You are on page 1of 2

Profil T

Rigole Pureco cu fantă

• în special pentru drenarea apelor din tuneluri,


platforme și centre logistice de dimensiuni medii
• secțiune de scurgere 185 cm2
• fără pantă interioara
• lățimea fantei 18 mm
• clasa de sarcini D400

www.pureco.ro
Profil T
Rigole Pureco cu fantă

Profil T Versiuni: conferă următoarele avantajele:


Utilizate în special pentru drenarea • cu fantă continuă sau întreruptă • etanșare perfectă
apelor din tuneluri, platforme pavate și • cu bordură înaltă de12 cm • îmbinare într-o singură poziție
centre logistice de dimensiuni medii, sis- • lățimea fantei 18 mm • instalare simplă și fiabilă
tem complet format din elemente pre- • fără pantă proprie • rezistență împotriva infiltrării
fabricate din beton armat cu lungimea Accesoriu: hidrocarburilor
standard de patru metri și accesorii (ele- capac de închidere anti-incendiu; • dimensiune fixă a rostului de dilatare
mente de racordare și curățare) cu lungi- instalarea necesită utilaje de ridicare, clasa
mea de un metru, secțiunea de scurgere de sarcini D400.
a apei 185 cm2

Caracteristicile betonului
Rigolele sunt realizate din beton vibrat
de înaltă rezistență, clasă C45/55 XF4.
Compoziția superioară a betonului îi conferă
produsului următoarele caracteristici:
• rezistență ridicată la presiune
• grad de impermeabilitate ridicat si
rezistență superioară la substanțe chimice
• grad scăzut de absorbție a lichidelor
• respectă caracteristicile impuse de nor-
mativele EN 201-6, EN 1433, TKP18/2005,
TP 137, TP 152

Sistem de îmbinare AQUAFEST


Rigolele sunt prevăzute cu sistemul
patentat – AQUAFEST cu două inele, care

Nume: PURECO Rigole tip fantă


370
Tip Profil T Avantaje 15 176 18 176 15

Material Beton C45/55 XF4 în special pentru drenarea apelor din 3% 3%


tuneluri, platforme și centre logistice de
Armare Da
75.6

dimensiuni medii
Capacitate ~15–50 l/s
R200

fără pantă interioară R9


129.4
108

0
310

310

Dimensiuni
secțiunea transversală de scurgere : 185 cm²
Lățime 400 mm
21.4
105

lățimea fantei: 18 mm


Înălțime 310 mm
clasa de sarcini: D400 110 180 110
Greutate 945–1 061 kg
400

adresa: București, str. Ctin Rădulescu Motru nr. 13, bloc 13, sector 4.
telefon: +4 021 330 02 36 • fax: +4 021 330 02 36 • e-mail: office@pureco.ro • web: www.pureco.ro
Imaginile sunt cu titlu informativ. Ne rezervăm dreptul corectării erorilor tehnice și tipografice.
Publicat de Pureco SA. Tiraj: 15000