You are on page 1of 1

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZIRANJE

IZVANUČIONIČKE NASTAVE
Broj ponude: 7/18
1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: Osnovna škola “Vitez” Vitez
Adresa/tel.: Josipa Kurevije bb, tel:030/710-998
Mjesto: Vitez
Poštanski broj: 72250 Vitez
2. Korisnici usluge su učenici Osmog (VIII) razreda
3. Tip putovanja: Planirano označiti s X
a) Poludnevna terenska nastava
b) Poludnevni školski izlet
c) Jednodnevna terenska nastava
d) Jednodnevni školski izlet X
e) Višednevna stručna ekskurzija, dana
f) Drugo :
4. Odredište Označiti sa X ili upisati naziv države
a) u Bosni i Hercegovini X
b) u inozemstvu
5. Planirano vrijeme realiziranja 3. – 16. maj 2018.
(u predložene dvije sedmice) Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika Upisati broj: 102
a) Predviđeni broj učenika 97 s mogućnošću odstupanja za pet učenika
b) Predviđeni broj učitelja 5
c) Očekivani broj gratis ponuda 5
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Vitez
Usputna odredišta Kiseljak – Lepenica (A-1) –Konjic-Jablanica-Mostar
Krajnji cilj putovanja Vrelo Bune
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije
a) Autobus X
b) Voz
c) Brod
d) Kombinirani prijevoz
9. U cijenu ponude uračunati Upisati traženo - CIJENA
a) Ulaznice
b) Turistički vodič X
c) Sudjelovanje u radionicama
d) Karte za vožnju (npr. čamcem)
e) Ručak
f) Drugi zahtjevi
10. U cijenu uključiti smještaj
a) hostel
b) hotel
c) Drugi zahtjevi (kampiranje, muzeji…)
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati
a) od posljedica nesretnoga slučaja/nezgode
b) otkaza putovanja
c) zdravstveno osiguranje
Rok dostave ponuda je: 25.4.2018.godine do 09.00 h

Napomena: Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:


a) ispisivanje cijene/ponude za jednog učenika- plaća roditelj
b) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima i koji imaju klima uređaje,
c) osiguranje odgovornosti i jamčevine,
d) licenciranoga turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 78 putnika,
e) važeće propise vezane uz turističku djelatnost,
f) dostaviti ponude razrađene po traženim točkama,
g) nakon odabrane ponude primijenit će se članak 28. Pravilnika o izletima i ekskurzijama
h) obrazac poziva obvezno dostaviti na tri adrese putničkih agencija.
U obzir će se uzimati ponude primljene u poštanskome uredu do navedenoga roka i uz iskazane cijene tražene
po stavkama.
Ponuđač: