You are on page 1of 1

BORDEROU DE NOTARE - SIMULARE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017-2018

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA A VIII-A

Nr. Subiectul I (40 puncte) Total Subiectul al II-lea (40 puncte) Total Redac Oficiu Total
Crt. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6 B SI II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 B S II tare

4p 4p 4p 4p 4p 4p 16p 4p 4p 4p 4p 4p 4p 12p 14p 10


1. 10
2. 10
3. 10
4. 10
5. 10
6. 10
7. 10
8. 10
9. 10
10. 10
11. 10
12. 10
13. 10
14. 10

Evaluator ___ ___________________________