You are on page 1of 90

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN AKTIVITI KOKURIKULUM

KELAB SUKAN

1
BILANGAN HURAIAN SUKATAN AKTIVITI KELAB SUKAN MUKA SURAT

1. KELAB CATUR 03
2. KELAB BOLA KERANJANG 08
3. KELAB BOLING TENPIN 12
4. KELAB GOLF 17
5. KELAB HOKI 20
6. KELAB KRIKET 23
7. KELAB MEMANAH 26
8. KELAB OLAHRAGA 30
9. KELAB PING PONG 40
10. KELAB RAGBI 49
11. KELAB SEPAK TAKRAW 54
12. KELAB SKUASY 72
13. KELAB SOFBOL 74
14. KELAB BOLA JARING 79
15. KELAB TENIS 84
16. KELAB RENANG 87

2
1. HURAIAN SUKATAN KELAB CATUR

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN RUJUKAN
BIL SUKATAN (KBAT)
Pendaftaran keahlian. Pendaftaran ahli baru dan pendaftaran
1 Pendaftaran ahli semula ahli lama. Borang Perlembagaan
dan majlis Mengenali guru penasihat dan keahlian. kelab.
suaikenal AJK. Mengenali guru penasihat dan AJK kelab. Buku rekod
Memaklumkan kepada ahli perancangan kehadiran
Mengetahui kandungan minit aktiviti tahunan. kokurikulum.
mesyuarat agung.
Menerangkan perlembagaan kelab kepada
ahli. Memaklumkan kadar yuran berdasarkan
ketetapan minit mesyuarat agung.
Menghuraikan sejarah catur dunia. Buku rekod
2 Sejarah Ahli mendapat pengetahuan tentang sejarah kehadiran
permainan catur Menyenaraikan agensi-agensi permainan catur dunia dan tokoh catur dunia kokurikulum.
yang terlibat dalam bidang catur. seperti Kasparov dan Karpov.
Set catur dan
Ahli kelab dapat menyenaraikan agensi yang jam.
terlibat dalam bidang catur seperti FIDE,
MCF, dan CAS.

Guru menerangkan peralatan yang


diperlukan untuk bermain catur.

3
Ahli kelab mengetahui undang-undang Buku rekod
3 Peraturan Menyatakan undang-undang permainan catur FIDE (Federation kehadiran
pertandingan permainan catur. International Des Echecs) dan MSSM. kokurikulum.
catur
Menjelaskan tentang sistem Ahli kelab mengetahui jenis-jenis Buku log
pertandingan yang diamalkan. pertandingan seperti blitz, rapid, dan classic kokurikulum.
lelaki dan perempuan di bawah 18, 15 dan 12
tahun.

Ahli kelab mengetahui sistem pertandingan


yang mengikut prinsip Sistem Swiss dan
maksud sistem pemecah seri (tie-break)
seperti Mata Solkoff/Buchholz, Mata
Sonneborn-Berger, Mata Media-
Solkoff/Media-Buchholz, Mata progresif
/kumulatif, Number of wins dan Individual
encounter
Mempertingkat kemahiran dalam Buku rekod
4 Teknik bermain permainan catur. Ahli kelab mengaplikasikan teknik-teknik kehadiran
catur bermain catur yang efektif. kokurikulum.
Menilai tahap kebolehan sendiri Buku log Set
setelah melalui satu perlawanan. Ahli kelab berlawan dengan rakan-rakan bagi catur dan jam.
mengetahui kebolehan dan kemampuan
sendiri.

4
5 Pertandingan Mengaplikasikan teknik-teknik kelab dibahagikan kepada beberapa Buku rekod
catur antara permainan catur. kumpulan mengikut pelbagai keupayaan . kehadiran
kelab kokurikulum.
Menajamkan bakat dalam Ahli kelab mengaplikasikan teknik-teknik Buku log
permainan catur. bermain catur yang telah dipelajarinya. kokurikulum.
Set catur dan
Ahli kelab berlawan antara kumpulan bagi jam.
menajamkan kemahiran mereka.
Buku rekod
6 Menganalisa Menganalisis langkah-langkah Ahli kelab membincangkan buku-buku yang kehadiran
buku catur yang permainan catur. berkaitandengan catur yang ada di pasaran. kokurikulum.
ada di pasaran Buku log
Menganalisa tentang buku-buku Ahli kelab merujuk buku-buku catur bagi kokurikulum.
mengenai permainan catur. mempelajari strategi baru permainan catur Buku-buku
dan menganalisis langkah-langkah catur.
permainan catur yang pernah dilakukan oleh Set catur dan
pemain catur ternama dunia. jam
Memilih pasukan elit sekolah Ahli kelab mengikuti latihan intensif yang
7 Program dalam kalangan ahli. dikendalikan oleh jurulatih profesional bagi Buku rekod
pembangunan menajamkan lagi kemahiran mereka dalam kehadiran
catur Menentukan ranking dalam permainan catur. kokurikulum.
kalangan ahli. Buku log
Ahli kelab melibatkan diri dalam beberapa kokurikulum.
pusingan perlawanan mini sebagai saringan
untuk memilih pasukan elit dan pasukan Set catur dan
pelapis sekolah. jam.
Ahli kelab berlawan sesama sendiri bagi
menentukan ranking mereka di peringkat
sekolah.

5
Ahli kelab menyediakan kertas kerja
8 Pertandingan Mengelolakan satu pertandingan program, membentuk jawatankuasa Diadakan satu
Catur Terbuka catur terbuka. pelaksana untuk menguruskan pertandingan pertandingan
dan mengadakan mesyuarat kerja bersama- terbuka.
Mengetahui prosedur untuk sama pihak pentadbir dan guru penasihat.
mengendalikan pertandingan catur. Dilaksanakan di
Format pertandingan (liga, kalah mati dsb). dewan besar.
Menyusun perancangan sebelum, Penyediaan borang penyertaan.
semasa dan selepas pertandingan Penyediaan surat-menyurat.
supaya pertandingan berjalan Menentukan yuran penyertaan.
lancar. Borang pemarkahan.
Menyusun jadual pertandingan.
Syarat & peraturan pertandingan.
Mengenal pasti perisian komputer Ahli kelab diberikan pendedahan bermain Buku rekod
9 Pertandingan permainan catur. catur dengan perisian khas (komputer) kehadiran
maya (berlawan secara berkala dan menilai tahap kemahiran kokurikulum.
catur dengan Menilai kebolehan sendiri . mereka jika dibandingkan dengan komputer. Bermain catur
komputer) dengan
Ahli kelab mengukur tahap kebolehan komputer.
mereka sendiri setelah melalui pengalaman
bermain dalam talian dengan menggunakan
aplikasi permainan di komputer.

Mengendalikan mesyuarat agung. Ahli kelab mengelolakan mesyuarat agung Perlembagaan


10 Mesyuarat Memilih AJK untuk sesi akan dengan dipantau oleh guru penasihat. Dijalankan di kelab
agung kelab datang. dalam kelas.
Merancang aktiviti untuk tahun Ahli kelab menyusun perancangan aktiviti
hadapan. dan membincangkan yuran untuk sesi akan
Menentukan kadar yuran setiap datang.
pelajar.

6
Menghasilkan satu gaya Ahli kelab mengumpulkan maklumat daripada Buku rekod
11 Mencipta gaya/ permainan catur . pelbagai sumber untuk mencipta gaya kehadiran
projek permainan catur. kokurikulum.
permainan catur Berkolaboratif sesama ahli untuk Buku log
(1 Murid 1 membudayakan permainan catur di Ahli kelab menghasilkan satu cara permainan kokurikulum.
Projek) sekolah. catur untuk mempelbagaikan teknik .
permainan. Set catur dan
jam.
Ahli kelab menghasilkan satu projek secara
berkumpulan untuk membudayakan
permainan catur di sekolah.
Membuat penilaian kendiri melalui Ahli kelab menyemak dan melengkapkan Buku rekod
12 Penilaian pencapaian secara individu setelah buku rekod PAJSK dengan penglibatan dan kehadiran
markah dan melalui pelbagai pertandingan pencapaian yang diperoleh sepanjang tahun. kokurikulum.
penghargaan sepanjang tahun. AJK kelab mengadakan majlis penghargaan Buku log
cemerlang kepada ahli kelab yang memperoleh kokurikulum.
Meraikan ahli kelab yang anugerah dan menunjukkan prestasi yang
cemerlang. cemerlang.
Mengambil inspirasi daripada Guru penasihat mengingatkan ahli kelab
kejayaan ahli yang lain. supaya sentiasa berusaha untuk memajukan
diri dan menajamkan teknik dalam permainan
catur.

7
2. HURAIAN SUKATAN KELAB BOLA KERANJANG

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI STRATEGI


PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) PERLAKSANAAN RUJUKAN

1 Pendaftaran ahli Pemilihan ahli kelab. Pengurusan Fail Kelab. Fail Induk Buku Panduan
dan lantikan Ahli Perlantikan AJK serta carta organisasi. Memahami Tugas dan Kokurikulum.
jawatankuasa. Pengurusan fail induk kelab. tanggung jawab setiap ahli. Modul latihan
Ucapan oleh guru penasihat serta pengerusi bola keranjang
kelab. Merancang aktiviti tahunan kelab. KPM.

2 Undang-undang Menjelaskan tentang undang-undang Teknik menyoal Buku tulis Buku peraturan
Dan Peraturan permainan bola keranjang. dan undang-
permainan Bola Perbincangan Fail Induk undang Bola
Keranjang Menentukan jenis-jenis kesalahan mengikut Keranjang
undang-undang permainan bola keranjang. Pengetahuan
Modul latihan
Taklimat dan tunjukcara permainan bola bola keranjang
Keranjang,fungsi setiap posisi , pengetahuan KPM.
tentang peralatan yang diperlukan.

3 Pemanasan Kepentingan latihan kekuatan dalam sesuatu Perbincangan Kon Buku peraturan
badan,Gerak aktiviti permainan, fungsi memanas badan dan undang-
kendur, ,gerak kendur serta menyejukan badan. Teknik soal-jawab undang Bola
Menyejukan Keranjang
Badan serta Aktiviti kekuatan otot dan latihan kekuatan otot
Latihan yang lain seperti latihan jeda,latihan litar dan Modul latihan
Kekuatan Otot. stamina. bola keranjang
KPM

8
4 Kemahiran Melatih murid mengenai teknik pergerakan Permainan kecil Bola keranjang Modul
Gerak badan yang betul untuk memastikan Kon latihan bola
Badan kepantasan,ketangkasan,koordinasi,keseimba Guru sebagai fasilitator. Wisel keranjang KPM.
ngan badan serta gerak balas.
Guru menyediakan satu permainan kecil untuk www.scrib.bola
murid. keranjang

5 Kemahiran Jenis-jenis hantaran. Permainan kecil. Kon Modul


Menghantar Bola latihan bola
Perlaksanan teknik menghantar dalam bola Guru sebagai fasilitator Bip keranjang KPM.
keranjang. Wisel
Elemen “TGFU” dalam www.scrib.bola
Guru menyediakan satu permainan kecil untuk permainan. keranjang
murid.Contoh permainan “Hantaran Bola
Lawan Pasukan Berlari Perlaksanaan”.

6 Kemahiran Jenis-jenis penerimaan bola. Permainan kecil Kon Modullatihan bola


Menerima bola Guru sebagai fasilitator Bola keranjang KPM.
Guru meminta murid menghuraikan beberapa Elemen TGFU diterapkan. Wisel
cara untuk menangkap bola. Teknik untuk www.scrib.bola
menangkap bola dengan betul. keranjang

Permainan kecil“Hantaran Bola Lawan


Pasukan Berlari Perlaksanaan”.

9
7 Kemahiran Pengetahuan tentang maksud mengelecek Tekniksoal-jawab . Bola Modullatihan bola
Mengelecek dan otot-otot yang terlibat . Perbincangan Kon keranjang KPM.
tentang teknik-teknik mengelecek yang betul . Perbincangan sesuatu Wisel
Menyatakan jenis-jenis mengelecek . masalah secara kumpulan www.scrib.bola
/individu. keranjang
Permainan kecil.Cadangan permainan
“Pergerakan mengacah”. Permainan kecil berasaskan
model TGFU.
Pengetahuan tentang maksud menghadang
8 Kemahiran dan otot-otot yang terlibat . Perbincangan Teknik soal-jawab Kon
Menghadang tentang jenis teknik menghadang. Perbincangan Bola
Menghuraikan jenis-jenis situasi teknik Guru sebagai fasilitator. Wisel
menghadang semasa menjaring/menghantar.

Cadangan Permainan kecil 3 on 3.


Soal-jawab Modul latihan
9 Kemahiran Dapat menyatakan maksud Rebound dan Perbincangan Kon bola keranjang
Rebound teknikl akuan yang betul. Menyatakan 2 jenis Model TGFU Bola KPM.
teknik rebound. Guru sebagai fasilitator wisel www.scrib.bola
CadanganPermainankecil 3 on 3. keranjang

10 Kemahiran Dapat menyatakan teknik lakuan yang betul Soal-jawab Kon Modu llatihan
Menjaring semasa menjaring . Menyatakan 3 kaedah Perbincangan Bola bola keranjang
menjaring. Model TGFU Wisel KPM.
Cadangan permainan 3 on 3 Guru bertindak sebagai www.scrib.bola
(serangan dan menjaring) fasilitator keranjang

10
Menjalankan permainan
11 Ujian Ujian kemahiran Bola Keranjang untuk menilai kemahiran Kon Modu
Kemahiran Ujian kemahiran asas iaitu Gerak asas setiap murid. Bola llatihan bola
badan,Menghantar dan menerima, Murid mempraktikan Wisel keranjang KPM.
Menggelacek, Menjaring , rebound dan kemahiran yang telah Bib www.scribbola
menghadang. dipelajari dalam permainan Borang keranjang
Guru menilai secara individu setiap murid. tersebut. penilaian
Mengadakan ujian melalui permainan.

12 Kejohanan Mini Kelabmengadakan Kejohanan Bola Keranjang Murid melaksanakan segala Kon Modul
Bola Keranjang Mini untuk ahli-ahli. aktiviti sepenuhnya. Guru Bola latihan Bola
bertindak sebagai pemantau. Wisel Keranjang KPM
Murid mengelolakan sepenuhnya kejohanan Menekankan elemen KBAT Jersi
ini. Mewujudkan AJK serta fungsinya. iaitu Pemikiran kreatif dan White board www.scrib bola
Memahami peranan serta tanggung jawab inovatif, Penyelesaian keranjang
setiap ahli. masalah dan penakulan serta
keupayaan pelajar.

11
3. HURAIAN SUKATAN KELAB BOLING TENPIN

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN
Sesi memperkenalkan guru Borang keahlian.
1 Pendaftaran Pendaftaran ahli. penasihat kepada ahli kelab. Buku BLAK.
Ahli dan Mengenali guru penasihat kelab. Borang kehadiran
Suaikenal. Merancang aktiviti kelab. Sesi suai kenal ahli kelab.
Pengerusi bersama ahli kelab Borang
perancangan
Berbincang bagi merancang kelab.
aktiviti kelab.
Melengkapkan papan kenyataan
2 Penyediaan dengan info tenpin boling. Mencari bahan di internet. Artikel berkenaan https://www.scribd.
bahan papan sukan boling. com/doc/59607383
kenyataan kelab Memaklumkan aktiviti kepada Membahagikan sudut mengikut /Sejarah-Bowling
boling. semua ahli kelab/ahli persatuan bahagian-bahagian tertentu. Bahan menghias.
yang lain berkaitan dengan
permainan dan info terkini Mengemaskini status atau
pertandingan atau meklumat informasi terkini tentang sukan
berguna tentang tenpin boling. boling.
https://www.scribd.
3 Pengenalan Murid dapat mengetahui sejarah Guru menerangkan sejarah Slide sejarah com/doc/59607383
kepada sejarah permainan ini. permainan boling. boling. /Sejarah-Bowling
dan peralatan
tenpin boling. Murid dapat mengenal pasti Guru memperkenalkan peralatan Peralatan boling. http://www.tepakku
peralatan yang digunakan untuk .com/panduan-
bermain boling. bermain-bowling/

12
4 Pengenalan Murid dapat mengetahui teknik Murid diterangkan tentang teknik Buku Rekod Guru/
kepada Asas asas tenpin boling. asas permainan tenpin boling. Kokurikulum Murid. Jurulatih
Kemahiran dan Borang rekod
Teknik Murid dapat memegang bola boling Murid dikehendaki membuat kehadiran
Permainan. dengan teknik dan lakuan yang kajian melalui internet untuk kokurikulum.
betul. mendapatkan pengetahuan yang
lebih jelas sebelum melakukan Borang laporan
praktikal. aktiviti.

