You are on page 1of 7

Semiotika u reklamnim
porukama: Dekodiranje slika


Uvod 3
Poslovni bonton 3
Poslovno odijevanje 5
Jezik kao sredstvo komuniciranja 6
Zaključak 6
Literatura 7

2
Uvod

Poslovna kultura u današnjem svijetu znači puno više od samog poznavanja vlastitog područja
djelatnosti. Moderne tehnologije i bolja povezanost svijeta znatno su utjecale na način
komuniciranja i poslovanja među ljudima. U modernom svijetu lako je ostvariti poslovnu suradnju
sa poduzećima koja se fizički nalaze na drugom kraju svijeta. Takva znanstvena otkrića su
poslovanje dovela na novu razinu, to bi značilo da sastanci nisu više klasična okupljanja u
prostorijama za sastanke. U današnjem svijetu uz pomoć računala i druge tehnologije lako je
povezati više ljudi u različitim državama te se na taj način znatno štedi vrijeme i druga sredstva koja
su potrebna za održavanje sastanaka. Ukratko to bi značilo da se danas u poslovnom svijetu
susrećemo sa raznim kulturama iz cijelog svijeta. Osim klasičnih normi lijepog ponašanja ponekad
je potrebno i prilagođavanje drugim načinima komuniciranja i ponašanja pogotovo ako se za
vrijeme poslovanja nalazimo u državi drugačije kulture. Što se tiče osnovnih pravila ponašanja,
danas za svaku djelatnost i gotovo svako radno mjesto postoji kodeks ponašanja koji je jedinstven i
koji se očekuje od zaposlenika. Svaka zaposlena osoba, htjela to ili ne, svojim ponašanjem daje
predodžbu o kolektivu ili dijelu kolektiva. U ovom seminaru cilj je usmjeriti pažnju na pravila bitna
u ponašanju i kulturi u poslovnom svijetu, pogotovo u situacijama gdje navedeno igra veliku ulogu
u postizanju dogovora.

Poslovni bonton

Poslovni bonton ne razlikuje se znatno od bontona koji smo usvojili od roditelja i u školi ali sadrži u
sebi neke manire i pravila ponašanja koja kao djeca nismo usvojili. Poanta je bontona da se pravila i
standardi usvoje do te razine da postanu dio našeg normalnog ponašanja, da pokažemo poštovanje,
kulturu i pažnju u procesu komuniciranja sa drugim poslovnim ljudima. Bonton se definira kao
skup pravila i ponašanja u društvu, tj. pristojno i uljudno ponašanje svakog čovjeka, pojedinca koji
djeluje u društvu. Bonton je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridržavati svaki
pripadnik društva, svaki radnik i osoba koja djeluje u nekom društvu ili zajednici. Bontoni nas uče
kako se treba ponašati, izražavati, izgledati, komunicirati, gestikulirati, kojih se norma ponašanja,
običaja i pravila trebamo pridržavati i dr. u gotovo svakoj situaciji. U kontekstu posla bonton je
skup neformalnih pravila i tradicija koji omogućuju bolju komunikaciju i provođenje poslovnih
zadataka. U psihološkom, kulturološkom i socijološkom smislu, postoje četiri osnovna načina na
koji predstavljamo sebe drugima:

3
1. Predstavljanje vlastite osobnosti u javnosti – kakvi bismo željeli biti
2. Predstavljanje „umanjene“, skromne varijante ličnosti
3. Predstavljanje pretenciozne, uljepšane varijante
4. Predstavljanje sebe kakvi zaista jesmo. (3)

U verbalnoj komunikaciji prilikom poslovanja vrlo bitnu ulogu imaju predstavljanje, pozdravljanje,
oslovljavanje i tituliranje. Pristojno i osobno predstavljanje isključuje titule, naslove i slične opise
sebe. Najčešće se ljudi povode za prvim dojmom koji su stekli pri predstavljanju. Općenito sebe i
svoju organizaciju predstavljamo stavom, govorom tijela, gestikulacijom te izrazima lica. 

