You are on page 1of 4

Profesor metodist: Dumitru Elena Laura

Propunător: Chirică-Terţiu Reginica


Unitatea de invatamant: Şcoala Gimnazială Nereju-Mic

PROIECT DIDACTIC
Obiectul de studiu : Educaţie plastică
Clasa: a VIII-a.
Tema plastică: Compoziţia plastică cu elemente de arhitectură
Subiectul lecţiei: Elemente de arhitectură- Construirea arcelor de boltă, în plin cistru, mâner de
paner, rampant, ogival, trilobat.
Tipul lecţiei: Predare-învăţare-evaluare (formare de priceperi şi deprinderi)
Tipul de organizare a activităţii: colectivă, individuală,

Competenţe specifice:

1.3. Utilizarea diferitelor principii compoziţionale în funcţie de subiect

2.2. Utilizarea partiturilor compoziţionale în lucrările proprii

2.3. Elaborarea mai multor variante de configurări compoziţionale cu acelaşi subiect

3.1. Modalităţi de organizare a spaţiului plastic aplicate la materiale şi tehnici diverse


DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC
ETAPELE UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE RESURSE EVALUARE
LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA PROCEDURALE MATERIALE
PROFESORULUI ELEVILOR
Moment Efectuarea Pregatesc cele Conversaţia
organizatoric prezentei, captarea necesare.
atentiei elevilor,
prezentarea
modului de
desfasurare a
lectiei, organizarea
elevilor in vederea
desfasurarii lectiei.
Profesorul prezintă
elevilor imagini
reprezentând
elemente de
arhitectură
medievală din
România
Anuntarea Se anunta titlul noii Elevii isi Conversaţia Tabla
titlului si lectii si obiectivele pregătesc Creta
obiectivele acesteia. materialele în
lectiei Profesorul notează vederea
titlul noii lecţii la executării
tablă lucrărilor
Actualizarea Profesorul dirijează Elevii îşi Explicaţia Planşe Probe orale:
de reactualizarea reactualizează Conversaţia Tabla Care sunt
cunoştinţe/Le- cunoştinţelor cunoştinţe euristică Creta principiile
gătura cu privind principiile privind Observaţia compoziţionale?
achiziţiile compoziţionale şi principiile independentă Enumeraţi
anterioare variantele de compoziţionale variante de
configurare şi variantele de configurare
compoziţională configurare compoziţională.
compoziţională
Demonstraţia Profesorul Elevii urmăresc Demonstraţia Tabla, Probe
sau execuţia demonstrează variantele Conversaţia Creta orale:Care sunt
model de către elevilor diferite prezentate şi îşi euristică caracteristicile
profesor modalităţi de selectează diferitelor tipuri
organizare a materialele de compoziţii?
spaţiului plastic necesare pentru
aplicate la realizarea
materiale şi tehnici compoziţiei
diverse. Profesorul
stabileşte totodată
împreună cu elevii
tehnicile ce pot fi
utilizate.
Antrenarea Profesorul Elevii realizează Demonstraţia Culori Probă practică
elevilor în antrenează elevii în sub îndrumarea Pensule
realizarea vederea realizării profesorului Creioane
activităţii mai multor variante compoziţii Hârtie
independente de compoziţii plastice cu titlul
plastice. Profesorul „Amintiri din
dirijează activitatea urbea medievală”
elevilor urmărind
respectarea
principiilor
compoziţionale,
configurarea şi
modalităţi de
organizare a
spaţiului plastic în
funcţie de
materialele şi
tehnica utilizată
Aprecierea Profesorul Elevii îşi Metode de
performanţelor analizează mai corectează evaluare
multe variante eventualele greşeli
de compoziţii
plastice diferite
din punct de
vedere al
configurării
compoziţionale,
apreciază
performanţele
elevilor şi pe
baza
constatărilor va
trage concluzii
asupra felului
cum s-a
desfăşurat lecţia
şi asupra
nivelului calitativ
al lucrărilor
elevilor.
Profesorul
notează
activitatea
elevilor ale căror
lucrări sunt
finalizate