You are on page 1of 16

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Islam Tahun 2 KSSR Semakan

STANDARD
M HARI TARIKH REMARK STANDARD KANDUNGAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Isnin 01-Jan-18
Pembukaan Sekolah
Khatam Al-Quran : Surah Al- Baqarah
Selasa 02-Jan-18 Surah Al-Baqarah ayat 1-29
Rabu 03-Jan-18 Aqidah : Sifat-
sifat Allah 2.1.1 Menyenaraikan
2.1 Mengimani Sifat-sifat Allah
sifat-sifat Allah 2.1.2 Menyatakan
Khamis 04-Jan-18 dan maksud bagi setiap
mengaplikasikan sifat Allah.
dalam kehidupan
seharian.
6.1.1 Membaca
Jawi : Tiga suku
perkataan yang
MINGGU 1

Kata atau lebih


terdiri daripada
6.1 Membaca,
tiga suku kata atau
membina dan
lebih dengan betul
menulis perkataan
6.1.2 Membina
yang terdiri
perkataan yang
daripada tiga suku
Jumaat 05-Jan-18 terdiri daripada
kata atau lebih
tiga suku kata atau
dengan betul.
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
06-Jan-18
07-Jan-18
Khatam Al-Quran : Surah Al- Baqarah
MINGG

Isnin 08-Jan-18
U2

Selasa 09-Jan-18 Surah Al-Baqarah ayat 30-61


Rabu 10-Jan-18 2.1.2 Menyatakan
Aqidah : Sifat-
maksud bagi setiap
Sifat Allah
sifat Allah.
2.1 Mengimani
2.1.3 Membuktikan
sifat-sifat Allah
keimanan terhadap
Khamis 11-Jan-18 dan
sifat-sifat Allah
mengaplikasikan
melalui tindakan
dalam kehidupan
dalam kehidupan
seharian.
harian.
6.1.1 Membaca
Jawi : Tiga suku
perkataan yang
Kata atau lebih
terdiri daripada
6.1 Membaca,
tiga suku kata atau
membina dan
lebih dengan betul
menulis perkataan
6.1.2 Membina
yang terdiri
perkataan yang
daripada tiga suku
Jumaat 12-Jan-18 terdiri daripada
kata atau lebih
tiga suku kata atau
dengan betul.
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
13-Jan-18
14-Jan-18

Isnin 15-Jan-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 62-88
Selasa 16-Jan-18 Ibadah : Istinjak 3.1.1 Menyenaraikan
MINGGU 3

3.1 Memahami dan alat-alat


Rabu 17-Jan-18
mengamalkan konsep beristinjak selain
beristinjak selain daripada air.
daripada air dalam 3.1.2 Menerangkan
kehidupan harian. syarat-syarat
beristinjak selain
daripada air.
Khamis 18-Jan-18 Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
Jumaat 19-Jan-18
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
20-Jan-18
21-Jan-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 89-112
Tajwid : Mad Asli Tajwid :
1.5 Membaca ayat 1.5.1 Mengenal
Isnin 22-Jan-18 yang mengandungi pasti kalimah dan
bacaan mad asli potongan ayat yang
MINGGU 4

dengan betul dan mengandungi bacaan


bertajwid Mad Asli dengan
betul.
Selasa 23-Jan-18 Ibadah : Istinjak 3.1.3 Menjelaskan
3.1 Memahami dan cara beristinjak
Rabu 24-Jan-18 mengamalkan konsep selain daripada
beristinjak selain air.
daripada air dalam 3.1.4 Menganalisis
kehidupan harian kepentingan
beristinjak selain
daripada air.
Khamis 25-Jan-18 Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
Jumaat 26-Jan-18
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
27-Jan-18
28-Jan-18

Isnin 29-Jan-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 113-141
Selasa 30-Jan-18
Cuti Thaipusam
Ibadah : Istinjak 3.1.4 Menganalisis
3.1 Memahami dan kepentingan
mengamalkan konsep beristinjak selain
MINGGU 5

beristinjak selain daripada air.


Rabu 31-Jan-18
daripada air dalam 3.1.5 Merumus
kehidupan harian keutamaan
beristinjak
mengikut sunnah
Rasulullah S.A.W.
Khamis 01-Feb-18 Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
Jumaat 02-Feb-18
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
03-Feb-18
04-Feb-18

Isnin 05-Feb-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 142-169
Selasa 06-Feb-18 Sirah : Nabi 4.1.1 Menyenaraikan
Muhammad S.A.W tanda-tanda
4.1 Mencintai Nabi kenabian Nabi
Muhammad S.A.W dan Muhammad S.A.W
mengaplikasikan 4.1.2 Menerangkan
iktibar dalam peristiwa Malaikat
MINGGU 6

Rabu 07-Feb-18 kehidupan harian membelah dada Nabi


dari peristiwa Muhammad S.A.W
yang membuktikan semasa kecil.
tanda-tanda
kenabian Nabi
Muhammad S.A.W.
Khamis 08-Feb-18 Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Jumaat 09-Feb-18
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
10-Feb-18
11-Feb-18

Isnin 12-Feb-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 170-190
Selasa 13-Feb-18 Sirah : Nabi 4.1.3 Menganalisi
Muhammad S.A.W kepentingan
4.1 Mencintai Nabi peristiwa malaikat
Muhammad S.A.W dan membelah dada Nabi
mengaplikasikan Muhammad S.A.W yang
iktibar dalam mempengaruhi
kehidupan harian pembentukan
MINGGU 7

Rabu 14-Feb-18
dari peristiwa peribadi baginda.
yang membuktikan 4.1.4 Mengaplikasi
tanda-tanda Iktibar dari
kenabian Nabi peristiwa malaikat
Muhammad S.A.W. membelah dada Nabi
Muhammad S.A.W
dalam kehidupan
seharian.
Khamis 15-Feb-18
Cuti Tahun Baru
Cina
Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Jumaat 16-Feb-18 Cuti Tahun Baru Kata atau lebih perkataan yang
Cina
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
17-Feb-18
18-Feb-18
Isnin 19-Feb-18
Cuti Tahun Baru
Cina
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 191-202
Tajwid : Mad Asli 1.5.2 Membaca
1.5 Membaca ayat kalimah dan
Selasa 20-Feb-18 yang mengandungi potongan ayat yang
bacaan mad asli mengandungi bacaan
dengan betul dan mad asli dengan
bertajwid betul dan bertajwid
MINGGU 8

Rabu 21-Feb-18 Adab : Makan dan 5.1.1 Menerangkan


minum adab-adab makan dan
5.1 Mena’kul dan minum
mengamalkan adab- 5.1.2 Membaca dalil
Khamis 22-Feb-18 adab makan dan naqli yang
minum mengikut berkaitan adab
sunnah Rasulullah makan dan minum.
S.A.W
Jumaat 23-Feb-18
Cuti Peristiwa
Tahun Baru Cina
Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
24-Feb-18
25-Feb-18
Isnin 26-Feb-18 Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Selasa 27-Feb-18 Surah Al-Baqarah ayat 202 -224
Rabu 28-Feb-18 Adab : Makan dan 5.1.3 Mengaplikasi
minum adab-adab makan dan
5.1 Mena’kul dan minum mengikut
mengamalkan adab- sunnah rasulullah
adab makan dan dalam kehidupan
minum mengikut harian.
MINGGU 9

Khamis 01-Mar-18
sunnah Rasulullah 5.1.4 Merumus
S.A.W kepentingan
mengamalkan adab-
adab makan dan
minum sunnah
Rasulullah dalam
kehidupan seharian
Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Jumaat 02-Mar-18 Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih dengan betul
03-Mar-18
04-Mar-18

Isnin 05-Mar-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah 225- 245
Selasa 06-Mar-18 Akidah : Nama 2.2.1 Menyatakan
Allah Al-Ahad dan pengertian Al-Ahad
As-Somad dan As-Somad
2.2 Mengimani 2.2.2 Membaca dalil
konsep nama Allah naqli dan ertinya
Rabu 07-Mar-18 Al-Ahad dan As-
Somad serta
MINGGU 10

mengaplikasi dalam
kehidupan
seharian .
Khamis 08-Mar-18 Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
Jumaat 09-Mar-18
membina dan tiga suku kata atau
menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih
10-Mar-18
11-Mar-18

Isnin 12-Mar-18
Khatam Al-Quran : Surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah ayat 246-259
Selasa 13-Mar-18 Akidah : Nama 2.2.3 Menganalisis
Allah Al-Ahad dan dalil aqli nam
As-Somad Allah Al-Ahad dan
2.2 Mengimani As-Somad.
konsep nama Allah 2.2.4 Membuktikan
Al-Ahad dan As- keimanan terhadap
Rabu 14-Mar-18
Somad serta nama Allah Al-Ahad
mengaplikasi dalam dan As-Somad
kehidupan melalui tindakan
MINGGU 11

seharian . dan pengharapan


hanya kepada Allah
bagi menjauhi
perbuatan syirik.
Khamis 15-Mar-18 Jawi : Tiga suku 6.1.1 Membaca
Kata atau lebih perkataan yang
6.1 Membaca, terdiri daripada
membina dan tiga suku kata atau
Jumaat 16-Mar-18 menulis perkataan lebih dengan betul
yang terdiri 6.1.2 Membina
daripada tiga suku perkataan yang
kata atau lebih terdiri daripada
dengan betul. tiga suku kata atau
lebih dengan betul
6.1.3 Menulis
perkataan yang
terdiri daripada
tiga suku kata atau
lebih
17-Mar-18
18-Mar-18
Isnin 19-Mar-18 Cuti Penggal
PENGGAL

