1)(2n + 1) 6 i) Proverimo da li je tvrdjenje tačno za n = 1 1(1 + 1)(2 ⋅1 + 1) 12 = ⇒ 1 = 1 tačno 6 Pretpostavimo da je tvrdjenje tačno za n = k 2 ii) .. 1 + 2 + . To je TRIK... + k = k (k + 1) 2 Pretposlednji član Zastanemo malo i uporedimo leve strane hipoteze i onoga šta treba da dokažemo. 2) Dokazati da je: 12 + 2 2 + 32 + . + k + (k + 1) = Uvek krenemo od indukcijske hipoteze za koju smo pretpostavili da je uvek tačna 1 + 2 + 3. u početnoj formuli n zamenimo sa k+1 ali uvek na levoj strani napišemo i predposlednji član.

...... Dakle: k (k + 1)(2k + 1) (k + 1) 2 k (k + 1)(2k + 1) + 6(k + 1) 2 + = 6 1 6 [Izvučemo ‘’zajednički’’ (k + 1) ] (k + 1)[k (2k + 1) + 6(k + 1)] 6 2 (k + 1) 2k + k + 6k + 6 = 6 2 (k + 1) 2k + 7k + 6 = 6 = Ovo kad ‘’sredimo’’ treba da (k + 1)(k + 2)(2k + 3) nam da 6 [ [ ] ] Izraz 2k 2 + 7k + 6 ćemo rastaviti na činioce upotrebom znanja iz kvadratne jednačine: ak 2 + bk + c = 0.....matematiranje. 12 + 2 2 + ....... 2 = 4 3 k1 = − 2 k 2 = −2 www..... + k 2 + (k + 1) 2 = 6 (k + 1)(k + 2)(2k + 3) tj... + k 2 + (k + 1) 2 = + (k + 1) 2 6 Leva strana onog što treba da dokažemo......12 + 2 2 + ... + k 2 + (k + 1) 2 = 6 Krenimo od indukcijske hipoteze i na obe strane dodamo (k + 1) 2 k (k + 1)(k + 2) 12 + 2 2 + .com 3 .a(k − k1 )(k − k 2 ) 2k 2 + 7 k + 6 = 0 − 7 ±1 k1. + k 2 = k (k + 1)(2k + 1) 6 iii) Da dokažemo tvrdjenje za n = k + 1 Uvek prvo vidimo šta treba dokazati!!! (k + 1)(k + 1 + 1)(2(k + 1) + 1) 12 + 2 2 + ........

. + + = + 1⋅ 3 3 ⋅ 5 (2k − 1)(2k + 1) (2k + 1)(2k + 3) 2k + 1 (2k + 1)(2k + 3) ii) iii) ovo treba da se ‘’sredi’’ na k +1 2k + 3 4 .. + = 1⋅ 3 3 ⋅ 5 (2k − 1)(2k + 1) 2k + 1 na obe strane ćemo dodati 1 (2k + 1)(2k + 3) 1 1 1 1 k 1 + + ..... + = 1⋅ 3 3 ⋅ 5 (2n − 1)(2n + 1) 2n + 1 i) Proverimo da li je tvrdjenje tačno za n=1 1 1 1 1 = ⇒ = tačno!!! (2 ⋅1 − 1)(2 ⋅1 + 1) 2 ⋅1 + 1 3 3 Pretpostavimo da je tvrdjenje tačno za n=k 1 1 k 1 + + .Dakle: ⎛ 2k 2 + 7k + 6 = 2⎜ k + ⎝ Vratimo se u zadatak: = (k + 1)[2k 2 + 7k + 6] (k + 1)(2k + 3)(k + 2) = 6 6 3⎞ ⎟(k + 2) = (2k + 3)(k + 2) 2⎠ 3) Dokazati da je: 1 1 n 1 + + ... + + = 1⋅ 3 3 ⋅ 5 (2k − 1)(2k + 1) (2k + 1)(2k + 3) 2k + 3 Dokaz ćemo kao i obično početi od indukcijske hipoteze 1 1 k 1 + + . Prvo da vidimo šta treba da dokažemo! 1 1 k +1 1 1 + + ... + = 1⋅ 3 3 ⋅ 5 (2k − 1)(2k + 1) 2k + 1 Dokažemo da tvrdjenje važi za n=k+1.

