You are on page 1of 5

„STOP ACCIDENTELOR RUTIERE.

VIATA ARE PRIORITATE"

PROIECT EDUCATIONAL

TEMA PROIECTULUI:
„Stop accidentelor rutiere. Viaţa are prioritate"

PARTENERI: Gradinita Moi , com. Bilteni şi Poliţia Bilteni


INIŢIATOR/COORDONATOR PROIECT:
Educatoare Cotirlan Georgeta Simona

ARGUMENT

Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule
performante care a crescut şi prin viteza cu care acestea circulă. Din această cauză, statisticile ne
informează că anual, aproape 200 de copii până la 14 ani îşi pierd viaţa în accidente de circulaţie
comise din vina lor, iar peste 1300 sunt răniţi grav.
Acum, mai mult decât în anii trecuţi, grădiniţa şi poliţia rutieră trebuie să formeze o echipă
unită în a ajuta copiii cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de circulaţie şi de
securitate rutieră.
Conştientă fiind de responsabilităţile deosebite ce revin grădiniţei pentru a le oferi copiilor
cunoştinţe în domeniul prevenirii accidentelor şi aflând de lansarea unui program naţional „Stop
accidentelor rutiere" m-am adresat organelor de resort locale (Poliţia Fălticeni) în vederea
derulării unui proiect educaţional de parteneriat.
Aşadar acest proiect educaţional are o motivaţie comună prevenirea accidentelor rutiere în
rândurile copiilor preşcolari.

SCOP
Cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi a unor
reguli de securitate personală.
Protejarea copiilor de accidente, prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi respectării regulilor
de circulaţie şi de conduită preventivă. Aplicativitatea acestora.

OBIECTIVE:
- Cunoaşterea regulilor de circulaţie rutieră;
- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor situaţii specifice circulaţiei rutiere;
- Cunoaşterea cauzelor care duc la producerea accidentelor şi evitarea acestora;
- Cunoaşterea locurilor de joacă şi respectarea regulilor de circulaţie;
- Consolidarea deprinderilor corecte de circulaţie;
- Sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor cu privire la educaţia rutieră

METODE/TEHNICI DE LUCRU:
- Întâlniri, dialog, dezbateri, expuneri;
- Expoziţii, vizionări diapozitive;
- Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea;
- Exerciţiul.

GRUP ŢINTĂ:
62 copii şi 120 părinţi

BENEFICIARI:
- direcţi: copii, părinţii, educatoare, agenţi poliţie.
- indirecţi: grup familial, societatea.

LOCAŢIA:
Grădiniţa şi alte spaţii impuse de programul acţiunilor.

RESURSELE PROIECTULUI:
- Resurse umane: 62 copii, 120 părinţi.
- Resurse materiale: material ilustrativ (planşe, pliante, diapozitive, cărţi), fişe, culori, acuarele,
pensule, foi, fotografii, aparat foto şi video, lucrări realizate de copii.
- Resurse financiare: sponsorizări făcute de Poliţia Rutieră Fălticeni

ETAPELE PROIECTULUI:
- Stabilirea contactului între cele două unităţi: grădiniţă, poliţie;

REZULTATELE AŞTEPTATE:
În urma derulării proiectului dorim să constatăm că preşcolarii:
- cunosc noile reglementări apărute în codul rutier, privind circulaţia pietonilor şi le aplică în
drumul lor spre grădiniţă, spre casă sau în timpul plimbărilor prin oraş;
- şi-au consolidat deprinderile de comportare civilizată pe drumurile publice şi se joacă în locurile
permise;
- recunosc semnele de circulaţie;
- fac cunoscute celor apropiaţi, regulile de circulaţie;
- îşi protejează viaţa.
În urma derulării proiectului se va îmbunătăţi relaţia de parteneriat grădiniţă-poliţie şi baza
materială a grădiniţei.
ECHIPA DE REALIZARE:
-Cotirlan Georgeta Simona- educatoare - realizator proiect
- Zanoaga Maria – educatoare - colaborator
- Radu Ilie- agent poliţie - realizator proiect
- Prisacaru Daniel - agent poliţie(părinte)- gestionarea bugetului
- Handîc Costică - agent poliţie (părinte)- procurarea resurselor

TEHNICI DE MONITORIZARE:
Înregistrare video şi foto

EVALUAREA PROIECTULUI
Portofoliul proiectului:
- structura proiectului;
- materiale suport pentru tema proiectului;
- fişe de lucru;
- teste;
- fotografii de la activităţi;
- procese verbale;
- articole din mass – media;
- expoziţii;
- programe artistice.

MEDIATIZARE:
Mass-media locală şi judeţeană

DISEMINAREA REZULTATELOR:
Expuneri în cadrul unor simpozioane, publicaţii.

FOLLOW-UP
Continuarea schimbului de experienţă peste durata stabilită de protocol.

BIBLIOGRAFIE:
1.Creţu, Carmen, Orientări actuale în problematica curriculumului, Editura Spiru Haret,
Iaşi.1994;
2. D. Petrtti, Andre, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996;
3. Teodorescu, Dan, Curs de legislaţie rutieră 2005, Edltura Shik, Bucureşti. 2005
4. Guvernul României, Legea nr. 49/2006, Codul rutier, 2006
PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Nr. Data Tema Mijloc de Conţinutul activităţii Cine participă


crt. realizare
1. - informare - Cunoaşterea noilor - copii, părinţi;
„Întâlnire cu
reguli de circulaţie - educatori;
Luna agentul de
- Înţelegerea - agent poliţie.
octombrie circulaţie”
- mem. necesităţii respectării
„Cum circulăm”
regulilor de circulaţie
2. - observare - Observarea aplicării - copii, părinţi;
Luna „Circulaţia pe
- plimbare regulilor de circulaţie - educatori;
noiembrie stradă”
în situaţii concrete - agent poliţie.
3. - lectură după - Aprecierea în - copii, părinţi;
imagini situaţii concrete a - educatori;
Luna
„Aşa Da, aşa NU” unor comportamente - agent poliţie.
decembrie
şi atitudini în raport
cu normele cunoscute
4. - lectură - Conştientizarea - copii;
Luna „Păţania lui Viorel educatoare pericolelor de - educatori;
ianuarie Năzdrăvănel” producere a - agent poliţie.
accidentelor
5. - pictură - Cunoaşterea - copii;
Luna „Semnele de semnelor de circulaţie - educatori;
februarie circulaţie şi a semnificaţiei - agent poliţie.
acestora
6. - desen - Redarea unor - copii;
Luna
„Strada mea” secvenţe din viaţa - educatori;
martie
străzii - agent poliţie.
7. - joc distractiv - Aplicarea regulilor - copii, părinţi;
Luna „Cu prietenul la de circulaţie în - educatori;
aprilie plimbare” situaţii concrete - agent poliţie,
- mass- media.
8. - program - Exprimarea artistică - copii, părinţi;
Luna „Hai la drum mici artistic a circulaţiei rutiere - educatori;
mai prieteni” - agent poliţie,
- mass- media.
9. „Cine respectă - concurs - Sistematizarea - copii, părinţi;
regulile de cunoştinţelor privind - educatori;
Luna iunie
circulaţie îşi apără educaţia rutieră - agent poliţie,
viaţa” - mass- media.
10 - informare - Dobândirea unor - copii, părinţi;
„Stop - studiu informaţii despre - educatori;
Permanent
accidentelor” individual tema proiectului prin
studierea bibliografiei