Govor tijela nosi preko 60% socijalnog značenja konverzacije ili interakcije. Govor tijela, pokreti
ruku, izrazi lica, grimase, osmijesi, ozbiljni izrazi otkrivaju vrlo često više nego riječi. Poželjnim
poslovnim stavom smatra se ležernost, smirenost, sabranost, koncentriranost a nepoželjnim sve što
je čudno, nemirno i nestaloženost. Pri položaju tijela treba obratiti pažnju na uspravno stajanje,
nikako ne stajati pogrbljeno, obavezno biti mirnih nogu i ne cupkati na mjestu jer to odaje da je
osoba nervozna ili da se žuri. Obavezno je opustiti ruke uz tijelo, jer prekrštenim rukama i nogama
odaje se odbojnost i neprijateljstvo. Ukoliko osoba sjedi, trebala bi sjediti uspravno i mirno bez
vrpoljenja na stolici. Vrlo je važno obratiti pažnju na govor tijela i kontrolirati ponašanje u
kulturama gdje neke nama normalne gestikulacije mogu biti uvreda. Npr. u islamskoj kulturi nije
dozvoljeno rukovanje muškaraca i žena tj. određeno je vjerskim pravilima i običajima koji su
strancima vrlo često nepoznati. Takve situacije su veliki razlog zašto je potrebno istražiti kulturu
zemlje odakle poslovni suradnici dolaze ili zemlje u koju putujemo. Druge situacije u kojima je
bitno primjeniti pravila bontona su npr. poslovni objedi i domjenci.
Bonton kao sustav pravila određuje i pravila virtualnog komuniciranja npr. pisanje email poruka,
memoranduma itd. Komuniciranje je krvotok svake tvrtke jer bez kolanja informacija je nemoguće
odvijanje poslovanja. Komuniciranje je vještina po kojoj se prvenstveno razlikuju uspješni
djelatnici od onih manje uspješnih. Svaka tvrtka ili ustanova ima vlastiti komunikacijski stil
profesionalno strukturiran prema okruženju u kojem djeluje. Postoje teme kojima jednostavno nije
mjesto na poslu, radna sredina nije mjesto gdje treba tražiti najbolje prijatelje jer nju čine i rivalstvo,
natjecanja, promaknuća, povišice te zavist.

4
Poslovno odijevanje

Odjevanje u poslovnom svijetu znači puno više od onog svakodnevnog odijevanja u privatnom
životu. Odijevanjem se pojedinac izražava i prilagođava situaciji, prostoru i okolini u kojoj se
nalazi. Društvo je postalo glavna odrednica u tom činu, nameću se trendovi, odjeća određuje klasni
status, zanimanje, etičku pripadnost, religijsko opredjeljenje i politički stav. (K. N. Simončić) U
poslovnom odijevanju primjenjiva je izreka “Odjelo čini čovjeka” ali u drugačijem kontektstu. Pri
susretu sa poslovnim suradnicima prvi dojam često se stječe samo izgledom. “Iznenađujući su
podaci, da je od svih informacija koje primamo, samo njih 7% verbalnog tipa. Sve ostale poruke
dobivaju se informacijama vizualnog tipa i neverbalnom komunikacijom. “ (K. N. Simončić)
“Odjelo” u ovom slučaju ima zadaću sugerirati uspješan imidž poduzeća, prikladnim odijevanjem
drugoj strani iskazujemo poštivanje i ozbijnost s kojom pristupamo poslu. “Prema nekim
istraživanjima, posao će prije dobiti osoba koja je na intervju došla u konzervativnoj poslovnoj
odjeći nego ona koja je došla odjevena previše neformalno ili izazovno.” (K. N. Simončić). Postoje
različita područja djelatnosti i neka ipak nisu toliko zahtjevna kada je osobni imidž u pitanju. Dosta
poslodavaca ne zahtjeva strogo poslovno odijevanje i neće previše obratiti pažnju na to prilikom
razgovora za posao ali je i dalje bitno obratiti pažnju na to kakvu poruku šaljemo svojim izgledom i
da li poštujemo instituciju u kojoj se nalazimo. Do 1950. poslovna odjeća žena bila je strogo
određena i nepromijenjena. Kako su žena postupno ulazile u poslovni svijet, njihova je odjeća bila
prilagođena konzervativnom poslovanju i pratila je izgled muškog poslovnog odijela. “Coco Chanel
je prva oblikovala poslovni kostim emancipirane žene s daškom individualnosti u konstrukciji
oblika i s modnim dodatkom - nakitom.” (K. N. Simončić). Ženama u poslovnom svijetu nije
dozvoljeno otkrivati pojedine dijelove tijela a ponekad to uključuje i obuću. Ukratko odjeća nebi
trebala odvlačiti pažnju od onog primarnog a to je posao tj. poslovni sastanak. Kada su
međunarodne suradnje u pitanju, bitno je istražiti simboliku boja i njihovo značenje u određenoj
kulturi kako svojim izgledom nebi sugovoronika uvrijedili ili odali krivi dojam.
Muška modna poslovna odjeća sastoji se od košulje, kravate, sakoa i hlača i nije se puno mijenjala
bez obzira na učestalost mijenjanja trendova u modnom svijetu. Uz samo odijevanje, kod oba spola
bitno je obratiti pažnju i na osobnu higijenu. Odijelo bez svake sumnje, ne čini čovjeka ali svakako
upotpunjuje opću sliku o njemu, štoviše, govori mnogo o čovjeku pa je dio njegovog identiteta.