5 Teknik Memegang bola boling dengan Guru membawa murid ke pusat Buku Rekod Jurulatih
memegang bola teknik yang betul. boling. Guru melatih murid untuk Kokurikulum Murid.
boling dan tip memegang bola dengan cara Borang rekod
melakukan Melakukan balingan dengan teknik yang betul. Murid dilatih untuk kehadiran
balingan. yang betul. mengambil 4 atau 5 langkah kokurikulum.
sebelum membuat balingan. Borang laporan
aktiviti.
http://mssmbolingte
6 Klinik Boling Murid akan lebih memahami cara Memanggil Penceramah Luar Komputer, LCD npin.blogspot.my/p/
Tenpin (Teori) permainan boling serta undang- yang pakar dalam undang- Projector dan undang-undang-
undang permainan ini. undang dan permainan boling. peralatan boling dan-
untuk sesi amali. peraturanpermaina
Klinik ini akan diberikan kepada 2 n_7339.html
sesi iaitu teori dan amali.

13
Murid akan lebih memahami cara
7 Klinik Boling permainan boling, undang-undang, Guru membawa pelajar berlatih di Peralatan Boling. Jurulatih
Tenpin (Amali) etika, pemakaian dan pemilihan pusat boling.
peralatan.
Guru melantik jurulatih yang
Murid diberi merasai pengalaman berpengalaman untuk membantu
bermain di pusat boling. meningkatkan skill murid.
Guru
Cara kiraan Murid dapat mengetahui cara Guru memberi penerangan Video perlawanan http://jombowling.bl
mata pengiraan mata dalam permainan mengenai cara pengiraan mata. dan alat menulis. ogspot.my/2010/06
boling. /untuk-setiap-
Murid dapat mencapai skor yang Murid diberi contoh dan cuba strike-markahnya-
lebih tinggi. membuat pengiraan. adalah-10.html
Guru dan jurulatih akan
8 Drills / Latihan Murid dapat mengetahui drill yang memberikan drill kepada murid Peralatan Boling. Guru
boleh dilakukan bagi seperti berikut :
mempertingkatkan kemahiran Kneel Down Drills, Foul
mereka. Line/Balancing Drills. One Step
Drills. Two Step Drills and Five
Step Drills . Without push away .

9 Latihan Boling Murid dapat menguasai permainan Guru membawa murid berlatih di Peralatan Boling Guru dan jurulatih.
boling. pusat boling.

Murid dapat mempertingkatkan lagi Murid dikehendaki


kemahiran mereka bila bermain di mempraktikkan segala yang
tempat yang sebenar. dipelajari sebelum ini.
Kon, wisel, http://www.musclea
Latihan Murid dapat meningkatkan daya Push Up, Pull-Up, Back-up, stopwatch, dan ndfitness.com/work
Kekuatan Otot tahan kekuatan otot dan kuasa otot Squat jump, Naik Turun Bangku. yoga matt. outs

14
10 Pertandingan Memupuk semangat kesukanan Murid akan dibahagikan kepada Peralatan Boling Kemampuan murid
antara ahli kelab antara ahli kelab. kumpulan. mempamerkan
boling. kemahiran semasa
Memberi pengetahuan tentang Setiap lane mempunyai 4 orang perlawanan.
keadaan permainan sebenar. murid yang mewakili 1 kumpulan.

Menarik minat murid untuk Markah dilihat secara individu.


mewakili sekolah pada tahun Guru akan memilih 20 orang yang
berikutnya. terbaik untuk dibawa ke program
TID.

11 Program TID Pencarian bakat baru bagi Membuat pembandingan tentang Borang peserta Keputusan
(Talent mewakili sekolah. keupayaan pemain dari segi skill. dan borang ujian. perlawanan antara
Identification) ahli dan skill yang
Guru hanya memilih yang layak dipamerkan
sahaja untuk diberi latihan khas sepanjang
selain dari hari perjumpaan kelab. program.

Memberi latihan seminggu sekali


bagi murid-murid yang terpilih
bagi meningkatkan skill
permainan sebelum perlawanan
di peringkat lebih tinggi.

15
Mempersiapkan murid dengan
12 Perlawanan situasi game yang sebenar. Murid diberikan kepada Bola Boling, Kasut, Keputusan
antara ahli Menguji tahap kemahiran murid. kumpulan. stoking dan Perlawanan.
kelab. Memupuk semangat kesukanan keperluan lain.
antara ahli kelab. Setiap kumpulan terdapat 4 orang
Menarik minat murid untuk murid.
mewakili sekolah pada tahun
berikutnya.

Menyediakan Pada akhir tahun, murid dapat Menilai dan membuat ‘post mor- Buku BLAK Buku BLAK
Laporan Menilai kembali aktiviti yang tem’ aktiviti-aktiviti yang dijalankn
Keseluruhan dijalankan sepanjang tahun ini. sepanjang tahun.
Kelab Boling

16
4. HURAIAN SUKATAN KELAB GOLF

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN

1 Sesi Suaikenal Kemahiran berkomunikasi Sesi memperkenalkan guru penasihat


kepada ahli kelab..

Sesi suaikenal ahli kelab seorang demi


seorang (ice breaking)

2 Sejarah golf Asal usul dan perkembangan Menerangkansejarah golf Komputer


Tayangan video LCD
Simulasi

3 Kemahiran Belajar teknik menggenggam Grip Vardonataubertindan (overlapping)


Asas kayu golf
permainan golf Grip Interlocking

Grip 10 jariatau grip baseball

4 Istilah dalam Istilah dalam permainan golf Handicap, Tee, Flag-stick, Chip, Back
permainan golf spin, Pin, Ace, Bogey, Divot, Draw,
Eagle, Fade, Fairway, Free-drop,
Hazard, Hole, Hook, Local rules, Pitch,
Slice, Score card, Stroke, Stroke-play

17
5 Etika pemakaian Sarung tangan, Pakaian Glove, Kasut golf, T-shirt berkolar dan
golf seluar slack.

6 Etika pemain di Merokok, minuman keras, telefon Disqualified, Penalti 2 pukulan dan
padang bimbit kesalahan seterusnya akan dikenakan
tindakan dibuang padang dan amaran
keras diberikan
Iron, Wood, Putter 7 iron : No 3-9. 1 iron pitching wedge:
7 Memahami jenis- untuk jarak dekat, 1 iron sand wedge:
jenis stick untuk di pasir, 3 wood: No 1, no 3 dan
5, 1 putter : untuk putting di green.

8 Pukulan dalam Pukulan Tee Shot Pukulan Pertama menggunakan driver


permainan golf Pukulan Fairway Shot menggunakan stick jenis wedge atau
beserta iron dilakukan di atas green. Dilakukan
penggunaannya Pukulan Putting apabila bola mendarat di atas bunker.
Pukulan Bunker Shoot Digunakan untuk menghindari angin
Punch atau Knockdown yang kuat di atas mahupun ranting
Approach Shoot : Pitch, Flob, Chip pohon.
Untuk mendekatkan bola ke green,
menerbangkan bola di atas green,
menerbangkan bola lebih tinggi dan
langsung berhenti sesaat setelah
menghentam tanah, Menerbangkan
bola dalam keadaan rendah dan
kemudian bergulir ke arah green.

18
Rules of Golf and The Rules of Mengikut undang-undang yang
9 Peraturan Amateur Status 2012-2015 digunapakai oleh Rules of Golf and
Dan The Rules of Amateur Status 2012-
undang-undang ‘Local Rule’ 2015 dan ‘Local Rule’
permainan golf Mengikut venue pertandingan masing-
masing
54 lubang (3 hari berturut-turut).
10 Format permainan Strokeplay 18 lubang.
Matchplay Lelaki bawah 15 dan 18 tahun – Tee
Tee Box Box biru.
Perempuan bawah 15 dan 18 tahun –
Tee Box putih.
Lelaki dan perempuan bawah 12 tahun
– Tee Box merah.

11 Pilihan aktiviti Putting Di atas green


Pukulan Fairway Shot Menggunakansemua iron (3-9)
Wood 1 wood -

12 Pilihan aktiviti Putting Di atas green


Pukulan Fairway Shot Menggunakansemua iron (3-9)
Wood 1 wood -

19
5. HURAIAN SUKATAN KELAB HOKI

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN
Pelajar dibawa ke padang hoki dan
1 Pengenalan sejarah diberi satu kayu hoki dan satu bola. Teori dan amali kayu hoki Buku ikhtisas
hoki, anatomi padang, hoki
kayu hoki dan elemen Pelajar diberi penerangan oleh guru Bola hoki
kecergasan fizikal dalam cara bermain, ukuran gelanggang, dan
hoki. cara memegang raket

2 Latihan kecergasan Long Slow Distance (LSD) 30 minit Teori dan amali Kon, bola dan Buku
fizikal : sekitar kawasan sekolah. kayu hoki, tali kecergasan
skipping, fizikal
Daya tahan Latihan litar
Kardiovaskular.

Daya tahan otot.

3 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan Praktikal kayu hoki Buku ikhtisas
hoki: Pemanasan badan secara dinamik. Bola hoki Hoki
Menolak, Menahan atau Pelajar melakukan aktivti secara shin pad
Menyerkap : berpasangan Marker
Permainan kecil
Teknik menahan bola Refleksi
dari arah hadapan, di
sebelah kanan dan kilas
kayu .

20
4 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan amali kayu hoki Buku ikhtisas
kemahiran memukul dan Pemanasan badan secara dinamik. Bola hoki Hoki
kemahiran menjaga gol. Pelajar melakukan aktivti secara shin pad
berkumpulan. Marker
Permainan kecil
Refleksi

5 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan Praktikal kayu hoki Buku ikhtisas
Hoki kemahiran Pemanasan badan secara dinamik. Bola hoki Hoki
menguis dan kemahiran Pelajar melakukan aktivti secara shin pad
mencedok . individu. Marker

6 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. kayu hoki Buku ikhtisas
hoki , menggelecek, Teori dan amali Bola hoki Hoki
kelecek longgar, kelecek Pemanasan badan secara dinamik. shin pad
rapat dan kelecek india Marker
Pelajar melakukan aktivti secara
berpasangan.
Undang-undang,
7 kesalahan dalam Tayangan video permainan tenis, Teori Laptop Youtube
permainan hoki dan Penerangan oleh guru, soal jawab dan
kiraan mata Kuiz .
Pembentukan AJK untuk pertandingan kayu hoki,
8 Mesyuarat AJK di minggu akhir perjumpaan. Teori dan amali Bola hoki, Buku ikhtisas
pertandingan akhir Hoki Pengundian pasangan bagi shin pad, - Hoki
antara ahli dan latihan pertandingan akhir dilakukan. Marker
kemahiran yang diajar. Latihan kemahiran

21
Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk kayu hoki
9 UJIAN KEMAHIRAN melakukan ujian kemahiran yang Amali Bola hoki
Kemahiran Memukul. ditetapkan. shin pad
Kemahiran menjaga gol. Guru menilai setiap kemahiran yang Marker
dilakukan.

10 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali kayu hoki
Kemahiran menguis melakukan ujian kemahiran yang Bola hoki
Kemahiran mencedok ditetapkan. shin pad
Guru menilai setiap kemahiran yang Marker
dilakukan.

11 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali kayu hoki
melakukan ujian kemahiran yang Bola hoki
Menggelecek : ditetapkan. shin pad
i) kelecek longgar Guru menilai setiap kemahiran yang Marker
ii)kelecek rapat dilakukan
iii)kelecek india

kayu hoki
12 PERTANDINGAN Pertandingan dijalankan secara 10 Amali Bola hoki
AKHIR ANTARA AHLI sebelah dan mengunakan sistem liga. shin pad
KELAB Marker

22
6. HURAIAN SUKATAN KELAB KRIKET

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN

1 Pengenalan sejarah Pelajar dibawa ke padang kriket dan Teori dan amali Bet, Bola , Buku ikhtisas
kriket, anatomi diberi satu bola. Set pakaian kriket
padang,peralatan kriket Pelajar diberi penerangan oleh guru kriket, Meting
dan elemen kecergasan cara bermain, ukuran gelanggang, dan
fizikal dalam kriket. cara memegang bet.

2 Latihan kecergasan Long Slow Distance (LSD) 30 minit Teori dan amali Kon, bola dan, Buku
fizikal sekitar kawasan sekolah. tali skipping, kecergasan
a) Daya tahan fizikal
Kardiovaskular Latihan litar
b) Daya tahan otot
Penerangan ansur maju oleh guru.
3 Aspek permainan kriket. Pemanasan badan secara dinamik. Teori dan Praktikal Bet, Bola Buku ikhtisas
Pelajar melakukan aktivti secara Set pakaian kriket
berpasangan. kriket, Meting
Permainan kecil, Refleksi

4 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan amali Bet, Bola Buku ikhtisas
kriket : Pemanasan badan secara dinamik. Set pakaian kriket
a) Bowl Pelajar melakukan aktivti secara kriket, Meting
i) outswiger berkumpulan, Permainan kecil, Refleksi
ii) inswinger
iii) pegangan asas.

23
5 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan Praktikal Bet, Bola Buku ikhtisas
kriket. Pemanasan badan secara dinamik. Set pakaian kriket
b) Membaling Pelajar melakukan aktivti secara kriket, Meting
c) Menangkap individu.

6 Kemahiran asas dalam Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan amali Bet, Bola Buku ikhtisas
kriket Pemanasan badan secara dinamik. Set pakaian Kriket
d) Larian Pelajar melakukan aktivti secara kriket, Meting
e) Batting berpasangan
f) Menjaga wiket

7 Undang-undang, Tayangan video permainan tenis. Teori Laptop Youtube


kesalahan dalam Penerangan oleh guru
permainan kriket dan soal jawab, Kuiz
kiraan mata

8 Mesyuarat AJK Pembentukan AJK untuk pertandingan Teori dan amali Bet, Bola Buku ikhtisas
pertandingan akhir kriket di minggu akhir perjumpaan. Set pakaian Kriket
antara ahli dan latihan Pengundian pasangan bagi kriket, Meting
kemahiran yang diajar. pertandingan akhir dilakukan.
Latihan kemahiran

9 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali Bet, Bola
a) Bowl melakukan ujian kemahiran yang Set pakaian
i) outswiger ditetapkan. kriket, Meting
ii) inswinger Guru menilai setiap kemahiran yang
iii) pegangan asas. dilakukan

24
10 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali Bet, Bola -
b) Membaling melakukan ujian kemahiran yang Set pakaian
c) Menangkap ditetapkan. kriket, Meting
Guru menilai setiap kemahiran yang
dilakukan

11 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali Bet, Bola
d) Larian melakukan ujian kemahiran yang Set pakaian
e) Batting ditetapkan. kriket, Meting
f) Menjaga wiket Guru menilai setiap kemahiran yang
dilakukan

12 PERTANDINGAN Pertandingan dijalankan dengan 10 Amali Bet, Bola


AKHIR ANTARA AHLI overs. Set pakaian
KELAB kriket, Meting

25
7. HURAIAN SUKATAN KELAB MEMANAH

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN
Pendaftaran ahi baru. Borang keahlian.
1 Pendaftaran, Suaikenal Mendaftarkan keahlian. Pendaftaran semual ahli lama. Buku rekod
Mengenali guru penasihat dan AJK. Mengenali guru penasihat dan kehadiran
Membaca minit me-syuarat agung. AJK kelab. kokurikulum/buku
Memaklumkan kepada ahli ten- BLAK
tang isi kandungan minit Perlembagaan
mesyuarat agung lalu. kelab.
Memaklumkan perlembagaan Aktiviti di jalankan
kelab kepada murid. di kelas /bilik
Memaklumkan kadar yuran yang /tempat yang
perlu dibayar oleh setiap ahli sesuai.
berdasaran minit Mesyuarat
Agung lalu.
Murid didedahkan tentang Buku rekod
2 Peralatan dan undang- Menyenaraikan peralatan memanah peralatan-peralatan yang kehadiran
undang memanah yang diperlukan dalam permainan diperlukan dalam sukan kokurikulum/
sukan memanah. memanah. buku BLAK
Mengetahui undang-undang sukan Aktiviti dijalankan
memanah. Menerangkan kepada murid di dalam kelas
tentang undang-undang sukan /bilik//tempat
memanah. yang sesuai.

