You are on page 1of 23

IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea

vânzării și activități întrerupte

• Active imobilizate deținute în vederea vânzării


• Grup cedat
• Operațiuni întrerupte
• Prezentări de informații

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea
vânzării și activități întrerupte
Navigarea standardului

Obiectiv Stabileste tratamentul contabil pentru activele ne-curente


detinute pentru vanzare, grupuri cedate si operatiuni intrerupte
Aplicare Prezentarea și clasificarea tuturor activelor imobilizate și grupurilor
destinate cedării care sunt deținute în vederea vânzării , cu
excepția evaluarii mai multor active care nu sunt curente
Principiu de • Active/grup cedat detinut in vederea vanzarii care trebuie
bază evaluat la minimum dintre valoarea contabila si valoarera
justa minus costurile vanzarii
• activele care indeplinesc criteriile de detinut in vederea
vanzarii sa fie prezentate separat in bilant
• rezultatele operatiunii intrerupte sa fie prezentat separat in
in situatia rezultatului global
Definiții de • Activ imobilizat su curent
bază • Grup cedat
• Operatiune intrerupta
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Active imobilizate & grupuri cedate
Definitii

Activul imobilizat este un activl care nu indeplineste definitiile activulului curent.


Un activ este clasificat ca fiind curent cand:
(a) o entitate se așteaptă să realizeze activul sau intenționează să vândă sau să
consume-l, în ciclul său normal de funcționare
(b) o entitate deține activul în principal, în scopul tranzacționării
(c) O entitate se asteapta sa realizeze un activ in urmatoarele 12 luni dupa
perioada de raportare sau
(d) activul este numerar sau echivalent in numerar ( conform IAS 7), cu exceptia
cazului in care activul este restrictionat de la a fi schimbat sau folosit sa inchida o
datorie pentru cel putin 12 luni dupa perioada de raportare.

Grupul cedat este un grup de active (si datorii,daca exista)


care sa fie cedate, prin vanzare sau altfel, impeuna ca un grup
in o singura tranzactie.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Active imobilizate & grupuri cedate
Clasificarea ca detinute pentru vanzare

O entitate trebuie să clasifice un activ imobilizat sau un grup


destinat cedării ca deținut în vederea vânzării, dacă
valoarea sa contabilă va fi recuperată în principal printr-o
tranzacție de vânzare, mai degrabă decât prin utilizarea sa
continua.
Pentru clasificarea unui activ/grup cedat ca detinut pentru vanzare:
1. acesta trebuie să fie disponibil pentru vânzare imediată în starea actuală numai
sub rezerva termenilor care sunt uzuali în cazul vânzărilor de astfel de active și
2. Vanzarea sa ar trebuie sa fie foarte probabila. Pentru ca vanzarea sa fie foarte
probabila:
– Nivelul adecvat de management sa fie angajat sa efectueze vanzarea
– Program activ de identificare a unui cumparator
– activul este marketat activ la un pret rezonabil in comparatie cu valoarea
justa
– Vanzarea este asteptata sa fie realizata in urmatorul an de la data
clasificarii, cu cateva exceptii
– Este putin probabil ca planul sa fie retras sau schimbat semnficiativ.
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Evaluare initiala

1. Evaluarea activului in conformitate cu standardul aplicabil


2. testarea activului pentru depreciere in conformitate cu IAS 36
3. aplicarea IFRS 5 si evaluarea activului la minim dintre:
– Valoarea contabila Evaluarea costurilor vanzarii
– Valoarea justa minus costurile vanzarii la valoarea prezenta daca
vanzarea este asteptata sa
aiba loc in mai mult de 1 an.
Realizarea discountului este
recunoscuta ca un cost de
finantare in profit si pierdere.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Evaluare ulterioara si prezentare

Evaluare ulterioara
1. nu se amortizeaza activul
2. Se aplica IFRS 5 si se evalueaza activul la minimum dintre:
– Valoarea contabila imediat dinaintea clasificarii ca detinute pentru
vanzare (cu alte cuvinte, inainte de aplicarea IAS 36 si IFRS 5)
– Valoarea justa minus costurile vanzarii.

