http://galerisufie.blogspot.com/2007/08/pengenalan-ilmu-dhabtul-quran.html 6.33 a.

m 15 september 2010 Pengenalan Ilmu Dhabtul Quran
Ta’rif dan pengertian Makna asal dalam bahasa ‘arab sampai matlamat dalam memelihara sesuatu perkara Istilah ilmu dhabt suatu ilmu yang member i tanda kepada huruf-huruf Al-Quran dari segi harakah(baris), sukun(tanda mati), syaddah(sabdu), mad(panjang) dan lain-lain lagi. Tajuk yang dibincangkan Tanda-tanda yang menunjukkan atas apa yang dipamerkan oleh huruf dari segi meletakkan baris atau meninggalkannya, keudukan dan warnanya dan lainlain lagi. Faedah Menghilangkan keraguan dan kesamaran pada huruf-huruf al-Quran supaya tidak bertukar huruf yang bersabdu atau tidak, yang mana mati dan berbaris Alamat atau tanda-tanda yang terlibat dengan dhabt pada huruf-huruf al-Quran dari segi bentuk, warna dan tempat meletakkannya ialah: • • • • • Harakah Sukun Syaddah Mad Hamzah

Perbezaan ilmu Rasm dan ilm Dhabt Ilmu rasm: •

dicipta untuk memberi perhatian pada permulaan dan waqf(berhenti) kalimah al-Quran. Contoh: kalimah Muhammadun ditulis dengan hruf mim, ha’, mim & dal. Dibuang huruf nun yang bertanwin Berhubungkait dengan huruf pada kalimah-kalimah Al-Quran dari segi isbat dan hazaf (ada dan buang) Dicipta untuk memelihara bacaan ketika wasal(bersambung) Contoh: Huruf nun yang mati dibiarkan tanpa tanda mati bagi menunjukkan berlaku hukum idgham pada nun tersebut apabila dibaca secara wasal. Berhubungkait dengan semua yang dipamerkan oleh huruf-hruf al-Quran dari segi baris, mati, syaddah dan sebagainya

Ilmu dhabt: •

http://badrizam.blogspot.com/2010/02/rasm-uthmani.html 6.38 a.m 15 september 2010

Rasm Uthmani
PENGENALAN Rasm Uthmani ialah tulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r.a untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya. Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dan bagindalah yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam penulisan al-quran pada ketika itu. Dalam Negara Malaysia terdapat berbagai jenis tulisan dan cetakan Al-Quran. Akhir-akhir ini telah disedari bahawa keadaan tersebut boleh membawa kekeliruan dan kadang-kadang langsung kepada penyelewengan terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Terdapat banyak aduan dari kalangan masyarakat Islam tentang salah baris, salah ejaan, bertambah huruf, perkataan tidak terang dan lain-lain termasuk juga Al-Quran yang terlalu lusuh disimpan tanpa mengambil faedah daripadanya sedikit pun. Atas kesedaran ini, Kerajaan Malaysia telah berusaha mengesyorkan kepada Umat Islam supaya menggunakan Al-Quran dengan tulisan Rasm Uthmani sahaja. Selain daripada dapat menyelaraskan tulisan Al-Quran, Rasm Uthmani juga mempunyai kelebihan dan kesahihannya mengikut sejarah. Dalam tahap penulisan Al-Quran sehingga sepertimana yang terdapat sekarang, ianya melalui empat peringkat. Pertama, penulisan Al-Quran masih belum diletakkan tanda-tanda sebagaimana yang ada sekarang.Kedua, penulisan Al-Quran barulah ditandakan titik-titik yang mana telah dipelopori oleh Abu al-Aswad al-Duali pada zaman Khalifah Marwan bin Hakam.Ketiga, penulisan Al-Quran barulah ditandakan Syak(harkat) yang dipelopori oleh Hajjaj bin Yusuf. Dalam tahap keempat barulah ditambahkan tanda-tanda wakaf Marka’ dan lain-lain. Al-Quran tersebut ditulis tangan dengan Khat Kufi kemudian ditulis lagi dengan Khat Raihani kemudian dengan Khat Thuluth dan yang terakhir dengan Khat Nasakh. Dengan Khat Nasakh inilah pertama kali Al-Quran dicetak di Jerman (Hamburg), dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam lainnya hingga ke hari ini. SEJARAH AL-QURAN Nabi Muhammad s.a.w telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf ( tidak boleh membaca dan menulis ), tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan.Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w sebagai rasul ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abu Sufyan bin Harb, Mu’awiyah bin Abi Sufian, Abban bin Said dan al-Ala’ bin alHadrami.Semuanya dari kalangan penduduk Mekah manakala dari kalangan Madinah ialah Amru bin Said, Ubai bin Ka’ab, Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru. Setelah Rasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah, Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah.Melalui usaha ini, Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam.Akhirnya Rasulullah s.a.w mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakkanya penulis wahyu ) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda.

Firman Allah S.W yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu ) tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah ).Kesimpulannya bahawa Rasm Uthmani ialah tulisan asal al-Quran yang diwahyukan oleh Allah S. Rasm Uthmani ini merupakan satu kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sya’ban Muhammad Ismail mendefinisikan dengan lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman r. Salah satu dari rukun bacaan Al-Quran.PENGENALAN RASM UTHMANI Rasm Uthmani ialah tulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r. dan satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda.A. 2.a dan diutus ke kota-kota Islam ketika itu. Rasm ini datangnya daripada Allah S.T dalam surah Al-Najm ayat 1-4 yang berbunyi: Maksudnya: “Demi bintang semasa ia menjunam. . Tauqifi daripada Rasulullah S. Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud: “ Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Taala.A. maka baginya satu kebajikan.a kerana beliaulah yang mengarahkan supaya al-Quran disalin semula kepada beberapa buah mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Al-Quran Rasm Uthmani mempunyai berbagai keistimewaan yang tiada terdapat pada rasm yang lain.Riwayat Ibnu Mas’ud.W.Rakan kamu (Nabi Muhammad S. RASM UTHMANI SERTA KEISTIMEWAANYA Al-Quranul karim boleh ditakrifkan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad S.W disampaikan kepada umat manusia.A.A.Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan Rasm Qiyasi.T Rasulullah tidak mengajar sesuatu kepada para sahabat melainkan setelah mendapat perintah wahyu daripada Allah.T kepada Rasulullah s. tetapi Alif satu huruf.Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”.W melalui malaikat jibril as dan melalui Nabi Muhammad S.Dan ia tidak memperkatakan ( sesuatu yang berhubung dengan agama Islam ) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.Di antaranya keistimewaan tersebut adalah seperti berikut : 1. Firman Allah Surah Al-Isra ayat 9 ¨Maksudnya: “ Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Lam satu huruf dan Mim satu huruf”.a.Dr. Lam.W. Selain daripada itu. Mim itu satu huruf. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar. bahawa bagi mereka ganjaran yang besar”.a untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya.W.W.w dan rasm inilah yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis ayat-ayat al-Quran dan dinisbahkan kepada Sayyidina Uthman r.Aku tidak mengatakan Alif.

Salah satunya ialah menepati salah satu mushaf-mushaf uthmani sama ada mushaf yang dihantar ke Madinah. Merangkumi tujuh huruf Al-Quran Salah satu keistimewaan rasm uthmani ialah kerana kaedah penulisannya berkaitan dengan tujuh huruf Al-Quran dan ianya bertepatan dengan wajah-wajah qiraat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah S. Para ulama Al-Quran bersepakat mengatakan rukun bacaan yang betul ada tiga perkara.W.Perkataan rukun bermaksud yang perlu ada pada sesuatu. bahawa Ibn Abbas r. samaada tebal. Salah satu pendapat disepakati oleh ulama ialah tujuh huruf itu bermaksud tujuh cara bacaan yang merangkumi di dalamnya perselisihan nama sama ada mufrad. Bertepatan dengan pembentangan bacaan Al-Quran terakhir. Al-Quran bukan sahaja kerana membacanya.Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang digalakkan dalam Islam dan pembacanya akan mendapat ganjaran iaitu pembacaan yang menepati rukun. Kufah. telah menceritakan kepadaku Ubayd Allah bin Abd Allah. rasm uthmani sangat perlu diberikan keutamaan dalam penulisan Al-Quran supaya kaedah penulisan tersebut betul mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah S.W telah bersabda: Jibril a. dan akhirnya ia menambah kepadaku sehingga selesai tujuh huruf”.s.Semasa Rasulullah melakukan semakan terakhir al-quran kepada malaikat Jibril a. DEFINISI SETIAP KAEDAH SERTA CONTOH-CONTOHNYA . isymam dan sebagainya. amalan bacaan al-Quran hanya dianggap betul sekiranya berpandukan salah satu mashaf-mashaf uthmani sahaja. maka aku sentiasa mengulanginya dan aku juga sentiasa meminta ditambahkan. muthanna atau jama’ dan sama ada mudhakkar atau muannath.A. nipis.A.Oleh yang demikian.T semata-mata.W kepada para sahabat. Syam atau mushaf Imam yang disimpan oleh Saidina Uthman sendiri. Satu lagi faktor penting yang membuktikan bahawa rasm uthmani perlu diutamakan dalam penulisan Al-Quran kerana ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir Al-Quran oleh Rasulullah S. Salah satu dari mukjizat Al-Quran.Sebarang penambahan atau pengurangan terhadap huruf-hurufnya bererti seseorang itu telah menambah atau mengurangkan mukjizat Al-Quran dan sekiranya ia berlaku sudah pasti orang yang melakukannya bertanggungjawab di akhirat kelak.T. malah mendengarnya pun mendapat banyak manfaat..s. telah mengajarkan kepadaku satu huruf.a telah menceritakan bahawa Rasulullah S.W yang bermaksud: “ Telah menceritakan kepada kami Said bin Ufayr. ia telah berkata.W bersama malaikat Jibril a.s. Zayd bin Thabit turut bersama-sama baginda.Oleh itu Zayd bin Thabit diberi tanggungjawab untuk menulis dan mengumpulkan al-Quran oleh khalifah Abu Bakar r.Oleh itu.A. imalah. Basrah. sekiranya tiada Allah tidak akan menerima perbuatan dan amalan tersebut. 5.Maka Zayd menulis berpandukan kepada apa yang telah beliau dengar semasa pembentangan terakhir.a dan khalifah Uthman r. 3. tashil. 6.Terdapat hadis yang menerangkan Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf sebagaimana sabda baginda S.A.W. Mekah. Selain itu. 4. Mengikut Sunnah Rasulullah Tulisan yang mengikut rasm atau tulisan yang ditulis di zaman Rasulullah. Setiap huruf-huruf Al-Quran mempunyai mukjizatnya tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah S. telah menceritakan kepadaku Uqayl bin Ibn Syihab.a.

Alif kata penunjuk ( isim isyarah ).Contohnya surah Al-Imran ayat 96: ¨3.Contohnya surah An-Naml ayat 30: Kecuali pada surah Al-Alaq ayat 1: 2.Contohnya surah Al-Baqarah ayat 35: 4.Contohnya surah Yusuf ayat 82: 5. Alif kata bilangan dua (muthanna) yang tidak terletak dihujung kalimah.Contohnya Surah AnNisaa ayat 16: 9. Alif pada kalimah “basmalah “sama ada lengkap atau tidak. Alif berbaris dua di atas ( fathain ) yang didahului huruf hamzah.Contohnya surah Al-A’la ayat 5: Begitu juga jika huruf sebelum hamzah berbaris dihazaf alif sama ada ia “ nasab “ atau kata bilangan dua “ li thasniah “. Hazaf Alif pada tempat-tempat dan keadaan-keadaan berikut.Contohnya surah An-Nisa ayat 25: Kecuali surah syura ayat 22: 11.Hazaf berlaku dalam tiga bentuk iaitu hazaf isyarah. Alif “ domir marfuk “ yang bersambung dengan “ domir maful “. Al-Hazaf bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca sama ada ketika wasal atau waqaf.Dalam Rasm Uthmani.Contohnya surah An-Naml ayat 42: 14. Antaranya ialah: 1. (a) Hazaf Alif 1.Daripada tiga kaedah ini. Alif bagi ha peringatan ( ha tanbih ).Contohnya .Ya.Contohnya surah Az-Zumar ayat 53: 6. hazaf ikhtisor dan hazaf iktisor. Lam. Rasm Qiyasi dan Rasm Arudi.Kaedah Rasm Uthmani jauh berbeza dengan kaedah penulisan biasa. Kebanyakan alif pada kalimah jama’ muzakkar salim.Kaedahkaedah tersebut ialah Rasm Uthmani. Nun dan huruf-huruf di permulaan beberapa surah tertentu. Semua Alif jamak Mu’annath. Alif “Al-Takrif “yang didahului huruf Lam untuk ta’kid atau “jar”.Contohnya surah Al-A’raf ayat 142: 12. Alif kalimah aiyuha pada tiga tempat di tiga surah berlainan.Contohnya surah An-Nur ayat 31: 7. Alif kata nama penyambung ( asmak al-Mausulah ). hanya Rasm Uthmani dan Rasm Qiyasi digunakan dalam penulisan Al-Quran dan Rasm Arudi digunakan dalam penulisan syair-syair Arab sahaja. Wau.Contohnya surah Al-Fatiha ayat 7: 10. Kalimah-kalimah di awalnya hamzah Qata’ yang berfungsi sebagai pertanyaan dan disusuli selepasnya hamzah wasal atau Qata’.Contohnya surah Al-Fatiha ayat 2: Kecuali jika selepasnya huruf hamzah atau tasdid.Terdapat tiga kaedah penulisan yang digunakan untuk menulis kalimah-kalimah Arab. Alif pada kata nama bilangan ( Asma’ Al-Adad ). Mengikut kaedah Rasm Uthmani terdapat enam huruf yang dibuang iaitu Alif.Contohnya surah Al-Baqarah ayat 5: 15.Contohnya surah Ya-sin ayat 69: 8. KAEDAH AL-HAZAF Maksud Al-Hazaf ialah membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Alif ya kata seruan ( ya al-nida ). Alif di tengah-tengah ejaan nama ajam dan nama-nama itu sering digunakan.Terdapat beberapa kaedah.Contohnya surah Yunus ayat 87: !13.Contohnya surah At-Talaq ayat 4: ‘16. Alif fiel Amr yang didahului huruf wau atau fa.

Hazaf alif juga berlaku pada kalimah-kalimah berikut: ‫. Ya “ muatakallim” pada kedudukan “ isim munada”. 7.Contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 111: Kecuali pada ayat 18 surah Mutaffifin: 5.Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 61: 22. Dibuang wau yang menumpangkan huruf hamzah.Contohnya dalam surah As-Sajda ayat 18: `2. Semua lima belas kali ya pada perkataan” Ibrahim” dalam surah Baqarah.Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 173: 4.Surah An-Naml ayat 1: Surah Qaf ayat 14: 25. Perkataan “ayatuna” kecuali pada dua tempat seperti dalam surah Yunus ayat 21 Dan surah Yunus ayat 15.Contohnya dalam surah Yusuf ayat 5: 3.الرحمن،المبركة،الشيطن،السلطن،المسكين،المسجد،السموت‬ (b) Hazaf Wau Hazaf wau berlaku dalam keadaan berikut: 1.Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 6: 21.Contohnya dalam surah Maryam ayat 74: 6. 26.Contohnya dalam surah Hud ayat 78: ( d ) Hazaf Lam Hazaf Lam berlaku pada keadaan berikut: 1. Alif hamzah pada semua perkataan "‫"ألن‬contohnya dalm surah Al-Baqarah ayat 71: 19. Dibuang awau pada empat kata perbuatan. Semua perkataan “ kitab” kecuali di tempat berikut. Alif selepas wau yang asal pada fiel hanya terdapat pada satu tempat sahaja dalam A-Quran iaitu dalam surah An-Nisaa ayat 99: 18. Ya “ isim manqus” berbaris dua di hadapan atau baris dua di bawah.Contohnya dalam surah Al-Furqan ayat 30: È 2. Semua kata “ say’yiah “ dalam bentuk jamak. Ya daripada dua ya yang berturut-turut dalam satu kalimah sama ada di tengah atau di akhir.surah Al-Anbiyaa ayat 48: 17. Pada Lam kedua dalam kalimah-kalimah . Alif pada kalimah-kalimah yang mempunyai dua huruf lam. Alif berbentuk ( surah ) hamzah yang asalnya dihujung kalimah seperti dalm surah AlBaqarah ayat 72: 20.Alif wau jamak pada dua huruf yang asal yang dibuang.Bila ia berturut-turut dalam satu kalimah. Contohnya dalam surah A-Alaq ayat 18: ( c) Hazaf Ya Hazaf Ya berlaku dalam keadaan berikut: 1.Dua alif yang berturut-turut dalam satu kalimah.Contohnya dalam surah Hud ayat 105: 3.Contohnya dalam surah Al-I Imran ayat 164: 23. Ya tambahan di akhir kalimah yang tidak berfungsi sebagai “nidak”. Ya yang “bersuroh” hamzah.

