You are on page 1of 1

ANDRIANAHAFALY Rémi Elia

COMPTABLE au Sein de la société LAGEOTEC

Lot 73 bis Ambodisaha Ambohidratrimo

Inona no atao hoe Fiadanana ?

Ny atao hoe fiadanana dia toizao manaraka izao

Olona manana ny ampy ka tsy mieritreritra zavatra hafa intsony

fa sambatra satria tsy misy ahiana ny fiainany

Afa-pahoriana ka matsiaro fa miadana @izay. (Isaia 38: 17)

Maro koa ny fiadanana ohatra hoe :

Be vola dia miadana, mety hoe manan-janaka dia miadana. Izany hoe rehefa feno ilay tsy ampy
eo @fiainan’ny olona matetika dia matsiaro miadana izy saingy amin’ny Kristiana kosa, ny fiadanana
dia ny fananana an’I Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ; ka matsiaro miadana ny Kristiana rehefa
miaraka @i Jesoa.

NB : Tsy misy olom-belona miadana izany anefa ka afa-po @fiadanana azony.

Inona no atao hoe Fahamarinana?

Azo avy amin’ny teny hoe marina, izay midika ho tsy mitongilana fa manana ny refy 90° raha
@fandrefesana. Noho izany ny fahamarinana dia ny fanehoana imaso manoloana ny zava-misy fa tsy mitanila
@lafin-javatra iray fa manaraka ny tokony ho hitsiny sy ny rariny ary ny tena izy.

Ohatra : Raha mitongilana ny rano @siny dia very

Raha mangalatra ao @fiasana na eo @fiaraha-monina dia efa tsy marina izany.

Amin’ny Kristiana kosa dia I Jesoa irery no lalana sy fahamarinana ary fiainana ka Izy irery no marina
fa ny Kristiana rehetra kosa dia miezaka manaraka izany lalan’ny fahamarinana izany.