You are on page 1of 108

SKAUTIŠKI METAI

METRAŠTIS
METRAŠTIS

SKAUTIŠKI METAI

Parengė kand. į vyr. skautes


Barbora Skliutaitė
Jorės vyr. skaučių draugovė
Kernavės tuntas
2018
VADOVAMS
Skautijos principas – laiptai, kuriais jaunuolis kopia ir iš to patiria ne tik didžiulį
džiaugsmą, bet ir naujų išgyvenimų. Šios pakopos gali nesibaigti visą gyvenimą ir visuomet
yra kupinos nuotykių, džiaugsmų ir svarbių pamokų. Tad „Skautiški metai” yra leidinys,
skirtas vilkų (6-10 metų) ir skautų (10-14 metų) amžiaus grupėms, kurie visas skautuose
išmoktas pamokas, geriausius prisiminimus ir savo augimą galės išsaugoti ant popieriaus.
Svarbu paminėti ir tai, kad ši knyga gali tapti ir puikus įrankis vadovams, kurie organizuoja
skautiškas veiklas ir vykdo jaunimo programą. Vadovas turėtų supažindinti vaikus su
metraščio pildymo taisyklėsmis ir mentoriauti proceso metu, paliekant vietos vaikų
vaizduotei. Struktūruoto metraščio pildymas vadovams padės susidoroti su dideliais
skautiškos informacijos kiekiais ir padės ją kaupti, o kartu taps vaikų užimtumo
instrumentas sueigų metu.
Šį metraštį vilkai ir skautai gali aktyviai naudoti sueigų sezono metu. Bendrai
draugovėje ar skiltyje pildyti metraštį rekomenduojama jaunesniems skautams. Įprasta, kad
už metraščio pildymą draugovėje ar skiltyje yra atsakingas vienas žmogus - metraštininkas,
toks ilgalaikės atsakomybės paskyrimas vaikams padeda ugdyti nuolatinio darbo, nuose-
klumo ir atsakomybės prisiėmimo kompetencijas. Taip pat metraščio rašymas gali tapti ir
viso vieneto atsakomybė - visi nariai, bendrai pasitardami sueigos metu, gali pildyti
metraštį - taip kartu ne tik aptardami visas vykusias veiklas, bet ir prisimindami išmoktas
pamokas. Naudojant tokį metodą svarbu išlaikyti pagrindinio metraštininko pareigybę,
kuris galės koordinuoti visą darbą. Toks pildymo būdas jaunesniesiems skautams padės
lavinti gebėjimą dirbti komandoje ir atsakomybės jausmą. Vyresni skautai pildyti leidinį gali
ir asmeniškai, siekdami asmeninės pažangos, nuotykių fiksavimo ir individualių tikslų
siekimo. Tad metraščio pildymas taptų kiekvieno skauto asmeninė pareiga ir skautiško kelio
liudijimas.
Leidinys gali būti įtraukas į metinę veiklą ir tapti metodine priemone vadovams.
Metraščio rašymas yra puikus refleksijos būdas - paskirdami laiko kiekvieną mėnesį ar
savaitę šiai veiklai, vaikai galės prisiminti visas veiklas, pamatyti kokie tikslai puikiai
realizavosi, o prie kurių teks dar padirbėti. Na o paskutinėje knygos dalyje „Priedas”, vadovai
ir vaikai ras naudingos skautiškos informacijos, kuri bus naudinga vedant sueigas ar siekant
patyrimo laipsnių.
Visas metraštis skirtas vieneriems metams ir yra suskirstytas į keturis sezonus.
Kiekvieno sezono pradžioje vaikai gali išsikelti tikslus ir susidaryti planus, kuriuos nori
įvykdyti trijų mėnesių laikotarpiu. Per metus skautai galės pildyti metraščio dalis, užrašuose
pasižymėti papildomą informaciją ir rezultatus. Metraščio gale yra dalis „Draugai Nariai“ -
čia anketos principu verta pasižymėti kiekvienam vieneto nariui, o „Gimtadienio” puslapyje
surašyti visų gimimo dienas. Svarbu paminėt, kad leidinį galima suasmeninti - nebijoti
pridėti spalvų, piešinių ir savų pastebėjimų.
Tad tikiuosi, kad leidinys „Skautiški metai” taps didingų kasdieninių darbų
liudytojas ir bus ne tik smagus užsiėmimas vaikams, bet ir pagalba nuotykių kupiname
vadovų darbe.