اللعنون،اللعنين،اللعنة،اللغو،اللهو،الؤ،اللت،الحم،اللطيف دان اللوامة يغ كسمواث مغكلكن حروف لم كدوا‬ 2.Contohnya ‫.وملية بئايتنا‬ 2. iv) Menambah alif selepas huruf mim. mudari’ dan amar.‫. sin dan ain.الذي،الذان،الذين،التي،الئ دان والليل‬ Kecuali kalimah-kalimah seperti ‫. ro. Wau. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 218. 1.contohnya ‫. wau dan ya. to. ¨ii) Menambah alif selepas huruf wau jamak pada perkataan muzakar salim yang marfu’.Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi. vi) Menambah alif selepas huruf lam.Ia ditulis tetapi tidak dibaca dengan hukum madd pada huruf wau itu. lam.qaf. ya. ha kecil dan besar.Pertukaran tersebut berlaku dalam .Contohnya dalam surah AlHajj ayat 12. (e) Hazaf Alif.Terdapat tiga huruf yang ditambah mengikut kaedah penulisan rasm uthmani. sod. 2.Contohnya dalam surah Al-A’raf ayat 145.Terbahagi kepada enam bahagiani) Menambah alif selepas wau gentian kepada jamak muzakar salim yang berhubung dengan fi’il madhi.Manakala hazaf huruf ya melibatkan huruf-huruf mim. Menambah huruf ya iaitu menambah huruf ya pada kalimah-kalimah tertentu tetapi tidak dikira sebagai huruf madd.Contohnya ‫. Contohnya ‫أولوااللبب‬ iii) Menambah alif selepas wau bagi semua fi’il mudari’. Hazaf alif berlaku pada huruf alif. dan Ya Fawatih Suwar. KAEDAH AL-IBDAL Ibdal ialah menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. i) Menambah huruf wau.Contohnya dalam surah yusuf ayat 87.Contohnya: i) Surah Al-Imran ayat 144: ii) Surah Ta-Ha ayat 130: živ) Surah Al-Zariyat ayat 47: v) Surah Al-Qalam ayat 6: vi) Surah Al-An’am ayat 34: vii) Surah Yunus ayat 15: Begitu juga pada kalimah (mala’) pada surah Hud ayat 97: 3.مائة حبة‬ v) Menambah alif selepas huruf ya. KAEDAH AL-ZIYADAH Al-Ziyadah ialah menambah sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu.Terbahagi kepada dua bahagian. Lam pada lafzul Jalalah.أولئك جزاؤهم‬ 3.Hazaf wau pula pada huruf nun.Huruf tersebut ialah Alif. ii) Menambah huruf wau selepas hamzah qata’ tetapi ia tidak dibaca dengan madd huruf wau itu. Menambah huruf-huruf alif.Huruf fawatih yang tidak terlibat dengan hazaf fawatih hanyalah alif kerana selepas dieja tiada huruf mad yang terdapat padanya. Menambah huruf wau.

Pertukaran alif kepada ya Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. iaitu huruf alif bersebelahan ya sama ada sebelum atau selepasnya.Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 73: tetapi terdapat beberapa keadaan di mana huruf alif dikekalkan. Pertukaran Ta al-Marbutah kepada Ta’ al-Maftuhah Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. Pertukaran huruf alif kepada wau 2. Pertukaran Thulathi wau kepada alif 1. a) Apabila alif terletak di hujung kalimah. d) Kalimah ‫ امرأة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ امرأت‬pada tujuh tempat dalam al-Quran. g) Kalimah ‫ معصية‬ditulis dengan Ta’ al-al-Maftuhah ‫ معصيت‬pada dua tempat dalam al-Quran. Pertukaran alif kepada ya 3. e) Kalimah ‫ مرضا ة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ مرضا ت‬pada semua tempat dalam al-Quran. Pertukaran nun kepada alif Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. Pertukaran nun kepada alif 4. ia juga pada kalimah seperti ‫أنى، على، حتى، الى، بلى، متى، لدى‬ Melainkan pada satu kalimah yang tetap ditulis dengan huruf alif iaitu daripada surah Yusuf ayat 25: 3. f) Kalimah ‫ لعنة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ لعنت‬pada dua tempat dalam al-Quran.Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 201: terdapat satu kalimah yang tetap ditulis dengan ya biarpun ianya bersebelahan dengan huruf ya iaitu dalam surah Maryam ayat 7: Huruf alif pada kalimah-kalimah berikut ‫كلتا، عصا، القصا، أقصا، سيماهم، طغا‬ b) Huruf alif pada kalimah ‫ أنى‬yang membawa maksud “bagaimana”. a) Kalimah ‫ رحمة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ رحمت‬pada tujuh tempat dalam al-Quran. Pertukaran huruf alif kepada wau Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. huruf Ta’ al-Marbutah akan diibdalkan kepada huruf Ta’ al-Maftuhah pada beberapa kalimah tertentu. b) Kalimah ‫ نعمة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ نعمت‬pada sebelas tempat dalam al-Quran. Pertukaran Ta al-Marbutah kepada Ta’ al-Maftuhah 5. c) Kalimah ‫ سنة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ سنت‬pada lima tempat dalam al-Quran. huruf alif akan diibdalkan kepada huruf wau pada beberapa kalimah tertentu.Kalimah tersebut ialah:a) Empat kalimah yang selalu berulang-ulang iaitu ‫الصلوة، الزكوة، الحيوة، الربوا‬ b) Empat kalimah dalam surah-surah tertentu iaitu:‫بالغدوة، كمشكوة، النجوة، ومنوة‬ 2.lima keadaan berikut iaitu:1. huruf alif pula akan diibdalkan kepada huruf ya pada beberapa keadaan tertentu. huruf nun akan diibdalkan kepada huruf alif pada beberapa keadaan tertentu: a) Huruf nun taukid khafiyyah pada dua kalimah iaitu ‫وليكونا دان لنسفعا‬ b) Huruf nun pada kalimah satu kalimah seperti ‫فاذا‬ 4. .

Contohnya seperti ‫ سنا ، شفا ، الصفا‬dan sebagainya. c) Kalimah ( ‫ ) أن‬dengan ( ‫ ) لم‬pada dua tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah AlAn’am ayat 131 dan š� surah Al-Balad ayat 7. c) Semua kalimah ( ‫ ) أم‬dengan ( ‫ ) ما‬seperti dalam surah Al-Lail ayat 5. e) Semua kalimah ( ‫ ) من‬dengan ( ‫ ) من‬seperti dalam surah Hud ayat 48.h) Huruf-huruf yang mufrad ditulis dengan Ta’ al_maftuhah pada tujuh kalimah dalam al-Quran. i) Semua kalimah berikut ‫. melainkan semua kalimah ‫والضحى‬ dan lima kalimah yang lain iaitu ‫زكى ، دحها ، تلها ، طحها ، سجى‬ 4. KAEDAH AL-WASL DAN AL-FASL Al. Ÿg) Kalimah ( ‫ ) يس‬dengan ( ‫ ) ما‬pada dua tempat dalam al-Quran iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 90 dan surah Al-A’raf ayat 150. . h) Kalimah (‫ ) ابن‬dan (‫ ) أم‬yang dimulai dengan Ya’ al-Nida’ (‫ )يا‬pada satu tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah Taha ayat 94.ويكأن ، ويكأنه ، أيما ، مهما ، إل ، يومئذ ، نعما ، كأنما ، حيئذ ، أما ، كالوهم ، وزنوهم‬ 2. 5. Ditulis dengan bersambung pada kalimah-kalimah berikut: a) Semua Ya’ al-Nida’ ( ‫ ) يا‬dengan kalimah yang selepasnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 35. d) Semua huruf Alif Lam al-Ta’rif dengan kalimah yang selepasnya seperti dalam surah AlFatihah ayat 4. tetapi ditulis dengan cara berpisah pada tempat yang lain dan sebaliknya. e) Kalimah (‫ )ابن‬dan (‫ )أم‬apabila tidak bersambung dengan Ya’ al-Nida’ pada satu tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah Al-A’raf ayat 150.Wasl wa al-Fasl ialah kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah tertentu. Pertukaran Thulathi wau kepada alif Semua kata nama dan kata perbuatan yang mempunyai tiga huruf dan asal huruf yang ketiganya ialah wau. iaitu ‫شجرت ، قرت ، ثمرت ، بقيت ، وجنت ، فطرت ، ابنت‬ .Di dalam penulisan Rasm Uthmani. 1. terdapat banyak kalimah yang ditulis dengan cara bersambung pada sesuatu tempat. b) Semua Ha’ al-Tanbih ( ‫ ) ها‬dengan kalimah yang selepasnya seperti dalam surah Al-Nisa ayat 109. f) Semua kalimah ( ‫ ) من‬dengan gantinama selepasnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 35. b) Semua kalimah (‫ )يس‬dengan (‫ ) ما‬yang didahului dengan huruf Fa’ dan Lam seperti dalam surah Ali Imran ayat 187. Ditulis dengan berpisah pada kalimah-kalimah berikut: a) Kalimah (‫ ) هيث‬dengan (‫ ) ما‬pada dua tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah AlBaqarah ayat 144 dan 150. d) Kalimah ( ‫ ) عن‬dengan ( ‫ ) من‬pada dua tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah Al-Nur ayat 43 dan surah Al-Najm ayat 29.

