You are on page 1of 4

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK SKPI

SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH, JALAN PANDAN ILMU


55100 AMPANG, SELANGOR, KUALA LUMPUR

RANCANGAN TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2017

BULAN AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN

Mesyuarat panitia muzik Kali Memberi taklimat dan maklumat terkini kepada semua
ke-1 guru mengenai PIPP dan pengurusan panitia mata
pelajaran muzik dengan lebih sistematik.

Menyediakan perancangan tahunan pelajaran muzik.


JANUARI

Menyampaikan jadual penggunaan bilik muzik dan Semua guru muzik


peraturan penggunaan.

Membincangkan kaedah pembelajaran dan pengajaran


muzik semasa.

Menyenaraikan keperluan alat dan buku-buku yang


diperlukan oleh guru-guru muzik.
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK SKPI

Program Oriantasi nyanyian Memperkenalkan murid-murid Tahun 1 mengenai lagu


lagu Negaraku, Negeri Selangor wajib perhimpunan sekolah.
dan sekolah serta lagu patriotik.

Menceriakan bilik muzik Menampal maklumat-maklumat yang terkini di papan


kenyataan.

Menyusun alat-alat muzik dan melabelkan.

Memohon membeli peralatan Menubuhkan pasukan Rekorder Ensembel


FEBRUARI muzik yang diperlukan.
Semua guru muzik

Semakan Buku Murid kali Menyemak buku murid mengikut jadual yang ditetapkan.
Pertama Memastikan murid membuat latihan yang lengkap dan
kemas.

Latihan Dalaman Mengadakan kursus dalaman kepada guru muzik dan


semua guru berkaitan permainan alat muzik seperti alat
perkusi, genderang dan rekorder.

MAC Public Speaking Murid membuat persembahan dan presentation berkaitan


seni kebudayaan dan muzik.
Semua guru muzik
Kajian Tindakan Menjalankan kajian tindakan tentang minat murid dalam
pemainan alat perkusi dan genderang.

APRIL Public Speaking Presentation berkaitan menghasilkan peralatan muzik Semua guru muzik dan murid-
daripada bahan terbuang. murid.
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK SKPI

Kajian Tindakan Menjalankan kajian tentang minat dan kebolehan murid


bermain alat rekorder.

Mesyuarat Panitia Kali ke-3 Perbincangan dan taklimat bagi peperiksaan pertengahan
tahun dan aktiviti-aktiviti bulan panitia

Peperiksaan Pertengahan Tahun Memastikan murid mengambil peperiksaan untuk


MEI mendapat keputusan supaya dapat menilai pencapaian
setiap murid di sekolah

Untuk mengetahui pencapaian murid dalam pertengahan Semua guru muzik


tahun bagi setiap mata pelajaran

Sambutan Hari Guru Menjalankan latihan persembahan kepada guru-guru


dan murid-murid.

JUN Mesyuarat panitia kali ke-3 Membentangkan laporan penilaian Peperiksaan


Pertengahan Tahun 2017 Semua guru muzik
Perbincangan aktiviti bulan dan minggu panitia

Minggu Pendidikan Muzik. Menjalankan aktiviti berkaitan Muzik.


JULAI Panitia Muzik
- kuiz Muzik
- pertandingan nyanyian

OGOS Sambutan Bulan Patriotik Untuk memberi kesedaran kepada murid mengenai Semua guru muzik
sambutan hari patriotik untuk menghargai keamanan
Negara dan menyayangi Negara
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK SKPI

SEPTEMBER Penutupan Bulan Patriotik Persembahan oleh murid-murid. Murid-murid dan guru-guru muzik

Semakan Buku Murid Keenam Untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam
pelajaran
Semua guru muzik
OKTOBER Memastikan murid membuat latihan yang lengkap dan
kemas

Peperiksaan Akhir Tahun Penilaian murid-murid sepanjang tahun

Hari Anugerah Cemerlang 2017 Memberi penghargaan kepada murid di atas segala usaha
dan kejayaan yang telah dicapai dalam mata pelajaran
Pendidikan Muzik

NOVEMBER Hari Graduasi Prasekolah. Persembahan mengikut permintaan guru pra sekolah. Semua guru muzik

Majlis Perpisahan tahun 6. Persembahan murid tahun 6.

Mesyuarat Panitia Kali ke-4 Laporan Akhir Tahun

Kemaskini fail panitia bagi sesi 2018