1
METRAŠČIO
SAVININKAS

Vardas pavardė

Kraštas draugovė

Vadovų kontaktai

Sueigų laikas ir vieta

2
LIEP
A
UO
SIS

A
OB
GU
BAZI
LIKA

UOSIS
S

RUDUO
S
I P TA
L A K
EU
IS
SN
UO
GL

Ė
GIL
ĄŽ
UO
L
PA

AS
LIE

GU
OB
A
BU
KA
S
Ė
GIL

3
KETVIRČIO

PLANAVIMAS
Sritys Tikslai ir veikla
Asmeninis
skautai gilinasi į save,
savo šeimą, pačius
artimiausius žmones.

Vietinis
draugaujama su
įvairių profesijų
atsovais, vaikų ar
senelių namais,
mokykla. Įsitraukia-
ma į vietines
iniciatyvas.

Šalies
skautai dėmesį skiria
Lietuvai, jos istorijai,
visiems
jos žmonėms.
Dalyvaujama
šventėse, minėjimu-
ose.

Pasaulio
domimasi pasaulio
įvairove - valsty-
bėmis, kultūra,
žmonėmis, pasieki-
mais. Bendraujama
su pasaulio skautais.

4
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

5
KĄ IŠMOKOM?
STOVYKLA ŽYGIS IŠVYKA

KUR? KADA? KAS DALYVAVO?

PAVADINIMAS SMAGIAUSIA AKIMIRKA

ŠŪKIAI

SUNKIAUSIA AKIMIRKA

6
NUOTRAUKOS

ĮKLIJUOTI

ĮKLIJUOTI ĮKLIJUOTI

7
RUGSĖJIS

8
P A T K P Š S

1 d. Mokslo ir žinių diena


22 d. Rudens lygiadienis
23 d. Lietuvos žydų genocido atminimo diena

9
MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
Rugsėjo 1 d. - mokslo ir žinių diena.Tai mokslo
metų pradžia visose Lietuvos mokymo įstaigose.
Mokslo metų pradžiai ši data nuo seno buvo
palanki ir todėl, kad šiuo metu baigiasi visi lauko
darbai, kuriuos nudirbti žmonėms padėdavo ir
vaikai. Taigi rudenį jie vaikus jau galėdavo išleisti į
mokslus.

RUDENS LYGIADIENIS
Rugsėjo 22 d. - Rudens lygiadienis. Tai
metas, kai diena susilygina su naktimi.
Rudens lygiadienis yra astronominio rudens
pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau
tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau
ilgėja.

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENA


Rugsėjo 23d. - Lietuvos žydų genocido atmini-
mo diena. Genocidas – Antrojo Pasaulio karo
metais vykdytas sąmoningas ir sistemingas
žmonių naikinimas dėl jų priklausymo etninei,
tautinei, religinei ar rasinei grupei.

10
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

11
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

12
SPALIS

13
P A T K P Š S

5 d. mokytojų diena

14
MOKYTOJŲ DIENA
Spalio 5 d. - Mokytojų diena. Ši diena skirta
pagerbti visus pedagogus bei jų darbą, iš
viso apie 100 pasaulio šalių mini šią dieną.