Ÿ b) Kalimah ( ‫ ) أن‬dengan ( ‫ ) ل‬pada satu tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah Al- . j) Kalimah (‫ )أن‬dengan (‫ )لو‬pada tiga tempat sahaja salah satunya dalam surah Al-A’raf ayat 100. Melainkan pada satu tempat yang ditulis bersambung iaitu surah Hud ayat 14. i) Kalimah (‫ )إل‬dengan (‫ ) ياسين‬pada satu tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah AlSafat ayat 130. d) Semua kalimah ( ‫ ) إن‬dengan ( ‫ ) ما‬seperti dalam surah Al-Nisa ayat 171. Kalimah yang harus ditulis sama ada bersambung atau berpisah. Melainkan pada tempat yang ditulis dengan berpisah iaitu surah Ibrahim ayat 34. b) Semua kalimah (‫ ) إن‬dengan ( ‫ ) لم‬seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 24.™ Melainkan pada satu tempat yang ditulis dengan berpisah iaitu surah Al-An’am ayat 134.f) Kalimah ( ‫ ) عمن‬pada dua tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah Al-Nur ayat 43 dan surah Al-Najm ayat 29 g) Kalimah (‫ )كى‬dengan (‫ )ل‬pada tiga tempat dalam al-Quran iaitu dalam surah Al-Nahl ayat 70. ž e) Semua kalimah ( ‫ ) كل‬dengan ( ‫ ) ما‬seperti dalam surah Al-Nisa ayat 56.Salah satunya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 240. surah Al-Ahzab ayat 37 dan surah Al-Hasyr ayat 7. h) Kalimah (‫ )أيا‬dengan (‫ )ما‬pada satu tempat sahaja dalam al-Quran iaitu dalam surah Al-Isra’ ayat 110. a) Kalimah ( ‫ ) فى‬dengan ( ‫ ) ما‬pada sepuluh tempat dalam al-Quran. Melainkan pada tiga tempat yang ditulis bersambung iaitu surah Al-Baqarah ayat 115. Kalimah yang berbeza bentuk tulisannya i) Kebanyakkanya ditulis dengan bersambung a) Kalimah ( ‫ ) أن‬dengan ( ‫ ) ل‬seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282. a) Semua kalimah ( ‫ ) أين‬dengan ( ‫ ) ما‬seperti dalam surah Ali Imran ayat 112. 4. c) Semua kalimah ( ‫ ) عن‬dengan ( ‫ ) ما‬seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 74. 3. ii) Kebanyakkannya ditulis dengan berpisah. Melainkan pada satu tempat yang ditulis terpisah iaitu surah Al-Ra’d ayat 40. b) Semua kalimah ( ‫ ) إن‬dengan ( ‫ ) ما‬seperti dalam surah Muhammad ayat 4. Melainkan pada satu tempat yang ditulis terpisah iaitu surah Al-A’raf ayat 166.

Hamzah bersendirian sebelumnya terdapat huruf yang sakinah.Hamzah ini berada di awal kalimah sahaja.Contohnya Asal ‫ أاطلع‬ditukar kepada ‫أطلع‬ e) Hamzah wasal yang terletak pada lafaz Isim Majrur dengan ba’ yang disandarkan kepada Lafzl Jalallah. Contohnya ‫. Contohnya. Hamzah wasal ditulis dengan alif dan di atas alif diletak tanda hamzah wasal ( ‫ ) ا‬iaitu kepala huruf sod sebagai gambaran kepada hamzah wasal. Hamzah yang ditulis mengikut harakat ( baris ) dan surah ( gambaran ) sebelumnya. Asal ‫ واسئل‬ditukar kepada ‫وسئل‬ c) Hamzah wasal terletak pada Lam At-Takrif sebelumnya terdapat huruf Lam Ibtida’ atau Lam huruf Jarr. Contohnya ‫واليوم الموعود‬ 2. Contohnya ‫أن أدواالى‬ Pembahagian Hamzah Wasal 1. Hamzah yang bertanda sukun terletak pada pertengahan kalimah atau akhir kalimah terdapat .Contohnya Asal ‫ للذى‬ditukar kepada ‫للذى‬ d) Hamzah wasal yang terletak pada Fi’il sebelumnya terdapat hamzah istifham.Contohnya ‫وأصيل‬ 2. Hamzah Wasal 2.Hamzah qatho’ berada pada awal tengah dan akhir kalimah. wau dan ya’ huruf hamzah yang kecil.Hamzah qatho’ kekal sebutannya sama ada ketika dimula dengannya juga ketika disambung dengan kalimah sebelumnya. Hamzah wasal dibuang atau dihazaf gambarannya pada lima keadaan: a) Hamzah wasal pada faul kalimah yang terletak di antara huruf wau ataupun fa’ dengan hamzah.Contohnya Asal ‫ باسم ال‬ditukar kepada ‫بسم ال‬ Pembahagian Hamzah Qatho’ 1.السميع العليم‬ Hamzah Qatho’ Cara mengenal hamzah Qatho’ di dalam mashaf Rasm Uthmani ialah ditulis atau diletak di atas alif. Hamzah Qatho’ Hamzah Wasal Cara mengenal hamzah wasal di dalam Mashaf Rasm Uthmani ialah diletak di atas huruf alif kepada sod yang kecil.Anbiya ayat 87. Contohnya ‫عليهم ءأنذرتهم‬ 3. Asal ‫ فاأتوا‬ditukar kepada ‫فأتوا‬ b) Hamzah wasal terletak pada Fi’il Amar sebelumnya juga terdapat huruf wau dan fa’.Hamzah wasal kekal bunyinya (sebutannya) ketika dimula dengannya dan dia gugur (hilang) ketika disambung dengan kalimah sebelumnya. KAEDAH AL-HAMZ / HAMZAH Penulisan Hamzah di dalam Rasm Uthmani terbahagi kepada dua bahagian 1.