26
3 Menyediakan set Menyediakan satu set memanah Murid diajar untuk memasang tali Buku rekod
memanah dan aspek dengan betul. pada busur, dan menyediakan kehadiran/ buku
keselamatan Dapat melakuan teknik memanah komponen memanah. BLAK
dengan betul. kokurikulum.
Menitikberatkan aspek-aspek Murid diberi tunjukajar Aktiviti boleh
keselamatan. menyediakan set anak panah dijalankan di
sebelum memulakan aktiviti. kelas/ bilik/tempat
yang sesuaiatau
Murid diberi penerangan tentang di padang
aspek-aspek keselamatan yang memanah.
mesti diberi perhatian sebelum,
semasa dan selepas aktiviti
memanah.

4 Teknik memanah yang Membolehkan pelajar-pelajar Murid diajar melakukan panahan Buku rekod
betul dan selamat melakukan memanah dengan teknik kosong iaitu melepaskan tali kehadiran
yang betul. tanpa anak panah. kokurikulum/buku
BLAK.
Murid dilatih menyediakan Aktiviti dijalankan
peralatan memanah sebaik- di padang
baiknya sebelum se-suatu aktiviti memanah.
memanah dimulakan.
Buku rekod
5 Latihan memanah Dapat mensasarkan anak panah ke Murid dilatih untuk melepaskan kehadiran
sasaran luar sasaran luar. anak panah dari busurnya ke kokurikulum.
sasaran luar papan sasar pada Latihan memanah
jarak tertentu. di padang
memanah.

27
Buku rekod
6 Latihan memanah Dapat mensasarkan anak panah ke Murid dilatih untuk melepaskan kehadiran
sasaran dalam dalam bulatan. anak panah dari busurnya ke kokurikulum.
bahagian dalam bulatan papan Latihan di padang
sasar pada jarak tertentu. memanah.
Murid dibimbing dan dilatih untuk Buku rekod
7 Latihan memanah Dapat mensasarkan anak panah ke melepaskan anak panah dari kehadiran
sasaran tengah titik tengah bulatan. busurnya ke titik tengah papan kokurikulum.
sasar pada jarak tertentu. Latihan di padang
memanah.
Buku rekod ke-
8 Latihan memanah bebas Mempraktikkan apa yang telah Memberi peluang kepada Murid hadiran.
mereka pelajari untuk menunjuk-kan kebolehan Latihan dipantau
mereka dalam memanah. oleh guru
penasihat.
Buku rekod
9 Klinik memanah Mengetahui kaedah memanah Murid diberi bimbingan untuk kehadiran
dengan betul. memanah dengan betul dan kokurikulum.
mendatang-kan hasil yang Jurulatih
diharapkan. memanah yang
berkelayakan.
Murid bertanding untuk mengukur Buku rekod
10 Pertandingan memanah Dapat mengukur bakat dan kebolehan kebolehan sendiri. kehadiran
melalui pertandingan . Murid diberi peluang untuk kokurikulum.
mempraktikkan apa yang telah Gunakan khidmat
dipelajari. jurulatih
Mengenalpasti bakat dan pemain memanah yang
yang akan menyertai berkelayakan.
pertandingan memanah
MSSD/MSS dan SBP.

28
Murid diterangkan tentang Diadakan satu
11 Mengelolakan Mengelolakan satu pertandingan Bentuk pertandingan, Penyediaan simulasi
pertandingan. sendiri. borang penyertaan, Menentukan pertandingan.
peruntukan program/yuran Dilaksanakan di
penyertaan, Borang pemarkahan. dalam
Menyusun jadual pertan-dingan. kelas/tempat
Syarat & peraturan pertandingan. yang sesuai.

12 Mesyuarat Agung Kelab Memilih AJK untuk sesi akan datang. Merancang aktiviti sepanjang Dijalankan di
Menentukan kadar yuran setiap tahun hadapan. dalam kelas/bilik
pelajar. Membincangkan perbelanjaan/ yang sesuai.
Membuat refleksi aktiviti sepanjang yuran untuk sesi akan datang. Guru
tahun membimbing
Membuat post mortem pencapaian murid
ahli sukan memanah. megelolakan
mesyuarat.

29
8. HURAIAN SUKATAN KELAB OLAHRAGA

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN

1 Pengurusan Menyatakan cara pemilihan Membincangkan pemilihan ahli White board, Perlembaga
jawatankuasa dalam pasukan sukan jawatankuasa dalam kelab sukan. marker an Kelab
Mesyuarat Pemilihan atau kelab sukan.
jawatankuasa Membuat carta organisasi kelab
Menjelaskan peranan jawatankuasa sukan
Perancangan aktiviti dalam pasukan atau kelab sukan
Membincang dan merancang
Merancang dan mengelolakan aktiviti aktiviti kelab.
diperingkat sekolah

Pengurusan dan alatan Mengenalpasti alatan sukan mengikut Mengenalpasti acara dan alatan Peralatan Peraturan
2 Sukan saiz,berat dan bentuk yang digunakan yang diguna pakai bagi acara olahraga yang dalam
dalam acara olahraga. tertentu. berkaitan olahraga
Pengelolaan acara Merancang dan menyusun alatan Merancang dan melukis pelan Acara-acara
olahraga sukan mini sukan dengan baik dan selamat susunatur alatan sukan . dalam
Menyatakan rasional susur atur alatan Menyenaraikan jawatan kuasa olahraga
yang dirancang. dalam sesuatu pertandingan.
Memahami senarai jawatankuasa Perbincangan membentuk satu
dan fungsinya. jawatankuasa khusus untuk
pengelolaan sukan mini.

30
Mengenalpasti dan melakukan Perbincangan gera kerja
3 Program-Program langkah keselamatan dalam kumpulan menghasilkan folio. Menyediakan
Latihan melaksanakan aktiviti kecergasan. folio
Menerangkan langkah
Menyatakan faedah-faedah yang keselamatan yang boleh diambil
dapat diperolehi daripada latihan semasa melakukan aktiviti
berdasarkan ini. kecergasan.

Menganalisa perubahan kadar nadi Membincangkan otot-otot yang


sebelum dan selepas melakukan terlibat bagi setiap aktiviti
aktiviti. kecergasan yang berbeza.

Mengenalpasti otot-otot yang terlibat Merancang satu aktiviti


dalam melakukan aktiviti tersebut. kecergasan yang boleh
dilaksanakan untuk pelajar
tingkatan satu.

4 Pengenalan Aktiviti Secara santai, Bersistematik Tunjuk cara, LCD, laptop


Regangan Daripada yang umum kepada yang Tayangan (internet)
khusus.
Memanaskan badan. Regangan aktif sebelumregangan Perbincangan mengenai folio
Menyejukkan badan pasif berkaitan tajuk.
Kepelbagaian
Merancang satu aktiviti regangan
yang lengkap sebelum menjalani
aktiviti olahraga.

31
5 KEMAHIRAN Olahraga Melakukan teknik lakukan dekam dan Permulaan Dekam Ansur Maju
( Balapan) berlepas untuk lari pecut dengan
betul. Langkah 1 : Kedudukan dari
(i) Acara lari pecut langkah berlainan.
Menyatakan teknik asas permulaan Langkah 2: Permulaan berdiri
Fasa permulaan : dekam dan fasa berlepas dalam lari dengan isyarat.
Permulaan dakam pecut. Langkah 3: Permulaan variasi
Langkah 4: Kedudukan dan
Fasa berlepas. Melakukan teknik lakua fasa melaju kegarisan.
dan penamat dengan betul. Langkah 5 : Kedudukan sedia
Langkah 6 : Keseluruhan
Menyatakan teknik fasa melaju dan
penamat dalam lari pecut.
Acara lari pecut: Melakukan teknik fasa melaju dan Fasa Hayunan :
6 Fasa Hayunan penamat dengan betul. Badan diangkat dan diluruskan Folio individu Peraturan
Fasa Pecut sementara kedua-dua tapak kaki tentang fasa asas dalam
Fasa penamat Menyatakan teknik fasa melaju dan ditekankan kuat ke atas blok. acara lari pecut. teknik
penamat dalam lari pecut. Tangan dihayun kuat dan pantas. pecut.
(a) Balapan Tolakan kaki hadapan hendaklah Melukis dan
Undang-undang dan kuat dan pantas untuk melabelkan otot-
peraturan. memulakan langkah pertama. otot yang terlibat
Aspek-aspek Kaki belakang dihayun ke dalam acara lari
keselamatan. hadapan dengan pantas dan pecut.
badan condong ke hadapan.

32
Melakukan teknik lari pecut dengan Ekstensi lutut dan pinggang
betul mengikut undang-undang dan adalah lengkap semasa
peraturan. penghabisan fasa- hayunan.

Menyatakan aspek aspek Fasa Pecut :


keselamatan semasa melakukan Untuk larian langkah pertama,
acara pecut. kaki hadapan diletakkan pada
bahagian bebola kaki dengan
Menyatakan kesalahan biasa yang pantas.
dilakukan semasa latihan lari pecut. Kecondongan badan ke hadapan
masih dikekalkan.
Mengenalpasti otot penggerak utama Kedua-dua kaki adalah selari
yang digunakan dalam acara lari dengan tanah semasa fasa
pecut. pemulihan.
Jarak langkah dan kelajuan kaki
Memahami dan mematuhi undang- bertambah dengan setiap langkah
undang dan peraturan larian.
Postur badan ditegakkan
perlahan-lahan selepas 20 – 30 m

7 Acara Lari berpagar: Melakukan teknik larian fasa berlepas Perbincangn aspek-aspek Hurdle
Langkah Keselamatan dengan betul. keselamatan. Kon,
Undang-undang dan Menyatakan otot-otot utama yang Pita ukur,
Peraturan terlibat. Melakukan teknik larian fasa Wisel,
Mengenal pasti tahap-tahap ansur berlepas dengan betul. Jam randik
Fasa Berlepas Kaki maju.
Hadapan. Melakukan teknik larian fasa
Melakukan teknik larian fasa lonjakan, penerbangan dan
Fasa Berlepas Kaki lonjakan, penerbangan dan mendarat dengan betul dan
Belakang. mendarat dengan betul dan selamat. selamat.

33
Fasa Lonjakan. Melakukan teknik larian fasa Melakukan teknik larian fasa
penamat dengan betul dan selamat. penamat dengan betul dan
Fasa Pendaratan. selamat.

Tunjukcara, latih tubi, .


Pertandingan Kumpulan, Lari
berpagar (3/4 pagar )
Kemahiran Olahraga
8 b)Padang Melakukan fasa lontaran dan fasa ikut tunjukcara
lajak dengan teknik lakuan yang gerak kelas
Teknik Lontaran Linear betul. gerakerja
kumpulan
Menyatakan fasa-fasa acara lontar Peluru diletak dipangkal jari 1. Merancang
peluru. Jari diletakkan selari dan aktiviti latih tubi
Acara lontar peluru dijarakkan sedikit kemahiran lontar
Pegangan Menyatakan kesalahan-kesalahan Peluru diletakkan di bahagian peluru dalam
yang dilakukan semasa latihan. bawah dagu disisi leher. kumpulan
mengikut fasa-
Kedudukan siku disudut 45® fasa dan juga
Menerangkan otot-otot penggerak daripada badan keseluruhan
utama yang terlibat. (teknik) lontaran.

Berdiri tegak dibelakang bulatan 2. Menjelaskan


memebelakangkan arah lontaran. kesalahan-
Pelontar membongkokkan badan kesalahan yang
selari dengan bumi. dilakukan oleh
Kaki kiri dibengkokkan dan rakan semasa
ditendang kebelakang kearah latihan.
lontaran.

34
Kaki kanan digerakkan ke arah
Fasa Gelusuran lontaran. 3. Menyediakan
kaki kiri digerakkan ke hadapan folio individu
papan penahan tentang fasa-fasa
Kaki sokongan diluruskan diatas acara lontar
tumit. peluru.
Kaki kanan sebaik mungkin
bersentuhan dengan tanah
sepanjang fasa gelunsuran.
Bahu dalam keadaan relaks serta
menghadap garisan belakang.

Berat badan dibebaskan atas


Fasa lontaran bebola kaki kanan,lutut kiri
bengkok.
Tumit kaki kanan dan jari kaki kiri
diposisikan selari.
Pinggang dan bahu diputarkan
kea rah lontaran
Kepala dan tangan kiri masih
diposisi ke belakang.
Kedudukan siku kanan adalah di
Fasa ikut lajak
sudut 90® dari badan

Posisi kaki bertukar,kaki kanan


dibengkokkan.
Undang-undang dan Badan ditundukkan,kaki kiri
peraturan dihayunkan kebelakang.

35
Olahraga
9 Melakukan langkah keselamatan yang Jarak lari llandas berubah antara Melakukan
b) Padang perlu diambil dalam acara lompat 10 hingga 15 langkah. kemahiran asas
Lompat Jauh jauh. Kepantasan meningkat sehingga dalam acara
ke papan lonjak. lompat jauh.
i) Larian Landas Membincangkan
Melakukan kemahiran acara lompat Lonjakan dilakukan dengan masa aspek
ii) Fasa Lonjakan jauh paling minima. keselamatan
Kaki lonjakan dibengkokkan yang perlu
seberapa minima. diambil kira
dalam acara
lompat jauh.
Peha kaki bebas di bawa
kedepan secara aktif selari Menyediakan
dengan trek(2) folio individu
Pergelangan kaki,lutut dan tentang acara
pinggul diekstensikan lompat jauh
sepenuhnya.
Membincangkan
Postur kekal berada dalam tentang undang-
kedudukan menegak. undang dan
Fasa Layangan Kaki lonjakan sentiasa mengikuti peraturan dalam
kaki bebas. acara lompat
Kaki lonjakkan dibengkokkan dan jauh.
dibawa kehadapan dan atas
ketika hampir pada pengakhiran Membincangkan
fasa layangan tentang
Kedua-dua belah kaki ekstensi ke kesalahan-
hadapan untuk pendaratan. kesalahan teknik
lakuan dalam

36
Kaki hampir lurus sepenuhnya. acara lompat jauh
Badan bongkok ke depan. Menamakan otot-
Tangan dibawa kedepan. otot yang terlibat
Pinggul ditolak ke depan kearah dalam acara
Fasa Pendaratan pusat pendaratan. lompat jauh

Menamakan otot-otot utama yang


Menyatakan undang-undang dan
terlibat dalam acara lompat jauh.
peraturan tentang acara lompat jauh.
Mengenalpasti teknik lakuan dalam
acara lompat jauh. Mencadangkan latihan bagi
Undang-undang dan
membetulkan kesalahan teknik
peraturan
dalam acara lompat jauh.
Tunjukcara ,
10 Olahraga Melakukan aktiviti rejam lembing ibu jari dan cengkaman jari gerakerja kelas,
dengan teknik lakuan yang betul telunjuk. gerakerja
b.Padang Merejam dan selamat. Cengkaman ibu jari dan jari kumpulan
lembing hantu. Membincangkan
Cengkaman jari tunjuk dan jari cara pegangan
Cara memegang lembing hantu. yang paling
yang betul Kedudukan lembing menyilang sesuai
ditapak tangan. digunapakai
Cengkaman di jari dalam dalam memegang
keadaan relaks lembing.

Fasa Larian
lembing dipegang mendatar di Membincangkan
atas bahu. aspek
Hujung lembing kedudukannya keselamatan
diparas kepala yang diambil kira
Lengan lurus tidak digerakkan . dalam acara ini

37
Larian dalam keadan terkawal

Pelepasan bermula dengan kaki Menyediakan


kiri(bukan kidal). folio acara
Fasa Pelepasan Bahu kiri menghadap arah merejam lembing.
rejaman,tangan kiri di posisi
hadapan untuk imbangan. Menamakan otot
Tangan diluruskan kebelakang yang digunakan
semasa langkah 1 dan 2. dalam acara
Lutut kanan dihayun kedepan. merejam lembing.
Badan condong kebelakang,kaki
dan badan melepasi lembing. Membincangkan
Tangan berada diparas bahu atau aktiviti pembinaan
tinggi sedikit selepas rejaman kecergasanfizikal
dibuat. Hujung mata lembing yang sesuai
separas mata. untuk acara
Tangan rejaman selari dengan merejam lembing.
bahu. Ikut lajak.
Kemahiran Olahraga
11 i)Melempar Cakera Menyatakan teknik lempar cakera Fasa persediaan Demontrasi,
yang betul. berdiri membelakangi arah gerakerja kelas,
Fasa persediaan lemparan. Buka kaki seluas bahu. gerakerja kelas,
Melakukan kemahiran asas lempar Fleksi lutut. Ekstensi tang yang permainan kecil,
cakera dengan teknik yang betul dan memegang cakera. melakukan
selamat. Ayun cakera ke belakang pada kemahiran asas
paras bahu. Kilas pinggang dalam acara
Menyatakan langkah-langkah semasa ayunan ke belakang. melempar cakera
keselamatan yang perlu diberi
perhatian dalam acara melempar Fasa Putaran Membincangkan
Fasa putaran
cakera. Pusing kea rah lemparan.berat tentang undang-

38
badan di atas kaki menyokong. undang dan
-menyatakan undang-undang dan Ayun kaki dominan luas keliling peraturan asas
peraturan dalam acara lempar cakera. bulatan. Mendarat dengan bebola
kaki ditengah bulatan. Berat Menyediakan
-mengenalpasti otot utama yang badan di atas kaki kanan.Bawa folio
digunakan dalam acara lempar kaki bebas kea rah lemparan.
cakera. Eekstensi tangan untuk stability.

Membincangkan fasa-fasa
Menganalisa fasa pergerakan dalam pergerakan dalam acara
acara lempar cakera. melempar cakera.
Fasa lemparan
Fasa ikut lajak Menamakan otot-otot utama yang
Fasa Lemparan
Berat badan pada kaki dominan. digunakan dalam acara lempar
Pasak kaki bebas lurus kea rah cakera.
lemparan. Kedudukan dagu,lutut
ii)Undang-undang dan kanan dan jari kaki dominan dalam Membincangkan hasil
peraturan satu garisan. Kilas kaki dan pinggang pergerakkan lemparan.
dengan pantas kea rah lemparan.
Pindah berat badan pada kaki bebas.
Kilas pingganag dan ayun cakera
dengan pantas bila kaki menyentuh
bumi. Lepaskan cakera diatas paras
bahu. Ikut lajak.

39
12 Pertandingan sukan Menyediakan dan melatih pelajar Acara padang Aktiviti
mini(dikalangan ahli menjadi pegawai-pegawai mengadili i.lompat jauh berkumpulan.
kelab) acara sukan yang diadakan. ii.Lontar peluru Pertandingan
kecil.
Melihat keberkesanan latihan Acara balapan Mengadili serta
kemahiran yang diberi kepada pelajar i.Acara 100 meter membuat
sebagai peserta ii.Acara Lari berpagar 80 meter keputusan
berdasarkan
keupayaan
peserta dalam
acara yang di
sertai.

9. HURAIAN SUKATAN KELAB PING PONG

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN

1 Mesyuarat Agung Melantik Ahli Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit White board, Perlembaga
Jawatankuasa. mesyuarat. marker an kelab.
Merancang Aktiviti Pengenalan Kelab Ping Pong
tahunan.
Menyemak inventori kelab
dan kelengkapan
peralatan.

40
2 Pengenalan ping Melakarkan meja dan Guru penasihat menyediakan kertas kosong kepada Kertas kosong
pong jaring ping pong. pelajar dan mengarahkan pelajar untuk melakarkan
Melakarkan ukuran meja meja dan jaring ping pong, bola dan bet ping pong.
dan jaring ping pong.
Melakarkan ukuran bola Pelajar yang melakarkan dengan betul akan di
ping pong berikan hadiah.
Memegang pelbagai jenis
bet ping pong. Guru mengarahkan pelajar menulis ukuran bagi
Mengenal pasti sejarah meja ping pong, bola dan jaring.
sukan ping pong.
Mengetahui sistem mata Guru memeriksa hasil pelajar.
ping pong. Guru menerangkan system mata untuk ping pong
dansejarah sukan ping pong

3 Aspek melakukan warming up Pelajar dibahagi kepada kumpulan da nmelakukan


keselamatan dan cooling down yang aktiviti warming up dan coling down mengikut
di dalam sesuai untuk permainan kumpulanmasing-masing.
permainan ping ping pong. Guru akan menilai kumpulan mana aktiviti waming
pong dan info up dan cooling down yang paing sesuai.
sukan berkaitan Mengenal pasti otot yang Pelajar menamakan otot-otot yang terlibat semasa
sukan ping pong. terlibat di dalam sukan bermain sukan ping pong.
ping pong. Guru membuat penilain pada jawapan pelajar.
Guru memaklumkan info berkaiatn aspek
Meneliti kawasan yang keselamatan di dalam sukan ping pong.
sesuai untuk latihan sukan
ping pong.

41
Langkah-langkah:
4 Kemahiran berdiri Teknik berdiri dan a. Guru tunjukkan cara berdiri dan semua murid
bersedia berdiri mengikut arahan; jarakkan kedua-dua kaki
mengikut lebar bahu, bengkokkan
Permainan 1 (Statik) sedikit lutut dan badan condong sedikit kehadapan.
b. Murid berpasangan. Mereka berdiri menghadap
Cermin Kepada Rakan sesama sendiri. Murid memerhatikan cara rakan
Kemahiran mereka berdiri.
Cara berdiri yang betul
Langkah-langkah:
a. Murid berpasangan.
b. Demonstrasi - Guru berdiri statik (kedudukan
sedia) berhadapan denga nmurid, yang menjadi
cermin kepadanya.
c. Murid mengulangi kelakuan tersebut.
d. Demonstrasi. Guru berdiri (kedudukan sedia)
berhadapan dengan murid yang menjadi cermin
Permainan 2 (Dinamik) kepadanya. Kemudian bergerak melangkah ke sisi
Cermin Kepada Rakan kanan atau kiri, dan pergerakan kaki satu langkah ke
depan atau belakang. Murid yang menjadi cermin
Kemahiran akan mengikut gerak langkahnya.
Cara berdiri dengan
pergerakan kaki satu
langkah depan dan kesisi.

42
Kemahiran dalam Teknik grip jabat tangan Langkah-langkah:
sukan ping pong ( Shake hand ) a. Murid-murid berpasangan.
5 b. Seorang murid menimbang bola.
1) Grip Teknik grip pegang pen c. Pasangannya mengira berapa kali pukulan dibuat
( pen hold grip ) secara berterusan.
d. Murid-murid bertukar giliran.
Permainan : 1 e. Pemain yang berjaya melakukan pukulan paling
Menimbang Bola banyak akan dikira menang
Kemahiran
Kawalan bola dengan
raket
Permainan :2 Langkah-langkah:
Melantun Bola a. Murid-murid berpasangan.
Kemahiran b. Seorang murid melantun bola dengan raket.
Kawalan bola dengan c. Pasangannya mengira berapa kali pukulan dibuat
teknik secara berterusan.
pegangan raket yang betul d. Murid-murid bertukar giliran.
e. Pemain yang berjaya melakukan pukulan paling
banyak akan dikira menang
Langkah-langkah:
Permainan 3 a. Murid-murid berpasangan.
Ping Pong Bangku b. Letak bangku di atas lantai.
Kemahiran c. Bangku berfungsi sebagai jaring.
Kawalan bola dengan d. Murid cuba memukul bola melepasi bangku dan
teknik rakannya cuba memukul balik bola tersebut selepas
pegangan raket yang betul bola itu melantun.
e. Murid boleh berlatih kemahiran ini bertubi-tubi.

43
Pelajar menggunakan bet
6 Kemahiran servis sendiri/sekolah
mempelajari teknik ini Langkah-langkah:
dengan betul. a. Murid-murid berpasangan.
Servis pukulan kilas b. Seorang sebiji bola. Letakkan bola di atas tapak
Servis pukulan hadapan. tangan.
Dengan teknik dan cara c. Lambung bola itu tinggi ke arah pasangan.
yang betul, pelajar d. Pasangan menyambut bola dengan sebelah
melakukan aktiviti servis tangan.
berbantukan guru. e. Ulangi lakuan tersebut
Permainan 1
Lambung dan Sambut 1
Kemahiran
Melambung bola
Permainan 2 Langkah-langkah:
Pukul ke Dinding a. Murid-murid berpasangan.
Kemahiran b. Lambung bola menegak ke atas dan pukul bola ke
Kombinasi lambung dan dinding ketika ia menurun.
pukul c. Setiap murid membuat 3 pukulan bergilir-gilir.
Permainan 3 Langkah-langkah:
Pukul ke Bakul/Kotak a. Murid-murid berpasangan.
Kemahiran b. Letakkan sebuah bakul 1 meter dari kedudukan
Kombinasi lambung dan pemain.
pukul c. Murid melambung bola ke atas, memukul bola ke
dalam bakul/kotak, semasa ia menurun.
d. Setiap pemain membuat 5 kali cubaan secara
bergilir-gilir.

44
Pelajar menggunakan bet Langkah-langkah:
7 Pukulan forehand sendiri/sekolah a. Murid-murid berpasangan.
mempelajari teknik ini b. Memukul belon kepada rakan dengan forehand
dengan betul. secara berterusan.
c. Murid mengira bilangan pukulan forehand yang
Teknik pukulan forehand berjaya dilakukan tanpa menjatuhkan belon.
Dengan teknik dan cara d. Setiap murid diberikan 3 kali cubaan bergilir-gilir
yang betul, pelajar
melakukan aktiviti pukulan
forehand berbantukan
guru.

Permainan 1
Pukul Belon
Kemahiran
Pukulan Forehand
Permainan 2 Langkah-langkah:
Pukulan sasaran a. Bahagikan murid-murid kepada 8-12 orang murid
Kemahiran satu kumpulan.
Pukulan forehand b. Seorang murid melantun bola ke arah forehand
rakan.
c. Murid akan memukul bola dengan forehand ke
arah bakul yang dipegang oleh rakannya yang
ketiga.
d. Setiap ahli kumpulan diberi 5 kali cubaan.
e. Masa diperuntukan selama 5 minit.
f. Ulang permainan ini.
g. Kemenangan berdasarkan kepada jumlah bola
yang dapat dimasukkan ke dalam bakul.

45
Permainan 3 Langkah-langkah:
Pukul ke sasaran a. Bahagikan murid-murid kepada 5-10 orang
Kemahiran dalamsetiap kumpulan
Pukulan Forehand Blok b. Sediakan 10 biji bola dalam 1 bakul.
c. Murid melambung bola dan membuat pukulan
forehand dan murid bertentangan membalas dengan
pukulan forehand blok.
d. Bola perlu melepasi jaring dan kena pada sasaran
di meja.
e. Rakan lain akan mengira berapa pukulan yang
berjaya.
f. Setiap murid diberi 5 kali percubaan.

Permainan 4 Langkah-langkah:
Kalahkan Juara a. Berpasangan. Buat undian dengan melambung
Kemahiran duit syiling untuk menentukan juara.
Pukulan Forehand b. Pencabar menentang juara untuk mendapat skor
atau Forehand Blok 1 mata.
c. Sesiapa yang menang 1 mata akan menjadi juara
dan akan dicabar oleh pencabar secara bergilir-gilir.
8 Kemahiran Pukulan backhand Langkah-langkah:
pukulan Permainan 1 a. Gantung sebiji bola ping pong pada sebatang
Bola Gantung kayu. Seorang murid memegang kayu dengan bola
Kemahiran tergantung pada paras dada.
Pukulan Backhand b. Rakan memukul bola dengan menggunakan cara
pukulan backhand.
c. Setiap murid diberikan peluang memukul 10 kali.
Lakuan diulangi bergilir-gilir.

46
Permainan 2 Langkah-langkah:
Kriket Meja dengan a. 5 orang dalam satu kumpulan
Backhand b. Sediakan 10 biji bola dalam 1 bakul.
Kemahiran c. Murid melambung bola dan buat pukulan
Pukulan Backhand backhand ke backhand rakan. Pihak rakan akan
menyambut bola dan masuk ke dalam bakul.
d. Rakan lain akan mengira berapa pukulan
backhand yang berjaya.
e. Setiap murid diberi 5 kali peluang untuk buat
pukulan

9 Pertandingan Perlawanan mengikut Perlawanan mengikut jantina dan tingkatan Meja pingpong,
tingkatan Bet, jaring, bola
Format pertandingan
seperti pertandingan
sebenar.
Menggunakan borang skor
yang sebenar.
Pelajar belajar mengisi
borang skor

10 Pertandingan Perlawanan mengikut Perlawanan mengikut jantina dan tingkatan Meja pingpong,
tingkatan Bet, bola, jaring
Format pertandingan
seperti pertandingan
sebenar.
Menggunakan borang skor
yang sebenar.
Pelajar belajar mengisi
borang skor

47
11 Pertandingan Perlawanan mengikut Perlawanan mengikut jantina dan tingkatan Meja pingpong,
tingkatan Bet, bola, jaring
Format pertandingan
seperti pertandingan
sebenar.
Menggunakan borang skor
yang sebenar.
Pelajar belajar mengisi
borang skor

12 Pertandingan Perlawanan mengikut Perlawanan mengikut jantina dan tingkatan Meja pingpong,
tingkatan Bet, bola, jaring
Format pertandingan
seperti pertandingan
sebenar.
Menggunakan borang skor
yang sebenar.
Pelajar belajar mengisi
borang skor

48
10. HURAIAN SUKATAN KELAB RAGBI

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN
Pendaftaran ahli Pendaftaran Ahli baharu Borang
1 Mesyuarat Agung Perlantikan AJK Pelajar diagihkan mengikut pendaftaran
Takwim program sepanjang tahun tingkatan.
Taklimatdari guru penasihat

2 Kehadiran Membawa bola sambil memotong Membuat hantaran arah pilihan Bola ragbi
Hantaran biasa barisan pemain hadapan. sendiri dalam kumpulan 5 atau 6 Kon
Membawa bola sambil memotong orang dalam kedudukan berlari
barisan hadapan secara zig-zag.
Regangan dan kelonggaran bermula Mengaplikasikan kemahiran di
dari atas badan dan ke bawah. dalam latihan.

3 Latih tubi Hantaran biasa Mengadakan pertandingan membuat Sama seperti mengelolaan latihan Bola ragbi
banyak hantaran pada jarak 50 meter kemahiran membuat hantaran, Kon biasa
dengan berkelajuan tinggi tetapi kawasan grid dipanjangkan
supaya lebih hantaran boleh
dilakukan.

Pasukan yang paling banyak


membuat hantaran tanpa jatuh
dikira sebagai pemenang

49
Latihan membuat hantaran secara X4 bawa bola ke X5. Bola Ragbi
4 Latihan Dan Kemahiran berdepan dalam 1 dan 2 barisan X5 lari berhadapan untuk
Ruck (memanaskan badan) . menerima bola dari X4 dan
Penerangan dan tunjuk cara. berukar tempat.
X3 mula berlari bila X5 menerima
Latihan asas ruck dalam kumpulan 5 bola dari X4 dan seterusnya.
orang setiap kumpulan. Latihan dalam Mengapikasikan kemahiran
grid mengikut kumpulan dalam latihan.

5 Pengukuhan Kemahiran Memegang bola menggunakan Keserasian dengan bola adalah Bola Ragbi
Asas Handling kedua-dua belah tangan, Pegang bola bertujuan supaya murid biasa dan kon
dengan betul dan selamat. Pegang di familiar dengan bola.
tengah bola pada panel yang Mengaplikasi kemahiran dalam
berlainan. latihan.
5 atau lebih pemain diperlukan. Murid
6 Permainan diluruskan dalam barisa ndalam jarak Melakukan hantaran dan teknik Bola Ragbi
Caterpillar Race yang sesuai. komunikasi yang baik antara kon
Murid di hadapan menghulur bola rakan sepasukan dengan
pada murid di belakangnya melalui sempurna secara berterusan.
atas kepala dan murid kedua
menyambutnya. Mengaplikasi kemahiran dalam
Murid kedua mengulur bola pada latihan
murid belakangnya melalui celah
kelengkang sehingga murid terakhir.

Murid yang terakhir akan berlari


kekehadapan sehingga bola kembali
kepada murid yang paling hadapan
tadi. Kumpulan terpantas dikira
menang.

50
7 Permainan Murid disusun dalam 1 barisan yang Penerimaan bola dan komukasi Bola ragbi
Cantepede Race bersesuaian iaitu duduk dan dalam pasukan penting di
kangkangkan kaki. samping memperoleh masa untuk
Murid di hadapan menghulurkan bola membuat pilihan terbaik.
melalui atas kepala, manakala murid
kedua menyambutnya. Mengaplikasi kemahiran dalam
Proses ini berterusan hingga murid latihan
terakhir.
Murid yang terakhir akan berlari
kekehadapan sehingga bola kembali
kepada murid yang paling hadapan
tadi.
Kumpulan terpantas dikira menang.

