You are on page 1of 2

Name contact no.

sahan lal pradhan 9855055400


rajan gautam 9855056655
chunnarayan shrestha 9855055331
suman kumar shrestha 9855055693
chiranjivi subedi 9855056663
bhojraj kaaudaal 9855055855
ashok adhikari 9855055659
ishowri prasad kharal 9855057689
krishna prasad rijal 9855064672
kiran kumar khanal 9855054714
chandramani sapkota 9855064063
taranath pathak 9855055884
dhir prasad dhital 9855055215
dipak sharma poudel 9855052632
bikash thapa 9855060880
yam bahadur b.k. 9855059203
rajani maskey 9855052137
rajendra oli 9855056183
reshamlal acharya 9855061965
rohit kumar shrestha 9855055800
laxmi rimal poudel 9845026417
sidhartha lal chuke 9855055603
shirish panta 9845046099
som prasad kaapri 9855063034
shiva prasad ojha 9855057426
gyanu prasad neupane 9855056545
binod poudel 9855060059
bodh raj sharma 9855063145
yogita piya 9845050854
krishna prasad poudel 9855058925
hom bahadur basnet 9855059268
dilip mainali 9855055773
kapil dev subedi 9845088422
gyaanendra man shkaya 9855055412
rajan gautam 9855056655
kalyan joshi 9855063471
raju shrestha 9855055075
bishnu prasad kandel 9855055233
rishi ram poudel 9855055900
kalyan gujaavu 9855056616
daashi ram dhakal 9855057881
thir prasad dhital 9855055215
nabin kandel 9855059415
pushpa raj sharma 9855057530
prashant kumar piya 9855056692
bal ram bhandari 9855055582
bal krishna kandel 9855057181
balkrishna kandel 9845047070
babu ram kandel 9855052497
bipendra ramudamu 9855055727
muna gurung 9845047735
rabindra k.c. 9855056471
lok bahadur ranabhaat 9855055917
shankar nepal 9855055677
bhoj raj adhikari 9855058148
chok bahadur chettri 9855052263
Nirmal k. limbu 9821216924
mohan chandra 9851062049
niranjan neupaane 9855057400
niranjan neupaane 9855097400
aakash sharma 9855090229
santosh dhakal 9845584809
sundar mainali 9855060581
rudra dawadi 9845202089
gyanendra neuoane 9845047145
milan thapa 9845143609
sakar lama 9855069885
bimala adhikari 9855054778
kapil poudel 9855050553
bhupendra dhakal 9855052930