Apabila terdapat dua wajah qiraat pada sesuatu kalimah. ianya ditulis dengan menggunakan salah satu wajah yang lebih masyhur. Ditulis mengikut salah satu dari dua wajah qiraat. dan mashaf lain pula ada penambahan kalimah ‫ من‬menjadi ‫. Bertepatan tulisannya dengan dua wajah qiraat.Dengan itu. bertitik dan sebagainya.Masa dan waktu terus berjalan.Contohnya ‫ جنت تجرى تحتها النهر‬ditulis sedemikian pada sebahagian mashaf. semakin hari semakin ramai dikalangan sahabat yang menghafaz al-Quran meninggal gugur syahid.Demi kemaslahatan umat generasi yang akan datang. Contohnya ‫أنشأتم شجرتها‬ b) Hamzah selepas Kasrah ( dibaris bawah ) ditulis dengan hamzah dan ya’. 3. Terdapat beberapa perbezaan qiraat yang melibatkan penambahan sesuatu huruf atau kalimah. Contohnya ‫ائت بقرءان‬ 6.Contohnya: a) Kalimah ) ‫ ) فكهين‬boleh dibaca dengan panjang atau pendek pada huruf fa’ b) Kalimah ‫ ) )مللك‬boleh dibaca panjang atau pendek pada huruf Mim dan kalimah seumpamanya. berbaris.di dalam beberapa keadaan. 2. a) Hamzah selepas Fathah ( baris di atas ) ditulis dengan hamzah dan alif.Kaedah penulisan kalimah-kalimah tersebut boleh dibahagikan kepada tiga bahagian: 1. ianya ditulis pada sebahagian mashaf dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain. bacaannya bertepatan dengan dua wajah qiraat sama ada dengan Alif panjang atau tanpa Alif yakni pendek. Terdapat beberapa kalimah yang ditulis dengan hadhaf huruf Alif.Contohnya: a) Kalimah ‫ ) )الصرط‬ditulis dengan huruf sad walaupun terdapat qiraat yang membaca dengan huruf sin dan huruf zay yang diisymamkan.تجرى من تحتها النهر‬ Al-Quran pada permulaan penurunannya yang diturunkan kepada nabi Muhammad tidak sebagaimana yang kita tatapi hari ini berkulit. Berlaku penambahan disebabkan wajah qiraat yang berbeza. satu inisiatif telah diambil untuk kemaslahatan umat generasi akan datang dengan memperkenalkan dhabtul Quran. kalimah itu ditulis dengan salah satu dari wajah-wajah qiraat tersebut.Ini kerana bacaan sad lebih masyhur dan banyak digunakan dalam qiraat-qiraat mutawatirah jika dibandingkan dengan bacaan lain. Al-Dabt pada bahasa bermaksud menjaga sesuatu manakala pada istilah ianya bermaksud satu .Islam semakin rancak tersebar di serata dunia menyebabkan berlakunya percampuran bahasa hasil daripada perkahwinan bangsa arab dengan bukan arab menyebabkan berlakunya kecelaruan dalam membaca dan memahami al-Quran. KAEDAH MA FIH QIRA’ ATAANI Sekiranya terdapat sesuatu kalimah yang mengandungi dua atau beberapa wajah qiraat.Ini menyebabkan kaedah tulisan yang digunakan bagi qiraat tersebut tidak sesuai bagi qiraat yang lain.

Selain itu.Ketiganya. Kaedah Ma Fihi Qira’ Ataani Terdapat pelbagai keistimewaan. Kaedah Al-Hamz/ hamzah Para ulama tidak dapat menyelami hikmah yang tersirat di sebalik kaedah penulisan huruf hamzah yang berbeza-beza kerana kaedah tersebut bukannya ciptaan manusia. . Kaedah Al-Wasl dan Al-Fasl Telah memberi kesan yang besar terhadap tiga perkara.Akal manusia tidak dapat memikirkan tentang hikmah di sebalik bentuk penulisan huruf hamzah yang berbezabeza antara satu sama lain.Terdapat juga beberapa hikmah atau keistimewaan yang tersurat dan dapat difikirkan oleh ulama yang pakar dalam bahasa arab dan pakar dalam bidang qiraat.Hukum tajwid bagi sesuatu kalimah pada kebiasaanya akan berubah dengan sebab perbezaan cara tulisan yang melibatkan bersambung atau berpisah. terdapat juga beberapa hikmah yang tersurat di sebaliknya iaitu yang berkaitan dengan cara-cara bacaannya yang berbagai-bagai.Antaranya ialah ianya merupakan satu kaedah penulisan yang sesuai digunakan oleh semua wajah qiraat yang mutawatirah. berkaitan hukum tajwid. sebahagian kalimah ditulis bersesuaian dengan berbagai-bagai cara bacaan yang diharuskan. 4.Keduanya berkaitan dengan maksud kalimah.Selain itu. HIKMAH ATAU RAHSIA DISEBALIK PENGGUNAAN KAEDAH-KAEDAH TERSEBUT 1.Cara bacaan bagi semua qurra akan berbeza dengan sebab berlainan cara penulisan kalimah-kalimah tertentu.Hazaf Sebagai petujuk dua atau lebih wajah qiraat dan ianya mempunyai maksud tertentu yang khusus.Namun.Selain itu. Kaedah Ibdal Terdapat banyak hikmah yang tersirat di sebalik kaedah penulisan Ibdal dalam Rasnm Uthmani yang tidak mampu dikaji atau difikirkan oleh akal fikiran manusia.Selain itu. ianya ditulis berpandukan bacaan yang lebih masyhur dan dibaca oleh kebanyakkan qiraat. tanpa perlu diubah kepada satu bentuk yang lain dan bentuk itu memungkinkan dibaca dengan berbagai qiraat.Maksud sesuatu kalimah yang ditulis dengan bersambung kadang-kadang akan berbeza apabila ia ditulis dengan berpisah. 2.Antaranya ialah huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal-usul sesuatu huruf.Pertamanya cara bacaan. 6. 5.Ini disebabkan oleh ayat atau kalimah asalnya hanya sesuai dibaca oleh sebahagian qiraat dan tidak memungkinkan dibaca oleh sebahagian qiraat yang lain. beberapa kalimah yang tertentu ditulis berlainan dalam beberapa mushaf-mushaf tertentu. para ulama juga mendapati bahawa huruf-huruf ziyadah mempunyai makna lain yang tersirat disebaliknya. 3. Kaedah Al. Kaedah Al-Ziyadah Hurufnya mempunyai banyak keistimewaan.disiplin ilmu yang membincangkan simbol-simbol yang diciptakan oleh ulama untuk membantu dan mengawasi bacaan dan menjaga ketulinan kalimah-kalimah al-Quran.Para ulama berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal baris bagi sesuatu huruf terutamanya pada peringkat awal penulisannya yang tidak mempunyai sebarang baris.Ianya berlaku apabila sesuatu qiraat harus ditulis dengan satu bentuk tulisan sahaja iaitu bentuk yang asal.

Ia juga adalah salah satu daripada janji-janji Allah taala kepada manusia. tambahan pula bilangan mukasurat bagi setiap juzuk adalah sama iaitu sebanyak 20 halaman. melalui rasm uthmani dapat membentuk bacaan yang selaras dikalangan pembaca yang mungkin mempunyai bentuk bacaan yang berbeza. Ciri inilah yang terdapat dalam Rasm Uthmani. Selain itu. rasm uthmani boleh membantu menguasai huku-hukum tajwid. bentuk tulisannya dapat memudahkan seseorang mengetahui dan mengingati bentuk bacaan al-Quran.Di dalam penulisan ayat-ayat al-Quran didapati ada beberapa pendapat ulama’. bagi maksud pembelajaran. samada bacaan tersebut dengung atau pun tidak. tulisan Rasm Uthmani ini dapat menonjolkan kemukjizatan al-Quran dengan wujudnya perbezaan bentuk tulisan al-Quran berbanding bahasa Arab.Pertamanya. Di samping itu. Secara tidak langsung. Ini kerana. Secara keseluruhannya. Harus malah Wajib dengan tidak mengikut Rasm Uthmani bagi kegunaan awam. Selain itu. Justeru itu. diharapkan tugasan ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu yang berguna untuk tatapan dan panduan kepada kita.Ketiganya. dapat dijelaskan di sini bahawa sesungguhnya Rasm Uthmani yang disepakati oleh para sahabat r. perbezaan bentuk baris tanwin dapat menentukan bentuk bacaan sesuatu hukum tajwid.Dengan memahami beberapa simbol yang ada pada al-Quran uthmani. Begitu juga pada awal atau akhir juzuk. Walaupun Kalam Allah ini diturunkan dalam bahasa Arab tetapi terdapat banyak perbezaan dari segi bentuk bacaannya seperti bacaan pendek dan panjang.a. Pada pendapat saya. ia dapat menarik minat untuk menggunakan Rasm Uthmani ini dalam pengajian al-Quran. kesilapan membaca membawa pada kesilapan pengertian yang terkadang membawa pada pengertian sebaliknya. Harus menulis dengan tidak mengikut Rasm Uthmani. pembaca akan dengan mudah menguasai hukum tajwid dengan baik dan sempurna. semoga penerangan dan huraian yang telah diperjelaskan ini juga akan dapat membantu kita semua di dalam meneliti di samping mengkaji beberapa kaedah dan pelbagai keistimewaan yang terdapat . penulisan al-Quran mestilah ditulis dengan Rasm Uthmani ( Pendapat Jumhur Ulama’). pembaca dapat berhenti dengan baik dan selesa.Kerana ketidak mampuan menguasai tajwid ini akan mewujudkan kesalahan dan kesilapan yang banyak dalam membaca al-Quran. Setiap ayat diakhiri dengan kalimah yang menyempurnakan dan memenuhi kehendak ayat tersebut. Jika kemukjizatan dan keistimewaan dapat diterangkan dan ditonjolkan dengan sebaiknya. hukum menggunakan rasm uthmani adalah Wajib.Keduanya. Seterusnya. perlu diamalkan sejak dari peringkat persekolahan lagi. Bagi yang ingin menghafal pula. Contohnya. penguasaan ilmu tajwid adalah perkara yang mustahak selepas seseorang boleh membaca al-Quran. Antara lain. amat memberi faedah kepada umat Islam hingga ke hari ini.PENDAPAT MENGENAI HUKUM MENGGUNAKAN RASM UTHMANI Al-Quran adalah wahyu daripada Allah sebagai petunjuk kepada manusia. iaitu akan memelihara alQuran hingga ke hari kiamat. Ini memudahkan kita untuk membaca al-Quran dengan bacaan yang betul. ia dapat memandu kita untuk membaca dengan betul. ianya akan memudahkannya untuk membuat rujukan. Fenomena inilah yang menjadi faktor utama pengumpulan dan penulisan al-Quran pada zaman Uthman bin Affan yang menghadapi perbezaan bacaan al-Quran di kalangan umat Islam yang berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia dan mempunyai ramai penganut yang baru memeluk Islam. bentuk tulisannya juga teratur dan kemas sama ada pada awal atau surah. Melalui penerangan ringkas mengenai Rasm Uthmani ini. Dengan adanya tanda bacaan yang tertentu.Oleh itu.Malah. nescaya ia akan mewujudkan bacaan yang seragam di seluruh negara.

