You are on page 1of 2

MESOCICLO Nº 9: HIPERTROFIA 2

T/P 3 días a la semana

DÍA A TORSO I
1º 2º 3º
Press Banca 4,8,10 + 2RP /20” 8,10 + 2RP /20” 1X10

Dominadas 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4, 8


supinas
Press Arnold Stripping Stripping 1x6

Face Pull 8, 10, 20 8, 10, 20 8, 10

DESCANSO

DÍA B PIERNAS I
1º 2º 3º
Power Clean 5x3 + 1RP /20” 4x3 + 2RP /20” 3x3 -20%peso

Sentadilla 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4.8

Curl Femoral Stripping Stripping 1x6

Gemelo 8, 10, 20 8, 10, 20 1x6

DESCANSO

DÍA C TORSO II
1º 2º 3º
Dominadas Pronas 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4.8

Press Militar 4,8,10 + 2RP /20” 8,10 + 2RP /20” 1X10

Flexiones 8, 10, 20 8, 10, 20 8, 10

Remo vertical con Stripping Stripping 1x6


mancuernas
DESCANSO
DÍA D: PIERNAS II
1º 2º 3º
Hip Thrust 2x Stripping Stripping 1x6

Peso Muerto 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4+4rp\6+3rp\8+2rp /15" 4.8

Zancadas con (8, 6, 4) + 3x -10% (8, 6) + 3x -10% 8, 4


desplazamiento
Sóleos 8, 10, 20 8, 10, 20 1x6

DESCANSO

Método Hatfield: 8 , 10, 20 8normal 10 lento con pausas 20 lentas


Serie Triple 8, 6, 4 + 3descargas del10%
Clásico Rest Pause: 4+4rp, 6+3rp, 8+2rp /15" (Las RP son 1 a 1)
Stripping 4RM + 5 descargas
Rest pause /20": 4, 8,10 + 2RP (Dos miniseries RP cada 20seg tras cada serie)