com 5 . 2 = 4 1 k1 = − 2 k 2 = −1 Vratimo se u zadatak: (2k + 1)(k + 1) (2k + 1)(2k + 3) k +1 = 2k + 3 = 4) Dokazati da je 5 n −1 + 2 n deljiv sa 3 i) Za n=1 5n −1 + 2 n = 51−1 + 21 = 5o + 2 = 1+ 2 = 3 Tačno ii) Pretpostavimo da je tvrdjenje tačno za n=k to jest da je 5k −1 + 2 k deljivo sa 3 iii) Dokažimo da je za n=k+1 izraz deljiv sa 3: 5 n −1 + 2 n = 5 k +1−1 + 2 k +1 = 5 k −1+1 + 2 k ⋅ 21 = 5 5 ⋅ +2 ⋅ 2 k k −1 1 Važi: a m + n = a m ⋅ a n = 5 ⋅ 5 k −1 + 2 ⋅ 2 k Napišimo kao ‘’trik’’: 5 ⋅ 5k −1 = 3 ⋅ 5k −1 + 2 ⋅ 5k −1 to jest 5 = 3 + 2 www.matematiranje.1 k k (2k + 3) + 1 + = 2k + 1 (2k + 1)(2k + 3) (2k + 1)(2k + 3) = 2k 2 + 3k + 1 (2k + 1)(2k + 3) 2k 2 + 3k + 1 = a(k − k1 )(k − k 2 ) 1⎞ ⎛ = 2⎜ k + ⎟(k + 1) 2⎠ ⎝ = (2k + 1)(k + 1) 2k 2 + 3k + 1 = 0 − 3 ±1 k1.

a izraz 33(3k + 2 + 3k ) zbog broja 33=3·11 Ovim je dokaz završen.= 3 ⋅ 5k −1 + 2 ⋅ 5k −1 + 2 ⋅ 2 k = 3 ⋅ 5k −1 + 2(5k −1 + 2 k ) Ovde je sigurno deljivo sa 3.. Zašto? Izraz 3 ⋅ 5k −1 je deljiv sa 3 zbog činioca trojke. pošto kaže n > 1 prva stavka će biti da ispitamo da li je tvrdjenje tačno za n=2 6 . 5) Dokazati da je broj 6 2 n + 3n + 2 + 3n deljiv sa 11 Rešenje: i) za n=1 je 6 2 n + 3n + 2 + 3n = 6 2 + 33 + 31 = 36 + 27 + 3 = 66 = 6 ⋅11 tačno ii) pretpostavimo da je broj 6 2 k + 3 k + 2 + 3 k deljiv sa 11 iii) “odradimo” dokaz za n = k+1 6 2 ( k +1) + 3 k +1+ 2 + 3 k +1 = 6 2 k + 2 + 3 k + 2+1 + 3 k +1 = 6 2k ⋅6 + 3 2 k +2 ⋅3 + 3 ⋅3 = 1 k 1 (a m+ n = a m ⋅ a n ) 36 ⋅ 6 2 k + 3 ⋅ 3 k + 2 + 3 ⋅ 3 k = Sad treba neka ideja!!! Pošto uz 6 2 k imamo 36 trojke uz 3k + 2 i 3k ćemo napisati kao 36-33 Dakle: 36 ⋅ 6 2 k + 36 ⋅ 3k + 2 − 33 ⋅ 3k + 2 + 36 ⋅ 3k − 33 ⋅ 3k = − − −− − −− = 36(6 + 3 2k k +2 + 3 ) − 33(3 k k +2 +3 ) k Izraz 36(6 2 k + 3k + 2 + 3k ) je deljiv sa 11 zbog indukcijske pretpostavke.. Ovim je dokaz završen. + > 2n 24 n +1 n + 2 Pazi. 6) Dokazati da za ma koji prirodni broj n > 1 važi nejednakost: 1 1 1 13 + + . Izraz 2(5k −1 + 2 k ) je deljiv sa 3 zbog naše pretpostavke da je 5k −1 + 2 k deljiv sa 3.