misalnya membaca huruf-huruf ada pengucapan atau haknya. sifat dan perkara yang dibawa oleh kalimah-kalimah al-Quran.m 15 septemebr 2010 PENGENALAN ILMU TAJWID SERTA KEUTAMAANNYA Ilmu tajwid merupakan ilmu yang telah berkembang sehingga kini dalam memperelokkan bacaan alQuran.blogspot. Ia adalah seperti hukum menyesuaikan huruf contohnya ‫( تفخيم‬menebal). ‫( همس‬mendesis). Oleh yang demikian itu.com/2010/02/ilmiah.html 6.40 a. dengung. Membaca al-Quran secara bertajwid adalah wajib dan diberikan ganjaran pahala kepada setiap pembacanya. ms 1). Sifat-sifat bacaan ini akan menolong dalam penyampaian kepada makna perkataan-perkataan yang diucapkan (Abdullah al-Qari Salleh.)الجهر والهمس‬Kemudian sifat atau hak mendatang adalah seperti (‫)التفخيم( )والترقيق‬ dan lain-lain lagi. sebaliknya kita adalah berkewajiban untuk merujuk kepada guru-guru yang muktabar bagi memperdalami lagi kajian ini. dengan mengucapkan huruf menurut hak asli dan hak mendatang Hak al-huruf bermaksud huruf dan makhrajnya yang tidak boleh sama sekali dipisahkan dari huruf tersebut seperti (‫ . Kaedah Tajwid Rasm Usmani dalam al-Quran. (Hassan Mahmud al-Hafiz. sifat-sifatnya dan perkara yang berhubung dengan ayat-ayat al-Quran.di dalam tulisan Rasm Uhtmani. kadar panjang dan pendek bacaan (mad). Manakala al-Tajwid menurut pengertiannya ialah pengetahuan yang membicarakan makhraj huruf (alat-alat pengucapan). ilmu tajwid membawa maksud memperelokkan dan menghalusi (Mahadi Dahlan al-Hafiz & Azahari Othman al-Hafiz. Selain daripada pengenalan dan pentakrifan awal dalam ilmu tajwid.)اشمام‬dan lain-lain lagi yan terkandung dalam skop ilmu tajwid. Menurut bahasa. Ia juga melibatkan aktiviti membaca huruf menurut landasan atau mustahaknya iaitu membaca mengikut sifat yang baru mendatang termasuklah tentang makhraj. "‫"هو عدم الخلل بالمعنى والعراب‬ Maksudnya: “Iaitu bacaan yang nyata maknanya dan terang pengucapannya”. Manakala ilmu tajwid dari perspektif istilah pula ia adalah suatu ilmu yang membahaskan cara membaca ayat-ayat suci al-Quran mengikut hukum yang tertentu. Kursus Qari dan Qariah. Syeikh al-Islam Zakaria Ansari pernah membentangkan pengertian perkataan tajwid iaitu. Namun sebaliknya membaca al-Quran tanpa bertajwid iaitu dengan bacaan . supaya pengetahuan kita terhadap Rasm Uthmani ini akan lebih mendalam dan lebih jelas lagi . ms 16). Firman Allah taala : "‫" ورتل القرأن ترتيل‬ Walau bagaimanapun ulasan-ulasan seperti ini tidaklah mencukupi untuk kita berhenti di sini. Pelajaran Ilmu Tajwid al-Quran Rasm Usmani. Anda mungkin juga meminati: http://badrizam. dengung dan sebagainya lagi (Abdullah al-Qari Salleh. perbincangan hukum mempelajarinya juga adalah salah satu keutamaan yang seharusnya diketahui oleh setiap individu dalam mendalami ilmu tajwid. qalqalah. ‫( ترقيق‬menipis). ms 27). Kursus Qari dan Qariah. isymam (‫ . Pada masa yang sama juga. ‫( شدة‬keras) dan sebagainya. ms 15). Hal ini berkaitan dengan aktiviti membaca dengan sifat-sifat huruf itu sendiri seperti ‫( جهر‬menempik). Syeikh Ahmad Hijazi al-Fiqh menerusi bukunya ‫ القول السديد‬iaitu seorang ketua para Qari di Mekah telah membincangkan erti perkataan al-Tajwid dengan membawa maksud mengelokkan. istilah tajwid secara kesimpulannya ialah ilmu yang berkaitan dengan sebutan huruf yang diucap pada makhraj-makhrajnya yang betul.

dan fardhu ain khususnya bagi para ulama. Hassan Mahmud al-Hafiz. Manakala lagu nyanyian ahli kitab pula adalah lagu yang dilakukan seperti orang yang putus asa atau merintih ditimpa bencana. Oleh yang demikian itu. bertaranum dan tajwid al-Quran. al-Sunnah dan ulama. usaha dalam mempelajari tajwid seharusnya ditingkatkan dalam setiap lapisan masyarakat termasuklah yang golongan muda dan golongan tua. Pelajaran Ilmu Tajwid al-Quran Rasm Usmani. ms 29-31). Allah s. Sekiranya tidak ada individu yang mempelajarinya di sesebuah negeri atau daerah maka akan berdosa (Hassan Mahmud al-Hafiz. Perkataan ‫ ورتل‬adalah ‫ فعل المر‬yang bererti wajib kerana tidak qarinah yang boleh merubah bentuk ِ َّ asalnya. Terdapat beberapa dalil dalam membincangkan hukum mempelajari ilmu tajwid yang dilihat dari perspektif al-Quran. Di samping itu.w. Sebagaimana hari ini. Dalam proses memperhalusi pembacaan al-Quran.w.yang salah adalah berdosa. ‫اقرؤا القرآن بلحون العرب وأصواتا‬ ‫واياكم ولحون أهل الفسق والكبائر‬ Maksudnya: “Bacalah al-Quran dengan bentuk suara dan lagu Arab. Lagu fasiq ialah lagu yang bukan berasal dari lagu Arab yang diatur not kaedah muzik yang boleh merosakkan bunyi makhraj dan sifat huruf. .a. Umumnya hukum mempelajari ilmu tajwid al-Quran adalah menjadi fardhu kifayah. Malah. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya ‫ الموطاء‬dan ‫ النسائى‬dari susunannya daripada Huzaifah dari Rasulullah s. Apabila diteliti dari al-Sunnah pula. Di antaranya termasuklah makhraj huruf. Imam al-Syams bin al-Jazari dalam Mukaddimahnya telah menetapkan bahawa. telah wujud pelbagai metode atau kaedah untuk memudahkan pemahaman dalam bidang ilmu tajwid misalnya rancangan tilawah. yang mana disiarkan melalui media-media tempatan. tingkatan suara dan seni bertaranum yang pelbagai. hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah bagi umat Islam.t. ms 29). bersabda. ‫والخذ بالتجويد حتم لزم، من لم يجود القرآن فهو أثم لنه به ال له انزل، وهكذا منه الينا وصل‬ Maksudnya: “al-Quran wajib dibaca secara bertajwid. Ia sebenarnya dapat melalaikan sebutan huruf. ً ْ ِ ْ َ َ ُ ِ َّ َ ‫ورتل القران ترتيل‬ Maksudnya: “Bacalah al-Quran itu dengan tartil”. Menurut Ali bin Abi Talib. sedangkan hukum menggunakannya adalah fardhu ain bagi setiap orang Islam sama ada lelaki atau pun perempuan yang telah baligh. Selain daripada itu menerusi internet juga banyak blog-blong yang membincangkan ilmu tajwid. Umat Islam khususnya akan dapat membaca ayat-ayat suci al-Quran dengan bacaan yang betul dan dapat mengelakkan berlakunya kesalahan dalam bacaan. KESIMPULAN Secara umumnya ilmu tajwid merupakan ilmu yang penting bagi umat Islam. dan begitulah kepada kita ia disampaikan” (Abdullah al-Qari Saleh. terdapat kata sepakat ulama berkaitan hukum mempelajari tajwid. Pelajaran Ilmu Tajwid al-Quran Rasm Usmani. berdosalah pembaca yang tidak bertajwid kerana secara itulah ia ditirunkan. berfirman di dalam al-Quran. Dan jauhilah oleh mu dari bentuk suara dan lagulagu orang-orang yang fasiq serta dosa besar”. individu Muslim juga akan mempelajari kaedah dan metode hukum-hukum ketika membaca ayat-ayat suci al-Quran. tartil bermaksud mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti. Kursus Qari dan Qariah. ms 18.