8 Permainan Murid dibahagikan kepada kumpulan 2 kumpulan, 4 orang pemain Bola ragbi,
Mini Touch kecil. (4 lawan 4) untuk 1 kumpulan Kon
Pasukan yang membawa bola cuba kawasan grid
melepasi lawan dengan Mengaplikasi kemahiran dalam
menggunakan hantaran sisi melepasi latihan
garisan belakang kawasan pihak
lawan. Pasukan bertahan cuba
menghalang dengan melakukan
sentuhan menggunakan kedua tapak
tangan kebadan pihak lawan yang
membawa bola. Setelah 3 kali
sentuhan berjaya dibuat, bola
bertukar kepada pihak lawan.
Aktiviti ini dilakuka nselama 10 minit
dengan masa rehat setiap 15 minit.

51
9 Kemahiran Berlari kearah lawan yang paling Side step. Berlari kelawan yang Kon
Asas Side step hampir. paling hampir.
Tukar arah pergerakan apabila Tukar arah pergerakan apabila
menghampiri lawan dengan menghampiri pemain lawan
menggunakan side step, pergerakan denga menggerakkan kaki kanan
badan atau tukar langkah. ke kiri dan kaki kiri ke kanan.
Bergerak pada ruang jauh dari pihak
lawan. Tingkatkan kelajuan untuk
Tingkatkan kelajuan untuk menjadikan pihak lawan dalam
mendapatkan kelebihan ruang dan keadaan teragak-agak.
peluang yang ada. Mengaplikasi kemahiran dalam
latihan.

10 Kemahiran Asas Berdiri dalam keadaan stabil. Tujuan utama menendang bola Bola ragbi
Menendang Dan Bahu ke hadapan; kaki kanan – bahu adalah untuk memulakan Kon
menyambut kiri, kaki kiri – bahu kanan permainan dan memulakan
Pegang bola dengan kedua-dua semula permainan selepas
tangan supaya selari. melakukan try di samping
mendapatkan kelebihan taktikal
Biarkan bola jatuh ke kaki yang dan kawalan.
menyepak, pada masa sama
melangkah ke arah kaki yang tidak Mengaplikasi kemahiran dalam
menendang supaya tepat ke sasaran. latihan

Hayun kaki yang menendang selari


dengan laluan bola, tendang di bucu
bola.
Lajakkan kaki yang menendang.
Menyambut Bola.

52
Berdiri dalam keadaan stabil.

Hulurkan tangan ke atas untuk


menyerap hentakan bola tinggi.

Pusing sedikit badan ke belakang


untuk elakkan bola jatuh ke hadapan

11 KarnivalRagbi Karnival dikelolakan sepenuhnya oleh Penyertaan kepada semua Bola ragbi
anggota Kelab Ragbi pelajar.
Memperkenalkan permainan ragbi Pelajar diagihkan mengikut rumah Borang
kepada seluruh warga sekolah. sukan. pertandingan
Bengkel ringkas tentang permainan Pelajar perempuan diperkenalkan
ragbi. dengan teknik permainan ragbi
Cabutan undi pertandingan. sentuh.
Pertandingan ragbi. Pengumuman pemenang

12 Penilaian Kokurikulum Laporan aktiviti dan penilaian Pengiraan markah Kokurikulum Borang PAJSK
dan laporana ktiviti tahunan. setiap pelajar (PAJSK).
tahunan LaporanTahunan
Mencadangkan penambahbaikan Memastikan semua sijil yang
yang boleh dilaksanakan pada tahun dimenangi dalam pertandingan Buku laporan
hadapan. telah diserahkan kepada pelajar aktiviti (BLAK)
.

53
11. HURAIAN SUKATAN KELAB SEPAK TAKRAW

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN

1 Mesyuarat Agung Sesi perkenalan Penerangan tentang bidang tugas Komputer Modul 1
Kelab Sukan dan Pemilihan AJK. jawatankuasa kelab LCD Murid 1
Permainan Latar belakang Sukan Sepak Sukan
Takraw. Sejarah dan Melayari lawan web dan penyediaan peta
Pengenalan kepada perkembangan sepak takraw. pemikiran secara kumpulan dan
Sukan Sepak Peraturan dan undang-undang pembentangan kumpulan
Takraw permainan. Peralatan dan
pakaian. Ukuran gelanggang.
Pengelolaan kejohanan / Sistem
kejohanan.

2 Papan Kenyataan Melengkapkan Papan Kenyataan Menyediakan Carta Organisasi Kelab Kertas Warna Modul 1
Kelab Kelab dengan Kemas dan Ceria Sejarah dan perkembangan Kelab Peraturan Carta Murid 1
dan Undang-Undang PermainanUkuran Organisasi Sukan
Padang, Peralatan dan PakaianInfo Keratan
Terkini/Pencapaian Kelab Akhbar

54
Bola Sepak Modul 1
Aktiviti 1 (Statik) Takraw Murid 1
3 Kemahiran Sepak Sila
Prosedur : Melambung bola dan melakukan sepak sila secara Sukan
Asas
perseorangan. Menggunakan kaki kiri /kanan. Mulakan sepak sila dengan
Menimang dan
bola rendah, sederhana dan tinggi.
mengawal bola
Aktiviti 2 (Dinamik)
Mengumpan Prosedur : Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.
dan membuat Melakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/belakang.
hantaran Menggunakan kedua-dua kaki secara berselang-seli. Kawal bola dahulu
kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. Tingkatkan aras ketinggian
Menyelamat bola dan awal lakuan sepakan tersebut. Bergerak ke arah bola yang
serangan lawan dilontar dan buat kawalan. Menerima bola dari gelanggang lawan dan
terus kawal. Menggunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. Variasikan
corak pergerakan melalui kreativiti jurulatih.

Aktiviti 3
Lari berganti mengguna Sepak Sila
Prosedur permainan : Setiap kumpulan pelajar seramai 4 orang. Peserta
pertama membuat sepak sila dalam jarak 5m dan berpatah balik untuk
disambut oleh peserta ke dua.Peserta seterusnya akan melakukan aktiviti
yang sama sehingga tamat.

55
Aktiviti 4
Hantaran dengan sepak sila
Prosedur permainan : Pelajar diagihkan dalam dua kumpulan dalam
bilangan 5-6. Seorang pelajar berada ditengah gelanggang dan seorang
lagi berdiri di tengah gelanggang bertentangan. A akan melambungkan
bola kepada B bagi memulakan permainan. B akan menerima bola
dengan menggunakan sepak sila dan berlari ke arah belakang
gelanggang dan B2 masuk untuk menerima bola. A akan menerima
hantaran tersebut dan mengembalikan ke gelanggang lawan dan
bergerak ke belakang gelanggang, A2 masuk danmenerima bola.

Aktiviti diteruskan sehingga bola mati. Mata akan diberikan kepada


kumpulan yang dapat mengawal bola. Kumpulan yang paling banyak
menjatuhkan bola dikirakalah. Syarat: Menggunakan sepak sila dengan
satu sentuhan sahaja
Prosedur permainan : Bola getah Modul 1
4 Permainan Permainan Pelajar berada dalam bentuk bulatan. Menggunakan sepak berukur lilit Murid 1
Kecil dalam bulatan sila,tandukan untuk mengawal dan mengumpan bola kepada pemain 50sm- 5sm. Sukan
lain. Contohnya pemain 1 kepada pemain 2. Permainan dijalankan 3
pusingan. 1 pusingan selama 5minit. Setiap sentuhan mendapat satu mata.
Jika bola jatuh ke tanah pemain boleh memulakan kembali menimang
dengan pemain 1 melontar bola kepada pemain yang lain jika tempoh 5
minit tidak dihabiskan lagi. Tamat satu pusingan jumlah mata akan
dijalankan. Begitu juga seterusnya pusingan ke-2danke-3. Kumpulan
yangmendapat jumlah mata yang terbanyak dikira pemenang. Boleh
menggunakan bola getah berukurlilit 50sm-55sm.

56
Prosedur Permainan :
Kawal dan singkir
Pelajar berada dalam bentuk bulatan. Menggunakan sepak Bola getah Modul 1
sila,tandukan untuk mengawal danmengumpan bola kepada pemain berukur lilit Murid 1
lain. Contohnya pemain 1 kepada pemain 2. Permainan dijalankan 3 50sm-55sm. Sukan
pusingan. 1 pusingan selama 5minit. Setiap sentuhan mendapat
satumata. Jika bola jatuh ke tanah pemain boleh memulakan kembali
menimang dengan pemain 1 melontar kepada pemain yang lain jika
tempoh 5 minit tidak dihabiskan lagi. Pemain yang menjatuhkan bola 3
kali akan tersingkir dari kumpulan. Tamat satu pusingan jumlah mata
akan dicatatkan. Begitu juga seterusnya untuk pusingan ke-2 dan ke-
3. Kumpulan yang mendapat jumlah mata yang terbanyak dikira
pemenang.
Prosedur Permainan :
Permainan dalam
Pelajar berada dalam bentuk bulatan. Menggunakan sepak sila, tandukan Modul
bulatan
untuk mengawal dan mengumpan bola kepada pemain lain.Contohnya 1 Murid
pemain 1 kepada pemain 2. Permainan dijalankan 3 pusingan. 1 pusingan 1
selama 5 minit. Setiap sentuhan mendapat satu mata. Jika bola jatuh ke Sukan
arah pemain boleh memulakan kembali menimang dengan pemain 1
melontar kepada pemain yang lain jika tempoh 5 minit tidak dihabiskan
lagi. Pemain yang menjatuhkan bola sebanyak 3 kali akan tersingkir dari
kumpulan. Bola dikawal oleh kumpulan A sebanyak 3 kali dan dihantar
kepada kumpulan B, lakuan yang sama dilakukan oleh kumpulan B.
Tamat satu pusingan jumlah mata akan dikira. Begitu juga seterusnya
untuk pusingan ke-2 danke-3. Kumpulan yang mendapat jumlah mata
yang terbanyak dikira pemenang.
Prosedur permainan : Modul
Enam Menggunakan gelanggang / gelanggang tanah yang diubah suai seperti Bola Getah 1 Murid
sepasukan gelanggang bolatampar. Menggunakan sebiji bola getah saiz 3 berukur saiz 3 1
lilit 50 sm-55sm. Satu pasukan 6 pemain. Setiap pasukan boleh berukur lilit Sukan
membuat 5 sentuhan.Sentuhan ke enam perlu melepasi jaring kepada 50 sm – 55

57
pihak lawan dengan menggunakan sepak sila sahaja. Bola dibenarkan sm
melantun ke tanah sekali sebelum sentuhan dibuat. Pemain boleh Gelanggang
menggunakan semua kemahiran asas sepak takraw seperti sepak sila, Tiang
sepak kuda, tandukan, rejaman dan hadangan dalam permainan ini.
Ketinggian jaring ialah1.45m. Jika tiada gelanggang, permainan ini boleh
menggunakan tiang pelbagai guna untuk dijadikan tiang bagi meletakkan
jaring. Mata dikira apabila pasukan dapat mematikan bola ke
gelangganglawan. Sepak mula dibuat oleh pasukan yang mendapat
mata. Sepakmula dibuat secara lambungan sendiri di garisan belakang
gelanggang. Pemain boleh bergilir membuat sepak mula. Sepak mula
permulaan diberikan kepada pasukan yang memenangi undian. Semua
pemain digalakkan membuat sentuhan bola. Mata permainan ialah 15mata.
Prosedur permainan :
Hantaran Pelajar diagihkan dalam dua kumpulan dalam bilangan 5-6orang. Semua Tiang Bola/ Modul
dengan sepak pelajar bersedia dalam bulatan mengelilingi tiang bolajaring. Setiap Bola Jaring 1 Murid
sila dan sepak kumpulan akan diberikan sebiji bola. Seorang pelajar akan Bola 1
kuda membalingkan bola bagi memulakan permainan. Pelajar yang menerima Takraw Sukan
bola akan mengawal dan menghantar bola ke dalam gelong diletakkan
pada tiang. Kumpulan yang berjaya memasukkan bola ke gelong dalam
bilangan terbanyak dalam masa yang ditetapkan akan dikira menang.
Kumpulan yang paling banyak menjatuhkan bola dikira kalah.

5 Kemahiran Sepak Kuda Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah.
Asas Variasi melakukan servis.
Menggunakan kaki kiri / kanan secara berselang-seli.
Statik Prosedur : Melambung bola dan menyepak dengan kekura kaki ke
arah sasaran. Dinamik Prosedur : Sepak dengan menggunakan kekura
kaki secara berpasangan. Melakukan sepakan ke atas bola yang datang
dari pelbagai arah.
Hantaran dengan sepak kuda

58
Prosedur permainan : Pelajar diagihkan dalam dua kumpulan dalam
bilangan 5-6orang. Seorang pelajar berada di tengah gelanggang dan
seorang lagi berdiri di tengah gelanggang bertentangan. A akan
melambungkan bola kepada B bagi memulakan permainan. B akan
menerima bola dengan menggunakan sepak kuda dan berlari ke arah
belakang gelanggang dan B2 masuk menerima bola. A akan menerima
hantaran tersebut dan mengembalikan ke gelanggang lawan dan
bergerak ke belakang gelanggang, A2 masuk dan menerima bola. Aktiviti
diteruskan sehingga bola mati. Mata akan diberikan kepada kumpulan
yang dapat mengawal bola. Kumpulan yang paling banyak menjatuhkan
bola dikira kalah.
Prosedur permainan :
Permainan Permainan dalam Pelajar berada dalam bentuk bulatan. Menggunakan sepak kuda,tandukan Bola Sepak Modul
Kecil bulatan untuk mengawal dan mengumpan bola kepada pemain lain. Contohnya Takraw 1 Murid
pemain 1 kepada pemain 2. Permainan dijalankan 3 pusingan. 1 pusingan 1
selama 5 minit. Setiap sentuhan mendapat satu mata. Jika bola jatuh ke Sukan
tana hpemain boleh memulakan kembali menimang dengan pemain 1
melontar kepada pemain yang lain jika tempoh 5 minit tidak dihabiskan.
Tamat satu pusingan jumlah mata akan dicatatkan. Begitu juga
seterusnya untuk pusingan ke-2 danke-3. Kumpulan yang mendapat
jumlah mata yang terbanyak dikira pemenang.
Modul
Kawal dan singkir Prosedur Permainan : 1 Murid
Bola Sepak
Pelajar berada dalam bentuk bulatan. Menggunakan sepak kuda, tandukan Takraw 1
untuk mengawal dan mengumpan bola kepada pemain lain. Hanya Sukan
sepakan yang menggunakan sepakan kuda sahaja akan dikira
mata.Contohnya pemain 1 kepada pemain 2. Permainan dijalankan 3
pusingan. 1 pusingan selama 5 minit. Setiap sentuhan mendapat satu mata.
Jika bola jatuh ke tanah pemain boleh memulakan kembali menimang
dengan pemain 1 melontar kepada pemain yang lain jika tempoh 5 minit

59
tidak dihabiskan. Pemain yang menjatuhkan bola 3 kali akan tersingkir
dari kumpulan. Tamat satu pusingan jumlah mata akan dicatatkan. Begitu
juga seterusnya untuk pusingan ke-2 dan ke-3. Kumpulan yang mendapat
jumlah mata yang terbanyak dikira pemenang.
Prosedur permainan : Gelanggang Modul
Permainan dalam Pelajar berada dalam bentuk bulatan. Menggunakan sepak kuda, tandukan Bola 1 Murid
bulatan untuk mengawal dan mengumpan bola kepada pemain lain. Hanya Takraw 1
sepakan yang menggunakan sepakan kuda sahaja akan dikira mata. Sukan
Contohnya pemain 1 kepada pemain 2. Permainan dijalankan 3 pusingan.
1 pusingan selama 5minit. Setiap sentuhan mendapat satu mata. Jika bola
jatuh ke tanah pemain boleh memulakan kembali dengan pemain 1
melontar ke pada pemain yang lain jika tempoh 5 minit tidak dihabiskan
lagi. Pemain yang menjatuhkan bola sebanyak 3 kali akan tersingkir dari
kumpulan. Bola dikawal oleh kumpulan A sebanyak 3 kali dan dihantar
kepada kumpulan B, lakuan yang sama dilakukan oleh kumpulan B.
Tamat satu pusingan jumlah mata dikira.
Begitu juga seterusnya untuk pusingan ke-2 dan ke-3. Kumpulan yang
mendapat jumlah mata yang terbanyak dikira pemenang.
6 sepasukan
Prosedur Permainan : Bola Modul
Menggunakan gelanggang / gelanggang tanah yang diubahsuai eperti Getah 1 Murid
gelanggang bola tampar. Menggunakan sebiji bola getah saiz 3 berukur Saiz 3 1
lilit 50 cm-55 cm. Satu pasukan 6 pemain. Setiap pasukan boleh berukur Sukan
membuat 5 sentuhan. Sentuhan keenam perlu melepasi jaring kepada lilit 50cm-
pihak lawan dengan menggunakan sepak kuda sahaja. Bola dibenarkan 55cm.
melantun ke tanah sekali sebelum sentuhan dibuat. Pemain boleh
menggunakan semua kemahiran asas sepak takraw seperti sepak sila,
sepak kuda, tandukan, rejaman dan hadangan dalam permainan ini
namun hanya sepakan kuda sahaja akan diberikan mata.Ketinggian
jaring ialah1.45m. Jika tiada gelanggang, permainan ini boleh

60
menggunakan tiang pelbagai guna untuk dijadikan tiang bagi
meletakkan jaring. Mata dikira apabila pasukan dapat mematikan bola
ke gelanggang lawan. Sepak mula dibuat oleh pasukan yang mendapat
mata. Sepak mula dibuat secara lambungan sendiri di garisan belakang
gelanggang. Pemain boleh bergilir membuat sepak mula. Sepak mula
permulaan diberikan kepada pasukan yang memenangi undian. Semua
pemain digalakkan membuat sentuhan. Mata permainan ialah 15 mata.

Hantaran Prosedur Permainan : Bola Takraw Modul 1


dengan Pelajar diagihkan dalam dua kumpulan dalam bilangan 5-6 orang. Murid 1
sepak Semua pelajar bersedia dalam bulatan mengelilingi bakul. Setiap Sukan
kuda kumpulan akan diberikan sebiji bola. Seorang pelajar akan
membalingkan bola bagi memulakan permainan. Pelajar yang menerima
bola akan mengawal dan menghantar bola ke dalam bakul dengan sepak
kuda. Jika selain sepak kuda digunakan, mata tidak akan dikira.
Kumpulan yang berjaya memasukkan bola ke dalam bakul dengan
bilangan terbanyak dalam masa yang ditetapkan akan dikira menang.

6 Kemahiran Menanduk Untuk mengawal, mengumpan dan merejam


Asas
Prosedur :
Statik Melambung bola secara individu dan melakukan tandukan setempat.
Aktiviti Bola Takraw
Kemahiran Melakukan secara berulang-kali.

Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran.


Dinamik Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan. Memastikan bola
yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai. Tanduk bola dari
pelbagai arah dan kelajuan. Jarakkan bola secara beransur-ansur.
Prosedur Permainan:
Setiap kumpulan pelajar seramai 10 orang. Seorang pembaling dipilih untuk Bola Takraw Modul 1

61
Membaling membaling bola kepada peserta lain. Selepas menanduk kembali kepada Murid 1
dan pembaling,pesertaakanberlarike belakang barisan. Peserta seterusnya Sukan
menanduk akan menjalankan gerak kerja yang sama sehingga tamat.

Prosedur permainan :
Hantaran Pelajar diagihkan dalam dua kumpulan dalam bilangan 5-6 orang. Gelanggang Modul 1
dengan Seorang pelajar berada di tengah gelanggang dan seorang lagi berdiri di Bola Takraw Murid 1
kepala tengah gelanggang bertentangan. A akan melambungkan bola kepada B Sukan
bagi memulakan permainan. B akan mengawal bola dengan
menggunakan sepak sila dan menghantar dengan kemahiran menanduk.
B berlari ke arah belakang gelanggang dan B2 masuk untuk menerima
bola. A akan menerima hantaran tersebut dengan menggunakan sepak
sila dan mengembalikan ke gelanggang lawan dengan kemahiran
menanduk. A bergerak ke belakang gelanggang, A2 masuk dan
menerima bola. Aktiviti diteruskan sehingga bola mati.
Mata akan diberikan kepada kumpulan yang dapat mengawal
bola.Kumpulan yang paling banyak menjatuhkan bola dikirakalah. Syarat
Menggunakan bola getah pada peringkat awal dan setelah mahir boleh
menggunakan bola sepak takraw yang ditetapkan.

7 Permainan Mengawal Prosedur permainan : Bola Takraw Modul 1


Kecil dan Pelajar diagihkan dalam kumpulan dalam bilangan 5-6 orang. Semua Bola Getah Murid 1
menghantar pelajar bersedia dalam bulatan. Seorang pelajar akan membalingkan Sukan
dengan bola bagi memulakan permainan. Pelajar yang menerima bola akan
kemahiran menanduk bola untuk dihantar kepada rakan. Kumpulan yang berjaya
menanduk membuat ulangan tandukan dalam masa yang ditetapkan akan dikira
menang. Mata akan diberikan kepada kumpulan yang dapat mengawal
bola dan membuat tandukan. Kumpulan yang paling banyak menjatuhkan
bola dikira kalah. Menggunakan bola getah pada peringkat awal. Secara
ansur maju diperkenalkan penggunaan bola sepak takraw.

62
Mengawal Prosedur permainan :
dengan Pelajar diagihkan dalam dua kumpulan dalam bilangan 5-6 orang. Gelung
sepak sila / Semua pelajar bersedia dalam bulatan mengelilingi gelung yang Tiang
sepak kuda digantung pada tiang. Seorang pelajar akan membalingkan bola bagi Bola
dan memulakan permainan. Pelajar yang menerima bola akan mengawal
menanduk dan menanduk bola untuk memasukkan ke gelong pada tiang. Kumpulan
untuk yang berjaya memasukkan bola ke gelong dalam bilangan terbanyak
menghantar dalam masa yang ditetapkan akan dikira menang. Aktiviti ini boleh
bola ke menggunakan bola getah berukur lilit 50 cm-55 cm dan apabila telah
dalam mahir, murid boleh menggunakan bola sepak takraw
gelong

Mengawal Prosedur permainan: Gelanggang Modul 1


dengan Gelanggang bentuk empat segi 6mx 6m. Satu pasukan terdiri daripada 5 Bola Takraw Murid 1
sepak sila / @ 6 orang. Setiap pasukan perlu mengawal dan mengumpan dengan Bola getah Sukan
sepak kuda menggunakan kemahiran asas sepak takraw seperti sepak sila,sepak berukur lilit
dan kuda, memaha dan tandukan. Mata akan dikira apabila setiap kali 50sm - 55sm
menanduk pemain membuat tandukan.Semakin banyak sentuhan dibuat dengan
untuk tandukan semakin banyak mata diperoleh. Setiap pasukan diberikan 3
menghantar pusingan. Setiap pusingan 5 minit. Setiap kali bola jatuh, lambungan
bola ke buat semula sehingga 5minit. Jumlah mata yang paling tinggi bagi 3
dalam pusingan menjadi pemenangnya. Boleh menggunakan bola getah
gelong berukur lilit 50sm - 55sm dan apabila telah mahir boleh menggunakan
bola sepak takraw yang ditetapkan.

63
Menanduk Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1
tepat Dalam kumpulan antara 4-6orang. Sepak mula dari garisan belakang. Bola Takraw Murid 1
kesasaran Lima kali sentuhan (bola boleh melantun ) ke lantai sekali bagi setiap Bola getah Sukan
sentuhan. Gol post kecil digunakan sebagai sasaran tandukan bagi berukur lilit
setiap pasukan. Bola dikawal / ditanduk ke dalam gol. Bola yang berjaya 50sm - 55sm
dimatikan tanpa masuk ke gol diberi 1 mata. Bola yang dimatikan
dengan cara tandukan ke dalam jaring gol diberikan 3 mata.
Kumpulan yang mencapai dahulu 15 mata dikira sebagai pemenang.

Kawalan Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1


bola 5 hingga 10 orang dalam 1 kumpulan. Gelanggang sepak takraw @ Bola Sepak Murid 1
(menanduk kawasan 10 x 15m. 1 bola sepak takraw. Mengawal bola tidak lebih 5 kali. Takraw Sukan
) Menggunakan sekurang-kurangnya1 kemahiran kepala dalam 5 kali
kawalan bola. X memulakan permainan dengan melakukan servis sila ke
gelanggang Y. Y hendaklah menerima dan mengawal bola 5 sentuhan
dan menghantar semula gelanggang lawan. 1 mata diperoleh: sekiranya
bola berjaya dimatikan di gelanggang lawan. Bola gagal dihantar semula
ke gelanggang lawan. tidak menggunakan kemahiran menanduk dalam
5 kali kawalan tersebut. 2 mata di peroleh: Mana-mana kumpulan yang
berjaya mematikan bola di zon berlorek. Kumpulan yang mendapat mata
akan mengambil servis bagi meneruskan permainan. Kumpulan yang
berjaya mencapai mata 15 dikira pemenang

Kemahiran Kawalan Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan
Asas Gelanggang

64
Prosedur permainan :
Aktiviti Asas Aktiviti litar Setiap kumpulan melakukan kemahiran mengikut Stesen yang telah Gelanggang Modul 1
ditetapkan. Setiap kumpulan diberi masa 3 minit untuk melakukan Bola Sepak Murid 1
kemahiran yang ditetapkan bagi setiap stesen dan seterusnya Takraw Sukan
berpindah ke stesen yang seterusnya.
Hantaran Prosedur permainan :
Permainan mengikut Arah boleh diubah-ubah mengikut arah anak panah selepas beberapa Gelanggang Modul 1
Kecil pusingan pusingan. Hantaran dibuat dengan sekali sepakan /paha tandukan dan Bola Sepak Murid 1
segitiga ditambah tidak melebihi dua kali berturut-turut. Pemain - pemain Takraw Sukan
menghadap keluar.
Prosedur permainan :
Kawalan 5 hingga10 orang dalam 1 kumpulan. Gelanggang sepak takraw @ Gelanggang Modul 1
Sepak Sila kawasan 10 x 15m. 1 bola sepak takraw. Hanya menggunakan sepak sila Bola Sepak Murid 1
dan sahaja. X memulakan permainan dengan melakukan servis sila ke Takraw Sukan
Hantaran gelanggang Y. Y hendaklah menerima dan mengawal bola dengan
Tepat sepak sila sahaja 3 sentuhan dan menghantar semula gelanggang
lawan. 1 mata diperoleh; sekiranyabolaberjayadimatikan di gelanggang
lawan. Bola gagal dihantar semula ke gelanggang lawan. Menggunakan
selain sepak sila semasa menerima dan menghantar. 2 mata di peroleh;
Mana-mana kumpulan yang berjaya mematikan bola di zon berlorek.
Kumpulan yang mendapat mata akan mengambil servis bagi
meneruskan permainan. Kumpulan yang berjaya mencapai mata 15
dikira pemenang.
Kawalan Prosedur permainan :
Kepala dan 5 hingga 10 orang dalam 1 kumpulan. Gelanggang sepak takraw @ Gelanggang Modul 1
Hantaran kawasan 10 x 15m. 1 bola sepak takraw. Mengawal bola tidak lebih 5 kali. Bola Sepak Murid 1
Menggunakan sekurang-kurangnya1 kemahiran kepala dalam 5 kali Takraw Sukan
Tepat kawalan bola. X memulakan permainan dengan melakukan servis sila
ke gelanggang Y. Y hendaklah menerima dan mengawal bola 5
sentuhan dan menghantar semula gelanggang lawan. 1 mata diperoleh;

65
sekiranya bola berjaya dimatikan di gelanggang lawan. Bola gagal
dihantar semula ke gelanggang lawan. Tidak menggunakan kemahiran
kepala dalam 5 kali kawalan tersebut. 2 mata di peroleh; Mana-mana
kumpulan yang berjaya mematikan bola di zon berlorek. Kumpulan yang
mendapat mata akan mengambil servis bagi meneruskan permainan.
Kumpulan yang berjaya mencapai mata 15 dikira pemenang.
Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1
Permainan Gelanggang bulatan 3 m jejari dan1m jejari bulatan didalamnya. Bola Sepak Murid 1
sepak Bilangan pemain 6 orang. Setiap pemain memakai nombor dibelakang Takraw Sukan
Raga baju daripada no 1 hingga 6. Pemain hendaklah menyepak,
bulatan menanduk,memaha atau sebagainya bola raga dengan tujuan bola
takraw sentiasa berada di udara. Permainan dimulakan dengan
lambungan bola takraw tinggi melebihi kepala oleh pemain no. 1 kepada
pemain no. 3, no. 4 atau no 5 dengan melalui dan melintasi kawasan
bulatan jejari 1 m. Pemain yang menerima bola hendaklah menyepak
kepada pemain lain kecuali pemain no. 1. Setiap pemain dibenarkan
mengawal tidak melebihi 3 sentuhan berturut - turut dan sentuhan
ketiga hendaklah dipindahkan kepada pemain lain. Setiap hantaran
hendaklah melebihi tinggi kepala dengan melalui dan melintasi bulatan
jari 1m. Hantaran secara bersilang dan tidak diumpan kepada pemain
bersebelahan. Permainan diberhentikan apabila berlaku perkara batal
atau tempoh masa cukup bagi suatu pusingan. Setiap pasukan akan
bermain 3 pusingan dan 5 lambungan sahaja dibenarkan pada setiap
pusingan. Setiap satu sepakan diberikan satu mata dan mana-mana
pasukan yang jumlah matanya tertinggi daripada Permainan dikira batal
dan perlu dilambung semula apabila berlaku sentuhan tangan atau
lengan, menghantar bola kepada pemain sebelah,tidak melintasi
bulatan jejari 1m, berada di luar kawasan bulatan jejari 3m dan kaki
berada dalam bulatan jejari 1m.

66
Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1
9 Kawalan 5 hingga 10 orang dalam 1 kumpulan. Gelanggang sepak takraw @ Bola Sepak Murid 1
Badek dan kawasan 10 x 15m. 1 bola sepak takraw. Mengawal bola tidak lebih 5 kali. Takraw Sukan
Hantaran Menggunakan sekurang-kurangnya1 sepak badek dalam 5 kali kawalan
Tepat bola. X memulakan permainan dengan melakukan servis sila ke
gelanggang Y. Yendakla hmenerima dan mengawal bola 5 sentuhan
dan menghantar semula gelanggang lawan. 1 mata diperoleh; sekiranya
bola berjaya dimatikan di gelanggang lawan. Bola gagal dihantar
semula ke gelanggang lawan. tidak menggunakan sepak badek dalam 5
kali kawalan tersebut. 2 mata di peroleh; Mana-mana kumpulan yang
berjaya mematikan bola di zon berlorek. Kumpulan yang mendapat
mata akan mengambil servis bagi meneruskan permainan. Kumpulan
yang berjaya mencapai mata 15 dikira pemenang.
Kawalan Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1
Kuda dan 5 hingga 10 orang dalam 1 kumpulan. Gelanggang sepak takraw @ Bola Sepak Murid 1
Hantaran kawasan 10 x 15m. 1 bola sepaktakraw. Mengawal bola tidak lebih 5 kali. Takraw Sukan
Tepat Menggunakan sekurang-kurangnya1 kemahiran kuda dalam 5 kali
kawalan bola. X memulakan permainan dengan melakukan servis sila ke
gelanggang Y. Y hendaklah menerima da nmengawal bola 5 sentuhan
dan menghantar semula gelanggang lawan. 1 mata diperoleh; Sekiranya
bola berjaya dimatikan digelanggang lawan. Bola gagal dihantar semula
ke gelanggang lawan. tidak menggunakan sepak kuda dalam 5 kali
kawalan tersebut. 2 mata di peroleh; Mana-mana kumpulan yang berjaya
mematikan bola di zon berlorek. Kumpulan yang mendapat mata akan
mengambil servis bagi meneruskan permainan. Kumpulan yang berjaya
mencapai mata 15 dikira pemenang.

