i) Imam Hafs Sumbangan Imam Hafs dalam bacaan al-Quran adalah begitu besar.

Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ni membaca al-Quran dan mencetaknya adalah mengikut riwayat Hafs. Beliau ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud alAsadi al-Kufi al-Bazzaz. Riwayat Hidup dan Menuntut Ilmu Hafs dilahirkan pada tahun 90H. Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Asim yang merupakan ayah tirinya secara talaqqi. Berkata al-Dani: Hafs mengambil Qiraat daripada Asim secara tilawah (bacaan). Beliau pergi ke Baghdad dan mengajar serta membacakannya kepada manusia. Kemudian menetap beberapa waktu di Mekah turut mengajar dan membacakan kepada manusia. Kelebihan-kelebihannya Berkata Yahya bin Ma in: Riwayat yang sahih daripada bacaan Asim adalah riwayat Abi Umar Hafs bin Sulaiman. Berkata Abu Hisham al-Rifa i: Hafs merupakan murid Asim yang paling alim dengan qiraat Asim, Beliau lebih rajih dan sahih daripada Syu bah pada Dabt al- Huruf (meletakkan baris huruf-huruf al-Quran) Sumbangan-sumbangannya Hafs merupakan seorang ulama yang masyhur di dalam bidang Qiraat al-Quran. Ulama-ulama terdahulu berperanan besar di dalam menyebarkan ilmu agama Allah s.w.t. Begitu juga Hafs turut mempunyai ramai muridnya sebagai bukti ketinggian ilmu dan sumbangannya kepada masyarakat Islam. Sumbangannya melalui majlis-majlis ilmu, muzakarah, pengajaran dan sebagainya. Sehinggalah ilmu Qiraat ini berkembang sampai ke hari ini. Pada hari ini kebanyakan umat Islam menggunakan bacaan al-Quran mengikut riwayat Hafs. Ini menunjukkan terdapat keistemewaan dalam riwayat ini berbanding dengan riwayat-ruwayat lain. Antara keistemewaan riwayat ini ialah:

1. Sanad Imam Hafs bersambung dengan gurunya sehingga kepada Rasulullah s.a.w. 2. Perawi-perawi sanad Imam Hafs adalah di kalangan ulama yang muktabar

dan dihormati pada zaman mereka. 3. Khilaf yang terdapat pada bacaan Imam Hafs adalah sedikit jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain seperti terdapat hanya satu Imalah, satu Tashil, satu al-Raum atau al-Isymam, empat tempat Saktah dan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful