You are on page 1of 3

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2017

SJK(C) KEOW MIN, HUTAN MELINTANG

NAMA PASUKAN :

1. Nama Pertandingan :

2. Peringkat :

3. Pengelola/Penganjur :

4. Tarikh :

5. Masa :

6. Tempat :

7. Guru Pengiring : 1.

2.

9. Pencapaian

Pencapaian
Bil Nama Peserta Kelas
Sijil/piala/pingat/dll

10. Ulasan

10.1 Ringkasan Perjalanan Program

10.2 Kekuatan dan Kelemahan.

Kekuatan

1.

2.

Kelemahan

1.
LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2017
SJK(C) KEOW MIN, HUTAN MELINTANG

2.

10.3 Lain-lain:

11. Gambar

Disediakan oleh,

___________________
( )

Tarikh:
LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2017
SJK(C) KEOW MIN, HUTAN MELINTANG