67
Aktiviti Prosedur : Gelanggang Modul 1
Kemahiran Statik Melompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik Bola Sepak Murid 1
rejaman. Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai. Lompat Takraw Sukan
dan lakukanrejamankakimengikutteknik rejaman yangdipilih.
Dinamik Prosedur : Gelanggang
Melambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya Bola Sepak
rejaman. Variasikan kedudukan rejaman. Pelbagaikan arah rejaman. Takraw
Prosedur : Gelanggang Modul 1
Statik
Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya Bola Sepak Murid 1
mengikut pilihan. BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai. Takraw Sukan
Melakukan rejaman kepala berulang- ulangkali.
Dinamik Prosedur : Gelanggang Modul 1
Merejam bola yang diumpan oleh rakan. Variasikan kedudukan Bola Sepak Murid 1
semasa merejam. Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke Takraw Sukan
hadapan dan belakang.
Rejaman Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1
kepala Arah boleh diubah-ubah mengikut arah anak panah selepas beberapa Bola Sepak Murid 1
mengikut pusingan. Rejaman kepala dibuat dengan sekali tandukan dan bertukar Takraw Sukan
pusingan stesen setelah rejaman kepala dilakukan ke arah pembaling (X).
segitiga Rejamankepaladilakukansecara berulang di setiap stesenkearah
pembaling.
Rejaman Prosedur permainan : Gelanggang Modul 1
bergilir-gilir Merejam bola yang dilambungkan sendiri / rakan dalam kumpulan secara Bola Sepak Murid 1
bergilir-gilir. Takraw Sukan

68
Prosedur permainan :
11 Permainan 6 Menggunakan gelanggang/ gelanggang tanah yang diubah suai Gelanggang
Kecil sepasukan seperti gelanggang bola tampar. Satu pasukan 6 pemain. Setiap Bola Sepak
(Rejaman pasukan boleh membuat 5 sentuhan. Sentuhan keenam perlu Takraw
kaki) melepasi jaring kepada pihak lawan dengan menggunakan rejaman
kaki sahaja . Pemain boleh menggunakan semua kemahiran asas
sepak takraw seperti sepak sila,sepak kuda, tandukan,dan hadangan
dalam permainan ini. Ketinggian jaring ialah1.45m. Jika tiada
gelanggang, permainan ini boleh menggunakan tiang pelbagai guna
untuk dijadikan tiang bagi meletakkan jaring. Mata dikira apabila
pasukan dapat mematikan bola ke gelanggang lawan. Sepak mula
dibuat oleh pasukan yang mendapat mata. Sepak mula dibuat secara
lambungan sendiri di garisan belakang gelanggang. Pemain boleh
bergilir membuat sepak mula. Sepak mula permulaan diberikan
kepada pasukan yang memenangiundian. Semua pemain digalakkan
membuat sentuhan bola. Mata permainan ialah 15mata.
6 Prosedur permainan :
Menggunakan gelanggang/ gelanggang tanah yang diubah suai seperti Gelanggang Modul 1
sepasukan
gelanggang bola tampar. Satu pasukan 6 pemain. Setiap pasukan Bola Sepak Murid 1
(Rejaman Takraw Sukan
membuat 5 sentuhan. Sentuhan keenam perlu melepasi jaring kepada
kepala)
pihak lawan dengan menggunakan rejaman kepala sahaja. Pemain
boleh menggunakan semua kemahiran asas sepak takraw seperti
sepak sila, sepak kuda, tandukan, dan hadangan dalam permainan ini.
Ketinggian jaring ialah 1.45m. Jika tiada gelanggang, permainan ini
boleh menggunakan tiang pelbagai guna untuk dijadikan tiang bagi
meletakkan jaring. Mata dikira apabila pasukan dapat mematikan bola
ke gelanggang lawan. Sepak mula dibuat oleh pasukan yang
mendapat mata. Sepak mula dibuat secara lambungan sendiri di
garisan belakang gelanggang. Pemain boleh bergilir membuat sepak
mula. Sepak mula permulaan diberikan kepada pasukan yang

69
memenangi undian. Semua pemain digalakkan membuat sentuhan bola.
Mata permainan ialah 15 mata.
Prosedur permainan :
6 Menggunakan gelanggang/ gelanggang tanah yang diubah suai Gelanggang
sepasukan seperti gelanggang bola tampar. Satu pasukan 6 pemain. Setiap Bola Sepak
(Rejaman pasukan boleh membuat 5 sentuhan. Sentuhan keenam perlu Takraw
kepala dan melepasi jaring kepada pihak lawan dengan menggunakan rejaman
kaki) kepala dan kaki. Pemain boleh menggunakan semua kemahiran asas
sepak takraw seperti sepak sila, sepak kuda, tandukan, dan hadangan
dalam permainan ini. Ketinggian jaring ialah1.45m. Jika tiada
gelanggang, permainan ini boleh menggunakan tiang pelbagai guna
untuk dijadikan tiang bagi meletakkan jaring. Mata dikira apabila
pasukan dapat mematikan bola ke gelanggang lawan. Sepak mula
dibuat oleh pasukan yang mendapat mata. Sepak mula dibuat secara
lambungan sendiri di garisan belakang gelanggang. Pemain boleh
bergilir membuat sepak mula. Sepak mula permulaan diberikan
kepada pasukan yang memenangi undian. Semua pemain digalakkan
membuat sentuhan bola. Mata permainan ialah 15 mata.
Prosedur permainan :
Sepasukan Gelanggang sepak takraw atau gelanggang tanah berukuran 13.4x 6.1m. Gelanggang
bertiga Sepak mula dari garis belakang dengan lambung sendiri. Sepak mula Bola Sepak
( Rejaman) bergilir-gilir. Boleh menggunakan kemahiran asas yang lain semasa Takraw
mengawal dan mengumpan. Tiga sentuhan dan sentuhan ketiga perlu
menggunakan rejaman kepala atau kaki. Jika menggunakan kemahiran
lain selain daripada diatas dikira batal. Mata dikira apabila pasukan
tersebut dapat mematikan bola dengan menggunakan rejaman kepala
dan rejaman kaki. Mata permainan 21.

70
Prosedur permainan :
Double Gelanggang sepak takraw atau gelanggang tanah berukuran 13.4 x 6.1m. Gelanggang Modul 1
( Rejaman) Sepak mula dari garis belakang dengan lambung sendiri. Sepak mula Bola Sepak Murid 1
bergilir-gilir. Pemain boleh menggunakan kemahiran asas yang lain Takraw Sukan
semasa mengawal dan mengumpan. Tiga sentuhan dan sentuhan
ketiga perlu menggunakan rejaman kaki. Mata dikira apabila pasukan
tersebut dapat mematikan bola dengan menggunakan rejaman kaki.
Mata permainan 21.

12 Penilaian Pertandinga Mengikut kelas /rumah .Dirancang dan diuruskan oleh AJK dengan Gelanggang Modul 1
n Sepak pengawasan guru. Hadiah disediakan untuk setiap kategori Bola Sepak Murid 1
Takraw Takraw Sukan

71
HURAIAN SUKATAN KELAB SKUASY

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN

1 Suaikenal Kemahiran berkomunikasi Sesi memperkenalkan guru penasihat


Antara Ahli Kepada ahli kelab.
Kelab dan guru
penasihat Sesi suaikenal ahli kelab seorang demi
seorang (ice breaking)
Komputer
2 Sejarah Skuasy Asal usul dan perkembangan Menerangkan sejarah golf ,Tayangan video LCD
Dan Simulasi

Istilah dalam Appeal , Boast , Down , Hand in , Hand out,


3 permainan Istilah dalam permainan skuasy Interference , Let ,No let ,Nick ,Not up ,Stroke
skuasy
Peralatan
4 Dalam Raket, Bola, Bola berwarna biru, Satu 110 g- 255g (mengikut kesesuaian pemain)
Permainan titik kuning dan dua titik kuning.
skuasy Asas, Super slow , Extra super slow

5 Teknik dasar Belajar teknik dasar permainan Drive, Volley , Boast , Lob, Drop, Servis
permainan skuasy
skuasy
Eastern forehand, Continental ,Semi-western
6 Cara Cara pegangan forehand, Two-handed backhand , Eastern
pengangan backhand, Extreme eastern back hand
raketskuasy

72
Pukulan kilas atas kepala (overhead back Raket skuasy
7 Kemahiran asas Teknik pukulan dalam permainan hand), Pukulan sisi kilas (foreswing back Bola skuasy
dalam skuasy hand), Pukulan bawah kilas (underswing
permainan back hand)
skuasy
Non lokomotor : Gerakan tidak berpindah
8 Gerak dominan Gerakan semasa bermain skuasy tempat: mengayun, membungkuk, menekuk
dalam skuasy dan lain-lain.
Lokomotor : Gerakan yang berpindah tempat
:melangkah, jalan, lari, loncat, mundur, dan
lain-lain.
Manipulatif : Gerakan atau keterampilan
memanipulasi benda/alat sebagai media untuk
bermain

9 Strategi dalam Mempelajari strategi permainan Defensive game, Positional game, Attacking
permainan skuasy game , Pressure game
skuasy

10 Etika Kasut, Eyewear , Pakaian Non marking court shoes ,19 tahunkebawah,
Pemakaian Seluar track, Seluar pendek, Skirt , Baju T
Dalam
Permainan
skuasy

11 Peraturan Undang-undang dan peraturan Mengikut undang-undang yang digunapakai


Dalam Persatuan Skuasy Malaysia (SRAM), Oleh undang-undang dan peraturan
Permainan Asia Squash of Federation (ASF), Persatuan Skuasy Malaysia (SRAM),
skuasy World Squash OF Federation (WSF) Asia Squash of Federation (ASF),World
Squash OF Federation (WSF)

73
12 Pilihan aktiviti Lawatan, Kuiz, Menonton Mengadakan lawatan ke gelanggang skuasy,
pertandingan, Perlawanan Mengadakan kuiz, Membawa ahli menonton
persahabatan pertandingan dari rakaman video atau secara
langsung, Mengadakan perlawanan
persahabatan.

HURAIAN SUKATAN KELAB SOFBOL

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN
Pendaftaran Ahli Borang Modul
1 dan Pengenalan Pendaftaran ahli. Sejarah Sukan keahlian. latihan
kepada Sejarah Sofbol. Pengenalan kepada peralatan Penerangan dan perbincangan. Slide Sejarah sukan untuk
dan Peralatan sofbol. Sukan Sofbol. guru
Sofbol. Glove, bet, penasihat
bola dimple, kelab
bola kulit, sukan.
home dan
pitcher plate,
base, helmet,
backstop,
catcher set.

74
Melengkapkan papan kenyataan Artikel Modul
2 Penyediaan dengan info permainan sofbol. Mencari bahan di internet. Membahagikan berkenaan latihan
bahan papan sudut mengikut bahagian-bahagian tertentu. sukan sofbol. sukan untuk
kenyataan kelab Memaklumkan aktiviti kepada semua Mengemaskini status atau informasi terkini Bahan guru
sofbol. ahli kelab/ahli persatuan yang lain tentang sukan sofbol. menghias. penasihat
berkaitan dengan permainan dan info kelab
terkini pertandingan atau meklumat sukan.
berguna tentang sofbol.
Pengenalan Murid akan diberi tunjuk ajar tentang Murid akan diberikan kepada beberapa
3 kepada cara untuk membuat balingan over kumpulansupaya tumpuan yang lebih dapat
kemahiran head dan bagaimana cara untuk diberikan.
membaling dan mengawal balingan supaya tidak Guru akan melantik seorang pemain sekolah
menyambut tersasar dari target. bagi mengetuai setiap kumpulan
bola. Jenis-jenis balingan yang akan diajar :
Balingan paras dada, Balingan sisi, Guru akan memberikan penerangan
Balingan paras lutut,Balingan tinggi bersertakan tunjuk ajar secara praktikal dan
dan jarak jauh. juga menonton video jika perlu.
Meletakkan bebanan pada jarak dan
kelajuan balingan supaya membina
otot yang lebih baik dan cergas.
Guru memberikan penerangan mengenai Modul
4 Pengenalan Memperkenalkan cara memukul dan jenis-jenis bet yang digunapakai untuk Glove, bola, latihan
kepada menampan dengan teknik dan lakuan memukul. helmet dan sukan untuk
kemahiran yang betul. Guru memperkenalkan jenis-jenis pukulan bet. guru
memukul, Memperkenalkan posisi pemadang dan tampanan. (hit, snap, snap hit, bunt dan penasihat
memadang dan dan tugas-tugas mereka. bunt hit) kelab
teknik larian. Memperkenalkan jenis-jenis larian Guru meminta beberapa pemain sekolah sukan.
(running to 1st base, overrun, sliding menunjukkan jenis larian
dan three fit run).

75
Memanggil Penceramah Luar yang pakar Komputer, Buku ISF
5 Klinik Sofbol Murid akan lebih memahami cara dalam undang-undang dan permainan sofbol. LCD Projector 2014-2017
permainan sofbol serta undang- dan peralatan
undang permainan mengikut standard Klinik ini akan diberikan kepada 2 sesi iaitu sofbol untuk
ISF. teori dan amali. sesi amali.
Murid akan dilatih cara menangkap Murid dibahagikan dalam kumpulan dan Glove, bola, Modul
6 Melatih Teknik bola paras dada, tinggi dan bola melakukan warming up/permainan kecil. bet, helmet latihan
serta skill grounder. Setelah itu guru akan menerangkan cara dan bes. sukan untuk
permainan Murid akan dilatih untuk tidak takut memukul dan memampan bola dengan betul. guru
sofbol. kepada bola laju bagi mengelak dari Semasa murid memukul, yang lain dikehendaki penasihat
berlakunya kemalangan di padang. memadang iaitu menangkap dan membaling kelab
Murid akan mengetahui cara bola. sukan.
memukul dan memampan bola Aktiviti drilling dilakukan bagi meningkatkan
dengan betul. skill bermain serta menguatkan otot kaki dan
Mengadakan latihan kecergasan tangan murid.
sekaligus meningkatkan skill
permainan.
Pitching plate, Kelab
7 Klinik Asas Murid diberikan pendedahan Penerangan dan tunjuk ajar. home plate, Sofbol
Pitching dan mengenai kemahiran pitching dan Demostrasi dari pemain-pemain bes, glove dan Kuala
catching. catching. berpengalaman. bola. Lumpur dan
atlet-atlet
sofbol
Malaysia.
Murid diberikan pendedahan Video Pegawai
8 Kursus mengenai penskoran dimana ia Penerangan, visual dan amali. perlawanan, Teknikal
Penskoran dapat mengetahui standard slide, borang Sofbol,
(Scouting). sesebuah team, performance penskoran dan Umpire
pemain dan team lawan. alat tulis. Sofbol

76
Audio Bleep https://www.
9 Bleep Test Murid dapat mengetahui dimana Penerangan dan amali. Test, borang slideshare.n
tahap daya tahan kardiovaskular ujian, tape et/ismailmo
mereka. pengukur dan hamed71/sli
kon. de-bleep-
test

http://550co
10 Latihan Litar Murid dapat meningkatkan daya tahan Dilakukan 2 set dengan 7 stesen. Kon, wisel, rd.com/arm
kekuatan otot dan kuasa otot Stesen 1 – Push Up stopwatch, bet, y-physical-
Stesen 2 – Batting glove, bola fitness-
Stesen 3 – Lari Ulang Alik dimple dan training-fm-
Stesen 4 – Angkat Kaki yoga matt. 21-
Stesen 5 – Burpee 20/ch7.asp
Stesen 6 – Sit Up
Stesen 7 - Throwing https://www.
webmd.com
/fitness-
exercise/a-
z/circuit-
training
Kemampua
11 Pertandingan Memupuk semangat kesukanan Murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan Stopwatch, n murid
antara ahli kelab antara ahli kelab. glove, bola, mempamer
sofbol. Memberi pengetahuan tentang Guru akan menetapkan posisi murid dan catcher set, kemahiran
keadaan permainan sebenar. mengadili perlawanan tersebut. bet, helmet semasa
Menarik minat murid untuk mewakili perlawanan.
sekolah pada tahun berikutnya.

77
12 Program TID Pencarian bakat baru bagi mewakili Membuat pembandingan tentang keupayaan Borang ujian Ujian
(Talent sekolah. pemain dari segi fitness, dan skill. dan semua Kemahiran
Identification) Guru hanya memilih yang layak sahaja untuk peralatan dan ujian
diberi latihan khas selain dari hari sofbol. kecergasan.
perjumpaan kelab.
Memberi latihan sebanyak 3x seminggu bagi
murid-murid yang terpilih bagi meningkatkan
skill permainan sebelum perlawanan di
peringkat lebih tinggi.
Mempersiapkan murid dengan situasi
13 Perlawanan game yang sebenar. Menjemput atau menghadiri jemputan Semua Keputusan
Persahabatan Menguji tahap kemahiran murid. perlawanan persahabatan dengan sekolah peralatan Perlawanan
dengan sekolah Mendedahkan pelajar dengan pemain lain. sofbol, borang .
luar. yang lebih berpengalaman. scorer.
Mengetahui kekuatan dan kelemahan
murid seterusnya mengatasi dan
memperbaikinya.