Cara mengenali · Apabila salah satu huruf mad (‫ )ا و ي‬bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tiga jenis mad yang berkaitan dibincangkan sebagaimana yang berikut. Huruf-huruf mad (panjang) terbahagi kepada tiga bahagian iaitu. Mad dari segi bahasa bermaksud menambah atau memanjangkan. SOALAN KEDUA: Hukum-hukum mad terjadi disebabkan beberapa perkara dan di antaranya disebabkan terdapat huruf yang sukun. · Menurut bacaan Hafs ia di panjangkan dengan kadar 4 atau 5 harkat sahaja. Dari segi istilah pula ia ialah memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dan lin dengan kadar dua hingga enam harkat (Mahadi Dahlan al-Hafiz & Azahari Othman al-Hafiz. Huruf Keterangan Contoh ‫ا‬ ْ Alif sakinah yang sebelumnya terdapat huruf berbaris di atas ‫حتى إذا‬ َ ِ َّ ‫و‬ ْ Wau sakinah yang sebelumnya terdapat huruf berbaris hadapan ‫ردوها‬ َ ُّ ْ ‫ي‬ Ya sakinah yang sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah َ ُِ ‫مبين‬ Huruf-huruf yang menemui salah satu daripada huruf-huruf di atas hendaklah dipanjangkan bacaannya menurut kadar yang tertentu. . Kaedah Tajwid Rasm Uthmani. ْ ْ ْ Sebab dinamakan · Ia dinamakan dengan mad wajib muttasil kerana huruf-huruf mad bertemu secara berangkai atau bersambung dan hanya berada dalam satu kalimah atau perkataan sahaja. ms 38).Walaupun terdapat sedikit perbezaan pendapat dan prinsip seperti perbezaan qiraat dan sebagainya. namun ia boleh dibincangkan dengan lebih terperinci dalam kalangan cendikiawan dan para ilmuan pada zaman teknologi ini. 1) Mad wajib muttasil 2) Mad jaiz munfasil 3) Mad lin 1) Mad wajib muttasil Contoh َ َ ‫جاء‬ َ ُ ‫سو~ء‬ َ ِْ ‫سيئ‬ Kadar panjang · Tidak kurang daripada 3 harkat bersamaan 1½ alif dan tidak lebih daripada 6 harkat (3 alif).

Maka boleh dibaca dengan memilih pasangan sifat seperti berikut. · Kesimpulannya dibaca dengan kadar 2/4/5 harkat. dan hukumnya sebagaimana berikut. Mad ‘arid (‫)للمتقين‬ َ ْ ِ ُّ ْ ِ Ø Pendek : 2 harkat Ø Sederhana : 4 harkat Ø Panjang : 6 harkat Mad lin (‫) َ ريب‬ َ َْ ‫ل‬ Ø Pendek: 2 harkat .Maka boleh dibaca dengan memilih pasangan sifat berikut. Mad lin (‫) َ ريب‬ َ َْ ‫ل‬ Ø Pendek : 2 harkat Ø Sederhana : 4 harkat Ø Panjang : 6 harkat Mad ‘arid (‫)للمتقين‬ َ ْ ِ ُّ ْ ِ Ø Pendek/ sederhana/ panjang : 6/4/2 harkat Ø Sederhana/ panjang : 6/4 harkat Ø Panjang : 6 harkat b) Sekiranya mad ‘aridmendahukui mad lin . dan ia hendaklah dimadkan.2) Mad jaiz munfasil Contoh ْ ُ ِ َُْ ْ ِ ‫في أنفسكم‬ ْ ُ َ َُْ ْ ُ ‫قوآ أنفسهم‬ ُ ‫يآأيها النا‬ ‫َّ َ ّ س‬ Kadar panjang · Harus dipendekkan iaitu dibaca sepanjang 2 harkat. Kadang kala terdapat mad lin berpasangan dengan mad ‘arid. · Apabila huruf yang dimatikan kerana wakaf maka kadar panjangnya adalah 2/4/6 harkat. · Harus dimadkan iaitu dibaca sepanjang had wajib muttasil. ْ ْ ْ Sebab dinamakan · Ia dinamakan dengan mad jaiz munfasil kerana salah satu huruf-huruf mad bertemu secara bercerai di antara dua kalimah atau perkataan. ْ ْ Sebab dinamakan · Ia dinamakan dengan lin kerana ia hendaklah dibaca secara lembut. a) Sekiranya mad lin mendahului mad ‘arid . Cara mengenali · Apabila salah satu huruf mad (‫ )ا و ي‬bertemu dengan hamzah berharkat di dalam perkataan lain. 3) Mad lin Contoh ٌ َْ ‫خوف‬ ٍ َْ ُ ‫قريش‬ Kadar panjang · Kadar bacaan adalah 2 harkat. Cara mengenali · Apabila dua huruf (‫ )و ي‬dan sebelumnya huruf yang berbaris di atas.

bawah. am 14 september 2010 Istilah Dhabt Al-Quran merupakan satu istilah yang tidak asing bagi mereka yang pernah belajar Sejarah Penulisan al-Quran. bawah. Kelebihan dan kepentingan Dhabt Al-Quran Di antara kelebihan dan kepentingan Dhabt Al-Quran ialah : 1. Al-Quran ditulis tanpa apa-apa tanda/simbol seperti baris dan titik. Menghilangkan kesamaran cara bacaan pada tanda baris dan tanda hukum bacaan seperti tanda sabdu. Contohnya tanda baris atas. mad. iaitu : i. dan lain-lain. mahir dan menguasai ilmu bahasa arab. Naqt al-I'jam : Tanda dalam bentuk titik.blogspot. dan depan. Jenis Dhabt Terdapat dua jenis dhabt (tanda). 'tsa'. baris. Pada zaman Rasulullah s.html 6. saya rasa sukar untuk kita membaca Al-Quran seperti hari ini.44. 'jim' dll) ditulis tanpa titik.a. Ini membolehkan mereka membaca tulisan Al-Quran walaupun tanpa titik. Kebanyakan umat Islam ketika itu. MUSHAF RASM UTHMANI PADA HARI INI Apakah 'Dhabt Al-Quran' 'Dhabt Al-Quran' ialah satu disiplin ilmu yang membahaskan mengenai tanda/simbol yang diciptakan oleh para Ulama' untuk membantu di dalam pembacaan Al-Quran. 'ta'. titik-titik pada huruf dan lain-lain lagi. Dapat membaca Al-Quran dengan tepat mengikut hukum tajwid. tanda sabdu. Tanpa adanya disiplin ilmu ini. Naqt al-I'rab : Tanda/simbol dalam bentuk baris atas. Huruf-huruf Hijaiyah (seperti 'ba'.w dan para Sahabat r. 2.com/2010/02/dhabt-al-quran. untuk membezakan huruf bertitik dan huruf tidak bertitik . dan hadapan ii. dan simbol-simbol lain.Ø Sederhana/ panjang : 2/4 harkat Ø Panjang/ sederhana/ pendek : 2/4/6 harkat http://solah-syubrawi.a.