Prezentarea unui activ deținut în vederea vânzării


• separat de, dar în, activele circulante din situația poziției financiare
• orice venituri cumulate / cheltuieli aferente unui activ imobilizat clasificat ca
fiind deținut în vederea vânzării trebuie prezentate separat

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Schimbarile unui plan de vanzare

• Inceteaza sa clasifice ca detinut in vederea vanzarii cand criteriile nu mai sunt


indeplinite

• cand se opreste clasificarea, evaluarea se face la minimum dintre:


1. Valoarea contabila imediat dinaintea clasificarii, ajustata pentru amortizare
sau reevaluare ulterioara care ar fi fost recunoscuta daca activul nu ar fi
fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii si
2. Valoarea recuperabila la data deciziei ulterioare de a nu vinde

• Recunoasterea oricarui castig/pierdere rezultat/(a) ca parte a operatiunilor


continue in profit sau pierdere, decat daca inaintea clasificarii ca detinut in
vederea vanzarii activul a fost activ corporal sau intangibil evaluat folosind
modelul reevaluarii (caz in care, ajustarea este tratata ca o crestere sau
descrestere de reevaluare).
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Exemplu

• la 1 ianuarie 20X3, Entitea A achizitioneaza o imobilizare corporalade


CU150,000. Entitea A foloseste modeulul costului si metoda de depreciere
liniara. Se estimeaza ca valoarea reziduala sa fie 0 si durata de viata utila sa
fie de 5 ani
• la 31 decembrie 20X4, Entitea A decide sa vianda imobilizarea corporala.
Presupunem ca sunt indeplinite conditiile de clasificare ca detinute in
vederea vanzarii
• la 31 decembrie 20X5, nu mai sunt indeplinite criteriile de clasificare:
Data Valoarea justa minus Valoarea de
costurile vanzarii utilizare
31 decembrie 20X4 CU60,000 CU70,000
30 iunie 20X5 CU61,000 CU70,000
31 decembrie 20X5 CU58,000 CU68,000
Cum ar trebui sa contabilize Entitea A activele imobilizate la 31
decembrie 20X4, 30 iunie 20X5 si 31 decembrie 20X5?
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Solutie- 31 December 20X4

Imobilizarea corporala este clasificata ca detinuta in vederea vanzarii. De


aceea, Entitatea A ar trebui:
1. Sa evalueze activul in conformitate cu IAS 16
Cost CU150,000
Amoritzare cumulata(*) (CU60,000)
CU90,000
(*) CU150,000*2/5

2. testarea activului pentru depreciere in conformitate cu IAS 36


Valoarea contabila(CU90,000) Valoarea recuperabila (CU70,000) (*)
(*) Maimum dintre valoarea justa minus costurile vanzarii (CU60,000) si valoarea de
utlizare (CU70,000)
Entitatea ar trebuie sa recunoasca o pierdere din depreciere de CU20,000 (CU90,000-
CU70,000).
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Solutie- 31 December 20X4

3. aplica IFRS 5 si evalueaza activul la minimum dintre:


– Valoarea contabila
– Valoarea justa minus costurle vanzarii

Valoarea contabila CU70,000


Valoarea justa minus costurile CU60,000
vanzarii
Minimum CU60,000
Entitatea ar trebui sa recunoasca o pierdere din depreciere de CU10,000
(CU70,000-CU60,000) si sa contabilizeze activul la CU60,000.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Solutie- 31 December 20X5

Evaluare ulterioara
1. Nu se amortizeaza activul
2. Se aplica IFRS 5 si se evalueaza activul la minimum dintre:
– Valoarea contabila imediata inaintea clasificariica detinute in vederea
vanzarii( inainte de aplicarea IAS 36 si IFRS 5)
– Valoarea justa minus costurle vanzarii

Valoarea contabila imediata inaintea clasificariica detinute in CU90,000


vederea vanzarii( inainte de aplicarea IAS 36 si IFRS 5)
Valoarea justa minus costurle vanzarii CU61,000
Minimum CU61,000
Intrucat activul este contabilizat la CU60,000, Entitea A poate recunoaste o reversare de
depreciere de CU1,000 si contabiliza activul la CU61,000.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Solutie- 31 December 20X5

Cand inceteaza clasificarea ca detinute in vederea vanzarii, se evalueaza la


minimim dintre of:
1. Valoarea contabila imediat dinainte clasificarii, ajustata pentru
amoritzare sau reevaluare ulterioara care ar fi fost recunoscuta daca
activul nu ar fi fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii si
2. Valoarea recuperabila la decizia ulterioara de a nu vinde
•Valoarea contabila imediat dinainte clasificarii, ajustata CU60,000
pentru amoritzare sau reevaluare ulterioara care ar fi fost
recunoscuta daca activul nu ar fi fost clasificat ca detinut in
vederea vanzarii si (*)
Valoarea recuperabila CU68,000
Minimum CU60,000
(*) CU150,000*2/5
Intrucat activul este contabilizat la CU61,000, Entitea A ar trebui sa recunoasca o
pierdere din depreciere de CU1,000 si sa recunoasca activul la CU60,000.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Grup cedat
Evaluare initiala

1. Evaluarea tuturor activlor si datoriilor grupului in conformitate cu IFRS


aplicabil
2. testarea grupului cedat de depreciere in conformitate cu IAS 36
3. aplicarea IFRS 5 si evaluarea grupului de cedat la minimum dintre:
– Valoarea contabila
– Valoarea justa minu costurile vanzarii
• alocarea pierderilor din depreciere aferente IFRS 5 in aceeasi
ordine ca in IAS 36. Inseamna:
1. descresterea fondului comercial alocat grupului cedat
2. alocarea pierderilor din depreciere catre celelalte active necurente
proportional cu valoarea contabila a fiecarui activ.
Nu se reduce valoarea contabila a activului sub zero.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Grup cedat
Evaluare ulterioara

1. active in afara scopului IFRS si datorii: reevaluate in conformitate cu IFRS


aplicabil
2. active in scopul IFRS 5: Nu se amortizeaza
3. aplica IFRS 5 si evalueaza grupul cedat la minimum dintre:
– valoarea contabila originala, ajustata pentru schimbari conform 1
– Valoarea justa minus costurle vanzarii

• orice pierdere/reversare a pierderii este alocata in conformitate cu cerintele IAS


36. Astfel:
o Fondul comercial depreciat nu ar trebui reversat
o Alocarea valorii contabile proportional cu valoarea contabila a fiecarui activ
in scopul IFRS 5. De notat:
• Nu se reduce valoarea contabila sub zero
• Nu se creste valoarea contabila mai mult de valoarea contabila imediat
inaintea clasificarii ca detinut pentru vanzare(in alte cuvinte, inainte
de IAS 36 si IFRS 5).
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Grup cedat
Prezentare

• active ale unui grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării
trebuie să fie prezentate într-o singură sumă ca "active necurente incluse în
grupul destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării" separat de,
dar în interiorul, activelor curente

• pasive ale unui grup destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării
trebuie să fie prezentate într-o singură sumă ca "pasive necurente incluse în
grupul destinat cedării clasificat drept deținut în vederea vânzării" separat de,
dar în datorii curente,

• activele și pasivele grupului destinat cedării deținute în vederea vânzării nu ar trebui


să fie compensate și prezentate ca o singură sumă

• câștig sau pierdere din măsurarea grupului destinat cedării deținut în vederea
vânzării este recunoscută ca parte a operațiunilor continue în contul de profit sau
pierdere, cu excepția cazului în grupul de cedat corespunde definiției unei activități
întrerupte.
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Grup cedat
Schimbari la un plan de vanzare

• Inceteaza sa clasifice ca detinut in vederea vanzarii cand criteriile nu


mai sunt indeplinite

• cand se opreste clasificarea ca un grup detinut in vederea vanzarii:

– Activele curente si datoriile: sunt evaluate in conformitate cu


standardele aplicabile

– Activele ne-curente ale grupului


• Daca activele necurente nu indeplinesc clasficarile ca detinute in
vederea vanzarii: se aplica cerintele IFRS 5 referitoare la
schimbarile unul plan de vanzare pentru un activ individual

• Daca activele necurente indeplinesc clasificarea ca detinute in


vederea vanzarii: Se aplica cerintele IFRS 5 referitoare la
evaluarea activelor necurente detinute in vederea vanzarii.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Grup cedat
Exemplu

• Entitea A identifica un grup cedat inainte de aplicarea cerintelor de evaluare a


IFRS 5 grupului ca un intreg. Valorile contabile stabile inainte de aplicarea
IFRS 5 sunt urmatoarele:
CU
– Fond comercial 1,500
– Active intangibile 800
– Imobilizari corporale 1,000
– stocuri 1,300
– Creante 1,700
6,300
• Valoare justa minus costurile vanzarii pentru grupul cedat este evaluata la
CU3,600.

