You are on page 1of 2

UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI

PENGOPERASIOAN PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER