You are on page 1of 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA


COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU”FĂLTICENI
Str. N. Beldiceanu Nr.10 Telefon/Fax: 0230.543333 ; e-mail: mbacescu@yahoo.com

Nr. 745/9.02.2018

ANUNȚ

Elevii claselor a XII-a susțin proba A de evaluare a competențelor


lingvistice de comunicare orală, în limba română, într-una din cele două zile de
examen, conform tabelelor afișate.

În ziua în care nu susțin examen se va desfășura programul după orarul


clasei.

Director,
Prof. Suseanu Claudia