You are on page 1of 4

PROIECT DE PARTENERIAT

ŞCOALĂ –GRĂDINIŢĂ

« ÎNVĂŢĂM DE LA ŞCOLARI »

Inst. DORINA DINU


Şcoala Nr.280 « Mihail Sebastian »
Ed. VICTORIA SOARE
Gradinita Nr.203
Bucuresti

Transformările sociale şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibre


majore, care au afectat în egală masură şi mediul educaţional, necesitând găsirea unor soluţii
ameliorative, prin implicarea a cât mai multor factori.
Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept ; parteneriatul educaţional
este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi, este, de
asemenea, unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, presupunând participare
la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii,
comunicare eficientă între paticipanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant,
interrelaţionare. Parteneriatul educaţional presupune, de asemenea, unitate de cerinţe, de
opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu-zis.
Proiectul se desfaşoară la ambele instituţii.
Tema proiectului : « Învăţăm de la şcolari »
Argument :
Cum pot să-şi însuşească copiii de vârstă preşcolară mai bine deprinderi şi priceperi
decât învăţând alături de şcolari ?
S-a avut în vedere şi necesitatea integrării cu succes a preşcolarilor în clasa I, în felul
acesta s-a trezit dorinţa ca învăţătoarele şi educatoarele să colaboreze pentru asigurarea
continuităţii procesului de instruire şi de educaţie cât şi adaptarea cu succes a copiilor la
activitatea şcolară.
Parteneri :
 Grădiniţa Nr.203,Bucureşti, reprezentată prin doamna director Sorina Lupu
şi doamnele educatoare Victoria Soare şi Adriana Georgescu ;
 Şcoala Nr. 280 « Mihail Sebastian »,Bucureşti, sector 5 reprezentată prin
doamna director Silvia Gârtan şi doamnele institutoare Dorina Dinu şi
Gabriela –Rodica Olteanu.
Obiective :
 necesitatea ca fiecare învăţătoare , care predă la clasa I să cunoască
specificul activităţilor organizate cu preşcolarii ;
 cunoaşterea performanţelor copiilor pentru a şti de unde se porneşte.
 cunoaşterea programei grupei mari şi a obiectivelor specifice fiecărei arii
curriculare;
 cunoaşterea programei de clasa I;
 trezirea interesului de a deveni şcolari în rândul preşcolarilor de grupa mare şi
pregătitoare ;
 formarea unei conduite civilizate ;
 achiziţionarea de cunoştinţe prin activităţi comune preşcolari-şcolari.

Modalităţi de realizare :

 discuţii de grup între educatoare şi învăţătoare ;


 activităţi comune cu preşcolarii şi şcolarii ;
 schimburi de casete video şi CD-uri cu activităţi desfăşurate cu preşcolarii şi
şcolarii ;
 concursuri pe teme de comportare civilizată ;
 învăţarea de poezii, cântece, dramatizări ;
 realizarea unui program artistic comun
 expoziţie de lucrări, fotografii care surprind momente din desfăşurarea
diferitelor activităţi.

Beneficiari :
 copiii preşcolari ;
 copiii şcolari ;
 cadrele didactice implicate în proiect ;
 părinţii.

Resurse implicate :
Umane
 iniţiatori proiect :inst :Dorina Dinu, Rodica Olteanu şi educ. Victoria Soare,
şi Adriana Georgescu ;
 învăţătoare şi educatoare care iniţiază şi desfăşoară activităţi cu elevii şi
copiii ;
 copiii din grădiniţă ;
 şcolarii ;
 părinţii.

Informaţionale
 materiale didactice adecvate temelor abordate ;
 casete audio, video, CD-uri;
 măşti şi accesorii;
 cărţi de poveşti pentru copii.

Promovarea proiectului
 prezentarea programului proiectului în cadrul unor simpozioane şi sesiuni de
comunicări ;
 prezentarea portofoliilor.
Program de activităţi comune :
În cadrul colaborării ambele părţi au posibilitatea de a propune şi de a discuta
eventualele modificări şi completări.

Nr.crt. Tema acţiunii Data desfăşurării Locul Participanţi


1. « Să ne cunoaştem » noiembrie 2005 GR.203 -şcolari ;
-preşcolari ;
-părinţi ;
--cadre didactice.
2. « Hai să facem o serbare !» decembrie 2005 Şc.280 -şcolari ;
-preşcolari ;
-părinţi ;
--cadre didactice.
3. « Ce pot face două mâini dibace » februarie 2006 Gr.203 -şcolari ;
-preşcolari ;
-părinţi ;
--cadre didactice.
4. « În lumea poveştilor » martie 2006 Gr.203 -şcolari ;
-lectură ; -preşcolari ;
-jocuri didactice ; -părinţi ;
-dramatizare ; --cadre didactice.
-pictură.
5. Expoziţie cu lucrări aprilie 2006 Hol
« Primăvară,bine ai venit ! » GR.203 ;
Hol
ŞC.280
6. Participare comună la « Festivalulmai-iunie 2006 Şc.280 -şcolari ;
Basmului » -preşcolari ;
-« Carnavalul Poveştilor » -părinţi ;
--cadre didactice.

Evaluarea proiectului :

 aprecieri generale ;
 realizarea unui portofoliu cu lucrări ;
 CD cu aspecte din timpul activităţilor şi album cu poze.

Bibliografie :

1 .Vasile Molan –Managementul şcolar-Ed CREDIS-Bucureşti-2003 ;


2 . Marin Manolescu –Evaluarea şcolară-un contract pedagogic-Ed.Fundaţiei Bolintineanu-2004.
Proiectul cuprinde : un album cu poze ;
planse cu desenele copiilor ;