You are on page 1of 2

Test 2 B Ime i prezime_______________________ Odeljenje______

1. Napiši na engleskom koliko je sati: 8 bodova

8:00 It’s_______________________________________________.

8:45 It’s _______________________________________________.

8:15 It’s _______________________________________________.

8.30 It’s _______________________________________________.

2. Upiši u prazna polja dane u nedelji koji nedostaju prema redosledu: 4 boda

Monday Wednesday Thursday

3. Gledaj smajlije i prema datim slikama napiši rečenice: 10 bodova

1) She likes playing basketball.

2) She____________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

4) _______________________________________________________________

5) _______________________________________________________________

6) _______________________________________________________________

4. Ispod svake slike napiši naziv zanimanja na engleskom: 6 bodova


5. Dopuni reči slovima koja nedostaju i poveži reči sa odgovarajućim slikama:

6 bodova

F_ _ T B _ _ L S W_ _ _ _ N G J_ D_ BA__TB__L T _ N_ _ S

6. Prevedi sledeće rečenice na srpski jezik: 4 boda

My birthday is in June. __________________________________________________

Her favourite TV programme is a cartoon programme. _____________________________

He plays computer games on Sundays. _______________________________________

I don’t like running. ____________________________________________________

UKUPNO 38 BODOVA

0–7=1

8 – 16 = 2

17 – 23 = 3

24 – 31 = 4

32 – 38 = 5