You are on page 1of 4

Profesor metodist: Dumitru Elena Laura

Propunător: Chirică-Terţiu Reginica


Unitatea de invatamant: Şcoala Gimnazială Nereju-Mic

PROIECT DIDACTIC
Obiectul de studiu : Educaţie plastică
Clasa: a VI-a.
Tema plastică: Compoziţia plastică închisă şi deschisă
Subiectul lecţiei: Realizarea unei compoziţii închise sau deschise
Tipul lecţiei: Predare-învăţare-evaluare (formare de priceperi şi deprinderi)
Subcompetenţe: Idezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii în procesul elaborării compoziţiilor
grafice, picturale, decorative Dezvoltarea sensibilitatii , a gustului esthetic a gindirii artistico-
plastice, calitate specifica a gindirii creatoare
Durata: 50 minute

Studiind acestă temă , elevul va fi capabil:

 Să deosebeasca diferite tipuri de compozitie-inchisa/deschisa- statica/dinamica,


identificandu-le pe imagini;
 Să explice termenul de “centru de interes”, mentionand modurile prin care acesta poate fi
scos in evidenta (contraste);
 Să realizeze o compozitie închisă sau deschisă, utilizand la alegere pete decorative sau
picturale;
 Să analizeze obiectiv lucrarile proprii si pe cele ale colegilor, in functie de urmatoarele
criterii: respectarea temei, realizarea unei compozitii deschisesau ănchise, aspect estetic,
utilizarea contrastului in evidentierea centrelor de interes….etc
 Să utilizeze un limbaj artistic adecvat,conform nivelului de varsta ,utilizand termini
specifici artei ca: pata picturala, contrast cromatic, centru de interes….etc

Strategii didactce: Conversatia, explicatia, demonstratia, activitatea independentă, lucru


individual creativ, deducerea, identificarea analiza.
Materiale didactice: manualul de educaţie plastic cl 5-6, planşe, reproduceri , alte
lucrări ale elevilor , manual de educaţie plastică clasa a VI – V. Dima , ed. Teora
Materiale si mijloace: pensule, acuarele, goase, pensule diferite, creion, mapa A3
radieră.pahar cu apa, plansa model, albume de arta.

Desfăşurarea activităţii
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode de
învăţămînt
Evocarea Se va realiza cu ajutorul unor picturi Urmaresc materialele Conversatia;
celebre,compozitii figurative inchise propuse, identificand Dialogul
si descise,realizate atat in pete elementele de expresie
picturale cat si in pete decorative; cunoscute

Pe marginea imaginilor, profesorul


pune intrebari despre culori calde, Raspund la
reci,despre contraste si despre centrul intrebari,identi-ficand Conversaţia,
de interes. elemen-tele precizate explicaţia,
de professor dialogul, analiza
lucrărilor
Se va anunta tema plastica si propuse
subiectul, precizandu-se cerin-tele sunt atenţi la
legate de modul de reprezentare si de explicaţiile profesorului
alegere a petei cromatice şi îşi notează, pe caiete, Explicaţia
Realizarea tema şi subiectul plastic Conversaţia
sensului
Se lucrează cu manualul, analizîndu-
se lucrarea lui Sandro Botticeli contemplează imaginea,
“Naşterea lui Venus”. Sunt prezentate observă şi analizează.
căteva informaţii despre lucrarea dată.
Tabloul Naşterea lui Venus, una din
cele mai renumite picturi din istoria Observaţia
artelor, a fost realizat la comanda lui Analiza
Lorenzo şi Giovanni di Pierfrancesco
de Medici, pentru vila lor din
Castello. În această capodoperă,
Botticelli acordă multă atenţie
zugrăvirii mişcării provocată de vânt,
cascada de păr a zeiţei - care parcă îşi fac notiţe în caiet.
tocmai s-a ivit din valurile mării - e
răsfirată de vânt şi se termină în
destrămări moi. Trupul de opal al
zeiţei Venus, cu albastrul cerului şi
turcoazul mării în fundal, este
subliniat cu o tonalitate deschisă,
subtil diferenţiată, apropiată de auriu.
Se deduce faptul că toate elementele
tabloului ne atrag privirea spre centru,
interiorul compoziţiei. Printr-o
schemă s-ar putea de arătat acest lucru
în felul următor:

Analiza
Deducerea

Astfel de compoziţie, spunem este


închisă.
Se solicită subiecte pentru compoziţia
închisă
Propun subiecte pentru
compoziţia închisă:
Cum credeţi care ar fi schema unei  Hora
compoziţii deschise?  La picnic
 Jonglorul,etc Brainstorming

Propun scema pentru


compoziţia deschisă
Pe margine imaginii din manual-
compoziţia deschisă , profesorul pune
întrebări: Explicaţia
-Căte centre de interes are Demonstraţia
compoziţia?
- Ce puteţi spune despre tablou în Brainstorming
general?

Sunt atenţi la explicaţii,


Se fac unele precizări: compoziţia analizează tabloul
deschisă poate fi continuată în afară, propus, identifică
în orice direcţie, lăsînd privitorului centrele de interes,
dreptul de a intuit ce va urma, ce s-ar gama de culori utilizată
putea întîmpla. şi faptul că, lucrarea
reprezintă un fragment Analiza
Compoziţii deschise: dintr-un tot întreg. Lucru cu
Van Gogh- La poalele Alpilor manualul
August Renoir – Umbrelele
Deasemenea sunt prezentate lucrări Deducerea
ale elevilor: “Primăvara”, “Cireada”,
”Pe plajă”etc.

Se anunţă subiectul lecţiei : Propun alte subiecte


 la dorinţă se va realiza o
compoziţie plasticăă închisă sau
deschisă, utilizînd pata picturală
sau ces decorativă.
Profesorul va demonstra atat etapele Se detemină asupra
de lucru,cat si modurile de obtinere subiectului şi încep
a petelor picturale sau decorative. lucrul. Tot acum ei pu
Se va insista asupra faptului că, intrebarile legate de
fiind o tema creativă, elevii vor aspectele pe care poate
trebui să compună spatiul plastic ca nu le-au inteles
intr-un mod cat mai original.

Explicaţia
Demonstraţia
In timp ce elevii lucreaza, profesorul
se plimba printre ei,
ii ajuta,le explica individual, la nevoie
intervine

Se va realiza o expozitie cu lucrarile Lucrează


elevilor (schiţe, cel puţin),
evidenţiindu-se cele mai reuşite
lucrari.
Se va face o apreciere generală asupra
modului in care s-a desfasurat ora de Analizează împreună cu
educaţie plastic. colegii si profesorul Lucrul
lucrările la nivel de individual
clasă. creativ

Reflecţia
Analiza
Conversaţia