Selasa 20-Mar-18 Cuti Penggal


CUTI

Rabu 21-Mar-18 Cuti Penggal


Khamis 22-Mar-18 Cuti Penggal
Jumaat 23-Mar-18 Cuti Penggal
24-Mar-18
25-Mar-18
Isnin 26-Mar-18
MINGGU 12

Selasa 27-Mar-18
Rabu 28-Mar-18
Khamis 29-Mar-18
Jumaat 30-Mar-18
31-Mar-18
01-Apr-18
Isnin 02-Apr-18
MINGGU 13

Selasa 03-Apr-18
Rabu 04-Apr-18
Cuti Peristiwa Ching
Khamis 05-Apr-18
Ming
Jumaat 06-Apr-18
07-Apr-18
08-Apr-18
Isnin 09-Apr-18
MINGGU 14

Selasa 10-Apr-18
Rabu 11-Apr-18
Khamis 12-Apr-18
Jumaat 13-Apr-18
14-Apr-18
15-Apr-18
Isnin 16-Apr-18
MINGGU 15

Selasa 17-Apr-18
Rabu 18-Apr-18
Khamis 19-Apr-18
Jumaat 20-Apr-18
21-Apr-18
22-Apr-18
Isnin 23-Apr-18
MINGGU 16 Selasa 24-Apr-18
Rabu 25-Apr-18
Khamis 26-Apr-18
Jumaat 27-Apr-18
28-Apr-18
29-Apr-18
Isnin 30-Apr-18
MINGGU 17

Selasa 01-May-18 Cuti Hari Pekerja


Rabu 02-May-18
Khamis 03-May-18
Jumaat 04-May-18
05-May-18
06-May-18
Isnin 07-May-18
MINGGU 18

Selasa 08-May-18
Rabu 09-May-18
Khamis 10-May-18
Jumaat 11-May-18
12-May-18
13-May-18
Isnin 14-May-18
MINGGU 19

Selasa 15-May-18
Rabu 16-May-18
Khamis 17-May-18
Jumaat 18-May-18
19-May-18
20-May-18
Isnin 21-May-18
MINGGU 20

Selasa 22-May-18
Rabu 23-May-18
Khamis 24-May-18
Jumaat 25-May-18
26-May-18

27-May-18

Isnin 28-May-18
MINGGU 21

Selasa 29-May-18 Cuti Hari Wesak


Rabu 30-May-18
Khamis 31-May-18
Jumaat 01-Jun-18
02-Jun-18
03-Jun-18 PKSR 1
Isnin 04-Jun-18 PKSR 1

MINGGU 22
Selasa 05-Jun-18 PKSR 1
Rabu 06-Jun-18 PKSR 1
Khamis 07-Jun-18 PKSR 1
Jumaat 08-Jun-18
09-Jun-18
10-Jun-18
Isnin 11-Jun-18 Cuti Penggal
PENGGAL

Selasa 12-Jun-18 Cuti Penggal


CUTI

Rabu 13-Jun-18 Cuti Penggal


Khamis 14-Jun-18 Cuti Penggal
Jumaat 15-Jun-18 Hari Raya Aidilfitri
16-Jun-18
17-Jun-18
Isnin 18-Jun-18 Cuti Penggal
PENGGAL

Selasa 19-Jun-18 Cuti Penggal


CUTI

Rabu 20-Jun-18 Cuti Penggal


Khamis 21-Jun-18 Cuti Penggal
Jumaat 22-Jun-18 Cuti Penggal
23-Jun-18
24-Jun-18
Isnin 25-Jun-18
MINGGU 23

Selasa 26-Jun-18
Rabu 27-Jun-18
Khamis 28-Jun-18
Jumaat 29-Jun-18
30-Jun-18
01-Jul-18
Isnin 02-Jul-18
MINGGU 24

Selasa 03-Jul-18
Rabu 04-Jul-18
Khamis 05-Jul-18
Jumaat 06-Jul-18
07-Jul-18
08-Jul-18
Isnin 09-Jul-18
MINGGU 25

Selasa 10-Jul-18
Rabu 11-Jul-18
Khamis 12-Jul-18
Jumaat 13-Jul-18
14-Jul-18
15-Jul-18
MINGG

Isnin 16-Jul-18
U 26

Selasa 17-Jul-18
Rabu 18-Jul-18
Khamis 19-Jul-18
Jumaat 20-Jul-18
21-Jul-18
22-Jul-18
Isnin 23-Jul-18
MINGGU 27

Selasa 24-Jul-18
Rabu 25-Jul-18
Khamis 26-Jul-18
Jumaat 27-Jul-18
28-Jul-18 Hari Sukan
29-Jul-18
Cuti Peristiwa Hari
Isnin 30-Jul-18
MINGGU 28

Sukan
Selasa 31-Jul-18
Rabu 01-Aug-18
Khamis 02-Aug-18
Jumaat 03-Aug-18
04-Aug-18
05-Aug-18
Isnin 06-Aug-18
MINGGU 29

Selasa 07-Aug-18
Rabu 08-Aug-18
Khamis 09-Aug-18
Jumaat 10-Aug-18
11-Aug-18
12-Aug-18
Isnin 13-Aug-18
MINGGU 30

Selasa 14-Aug-18
Rabu 15-Aug-18
Khamis 16-Aug-18
Jumaat 17-Aug-18
18-Aug-18
19-Aug-18
Isnin 20-Aug-18 Cuti Penggal
PENGGAL

Selasa 21-Aug-18 Cuti Penggal


CUTI

Rabu 22-Aug-18 Cuti Penggal


Khamis 23-Aug-18 Cuti Penggal
Jumaat 24-Aug-18 Cuti Penggal
25-Aug-18
26-Aug-18
Isnin 27-Aug-18
MINGGU 31

Selasa 28-Aug-18
Rabu 29-Aug-18
Khamis 30-Aug-18
Cuti Hari
Jumaat 31-Aug-18
Kebangsaan
01-Sep-18
02-Sep-18
Isnin 03-Sep-18
MINGGU 32 Selasa 04-Sep-18
Rabu 05-Sep-18
Khamis 06-Sep-18
Jumaat 07-Sep-18
08-Sep-18
09-Sep-18 Hari Keputeraan Agong

Cuti Ganti Hari


Isnin 10-Sep-18
MINGGU 33

Keputeraan
Selasa 11-Sep-18 Awal Muharram
Rabu 12-Sep-18
Khamis 13-Sep-18
Jumaat 14-Sep-18
15-Sep-18
16-Sep-18 Hari Malaysia
Cuti Ganti Hari
Isnin 17-Sep-18
MINGGU 34

Malaysia
Selasa 18-Sep-18
Rabu 19-Sep-18
Khamis 20-Sep-18
Jumaat 21-Sep-18
22-Sep-18
23-Sep-18
Isnin 24-Sep-18
MINGGU 35

Selasa 25-Sep-18
Rabu 26-Sep-18
Khamis 27-Sep-18
Jumaat 28-Sep-18
29-Sep-18
30-Sep-18
Isnin 01-Oct-18
MINGGU 36

Selasa 02-Oct-18
Rabu 03-Oct-18
Khamis 04-Oct-18
Jumaat 05-Oct-18
06-Oct-18
07-Oct-18
Isnin 08-Oct-18
MINGGU 37

Selasa 09-Oct-18
Rabu 10-Oct-18
Khamis 11-Oct-18
Jumaat 12-Oct-18
13-Oct-18
14-Oct-18
Isnin 15-Oct-18

MINGGU 38
Selasa 16-Oct-18
Rabu 17-Oct-18
Khamis 18-Oct-18
Jumaat 19-Oct-18
20-Oct-18
21-Oct-18 PKSR Akhir Tahun
Isnin 22-Oct-18 PKSR Akhir Tahun
MINGGU 39

Selasa 23-Oct-18 PKSR Akhir Tahun


Rabu 24-Oct-18 PKSR Akhir Tahun
Khamis 25-Oct-18 PKSR Akhir Tahun
Jumaat 26-Oct-18
27-Oct-18
28-Oct-18
Isnin 29-Oct-18
MINGGU 40

Selasa 30-Oct-18
Rabu 31-Oct-18
Khamis 01-Nov-18
Jumaat 02-Nov-18
03-Nov-18
04-Nov-18
Isnin 05-Nov-18 Cuti Depavali
MINGGU 41

Selasa 06-Nov-18 Cuti Depavali


Rabu 07-Nov-18 Cuti Depavali
Khamis 08-Nov-18
Jumaat 09-Nov-18
10-Nov-18
11-Nov-18
Isnin 12-Nov-18
MINGGU 42

Selasa 13-Nov-18
Rabu 14-Nov-18
Khamis 15-Nov-18
Jumaat 16-Nov-18
17-Nov-18 Hari Anugerah
18-Nov-18
Cuti Peristiwa Hari
Isnin 19-Nov-18
MINGGU 43

Anugerah
Selasa 20-Nov-18 Maulidurrasul
Rabu 21-Nov-18
Khamis 22-Nov-18
Jumaat 23-Nov-18