You are on page 1of 3

ISPITNA PITANJA IZ GRADSKOG SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNICA

1. Struktura gradskog saobraćaja


2. Mobilnost gradskog saobraćaja
3. Stepen individualne motorizacije
4. Vremenska koncentracija saobraćajne potražnje
5. Prostorna koncentracija saobraćajne potražnje
6. Zbirne posljedice u saobraćaju
7. Prostorni uticaj savremene motorizacije na grad
8. Prostorni uticaj životne sredine na grad (zagađenje vazduha)
9. Prostorni uticaj životne sredine na grad (saobraćajna buka)
10.Prostorni uticaj životne sredine na grad (zagađenje voda)
11.Osnovne postavke politike razvoja saobraćaja
12.Politika saobraćaja u gradskim naseljima
13.Kokurencija vidova i sredstava prevoza putkina u gradovima
14.Ciljevi razvoja saobraćaja kao dio strategije razvoja grada
15.Klasifikacija gradskih sistema za putnički prevoz
16.Koncepcijske osnovesaobraćajnih mreža u gradovima
17.Odnos gradske i vangradske mreže
18.Funkcionalna lasifikacija gradske putne mreže
19.Saobraćajnice primarne gradske putne mreže
20.Saobraćajnice sekundarne putne mreže
21.Zbirni prikaz planerskih karakteristika gradskih saobraćajnih sistema
22.Prostorni modeli primarne putne mreže
23.Prostorni modeli sekundarne putne mreže
24.Principi u planiranju gradskih putnih mreža
25.Osnovna funkcionisanja javnog gradskog prevoza
26. Kretanja vozila javnog gradskog prevoza i pojmovi brzine
27.Pokazatelji funkcionisanja linije u JGP
28.Rastojanja stanica u JGP
29.Tipologija linija JGP
30.Površinski vidovi JGP
31.Mogućnosti unapređenja površinskih vidova JGP
32.Osnovne karakteristie nezavisnih šinskih sistema
33.Generalna uporedba vidova JGP
34.Novi sistemi JGP
35.Osnovni elementi plana i profila JGP
36.Prosječan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS)
37.Neravnomijernost opterećenja saobraćaja prema smijerovima
38.Mjerodavno saobraćajno opterećenje
39.Struktura saobraćajnog toka
40.Saobraćajna slika opterećenja
41.Propusna moć i nivo usluge na putu
42.Dionice gradske putne mrežesa kontinualnim tokovima
43.Dionice gradske putne mreže sa prekinutim tokovima
44.Propusna moć i nivo usluge nezavisnih vidova JGP a
45.Propusna moć i nivo usluge zavisnih vidova JGP a
46.Uloga i značaj komfora putnika na propusnu moć i nivo usluge
(kritetrijum putnika)
47.Osnovne zakinotosti pješačkog toka
48.Propusna moć i nivo usluge pješačkog kretanja
49.Uloga i značaj mjerodavne brzine za projektne uslove gradske putne
mreže
50.Uloga i značaj mjerodavnih vozila za projektne uslove gradske putne
mreže
51.Posebni tipovi mjerodavnih vozila
52.Funkcionalni elementi poprečnog profila saobraćajnice
53.Elementi kolovoza za kolski saobraćaj
54.Elementi kolovza za JGP
55.Nacrtati primjer geometrijskog poprečnog profila za GA (gradski autoput)
sa svim pripadajućim elementima
56.Nacrtati primjer geometrijskog poprečnog profila za GM (gradsku
magistralu) sa svim pripadajućim elementima
57.Nacrtati primjer geometrijskog poprečnog profila za Gs (gradsku
saobraćajnicu) sa svim pripadajućim elementima
58.Nacrtati primjer geometrijskog poprečnog profila za SU (sabirnu ulicu) sa
svim pripadajućim elementima
59.Postupak dimenzioniranja geometrijskog poprečnog profila
60.Granični uslovi situacionog plana
61.Osnovni elementi situacionog plana
62.Projektni elementi nivelacionog plana
63.Pojasniti osnovnu funkciju nagiba i vitoperenja kolovoza
64.Funkcionalna klasifikacija denivelisanih raskrsnica
65.Principi komponovanja raskrsnica
66.Karakteristični tipovi rampi u prostornom obliku
67.Tipologija gradskih denivelisanih raskrsnica
68.Posebni programski uslovi i principi rješavanja raskrsnica
69.Funkcionalna klasifikacija površinskih raskrsnica
70.Konfliktene i kolizione tačke na raskrsnicama
71.Principi vođenja presječnih pravaca na raskrsnicama
72.Karakteristična područja i zone površinske raskrsnice
73.Preglednost u zoni površinske raskrsnice
74.Tipovi površinskih raskrsnica sa presijecanjem saobraćajnih struja
75.Tipovi raskrsnica sa kružnim tokom
76.Propusna moć raskrsnice
77.Pokazatelji sigurnosti na raskršću
78.Vremenski gubitci vozila na raskrsnicama
79.Zauzimanje površina raskršća
80.Geometrijsko oblikovanje raskrsnice
81.Ostva za kanalisanja saobraćajnih struja na raskršćima
82.Kapacitet i nivo usluge raskrsnica bez svjetlosne signalizacije
83.Osnove funkcionisanja raskrsnica sa svjetlosnom signalizacijom
84.Principi izrade nivelacionog plana raskrsnice (kratak osvrt na faze izrade)
85.Geometrijslo oblikovanje situacionog plana kružne raskrsnice
86.Osnovni tok procesa izrade idejnog projekta kružne raskrsnice
87.Mogućnost nadogradnje kružne rasrsnice
88.