5
Jezik kao sredstvo komuniciranja

Otkad je, u komunikacijskom smislu, svijet postao potencijalno jedinstvenim tržištem, a na


njemu kao sredstvo poslovne komunikacije zavladao engleski jezik, poslovni engleski jezik se
neobično brzo širi i razvija (Višnja Špiljak). Poslovni je jezik drugačiji od općeg, formalniji je,
definiraniji i sastoji se od mnoštva ustaljenih fraza. Engleski je najrašireniji jezik stoga je bilo i
logično da će zavladati u poslovnom svijetu, no mandarinski ili standardni kineski ima najviše
izvornih govornika. Engleski kao materinji jezik govori “samo” 350 milijuna ljudi. Međutim,
engleski ima velik utjecaj na druge jezike. Od sredine 20. stoljeća je uveliko dobio na važnosti. To
je prije svega zbog toga što je SAD postao supersila. U mnogim zemljama engleski je prvi strani
jezik u školama. Međunarodne organizacije koriste engleski kao službeni jezik. Engleski je također
u mnogim zemljama službeni jezik ili lingua franca. U današnje vrijeme u državama drugog
govornog područja znanje engleskog jezika postalo je vrlo bitno i presudno prilikom zapošljavanja.
Takva praksa najviše je prisutna u turizmu gdje se često traži i znanje još jednog stranog jezika,
najčešće njemačkog.

Zaključak

„Nikada nećete dobiti drugu priliku za prvi dojam“, poznata je rečenica iz poslovnih krugova koja
je najbolji argument zašto je sve navedeno u seminaru bitno ako nam je stalo da je taj prvi dojam
pozitivan. Greške na poslu rade i oni sa dugogodišnjim iskustvom, a među najčešćima su kašnjenje,
pogrešno predstavaljanje zaposlenika, te nepoznavanje kulture i običaja drugih zemalja. Poslovna
komunikacija u biti predstavlja sistem ili strukturu usvojenih konvencija koje se dobrovoljno
prihvaćaju, njeguju i razvijaju. Dobro poslovno ponašanje igra važnu ulogu u poslovnoj karijeri.
Poslovno ponašanje je važno jer ljudi procjenjuju i vrednuju vas i vaša poduzeća prema svojoj
percepciji koja se stječe na temelju onoga što vide i osjete u kontaktu.

6
Literatura

1. Simončić, K. N. (2007) Modno poslovno odijevanje. Tekstil, str. 633-639


2. Špiljak, V. (2007) Kulturna uvjetovanost poslovne komunikacije. Acta Turistica Nova, str. 87-98
3. Soldatić D. (1997) : Poslovni bonton, Ljubljana, str. 13

Linkovi:
4. http://www.gendar.hr
5. https://hr.wikipedia.org/wiki/Bonton
6. http://www.posao.hr/clanci/karijera/na-radnom-mjestu/poslovni-bonton/3341/