You are on page 1of 2

1. Kakav je odnos izmedju radnog i gradjanskog prava?

2. Analizirajte ovu odredbu zakona o stvarnim pravima(vrmensko vazenje zakona)


-na sticanje, promjenu, pravne učinke i prestanak stvarnih prava od dana stipanja na snagu
ovog zakona primjenjuju se odredbeovog zakona, ako posebnim zakonom nije drugacije
oredjeno

- na sticanje, promjenu, pravne učinke i prestanak stvarnih prava do dana stipanja na snagu
ovog zakona primjenjuju se propisi kojisu vazili u trenutku sticanja, promjene i prestanka
prava i njihovih pravih ucinaka

3. U pogledu stupanjai uredjena oblikacionih odnosa stranke su slobodne da;


a.
b.
c.
d.
-ovdje se radi o nacelu___________________________________, medjutim ono ne djeluje
apsolutno vec je ograniceno tako sto:

4. Koje gradjansko pravne cinjenice spadaju u ljudske radnje:


a.
b.
c.
d.

5. Jedan ugovor stranke mogu raskinuti u pravilu samo sporazumno. Jednostrano ga mogu
otkazati samoako tobudepredvidjeno_______________________ili__________________.
U tom slucaju stranka koja bi to mogla uciniti bi imala
______________________________________________________________________ .

6. Pravne osobe prestaju_____________,a razlozi za to mogu biti:


a.
b.
c.
d.
e.

7. Koje su fizicke osobe djelimicno a koje potpuno nesposobne u pravu FBIH?


8. P I S se dogovore o prodaji traktora. Nakon 10 dana se pokaze da su kocnice lezajevi i
akuulator bili potpuno istroseni i da traktor treba temeljnu opravku. S trazi od P da plati
popravke ili da smanji cijenu. P odbija jer se o tome nisu dogovorili. Kakva je pravna situacija.
9. Sta je fikcija? Objasni na fikciji ispunjenje/neispunjenje uvjeta?
10. U cemu je razlika izmedju nistavih i pobojnih poslova( ovlasteneosobe, stav suda, rokovi,
konvalikacija, posljedice, momenat nastupanja)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

11. P i S su zaljucili pravni kupoprodajni ugovor u pisanoj fprmj jer tako zahtijeva zakon.
Naknadno su se usmeno dogovorili da S moze platiti cijenu u tri rate. Kakva je pravna
sitiuacija?
12. P ima 12g, a S 14g. Njigova je baka umrla i odredila njih kao nasljednike sa 1/3 kao i njihlvog
strica. Nakon ostavinske rasprave stric je poklonio P i S svoj dio jednako. Kada je S napunio
16, odlucio je da se ozeni sa T. Podnio je zagtjev za dispenzaciju, njegovi su roditelji podrhali
to. Sud je odobrio. S je odlucio da svoju 1/3 pokloni P koji ima 14 g. Kakva je pravna situacija.
13. Sur „uzitak“ je dugovala troskove za struju, vodu, gelefon, grjjanje ld 2010 do 2014. 2015 je
prestala sa radom. Prije toga 2014, su elektroprivreda vodovod dobile pravosnazne sudske
presude za dugovana potrazivanja. Vlasnik te radnje i dalje odgovara za dugove i naplatu
traze i eletroprivreda i vodovod i toplane i telekom. On u postupku istice prigovor zastare. Da
li ce uspjeti.
14. Cinidba /esejsko?