You are on page 1of 1

Bună ziua,

Vă rog să transmiteți colegilor următoarele informații privind practica pedagogică, Niv.I, grupele 2 – 3,
DPPD:

Practica pedagogică se desfășoară numai la nivelul gimnazial sau liceal (doar


clasele IX și X) 11.04.2018-01.06.2018

Portofoliu (colocviu) trebuie să conțină:


A. Cei care fac practică pedagogică la oferta DPPD-ului:

1. Caietul de practică - se cumpără de la librăria de cursuri. Fără acest caiet completat nu vă


prezentați la colocviu (încă nu a apărut);
2. Trei planuri de lecții ( două lecții de probă și o lecție finală) – atașați Caietului de Practică;
3. Evaluarea lecțiilor studentului practicant - această evaluare se completează de către
mentor pentru cele trei lecții susținute de fiecare;
4. Raport final asupra perioadei de practică - completat de
Mentor;
5. Fișa de observare a lecției - se completează pentru 10 lecții de observare ( lecții
desfășurate de mentor sau de colegii dvs. la care ați asistat);
6. Autoevaluarea - o completați personal;
7. Situația activităților de practică pedagogică - treceți cele 10 lecții de observare și 3 lecții
susținute de dvs. ( în total 13 lecții) și tot ceea ce se mai cere în acel tabel.
8. Programa disciplinei la care se realizează practica pedagogică (o cereți de la Mentor și
o atașați Caietului de Practică).

9. Adeverință din care să reiasă: Unitatea școlară și adresa, unde a făcut practică
pedagogică;
Numele și prenumele profesorului mentor;
Perioada stagiului de practică/Calendarul pregătirii
( semnată și ștampilată de directorul școlii)
Modelul de adeverință este în Caietul de Practică. Aveți două opțiuni:
- fie Mentorul o completează corect pe aceea - trebuie
și Mentorul să o semneze - , cu semnătura Directorului și ștampila școlii.
- fie vă eliberază școala o adeverință, respectând
modelul (semnătura Mentorului, a Directorului și ștampila școlii) și o atașați Caietului de
Practică.
10. În concluzie, citiți cu atenție Caietul de Practică și completați tot ceea ce se cere.

Portofoliu (colocviu) trebuie să conțină:


B. Cei care fac practică la alte școli din București sau din
provincie:
Cursanții care fac practică în provincie sau la alte școli îndeplinesc aceleași condiții ca
și cei care se încadrează la punctual A. Dar, vor aduce în plus o dovadă că, Mentorul este
Didactician sau are gradul I sau are Doctoratul terminat ( una din cele trei). De asemenea,
o adeverință din care să reiasă Nota primită de practicant, unde a realizat practica și perioada
de practică (11.04.2018-01.06.2018 ) – modelul din Caiet sau altul - ( semnată de Mentor,
semnată și ștampilată de Directorul școlii).

Pentru cei care fac practică la oferta DPPD-ului: datorită simulărilor, a testelor,
„Școala Altfel” și a vacanței de Paște, practica pedagogică începe la Liceul Teoretic „Dante
Alighieri” pe 11.04.2018-01.06.2018.
Am să trimit un alt e-mail cu orarul Mentorilor. Prin urmare, începând cu 11 aprilie
2018, fiecare, în funcție de orarul Mentorului, se prezintă la liceu. Rog multă seriozitate,
implicare și responsabilitate, realizând tot ceea ce vă cere Mentorul.
Mulțumesc. Camelia Brîncoveanu