You are on page 1of 4

Priprema za kontrolni zadatak 4. Razred 12.

Nedelja

This/these

His/her

Family

Comparative older than /younger than

Numbers 1-100

Food

Likes/dislikes

Telling time

1) Prevedi rečenice: (THIS/THESE, QUESTIONS, HIS/

1. Ovo je pomorandža. ________This is an orange.


2. Ovo su knjige. __________These are books.
3. Šta je ovo?_________What's this?
4. Ko je ovo? __________Who's this?
5. To je njegova tetka.___________It's his auntie.
6. To su njeni rođaci. _________They're her cousins.

2) Speluj reči koje čuješ a zatim našiši šta one znače:

TRAIN_________ BREAD_________ AUNTIE __________ PUPPIES_______________

3) Napiši ispod slike koliko je sati rečima na engleskom jeziku:

It's half past six. It's three o'clock.

4) Nacrtaj kazaljke na satovima tako da pokazuju vreme koje piše ispod slike:

It’s eleven o’clock. It’s half past five .


5) Family:

a) napiši na engleskom reči koje označavaju sledeće članove porodice:

mama____________ baba_________________ tetka__________________ rođak_______________

brat______________ stric_________________ tata______________ porodica_________________

b) Pročitaj i dopuni:

1. My mum’s dad is my __________________________.(grandpa)

2. My cousin’s __________ is my auntie. (mum)

3. My brother’s dad is my ___________________. (dad)

4. My sister’s ________________ is my grandma. (grandma)

5. My _______________’s dad is my uncle. (cousin’s)

c) Zaokruži sve tačne rečenice:

Jane is 14 and Mike is 16.

1) Jane is older than Mike.

2) Mike is older than Jane.

3) Jane is younger than Mike.

4) Mike is younger than Jane.

6) Brojevi do 100:

a) Napiši sledeće brojeve rečima:

11_______________ 25____________________ 36___________________ 58__________________

41___________________ 89_________________________ 100_________________________

b) Napiši brojeve koje čuješ (ciframa):

13 19 90 54 87 22 50 60 30 12 9 46
7) Napiši šta Greg ima na poslužavniku, a šta nema:

1. Prevedi sledeći tekst na srpski jezik:

My name is Miloš and I am eleven years old. I’ve got two brothers and one sister. I am younger than my brothers, but I
am older than my sister. I live in Belgrade, Krušedolska fifty-eight. I like to play football. I like school, too. My auntie
helps me with my homework. My family has breakfast at half past seven. Sometimes I have eggs and toast, but I always
have milk. My favourite food is pizza. My sister doesn’t like pizza – she likes cereals.

1. Njegova mama je starija od moje mame.____________________________________________

2. Moja tetka je mlađa od njenog brata od strica.________________________________________

3. Moja baba ima osamdeset i tri godine.______________________________________________

4. Ona ne voli da doručkuje žitarice i jogurt.___________________________________________

5. On uvek ruča u pola tri._________________________________________________________

6. Moj prijatelj voli da jede sladoled od jagoda.________________________________________

7. Da li tvoj ujak voli da jede grožđe?________________________________________________

8. Ja imam mlađu sestru.__________________________________________________________

9. Ona nema starijeg brata.________________________________________________________

1. Choose and write THERE IS or THERE ARE: (Izaberi i napiši THERE IS ili THERE ARE)
a) _____________ a boy in the house.
b) _____________two dogs in the park.
c) _____________one book on the table.
d) _____________some milk in the fridge.
e) _____________a lot of children in the school.
f) _____________many cars in the street.