45 a. Sesungguhnya titik itu membawa dua pengertian yang perlu diketahui oleh kita semua : Pertama: Sesuatu tanda yang menunjukkan "harakah" (baris)."mad" dan sebagainya. Menurut cerita mengenainya bahawa Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufiyan telah menulis kepada Zaid ibn Abi Zaid yang menjadi gabenor Basrah waktu itu meminta beliau arahkan anaknya Ubaidullah bin Zaid datang mengadapnya. http://paleq82.Yang demikian adalah sama ertinya dengan makna yang pertama dari "titik" atau "noktah" tadi. PENDAPAT ULAMA' Pendapat ulama berselisihan di atas banyak qaul untuk menentukan siapa yang mula mencipta titik-titik di atas dua makna yang diterangkan di atas itu. (naqt al i'rab) Kedua : Sesuatu tanda yang menunjukkan zat-zat hurufnya yang membesakan antara "mu'jamnya"dan "muhmalnya" seperti titik yang terletak pada "ba" di sebelah bawahnya dan juga "jim" dan dua titik "ta" sebelah tasanya dan begitulah seterusnya. penjelasan lanjut mengenai kedua.dua jenis tanda/simbol ini akan saya tulis pada 'posting' akan datang.blogspot.com/2008/10/dhabt-al-quran-ilmutanda.blogspot.m 15 september 2010 http://paleq82. (naqt al i'jam) BARIS: Sesuatu tanda yang memberi "harakah"kepada huruf-huruf atau "sukun".maka titik pada huruf "ta" dan "tha" dan titik pada huruf "jim" itu membezakan dia dari huruf "ha". Adakah penciptanya dengan dua maknanya itu seorang individu sahaja ataupun berlainan orangnya? yang mana satu antara keduanya yang lebih dahulu dicipta? Para ulama yang berteliti lebih condong mengatakan bahawa pencipta titik menurut maknanya yang pertama itu yakni ( naqt al i'rab ) ialah Abul Aswad Ad Duali. "mad" (panjang) atau sebagainya."sukun"(baris mati). Titik-titik ini dipanggil oleh setengah orang dengan .html Dhabt Al Quran ( Ilmu Tanda ) Posted by Ustaz Muhammad Sholiheen Bin Osman ASAL USUL TITIK DAN BARIS DALAM AL-QURAN."syad" (sabdu). Baris ini dipanggil DHABT.InsyaAllah.com/ 6.Titik-titik ini dipanggil . Beliau dapati dalam pertuturannya .

Apabila dia melihatnya melintas di situ dia pun membaca surah atTaubah dengan membaca "rasuliha" tidak "rasuluha"(menurut baris yang betul). hendaklah kamu baca sesuatu dari ayat AlQuran dan buat-buat silap dalam bacaan itu". Tetapi Abul Aswad enggan memenuhi permintaan itu dengan sesuatu sebab yang tertentu.pendapat yang paling rajih ialah "Nasr b. dua orang pakar dalam bahasa Arab dan kesusasteraannya termasuk ilmu qiraat. Orang itu pun duduk di tepi jalan yang selalu dilalui oleh Abul Aswad.A'sim dan Yahya bin Ya'mur/Yu'mar" iaitu tatkala terdapat ramai orang-orang baru dari bangsa-bangsa Ajam yang menganut agama islam. daripadanya timbul berbagai-bagai rekaan baru yang dicipta oleh para ulama yang kemudian dengan memasukkan pada yang asal banyak perubahan yang sesuai . Selepas itu Abul Aswad telah memilih seorang lelaki dari qabilah Abul Qias seraya berkata kepadanya:"engkau bawa semua mushaf dan suatu bekas berisi cat yang warnanya berlainan dari warna mushaf itu.Setelah membaca surat itu Zaid pun memanggil Abul Aswad seraya berkata kepadanya "sesungguhnya bangsa-bangsa A'jam itu telah merosakkan bahasa Arab".Noktah-noktah ini ditulis dengan dakwat yang warnanya bersamaan dengan warna . maka banyaklah berlaku salah sebutan dalam bahasa Arab dan sebutan-sebutan yang silap itu banyak digunakan orang. Saya fikir baik saya mulakan dengan "mengi'rabkan" Al-Quran.Lalu Zaid menyuruh seorang lelaki duduk di tepi jalan menunggu Abul Aswad lalu katanya kepada orang itu : "bila Abul Aswad lalu di hadapanmu. Bila aku turutkan "harakah" itu dengan dengung .Dari itu adalah sangat dibimbangi kalau-kalau kesilapan itu terserap ke dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bila aku buka kedua bibirku letakkan titik sebelah di atas huruf itu dan bila aku himpunkan keduanya hendaklah anda letakkan titik sebelah depannya dan bila aku pecahkan dia letakkan satu titik sebelah bawahnya.beberapa kesalahan dalam tatabahasa. Beliau pun tergesa-gesa berjumpa semula dengan Zaid seraya berkata :"Baiklah ! saya sanggup memenuhi permintaan anda . ORANG PERTAMA Diambil dari cerita tersebut bahawa orang yang mula-mula mereka titik .Tidakkah dapat anda mereka sesuatu yang dapat orang ramai mengawal bahasa mereka dengan baik dan membaca dengan betul ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Hajjaj pun menanggungkan tugas itu ke atas Nasr bin A'sim dan Yahya bin Ya'mur/Yu'mar. KEDUA Adapun noktah-noktah menurut maknanya yang kedua itu maka pendapat ulama juga bersalahsalahan tentang siapa yang mula-mula merekanya. Di dalamnya Zaid dikecam kerana membiarkan anaknya bertutur tanpa menurut tatabahasa yang betul. letakkan dua titik" . ertinya membetulkan bacaan supaya tidak berlaku "lahan". Beliau telah memulakan usaha itu dari awal mushaf sehingga akhirnya. lalu Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan memerintah Gabenornya di Iraq yang bernama Hajjaj bin Yusof supaya berusaha bersungguh-sungguh menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan salah sebutan itu agar tidak tebawa-bawa ke dalam Al-quran.titik menurut maknanya yang pertama itu ( naqt i'rab ) yang sama ertinya dengan ( asyaklu ) atau ( adabthu ) ialah Abul Aswad Adduali .Keduanya tidak dapat mengelakkan diri dari menerima tugas itu memandangkan kepada maslahat umum demi keutuhan kitab suci Al-quran Mereka berdua pun mulai melaksanakan arahan itu dengan mencipta noktah-noktah untuk membezakan di antara huruf-huruf dan dengan demikian akan terpeliharalah Al-quran dari salah sebutan nahu. (tanwin).Tatkala Abul Aswad mendengar bacaan itu dia rasa terperanjat dan terharu. Muawiyah telah menghantar Abdullah pulang dan bersamnya sepucuk surat kepada ayahnya.

bercita2 menjadi Ushawan Muslim yang berjaya. Seguir leyendo.dan sedang mengikuti Diploma Pendidikan Tajaan Mara bersama UPSI..com . at 19:27 0 comments Labels: ULIMUL QURAN Home Subscribe to: Posts (Atom) al-Hadith About Ustaz Muhammad Sholiheen Bin Osman Seorang guru Agama di MRSM Serting.tulisan mushaf itu supaya berbeza dari titik -titik yang direka oleh Abul Aswad Adduali. kemudian dilakukan pula pembaharuan dengan membubuh titiktitik di akhir ayat-ayat....Al-Azhar Mesir.Seorang yang berperwatakan sederhana.Memiliki Ijazah Sarjana Muda Pengkhususan Al-Quran dan Qiraat dr Maahad Qiraat Shoubra. Beliau telah mengubah noktah-noktah yang direka oleh Abul Aswad dan dijadikan di atas bentuk yang digunakan sekarang. KESIMPULANNYA Diambil dari kisah ini dan kisah yang dahulu bahawa noktah-noktah menurut maknanya yang pertama itu adalah dahulu penciptaanya dari noktah-noktah menurut maknanya yang kedua.Diploma Tahfiz Al-Quran Jakim. H/P: 0172781735 sholiheen@gmail. Para ulama berkata tidak mengapa dilakukan yang demikian kerana ia menjadi cahaya yang dapat menerangkan para pembaca. kerana zaman Zaid terdahulu dari zaman Al-Hajjaj kemudian dalam pemerintahan Abbasiah lahir Imam An Nahri Al-kholil bin Ahmad Al-Basri .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful