You are on page 1of 1

1.

Model de cerere privind eliberarea copiei actelor judecătorești;


Președintelui Judecătoriei Cahul

De la________________________________

Locuitor________________________________

Tel____________________

Buletin indentitate_________________________

CERERE ( C; P; K )

Prin prezenta, solicit eliberarea copiei (hotărîrii, deciziei, sentinței, deciziei CA,
deciziei CSJ) pronunţate pe cauza civilă/penală,
contravenţională/______________________________________________________exa
minată la data________________.

,,___,,_________2016
Semnătura___________________

NOTĂ: Reeşind din prevederile Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor
obţinute de la prestarea serviciilor contra plată şi a mijloacelor speciale ale Ministerului Justiţiei,
instituţiilor subordonate acestuia şi instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241
din 6.03.2006, cît şi în conformitate cu prevederile Legii cu privire la taxa de stat, eliberarea repetată a
deciziilor instanţelor judecătoreşti la solicitarea persoanelor se efectuază contra plată.
Neindicarea corectă a datelor menţionate în cerere va duce la nesoluţionarea cerinţelor D-stră.