You are on page 1of 22

OFERTA DE PRET AFERENTA EXTRASULUI DIN DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI

privind lucrarile de cultura si refacerea padurii in Voslabeni, in anul 2018

Nr. Indicativul Denumirea lucrarii Norma de Tarif Categ.de U/M Cantitatea Pret unitar Pret unitar Utilaj Manopera
Crt. normei de timp timp orar lucrare - maximal - ofertat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Impaduriri Regenerari naturale 0,7 ha
1 C.1.III.B Curatirea terenului in vederea impaduririi 0,68 11,75 2 ari 800 7,99
2 C.21.a./b.2 Amenajarea sau reamenajarea ghetariilor 1,20 12,05 3 mp. 24 14,46
3 C.70.I.b. Impaduriri integrale ha 7
4 C.70.I.b.1 Executat vetre 31,5 12,400 4 miib. 26,40 390,6
5 C.70.I.b.2 Sapat gropi si plantat puieti 33,9 12,700 5 miib. 26,40 430,53
6 C.23.I.c.7(b.9) Transport puieti prin purtare directa-impad. 2,03 11,500 lg miib. 26,4 23,35
7 C.79.I.b Materializarea pietelor de proba dupa impaduriri 0,33 12,400 4 buc. 64,0 4,09
TOTAL IMPADURIRI - de baza
8 C.73.b.2 Completari in plantatii tinere -2,05ha 74,91 12,550 (4+5)/2 miib. 6,8 940,12
9 C.23.I.c.7(b.9) Transport puieti prin purtare directa-compl 2,03 11,500 lg miib. 6,8 23,35
TOTAL PUIETI miib. 70,5
10 C.58.I.b Descoplesirea plantatiilor tinere de specii
0,62 12,700 5 ari 5240,00 7,87
ierboase pe toata suprafata
TOTAL DESCOPLESIRI ha 67,20
12 Transp. puieti cu masina miib. 33,2 30
13 Conf. HG Instructaj la locul de munca 8 11,45 lo om 12 91,60
1425/2006
Total
Contributii asiguratorii pentru munca 2,25 %
Total II 2,25 %
Total manopera + utilaje
Cheltuieli indirecte 8%-maximal -aplicare treapta de ofertare
Total III
Cota profit 5 %-maximal-aplicare treapta de ofertare
Rotunjire
TOTAL GENERAL
OFERTA DE PRET AFERENTA EXTRAS din DEVIZ
cu antecalculatia lucrarilor de protectia padurilor ce se vor executa in anul - 2018- si necesarul de substante, materiale si utilaje

Daunatorul Valoare manopera
Supr. de Suprafata
sau boala Norma de Categ.de de cate ori unitara -
U/M Tarif orar parc. cu totala de ofertata totala
care se va timp lucrare se ex. luc maximala
lucrare combatut
combate lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARBORETE
Depistare E.21 Depistat si combatut cu scoarte toxice -
ha/ miibuc 41,13 4 12,4 5,4 1 5,4 510,01
si 100 buc.coji/ha - 54ha/25 ha
combatere E.28.a.1 Recoltarea cojilor de pe arbori in
miibuc 16,67 4 12,4 5,4 1 5,4 206,71
Hylobius picioare
abietis in E.28.d.1 Strangerea si legarea cojiilor toxice miibuc 2,25 4 12,4 5,4 1 5,4 27,90
Total ARBORETE x x x x x x x x
MINIM SANITAR

E.11.I. Prep.solutiei KARATHE ZEON 0.1% -
Prevenirea
100 litru solutie/5miibuc/0.1 litru concentrat 100l sol. 0,58 3 12,05 6,64 1 6,64 6,99
Hylobius si E.11.II.a.1. Imbaierea coroanei si radacinii
Hylastes la puietiilor de rasinoase
mii buc 0,85 3 12,05 33,2 1 33,2 10,24
impaduriri
E.11.III.b. Legea puietilor si punerea la sant mii buc 0,29 3 12,05 33,2 1 33,2 3,49
Total MINIM SANITAR x x x x x x x x
Total manopera de baza x x x x x x x x
Contributii asiguratorii pentru munca 2,25 %
Total II
Cheltuieli indirecte 8%
Total III
Cota profit 5%
Rotunjire
Total general