You are on page 1of 4

Profesor metodist: Dumitru Elena Laura

Propunător: Chirică-Terţiu Reginica


Unitatea de invatamant: Şcoala Gimnazială Nereju-Mic

PROIECT DIDACTIC
Obiectul de studiu : Educaţie plastică
Clasa: a V-a.
Tema plastică: Punctul – element de limbaj plastic
Subiectul lecţiei: Stup de albine
Tipul lecţiei: Predare-învăţare-evaluare (formare de priceperi şi deprinderi)
Durata: 50 minute

Studiind acestă temă, elevul va fi capabil:


 Să inteleaga notiunea de punct
 Să recunoasca si sa obtina prin diverse mijloace puncte
 Să analizeze reproducerile tablourilor prezentate, deosebind semnificaţiile puctelor.
 Să organizeze un spatiu plastic armonios, unitar, echilibrat cromatic si expresiv, conform
subiectului propus, utilizind culorile studiate
 Să evalueze si autoevalueze lucrarile urmarind criterii stabilite de evaluare

Strategii didactce:
Conversatia, explicatia, exemplul, demonstratia, lucru individual creativ, analiza, identificarea.
Materiale didactice:
Manualul de educaţie plastică clasa V-VI, planşe, reproduceri, alte
lucrări ale elevilor, manual de educaţie plastică clasa a V–VIII ( Dima , ed. Teora)
Materiale si mijloace:
Pensule, acuarele, pensule diferite, creion, radieră, pahar cu apă, planşă model, albume de artă.
Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode de


învăţămînt
Notează absenţele Se pregătesc pentru
Evocarea Observaţii lecţie

Propune activitatea îşi expun părerile


„Ce poate fi?” - Puncte Brainstorming
(Sunt desenate puncte negre de - Seminţe
diferite mărimi) - Furnici
- Mărgele, etc
Se acceptă toate
răspunsurile.

Realizarea Solicită răspuns la următoarele Semn de punctuaţie Brainstorming


sensului întrebări: Punct cardinal
- Sub ce ipostaze este cunoscut Punct de pornire
punctul? Punct medical
sau Semn muzical, etc
- În ce domenii este cunoscut, întîlnit
punctul?

- Ce este punctul?
propun variante de
răspuns
prcizează tema plastică şi ce vor Explicaţia
însuşi la lecţie, subietul -sunt atenţi la
explicaţiile profesorului
şi îşi notează, pe caiete,
tema şi subiectul plastic

Propune definiţia şi metodele de Deduc tehnica de


obţinere a diferitor puncte obţinere a diferitor Deducerea
precum: puncte prin diverse Explicaţia
- Pulverizarea mijloace şi execută Demonstraţia
- Stropirea exerciţii de obţinere a Lucru
- Colajul punctelor individual,
- Şablonul creativ
- Amprenta sunt atenţi la
explicaţiile profesorului
 Vorbeşte despre rolul punctului în şi îşi fac notiţe
diferite activităţi, compoziţii
plastice, decorative. ....., cu o pată, cu un
semn mic, cu un cerc.

 Propune căteva lucrări şi cere


elevilor să identifice punctele, cu ce
se aseamănă? Identificarea
 propune spre observaţie diferite - Ca element figurativ Analiza
imagini şi îi antreneză pe elevi să poate reprezenta: flori Observaţia
descopere “punctele” pe cîmp, stele pe cer,
- ca semn plastic – o imagine fructe în copaci,
elaborată, care comunică idei geamurile blocurilor.
sentimente, care reprezintă
ceva concret. Observă în lucrările
propuse că : P. mari Identificarea
dau iluzia de apropiere;
P. mici - de depărtare;
- ca mijloc de exprimare a P. calde –aproape; P.
efectului spaţial, a volumului, reci- depărtare.
a umbrei, a luminii, a texturii,
etc. Identifică punctele pe
vasele propuse (ulcior, Observaţia
farfurie)

Analizează imaginile
- Ca ornament decorativ- este propuse
folosit pentru a îmbogăţi
ornamentaţia Analiza
Identificarea
Propune spre analiză imaginile din Sunt atenţi la explicaţii;
manual: fig 1-4 elaborează compoziţia.
Schiţează în creion, Lucrul cu
apoi lucrează în culori manualul
sub îndrumarea Analiza
Anunţă subiectul la care vor lucra profesorului.
elevii , dă unele explicaţii referitor
la aranjarea în foaie a formelor, La sfirsitul procesului
de creatie prezintă Lucru
Face precizări asupra modului în lucrarile , fiecare individual,
care elevii vor lucra la realizarea evaluîn lucrarea creativ
subiectului plastic. colegului şi pe a sa,
tinind cont de criterii
de evaluare
Face evaluarea si solicită respectarea temei
autoevaluarea lucrarilor insotita plastice, originalitate).
Reflecţia de explicaţii,
Notează elevii Analiza
Notează în caiete. evaluarea,
autoevaluarea
Explicaţia
Conversaţia
Indică tema pentru acasă: tema
teoretică din manual,
de finisat lucrul asupra
subiectului.
Va face aprecieri generale asupra
modului in care s-a desfasurat ora
de educatie plastica, notindu-se
lucrarile in care au fost respectate
criteriile stabilite.