You are on page 1of 1

Ostaci Antičke Sparte i moderni grad zaokružen planinama.

Prema istoričaru Tukididu, spartanska


država je u 5. vijeku p. n. e. obuhvatala oko dve petine ukupne površine Peloponeza, blizu 8 400 km².
Imala je otprilike tri puta veću površinu od atinske države.Teritorijalno se dijelila na dve glavne oblasti;
Lakoniju, koja se nalazila na jugoistoku Peloponeza i Meseniju zapadno od Lakonije.
Lakonija je bila sa juga.

Spartansko vijece staraca, , je bila jedno političko telo koje sesastojalo od 28 Spartanaca koji su na
napunili 60 godina života i koji su poticali iz aristokratskih porodica Sparte. Članovi tog veća su bili i
dvojica spartanskih kraljeva, što je značilo da se to veće sastojalo od 30 članova. Da bi neko mogao
biti biran za članatog veća, morao je da ima bogatu vojničku karijeru. Teoretski svako od punopravnih
građana Sparte nakon navršene 60. godine života (kada se završila vojna služba) je mogao postati
član veća staraca, ali su za članove tog veća birani oni koji su pripadali starim spartanskim
aristokratskim porodicama. Biti član veća staraca se smatralo kao nešto izuzetno počasno, i članstvo
je bilo doživotno.

.Posle smrti nekog člana gerusije, kandidati za naslednika su se pojavljivali pred spartanskom
narodnom skupštinom „Apelom“, i bili su birani prema jačini uzvika prisutnih Spartanaca. Onikoji su
birali naslednika nalazili su se u obližnjoj kućici gde nisu mogli da vide kandidate i birali su onoga
čije je se ime snažnije uzvikivalo.

Spartanska gerusija je igrala veoma važnu ulogu u spartanskom političkom životu. Starci su
imali zakonodavnu vlast, odnosno mogli su da prave i da pripremaju zakone, a zajedno sa
kraljevima su sačinjavali ratni savet. veće staraca je bilo političko telo koje se bavilo
unutrašnjim poslovima lakedemonske države i nije nikome odgovaralo za svoje odluke. Veće staraca
je imalo i sudsku vlast i imali su pravo da osude nekoga na smrt ili da mu oduzmu politička prava.

Starci sumogli istovremeno da kontrolišu kraljeve i da ocenjuju njihove odluke