You are on page 1of 4

PROIECT DE LECTIE

Scoala Gimnaziala „Puiu Sever” Ineu

Profesor: Lobont Katalin

Disciplina: Consiliere si orientare

Data: 01.11. 2017.

Clasa: a VII-a

Subiectul lectiei: Rolul meu in familie

Modul tematic:2. Comunicare si abilitati sociale

Analiza continutului: Lectia urmareste constientizarea si asumarea de catre elevi a atributiilor din cadrul familiei.

Obiective operationale:

Pe parcursul activitatii didactice elevii trebuie:

O1-sa identifice modalitatile de ajutor moral si material fata de familie;

O2-sa stabileasca responsabilitatile sale in raport cu membrii familiei;

O3-sa caracterizeze relatiile existente intre membrii familiei;

Strategii didactice:

a) metode de lucru: conversatia, testul inimii, eseul de 5 minute, activitate individuala/pe perechi/frontala

b) mijloace de invatamant: foi A4, chestionar

c) Locul de desfasurare: sala de clasa

d) Timp: 50’
OP Etapele Activitatea Activitatea elevilor Metode/mijloace de Forme de Evaluare Timp
instruirii profesorului invatamant organizare
1.Moment Verifica efectivul Comunica dirigintelui -conversatia 5’
organizatoric clasei, discuta cu problemele curente.
elevii problemele
curente ale clasei.
O3 2. Desfasurarea Propune elevilor un Completeaza testul - -individuala -completarea 5’
activitatii exercitiu de inimii. testului inimii
O1 sinceritate. -brainstorming -pe perechi 5’
Completarea testului -prezentarea
O2 inimii. -chestionar -individual modalitatilor 25’
de ajutor
Propune elevilor sa -fise de lectura -individual/ 5’
identifice modalitati Lucreaza in perechi. frontal -chestionarul
de a ajuta familia. rezolvat
Rezolva chestionarul.
Aplica un chestionar
pentru a identifica Analizeaza impreuna
rolul elevilor in raspunsurile date.
familie.
Citesc fragmentele
Prezinta elevilor literare.
fragmente despre
importanta parintilor.
3. Asigurarea Propune elevilor sa Noteaza impresiile -eseul de 5 minute -individual 5’
feed-back-ului comenteze in scris despre rolul familiei.
importanta familiei
pentru ei.
Testul inimii

A- scrie numele unei persoane din familia ta cu care te simti cel mai bine

B- scrie o activitate pe care o realizezi cu placere in cadrul familiei

C- numeste un sentiment pe care il simti fata de familia ta

D- numeste o realizare a familiei tale cu care te mandresti


Chestionar

1. Cum iti ajuti familia? La ce anume?


2. In camera ta faci curatenie din proprie initiativa sau trebuie sa iti aminteasca cineva?
3. Ce scuze inventezi cand parintii te roaga sa ii ajuti?
4. Atunci cand un membru al familiei tale are probleme, cum reactionezi?
5. Preferi sa vii la scoala si sa inveti in loc sa iti ajuti familia la treburile casnice?
6. Ce activitati casnice iti displac?
7. Exemplifica 5 activitati la care iei parte in familie?