You are on page 1of 1

 Menyediakan RPH dengan mengambil kira latar

belakang murid yang berbeza.
 Menyediakan kad untuk aktiviti pengenalan biji benih.
Sebelum  Menyediakan peralatan tangan yang sebenar
memastikan semua boleh diguna pakai.
 Membawa biji benih yang sebenar untuk ditunjukkan
pada murid.

 Menydiakan suasana bilik darjah yang kondusif
 Pelaksanaan pengajaran seperti yang dirancang
dilakukan dengan baik.
 Menguruskan disiplin para murid dan mengambil kira
Semasa
kelompok murid yang berbeza.
 Mengendalikan aktiviti hands-on dengan tegas supaya
tidak berlaku kecederaan.
 Membuat aktiviti pemulihan dan pengayaan.

 Proses pentaksiran dijalankan untuk mengetahui
keberkesanan PdPc.
 Menilai hasil kerja murid dan memberi komen pada
murid.
Selepas
 Merumus isi kandungan supaya pelajar dapat
mengetahui pelajaran.
 Mewujudkan perasaan telah mencapai sesuatu
dalam diri pelajar semasa sesi penutup.