15
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

16
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

17
LAPKRITIS

18
P A T K P Š S

1 d. Pirma pirmosios Lietuvoje skautiškos draugovės sueiga


2 d. Vėlinės
30 d. Advento pradžia

19
PIRMOJI SUEIGA LIETUVOJE
1918 m. Vytauto gimnazijoje įvyko ateitininkų
susirinkimas, kuriame P. Jurgelevičius skaitė
paskaitą apie skautus. Po šios paskaitos 2 mer-
gaitės ir 10 berniukų susibūrė į skiltį. Skautiška
šeima augo ir 1918 m. lapkričio 1 d. gimnazijos
salėje įvyko Vilniaus lietuvių skautų ir skaučių
draugovės pirmoji sueiga. Ši data yra laikoma
oficialia skautų veiklos Lietuvoje pradžia.

VĖLINĖS
Lapkričio 2 d. Vėlinės - visų mirusiųjų
pagerbimo šventė, Lietuvoje įprastai
gyvieji aplanko mirusiųjų kapus,
uždega žvakes.

ADVENTO PRADŽIA
Lapkričio 30 d. - Advento pradžia. Tai prieškalėdinis
susikaupimo laikotarpis. Šiuo metu krikščionys
ruošiasi didžiausiai šventei -kūdikėlio Jėzaus
gimimui - Kalėdoms.

20
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

21
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

22
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

23
MĖT
A
S
TA
LIP

IPTAS
KA

EU KAL
EU

ŠALAVIJAS

LE

ŽIEMA
VA
N
AS

DA
AP
KR

ČIO
BRE
LIS
ŠA
LA
VIJ
AS

DO
BIL
AS
ILIKAS
BAZ

24
KETVIRČIO

PLANAVIMAS16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena


7 Savaitės iki Šv. Velykų - Užgavėnės
22 d. Lordo Roberto Baden-Powell‘io diena
22 d. Sesių Susimąstymo diena

Sritys Tikslai ir veikla


Asmeninis
skautai gilinasi į save, P A T K P Š S
savo šeimą, pačius
artimiausius žmones.

Vietinis
draugaujama su
įvairių profesijų
atsovais, vaikų ar
senelių namais,
mokykla. Įsitraukia-
ma į vietines 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
7 Savaitės iki Šv. Velykų - Užgavėnės
iniciatyvas. 22 d. Lordo Roberto Baden-Powell‘io diena
22 d. Sesių Susimąstymo diena

Šalies
skautai dėmesį skiria
Lietuvai, jos istorijai,
visiems
jos žmonėms. P A T K P Š S
Dalyvaujama
šventėse, minėjimu-
ose.

Pasaulio
domimasi pasaulio
įvairove - valsty-
bėmis, kultūra,
žmonėmis, pasieki-
mais. Bendraujama
su pasaulio skautais.
16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
7 Savaitės iki Šv. Velykų - Užgavėnės
22 d. Lordo Roberto Baden-Powell‘io diena
22 d. Sesių Susimąstymo diena 25
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

26
KĄ IŠMOKOM?
STOVYKLA ŽYGIS IŠVYKA

KUR? KADA? KAS DALYVAVO?

PAVADINIMAS SMAGIAUSIA AKIMIRKA

ŠŪKIAI

SUNKIAUSIA AKIMIRKA

27
NUOTRAUKOS

ĮKLIJUOTI

ĮKLIJUOTI ĮKLIJUOTI

28
GRUODIS

29
P A T K P Š S

21 d. Žiemos saulėgrįža
24 d. Šv. Kūčios
25 d. Šv. Kalėdos

30
ŽIEMOS SAULĖGRĮŽA
Gruodžio 21d. - Žiemos saulėgrįža. Tai
trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties
metuose laikotarpis. Nuo šios akimirkos
dienos jau pradeda ilgėti, todėl sakoma,
kad saulė sugrįžta.

ŠV. KŪČIOS
Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčios. Kalėdų
išvakarėse švenčiama šventė. Kūčių
vakarienei nuo seno gamindavo 12
arba 13 patiekalų, kurie simbolizuoja
metų mėnesių skaičių, stiprybę ir
sotumą.

ŠV. KALĖDOS
Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. Tai kūdikėlio
Jėzaus gimimo šventė. Pasaulis iki šiol nuo
Jėzaus gimimo skaičiuoja metus ir šią šventę
didžioji pasaulio dalis švenčia jau daugiau
nei du tūkstančius metų.

31
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

32
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Portretas
Kodėl?

GANDAI IR NAUJIENOS

33
SAUSIS

34
P A T K P Š S

1 d. Vėliavos diena
6 d. Trys Karaliai
13 d. Laisvės gynėjų diena
27 d. Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

35
VĖLIAVOS DIENA
Sausio 1. - Vėliavos diena. Pirmą kartą Lietuvos trispalvė
Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 metų sausio 1 d.
Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama
Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos. Šią dieną
keliama Valstybės vėliava prie valstybės ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų.

TRYS KARALIAI
Sausio 6 d. - Trys karaliai. Lietuvoje ją tradiciškai
laikome visų žiemos švenčių pabaiga, kai nupuošia-
mos eglutės ir visas kalėdinės dekoracijas. Per šią dieną
įprasta vaikščioti kiemais ir ant durų kreida užrašyti
pirmąsias išminčių vardų raides.

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA


Sausio13 d. - Laisvės gynėjų diena. 1991 metais
šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių
pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės
bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus
televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto
pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam
perversmui reikšmingus objektus, perimti jų
kontrolę.

TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ


Sausio 27 d. -
Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Šią dieną
1945 metais buvo išlaisvinta Aušvico koncentracijos
stovykla Lenkijoje. Holokaustas - sistemingas, masinis
žydų tautos naikinimas, vykdytas Atrojo pasaulinio karo
metais Adolfo Hitlerio vadovaujamų nacių.

36
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

37
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

38
VASARIS

39
P A T K P Š S

16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena


7 Savaitės iki Šv. Velykų - Užgavėnės
22 d. Lordo Roberto Baden-Powell‘io diena
22 d. Sesių Susimąstymo diena

40
LIETUVOS VALSTYBĖS
ATKŪRIMO DIENA
Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo
diena. 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje buvo
pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas,
kuris skelbė atkuriamą Lietuvos Valstybę.

UŽGAVĖNĖS
Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis
– išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Šventė
švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms)
iki Velykų.

ĮKŪRĖJO DIENA
Vasario 22 d. viso pasaulio skautai mini
Įkūrėjo, lordo Roberto Baden-Powell‘io
dieną. Ši diena tradiciškai visame pasaulyje
pradedama simboliniu saulės pasitikimu.

SESIŲ SUSIMĄSTYMO DIENA


Vasario 22 d. minima sesių Susimąstymo
diena. Šia diena pasaulio skautai mini Roberto
Baden-Powell‘io žmonos Olave St. Clair
Baden-Powell gimimo dieną. Olivija stipriai
prisidėjo prie mergaičių skaučių judėjimo
plitimo visame pasaulyje ir buvo viena iš
pimųjų skaučių lyderių.
41
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

42
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

43
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

44
S
BILA
DO

S
IPTA

KR
AL

AP
K
EU

AS
S
V IJA
LA
ŠA

PAVASARIS
ILAS
DOB

S
A PA
KR
ŠA
LA
VIJ
AS

ROZMARINAS
W 45
S
E
KETVIRČIO

PLANAVIMAS
Sritys Tikslai ir veikla
Asmeninis
skautai gilinasi į save,
savo šeimą, pačius
artimiausius žmones.

Vietinis
draugaujama su
įvairių profesijų
atsovais, vaikų ar
senelių namais,
mokykla. Įsitraukia-
ma į vietines
iniciatyvas.

Šalies
skautai dėmesį skiria
Lietuvai, jos istorijai,
visiems
jos žmonėms.
Dalyvaujama
šventėse, minėjimu-
ose.

Pasaulio
domimasi pasaulio
įvairove - valsty-
bėmis, kultūra,
žmonėmis, pasieki-
mais. Bendraujama
su pasaulio skautais.

N
46 E
W
S
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

N
W 47 E
S
KĄ IŠMOKOM?
STOVYKLA ŽYGIS IŠVYKA

KUR? KADA? KAS DALYVAVO?

PAVADINIMAS SMAGIAUSIA AKIMIRKA

ŠŪKIAI

SUNKIAUSIA AKIMIRKA

N
W 48 E
S
NUOTRAUKOS

ĮKLIJUOTI

ĮKLIJUOTI ĮKLIJUOTI

N
W 49
S
E
KOVAS

N
W 50
S
E
P A T K P Š S

4 d. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena


11d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
16 d. Knygnešio diena
20-21d. Pavasario lygiadienis

51 E
W
S
LIETUVOS GLOBĖJO
ŠV. KAZIMIERO DIENA
Kovo 4 d. - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero
diena. Šios šventės data tapatinama su
Kovarnių diena, nes tokiu metu parskrenda
kovai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO DIENA
Kovo 11 d. - Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena. Aukščiausioji Taryba paskelbė
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą -
Lietuva tapo nepriklausoma valstybe.

KNYGNEŠIO DIENA
Kovo 16 d. - Knygnešio diena. Šią dieną
Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių
ANYKŠČIŲ ŠILELIS

LIETUVOS STATUTAS
KATEKIZMAS

LIETUVOS ISTORIJA
LIETUVIŠKA GRAMATIKA

POSTILĖ

kalbos draudimo metais (1864-1904m.)


platinę lietuviškas knygas.

N
W 52 E
S
PAVASARIO LYGIADIENIS
Balandžio 20-21d. - Pavasario lygiadienis.
Visuose Žemės rutulio kampeliuose dienos ir
nakties ilgumas tampa vienodas. Senovės
lietuviai tikėjo, kad lygiadienio rytą
išsimaudžius upėje, tekančioje iš rytų, visus
metus būsi tyras ir sveikas.

N
W 53 E
S
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

N
W 54 E
S
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

N
W 55 E
S
BALANDIS

N
56 E
W
S
P A T K P Š S

Paskutinis sekmadienis prieš Šv. Velykas - Verbų


Pirmas mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario
lygiadienio - Šv. Velykos
Paskutinis balandžio savaitgalis - Pavasario šventė

N
W 57E
S
VERBŲ SEKMADIENIS
Verbų sekmadienis švenčiamas paskutinį sekma-
dienį prieš Vėlykas. Visoje Europoje tikima, kad šią
dieną pašventintų anksčiausiai pavasarį
sprogstančių augalų šakelės žadina jomis
paliestos žemės ir gyvulių vaisingumą, padeda
žmogui išlaikyti sveikatą, gausina derlių, neleidžia
į namus trenkti perkūnui, saugo pasėlius nuo
ledų ir graužikų.

VELYKOS
Velykos švenčiamos pirmą mėnulio pilnaties
sekmadienį po pavasario lygiadienio.
Gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir
linksmybių šventė. Tikima, kad jei Velykų
rytą, dar prieš saulėtekį, nusiprausi šaltu
vandeniu, būsi laimingas visus metus.

PAVASARIO ŠVENTĖ
Pavasario šventė vyksta paskutinį balandžio
savaitgalį - visi Lietuvos skautai susirenka
viename iš Lietuvos miestų, kur vyksta kas-
metinė pavasario šventė. Taip simboliškai
paskelbiamas naujas sezonas.