14 Menyediakan Pada akhir tahun, murid dapat ; Menilai dan membuat ‘post mor-tem’ aktiviti- Buku laporan Buku BLAK
Laporan Menilai kembali aktiviti yang aktiviti yang dijalankn sepanjang tahun. Aktiviti
Keseluruhan dijalankan sepanjang tahun ini. Kokurikulum
Kelab Sofbol

78
HURAIAN SUKATAN KELAB BOLA JARING

KANDUNGAN HURAIAN AKTIVITI


STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN
BIL SUKATAN (KBAT) RUJUKAN
Borang
1 Pendaftaran dan Mendaftarkan keahlian kelab. Pendaftaran ahi baru. keahlian.
suaikenal Mengenali guru penasihat dan AJK. Pendaftaran semula ahli lama. Bukur rekod
Membaca minit mesyuarat agung lalu. Mengenali guru penasihat dan AJK kelab. kehadiran
Memaklumkan kepada ahli tentang isi kokurikulum.
kandungan minit mesyuarat agung lalu. Perlembagaan
Memaklumkan perlembagaan kelab kepada kelab.
pelajar-pelajar. Aktiviti di
Memaklumkan kadar yuran yang perlu jalankan di
dibayar oleh setiap ahli berdasaran minit kelas.
mesyuarat agung .
Menyatakan sejarah dan Pelajar-pelajar diterangkan tentang sejarah Buku rekod
2 Pengenalan perkembangan permainan bola jaring. perkembangan bola jaring di Malaysia. kokurikulum
permainan bola Pelajar-pelajar juga dimaklumkan tentang pelajar.
jaring Menyebut nama organisasi bola jaring organisasi bola jaring yang terdapat di
di Malaysia dan Antarabangsa. Malaysia dan di peringkat antarabangsa Buku log
seperti Persatuan Bola Jaring Malaysia kokurikulum.
Menyatakan peraturan dan undang- PBJM, Persekutuan Bola Jaring
undang permainan bola jaring Antarabangsa (IFNA). Aktiviti
Menyatakan ciri-ciri asas bola jaring. Pelajar-pelajar turut diberitahu tentang dijalankan di
kejohanan bola jaring peringkat kebangsaan kelas (teori).
dan antarabangsa.
Mereka turut dimaklumkan tentang asas
permainan bola jaring iaitu saiz gelanggang,
tiang gol, bola, kod-kod pemain dan undang-
undang asas permainan.

79
Buku log
3 Kemahiran Asas Menjelas dan mendemonstrasi Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan kokurikulum.
Teknikal beberapa teknik asas menerima bola pelbagai jenis teknik asas menerima bola.
(Menerima Bola) secara teori dan praktikal. Aktiviti
Pelajar-pelajar dilatih menerima bola yang dijalankan di
dilontar / dibaling oleh rakan sepasukan agar gelanggang
tidak terlepas atau terjatuh. bola jaring.

Bermain bola jaring sebagai cara untuk


meningkatkan kemahiran dan stamina.

Kemahiran Asas Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan Buku log


4 Teknikal Kemahiran asas hantaran bola pelbagai jenis teknik asashantaran bola. kokurikulum.
(Hantaran Bola)
Menjelas dan mendemonstrasi Pelajar-pelajar dilatih membuat hantaran Aktiviti
beberapa teknik asas hantaran bola bolakepada rakan sepasukan agar tidak dijalankan di
secara teori dan praktikal. terlepas atau terjatuh. gelanggang
bola jaring.
Bermain bola jaring sebagai cara untuk
meningkatkan kemahiran dan stamina.
Kemahiran Asas Kemahiran asas pergerakan gerak Buku log
5 Teknikal kaki Pelajar-pelajar dilatih pelbagai teknik kokurikulum.
(Pergerakan pergerakandalam permainan seperti :
Gerak Kaki) Menjelas dan mendemonstrasi i. Melompat dan mendarat Peralatan
beberapa teknik asas pergerakan ii. Berlari dan mendarat permainan
secara teori dan praktikal. iii. Berlari dan terima bola bola jaring.

Bermain bola jaring sebagai cara untuk


meningkatkan kemahiran dan stamina.

80
.
6 Kemahiran Asas Kemahiran asas menjaring Pelajar-pelajar dilatih pelbagai aktiviti Buku log
Teknikal menjaring seperti : kokurikulum.
(Menjaring) Menjelas dan mendemonstrasi i. Menjaring berpasangan
beberapa teknik asas menjaring ii. Menjaring sudut Aktiviti
secara teori dan praktikal. iii. Gerakan menjaring dijalankan di
gelanggang
Bermain bola jaring sebagai cara untuk bola jaring.
meningkatkan kemahiran dan stamina. Peralatan
permainan
bola jaring.

7 Kemahiran Asas Kemahiran asas mengadang Pelajar-pelajar dilatih pelbagai aktiviti Buku log
Teknikal mengadang seperti : kokurikulum.
(Mengadang) Menjelas dan mendemonstrasi i. Lima lawan lima
beberapa teknik asas mengadang ii. Mengadang bertiga Peralatan
secara teori dan praktikal. iii. Intercept permainan
iv. Double intercept bola jaring.

Pelajar-pelajar diajar tentang strategi


mengadang bola.

Bermain bola jaring sebagai cara untuk


meningkatkan kemahiran dan stamina.

81
Buku log
8 Kemahiran Asas Kemahiran asas mengelak. Pelajar-pelajar dilatih pelbagai aktiviti kokurikulum.
Teknikal mengelak seperti :
(Mengelak/ Menjelas dan mendemonstrasi i. Mengelak berpasangan Peralatan
Mengacah) beberapa teknik asas ii. Mengelak dengan bola permainan
mengelak/mengacah secara teori dan iii. Mengelak dinamik dengan bola bola jaring
praktikal.
Pelajar-pelajar diajar tentang strategi
mengelak bola.

Bermain bola jaring sebagai cara untuk


meningkatkan kemahiran dan stamina.
Pengelolaan Pelajar-pelajar diterangkan tentang : Diadakan satu
9 Kejohanan/ Merancang pengelolaan satu Bentuk pertandingan,Penyediaan borang simulasi
Sistem pertandingan dalaman kelab sendiri penyertaan, Menentukan yuran penyertaan, pertandingan.
Pertandingan Borang pemarkahan,Menyusun jadual .
Persiapan dokumen untuk pertandingan ,Syarat & peraturan
pertandingan dalaman kelab. pertandingan.
Mengendalikan mesyuarat agung. Ahli kelab mengelolakan mesyuarat agung Dijalankan di
10 Mesyuarat dengan dipantau oleh guru penasihat. dalam kelas.
agung kelab Memilih AJK untuk sesi akan datang. Guru.
Ahli kelab merancang aktiviti untuk tahun
Merancang aktiviti untuk tahun hadapan.
hadapan.
Ahli kelab membincangkan yuran untuk sesi
Menentukan kadar yuran setiap akan datang.
pelajar.

82
Pelajar-pelajar diminta membentuk beberapa Buku log
11 Perlawanan Menyertai pertandingan dalaman. pasukan untuk perlawanan persahabatan kokurikulum.
dalaman antara ahli kelab bagi mempraktikkan apa
Mewujudkan persefahaman dalam yang telah dipelajari selama ini. Aktiviti
pasukan. dijalankan di
Pelajar-pelajar yang terbaik akan gelang-gang
Menilai kebolehan sendiri (KBAT). dikategorikan pemain elit dan pemain pelapis bola jaring.
pasukan sekolah.
Peralatan
Bermain bola jaring sebagai cara untuk permainan
meningkatkan kemahiran dan stamina. bola jaring.

Ahli kelab menyemak dan melengkapkan Buku rekod


12 Penilaian Membuat penilaian kendiri melalui buku rekod PAJSK dengan penglibatan dan kehadiran
markah dan pencapaian secara individu setelah pencapaian yang diperoleh sepanjang tahun. kokurikulum.
penghargaan melalui pelbagai pertandingan AJK kelab mengadakan majlis penghargaan
cemerlang sepanjang tahun (KBAT). kepada ahli kelab yang memperoleh Aktiviti boleh
anugerah dan menunjukkan prestasi yang dijalankan di
Meraikan ahli kelab yang cemerlang. cemerlang. kelas.
Guru penasihat mengingatkan ahli kelab
Mengambil inspirasi daripada supaya sentiasa berusaha untuk memajukan
kejayaan ahli yang lain. diri dan menajamkan teknik dalam permainan
bola jaring.

83
HURAIAN SUKATAN KELAB TENIS

STRATEGI
BIL KANDUNGAN SUKATAN HURAIAN AKTIVITI PERALATAN RUJUKAN
PERLAKSANAAN

1 Pengenalan sejarah tenis, Pelajar dibawa ke gelangang tenis dan diberi Teori dan amali Raket Buku ikhtisas
anatomi gelanggang, raket satu raket dan satu bola. Bola Tenis Tenis
dan elemen kecergasan fizikal Pelajar diberi penerangan oleh guru cara
dalam tenis. bermain, ukuran gelanggang, dan cara
memegang raket.
Kon, bola
2 Latihan kecergasan fizikal : Long Slow Distance (LSD) 30 minit sekitar Teori dan amali tenis, tali Buku
Daya tahan Kardiovaskular. kawasan sekolah. skipping, kecergasan
Daya tahan otot. fizikal
Latihan litar
Penerangan ansur maju oleh guru. Pemanasan Raket Buku ikhtisas
3 Kemahiran asas dalam Tenis badan secara dinamik. Pelajar melakukan Teori dan Praktikal Bola Tenis Tenis
a) Cekak aktivti secara berpasanganPermainan kecil dan Marker
b) Pukulan Pepat Refleksi.
Raket Buku ikhtisas
4 Kemahiran asas dalam Tenis Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan amali Bola Tenis Tenis
c) Pukulan kilas Pemanasan badan secara dinamik. Gelung
i. Pukulan kilas satu tangan Pelajar melakukan aktivti secara berkumpulan
ii. Pukulan kilas dua tangan Permainan kecil Refleksi

84
Kemahiran asas dalam Tenis Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan Praktikal Raket Buku ikhtisas
5 d) Voli Pemanasan badan secara dinamik. Bola Tenis Tenis
e) Servis Pelajar melakukan aktivti secara individu.

6 Kemahiran asas dalam Tenis Penerangan ansur maju oleh guru. Teori dan amali Raket Buku ikhtisas
f) Smesy -Pemanasan badan secara dinamik. Bola Tenis Tenis
g) Lob Pelajar melakukan aktivti secara berpasangan

7 Undang-undang, kesalahan Tayangan video permainan tenis. Teori Laptop Youtube


dalam permainan tenis dan Penerangan oleh guru,
kiraan mata soal jawab,
Kuiz

8 Mesyuarat AJK pertandingan Pembentukan AJK untuk pertandingan di Teori dan amali Raket Buku ikhtisas
akhir Tenis antara ahli dan minggu akhir perjumpaan. Bola Tenis Tenis
latihan kemahiran yang diajar. Pengundian pasangan bagi pertandingan akhir
dilakukan.
Latihan kemahiran

9 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali Raket
Voli, Servis melakukan ujian kemahiran yang ditetapkan. Bola Tenis
Guru menilai setiap kemahiran yang dilakukan

85
Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk
10 UJIAN KEMAHIRAN melakukan ujian kemahiran yang ditetapkan. Amali Raket
Smesy, Lob Bola Tenis
Guru menilai setiap kemahiran yang dilakukan

11 UJIAN KEMAHIRAN Pelajar diberi tiga kali percubaan untuk Amali Raket
Pukulan pepat, Pukulan kilas melakukan ujian kemahiran yang ditetapkan. Bola Tenis
Gelung
Guru menilai setiap kemahiran yang dilakukan

12 PERTANDINGAN AKHIR Pertandingan dijalankan secara double dan Amali Raket


ANTARA AHLI KELAB kalah mati. Bola Tenis

86
HURAIAN SUKATAN KELAB RENANG

KANDUNGAN
BIL HURAIAN AKTIVITI STRATEGI PERLAKSANAAN PERALATAN RUJUKAN
SUKATAN

1 Blow Bubbles Pernafasan yang betul semasa berada Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
di dalam air. makukan pernafasan semasa berenang. Kicking board
Topi renang
Murid melakukan teknik pernafasan dengan betul
semasa berada di dalam air.

2 Apungan Mengapungkan diri di dalam air Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
untuk menggapungkan diri dalam air. Kicking board
Murid dapat melakukan teknik Topi renang
menggapun diri dengan betul semasa Murid menggapungkan diri semasa berenang.
berada di dalam air.

Murid tidak tenggelam semasa


berenang.

3 Sculling Tendangan di air : Melakukan teknik tendangan campang yang Goggles


Melakukan teknik pmenendang dengan betul semasa berada di dalam air. Kicking board
betul semasa berada di dalam air. Topi renang
Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana
Memudahkan para pelajar berada di makukan teknik menendang dengan
atas air semasa aktiviti berenang. menggunakan kaki semasa berenang.

87
4 Campang Mengapungkan diri di dalam air : Guru menunjuk cara dengan betul cara untuk Goggles
menggapungkan diri yang betul semasa berada Kicking board
Melakukan teknik menggapun diri dalam air menggunakan tangan. Topi renang
dengan betul semasa berada di dalam
air. Murid menggapungkan diri semasa berenang
menggunakan tangan.
Memudahkan para pelajar tidak
tenggelam semasa berenang.

5 Kuak bebas Cara meluncur diri di dalam air Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
cara untuk berenang gaya bebas yang betul.
Kicking board
Melakukan teknik berenang gaya bebas
semasa berada dalam air. Murid mengayakan gaya bebas semasa berenang. Topi renang

Menseimbangkan posisi badan, dan sedikit


paras air dibawah semasa berenang.

6 Kuak dada Cara meluncur diri di dalam air Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
untuk berenang gaya kuak dada yang betul.
Kicking board
Melakukan teknik berenang gaya kuak
dada semasa berada dalam air. Murid mengayakan gaya kuak dada semasa berenang Topi renang

Bergerak dengan teknik perlahan dan


melibatkan peha dan tangan.

88
Cara meluncur diri di dalam air
7 Kuak kupu Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
kupu Melakukan teknik berenang gaya kupu cara untuk berenang gaya kuak kupu kupu yang Kicking board
kupu semasa berada dalam air. betul. Topi renang

Mengenalpasti bahawa bahagian Murid mengayakan gaya kuak kupu kupu semasa
kepala adalah pusat kawalan utama berenang.
badan dan pergerakan berlebihan
ketika berenang kerana rintangan
tinggi.

8 Terjunan Cara terjun itik ke dalam air Guru dapat menunjuk cara dengan betul Goggles
( terjun itik ) bagaimana cara untuk teknik terjun itik yang Kicking board
Melakukan teknik terjun itiksemasa betul. Topi renang
berada ke dalam air.
Murid mengayakan gaya terjun itik ke dalam air
Mengenalpasti bahawa bagaimana dan semasa berenang.
penggunaan tangan dan kaki semasa
terjun
Cara terjun geladak ke dalam air
9 Terjunan Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
( terjun Melakukan teknik terjun geladak cara untuk teknik terjun geladak yang betul. Kicking board
geladak ) semasa berada ke dalam air. Topi renang
Murid mengayakan gaya terjun geladak ke dalam
Meningkatkan daya tahan air dan semasa berenang
kardiovaskular

89
10 Gaya Cara berenang gaya punggung Guru menunjuk cara dengan betul bagaimana Goggles
punggung teknik berenang gaya punggung Kicking board
Melakukan teknik gaya punggung Topi renang
semasa berada ke dalam air. Murid mengayakan gaya punggung semasa
berada di air
Mengenalpasti bahawa gaya ini
membantu berenang dengan betul.
Goggles
11 Gaya lentang Cara berenang kuak lentang di dalam Guru dapat menunjuk cara dengan betul Kicking board
air. bagaimana cara untuk berenang kuak lentang Topi renang
Melakukan teknik kuak lentang semasa yang betul.
berada di dalam air.
Mengenalpasti bahawa sukan ini Murid dapat mengayakan gaya kuak lentang ke
membantu meningkatkan dalam air dan semasa berenang
kardiovaskular pelajar.
Guru dapat menunjuk cara dengan betul Goggles
12 Terjunan Cara terjun itik ke dalam air bagaimana Cara untuk teknik terjun itik yang Kicking board
( terjun itik ) Dapat melakukan teknik terjun itik betul Topi renang
semasa berada ke dalam air. Murid dapat mengayakan gaya terjun itik ke
Mengenalpasti bahawa ibagaiman dalam air dan semasa berenang
penggunaan tangan dan kaki semasa
terjun

90