You are on page 1of 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NEREJU-MIC


PROPUNĂTOR: CHIRICĂ TERŢIU REGINICA
PROFESOR METODIST: Dumitru Elena Laura
DATA: ORA:
CLASA: a VI-a A
ARIA CURRICULARĂ: ARTE
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: EDUCAŢIE PLASTICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ARTA FEUDALISMULUI TIMPURIU
TEMA LECŢIEI:ARTA BIZANTINĂ
SUBIECTUL: PREZENTARE ARTA BIZANTINĂ
MODUL DE REALIZARE: VIZUAL
TIPUL LECŢIEI: FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
DURATA: 50 MIN
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1Recunoaşterea trăsăturilor definitori ale artei bizantine;
1.2Compararea trăsăturilor specifice artei bizantine cu alte stiluri studiate;
1.3 Analiza plastică pe baza unei lucrări cu caracter bizantin prezentate la clasă;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 Să scrie caracteristicile artei bizantine;
O2 Să - și spună opiniile despre arta bizantină în comparație cu alte stiluri studiate;
O3 Să analizeze lucrarea prezentată în clasă;
OBIECTIVE AFECTIVE:
O4 Să participe cu interes la oră;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode:
- Conversația;
- Explicaţia;
- Demonstraţia;
- Studierea;
- Analiza;
- Dialog dirijat;
- Studiu de caz;

Mijloace şi materiale didactice:


- Manuale de Istoria artelor plastice
- Reproduceri
- Calculator
- Reviste de artă
- Albume de artă
- Dicționar de artă
- Video Proiector

EVALUARE:
- Tipul de evaluare: Formativă
- Modul de evaluare: Prin analiza răspunsurilor

Forma de organizare- frontală, individuală

BIBLIOGRAFIE:
1. Programa şcolară „EDUCAŢIE PLASTICĂ’’ Clasele a V a – a VI a
2. Băran Viorica, Hornet Natalia, Anghel Gheorghe, Album metodic de creaţie artistică
plastică, Ed.Palatul pionierilor şi şoimilor patriei, Bucureşti
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

STRATEGIA DIDACTICĂ
ARII DE CONŢINUT
ETAPELE
LECŢIEI

ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE


PROFESORULUI ELEVILOR
Salutul, scurtă conversaţie
Se pregătesc
de acomodare, verificarea Catalog de
1.Moment pentru lecţie,
prezenţei, anunţarea Conversaţia, note şi caiet
organizatoric Răspund
activităţii ce urmează a se Dialogul de notiţe
solicitărilor
desfăsura.
profesorului
Profesorul face o afirmaţie
Elevii răspund la
care să stârnească Problematizare
2.Captarea intrebarea
curiozitatea: Vreţi să intrăm Conversaţia
atenţiei profesorului
şi să cunoaştem împreună
tainele artei bizantine?
3.Anunţarea Astăzi vom consolida Dialogul
temei şi a cunoştinţele despre o parte Reţin tema şi Conversaţia Video
obiectivelor din istoria artelor plastice şi obiectivele Explicaţia Proiector
operaţionale anume- Arta Bizantină.

4.Etapa de
creaţie şi de
Se prezintă elevilor
formare a
prezentarea powerpoint.
priceperilor
Se incurajază elevii în a Caiet de
şi Explicaţia
pune întrebări dacă au notiţe
deprinderilor
nelamuriri legate de temă.
5.Analiza şi Se acordă elevilor libertatea
evaluarea de a fi cât mai liberi la
Conversaţia
discuţiile despre lecţia
Explicaţia
prezentată.
Munca independentă
Se lucrează sub atenta
îndrumare a profesorului,
după care se fac corecturi
colective şi individuale.
Face aprecieri asupra lecţiei, Elevii sunt atenţi
7.Concluzii şi Observaţia
Evidenţiază elevii activi, la concluziile
aprecieri
Acorda note. profesorului.