i) n=2 1 1 7 14 + = = 3 4 12 24 14 13 tačno tvrdjenje > 24 24 ii) pretpostavimo da je tačno za n=k 1 1 1 13 + + .. + 2k + 1 + 2(k + 1) ⎟ − ⎜ k + 1 + k + 2 + . + + + k +2 k +3 2k 2k + 1 2(k + 1) Odredimo razliku S k +1 − S k !!! ⎛ 1 1 ⎞ 1 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 S k +1 − S k = ⎜ ⎜ k + 2 + k + 3 + ..matematiranje. po pretpostavci) k +1 k + 2 2k 24 1 1 1 1 1 = + + .... + ( Sk > . + + + − − − .... + + > k +2 k +3 2k 2(k + 1) 24 Moramo upotrebiti novi ‘’trik’’!!! Obeležimo sa: Sk = i S k +1 1 13 1 1 + + .. + 2k ⎟ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 1 1 1 1 1 1 1 1 = + + ..... − k +2 k +3 2k 2k + 1 2(k + 1) k + 1 k + 2 2k = svi se skrate sem: 1 1 1 = + − 2k + 1 2(k + 1) k + 1 1 ⋅ 2(k + 1) + 1 ⋅ (2k + 1) − 2(k + 1) = (2k + 1) ⋅ 2 ⋅ (k + 1) 2k + 2 + 2k + 1 − 4k − 2 = 2(2k + 1)(k + 1) 1 = >0 2(2k + 1)(k + 1) Ovo je sigurno pozitivno jer je k > 0 2k + 1 > 0 i k + 1 > 0 www..com 7 . + > k +1 k + 2 2k 24 da dokažemo da je tvrdjenje tačno za n=k+1 iii) dakle treba da dokažemo: 1 1 1 1 13 + + ...

Dakle: S k +1 − S k > 0 odnosno: 13 S k +1 > S k > 24 indukcijska hipoteza pa je S k +1 > 13 24 Ovim je dokaz završen!!! 7) Dokazati da je: 2 n > n 2 za svako n ≥ 5 Rešenje: Dokaz počinjemo za n = 5 i) n = 5 ⇒ 25 > 52 36 > 25 tačno ii) Pretpostavimo da je tvrdjenje tačno za n=k dakle 2 k > k 2 iii) Dokažimo da je tvrdjenje tačno za n=k+1 znači. treba da dokažemo: 2 k +1 > (k + 1) 2 ⎛ 1⎞ I ovde je potrebna nova ideja!!! Posmatrajmo izraz ⎜1 + ⎟ . ⎝ n⎠ 1 ⎛1⎞ 2 1 ⎛ 1⎞ 2 ⎜1 + ⎟ = 1 + 2 ⋅ 1 ⋅ + ⎜ ⎟ = 1 + + 2 n ⎝n⎠ n n ⎝ n⎠ 1 1 1 1 i ≤ pošto je n ≥ 5 ⇒ ≤ 2 n 5 25 n 2 1 2 1 ⎛ 1⎞ onda je ⎜1 + ⎟ = 1 + + 2 ≤ 1 + + 5 25 n n ⎝ n⎠ 2 1 11 1+ + = 1+ <2 5 25 25 ⎛ n +1⎞ ⎛ 1⎞ ⎟ <2 ⎜1 + ⎟ = ⎜ ⎝ n ⎠ ⎝ n⎠ (n + 1) 2 <2 n2 2 2 2 2 2 2 8 .

onda je i druge. (k + 1) 2 < 2 a hipoteza je 2 k > k 2 .com 9 . Napišimo ove dve nejednakosti jednu ispred 2 k ⎫ ⎪ (k + 1) ⎬ pomnožimo ih! (levu sa levom i desnu sa desnom stranom) 2> ⎪ k2 ⎭ 2k > k 2 2 (k + 1) 2 2 ⋅k k2 2 k +1 > (k + 1) 2 → a ovo smo i trebali da dokažemo 2k ⋅ 2 > www.matematiranje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful