You are on page 1of 2

Structura organizațională a unui ONG

Comisia de
control si
revizie

PREȘEDINTE

VICE-PREȘEDINTE COORDONATORI
Adunarea Consiliul DE VOLUNTARI
Generală Administrativ

Departamentul Departamentu Departamentul Departamentul Departamentul Departamentul PR Departamentul


juridic l Resurse Finanțe și Cercetare și proiecte și și promovare evenimente
Umane Contabilitate dezvoltare granturi Media

Scriere și Cercetare și Finanțare și


interpretare analiză parteneriat
Înregistrarea unui ONG

1. Ideea și scrierea 2. Înregistrarea 3. Operaţiuni post


Proiectului proprizisă înregistrare

Verificarea denumirii Inspectoratul fiscal


Stabilirea denumirii organizației
Dobîndirea actelor de constituire Ştampila

Stabilirea obiectivelor și a
Stabilirea Cenzorului Contul bancar
scopului

Stabilirea sediului Contract cu CNAM


Stabilirea razei teritoriale

Achitarea taxei de stat Prezentarea documentelor


la CNAS
Consultarea cadrului legal
atribuie codul unic de identificare a
întreprinderilor

Prezentarea dosarului

Procesul de examinare

Acceptarea sau refuzul organizației