Cum ar trebui sa aloce Entitea A pierdere din depreciere in conformitate cu


IFRS 5?

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Grup cedat
Solutie

• Entitea A aloca pierdere din depreciere de CU2,700 (CU6,300-CU3,600)


pentru activele necurente dupa cum urmeaza:
Depreciere (CU) Valoare contabila (CU)
– Fond comercial 1,500 nil
– Active intangibile 533 267
– Imobilizari corporale 667 333
– stocuri nil 1,300
– Creantr nil 1,700
2,700 3,600
• Pierdere de depreciere reduce valoarea contabila a activelor non-curente
incluse in cerintele de evaluare a IFRS 5 in ordinea de alocare conform IAS 36:
– Fondul comercial de CU1,500 apoi
– CU 1,200 proportional cu celelalte active necurente

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Grup cedat
Schimbari intr-un plan de vanzare
Exemplu
• Entitea A schimba planurile mai tarziu si decide sa nu vanda grupul cedat dar
in schimb sa ii transfere activele in o divizie diferita din entitate
• Daca Entitea A nu ar fi clasificat niciodata grupul ca fiind detinut pentru
vanzare, valorile contabile la data la care s-a oprit clasificarea ca un grup cedat
ar fii fost:
Valoarea contabila(CU)
– Fondul comercial 1,500
– Active intangibile 750
– Imobilizari corporale 900
– Stocuri 1,200
– Creante 1,600
5,950
• Valoarea recuperabila a oricarui activ la data reclasificarii este mai mare
decat valoarea contabila

Cum ar trebui sa contabilizeze entitatea a schimbarea in planul de vanzare?


© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Grup cedat
Schimbari intr-un plan de vanzare
Exemplu
Reversare depreciere(CU) Valoarecontabila(CU)
– Fond comercial(*) 0 0
– Active intangibile (**) 483 750
– Imobilizari corp(**) 617 900
– Stocuri nil 1,200
– Creante nil 1,600
1,100 4,450

(*) pierderea din depreciere recunoscuta anterior pentru fondul comercial nu poate
fi reversatain conformitate cu IAS 36.124
(**) minimum dintre: valoarea contabila conform ca si cand IFRS 5 nu ar fii fost
niciodata aplicat si valoarea recuperabila
.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Operatiuni intrerupte
Definitie

O operatiune intrerupta este o componenta a unei entitati care:

Fie: 1. reprezinta o linie majora separata de


1. A fost cedata business sau zona geografica a
SAU operatiunilor
2. este clasificata ca in SAU
vederea vanzarii 2. Este parte dintr-un plan unic coordonat
de a ceda o linie majora separata de
business sau zona geografica a
operatiunilor
SAU
3. Este o subsidiara achizitionata exclusiv
in vederea revanzarii.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Operatiuni intrerupte
Prezentari

O entitate ar trebui sa prezinta:


1. o singură sumă, în situația rezultatului global care cuprinde totalul de:
– Profitul sau pierderea după impozitare din activitățile întrerupte și
– Câștigul sau pierderea după impozitare recunoscute la evaluarea la
valorea justa minus costurile de vânzare sau la cedarea grupului
active sau a cedării care constituie operațiunea întreruptă
2. o analiza a sumei unice de la punctul 1 in:
– venituri, cheltuieli si profit/pierdere inainte de impozitare a
operatiunii intrerupe si a impozitului aferent
– Castigul sau pierdere recunoscuta la evaluarea la valoarea justa
minust costurile de vanzare sau la cedarea activelor sa grupului
cedat care consituie operatiunea intrerupta si a impozitului aferent.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.


Prezentari – sumar al punctelor cheie

O entitate ar trebuie sa prezinta urmatoarele informatii in


notele perioadei in careun activ necurent (sau grup
cedat) a fost fie clasificat ca detinut in vederea vanzarii
sau vandut:
• o descriere a activului necurent (sau grupului cedat)
• o descriere a faptelor si circumstantelor vanzarii,
sau care au condus la vanzarea asteptata, maniera
asteptata si momentul vanzarii
• în cazul în care există o schimbare în planul de a
vinde, o descriere a faptelor și circumstanțelor care
au condus la această decizie și efectul deciziei
asupra rezultatelor operațiunilor pentru perioada
curenta și perioadele anterioare prezentate.

© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.