N
58 E
W
S
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

N
59 E
W
S
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

N
W 60
S
E
GEGUŽĖ

N
W 61
S
E
P A T K P Š S

1 d. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena


Pirmas gegužės sekmadienis - Motinos diena
7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
9 d. Europos diena

N
W 62E
S
LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS
SĄJUNGĄ DIENA
Gegužės 1 d. - Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą diena. Tai Europos šalių sąjunga, į kurią
susibūrusios šalys siekia kartu palaikyti taiką ir
gerovę. Šalys narės yra įsteigusios bendras
institucijas, kurioms perduoda dalį savo suve-
reniteto, kad visoms šalims rūpimi klausimai
būtų sprendžiami kartu demokratiškai.

MOTINOS DIENA
Motinos diena yra švenčiama pirmą gegužės
sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar
nuo senų senovės. Šią dieną motinas sveikina
vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti
visus namų ruošos darbus.

SPAUDOS ATGAVIMO,
KALBOS IR KNYGOS DIENA
Gegužės 7 d. - Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena. Ji primena rusų carinės
valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi
kiekvienos tautos brandumą liudijantys
ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda,
laisvas žodis.
N
W 63
S
E
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

N
W 64
S
E
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

N
W 65 E
S
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

N
W 66 E
S
BA
SIL
IKA
LEVA
NDA S

TA

LEVA
NDA

VASARA
ČIO
BRE
LIS ČIOB
RELI

BA
S

ZIL

67
IKA
S
KETVIRČIO

PLANAVIMAS
Sritys Tikslai ir veikla
Asmeninis
skautai gilinasi į save,
savo šeimą, pačius
artimiausius žmones.

Vietinis
draugaujama su
įvairių profesijų
atsovais, vaikų ar
senelių namais,
mokykla. Įsitraukia-
ma į vietines
iniciatyvas.

Šalies
skautai dėmesį skiria
Lietuvai, jos istorijai,
visiems
jos žmonėms.
Dalyvaujama
šventėse, minėjimu-
ose.

Pasaulio
domimasi pasaulio
įvairove - valsty-
bėmis, kultūra,
žmonėmis, pasieki-
mais. Bendraujama
su pasaulio skautais.

68
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

69
KĄ IŠMOKOM?
STOVYKLA ŽYGIS IŠVYKA

KUR? KADA? KAS DALYVAVO?

PAVADINIMAS SMAGIAUSIA AKIMIRKA

ŠŪKIAI

SUNKIAUSIA AKIMIRKA

70
NUOTRAUKOS

ĮKLIJUOTI

ĮKLIJUOTI ĮKLIJUOTI

71
KĄ IŠMOKOM?
STOVYKLA ŽYGIS IŠVYKA

KUR? KADA? KAS DALYVAVO?

PAVADINIMAS SMAGIAUSIA AKIMIRKA

ŠŪKIAI

SUNKIAUSIA AKIMIRKA

72
NUOTRAUKOS

ĮKLIJUOTI

ĮKLIJUOTI ĮKLIJUOTI

73
BIRŽELIS

74
P A T K P Š S

Pirmas birželio sekmadienis - Tėvo diena


14 d. Gedulo ir vilties diena
23 - 24 d. naktis - Joninės

75
TĖVO DIENA
Pirmą birželio sekmadieni minima Tėvo
diena. Šį judėjimą tėvams pagerbti sukūrė
1910 m. Louisa Dodd. Jos motina mirė
gimdydama šeštą vaiką ir tuomet jos tėvas
vienas užaugino visus vaikus.

GEDULO IR VILTIES DIENA


Birželio 14 d. - Gedulo ir vilties diena. 1941 m.
birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo
masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis
šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos
gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30
tūkst. Lietuvos piliečių. Ši diena yra skirta trem-
tyje žuvusiems atminti.

JONINĖS
Birželio 23-24 d. - Joninės. Lietuvoje tuo
metu būna ilgiausia diena ir trumpiausia
naktis. Nuo seno tikima, kad ši naktis
stebūklinga. Surinktos žolelės pagydo, o
jaunos merginos įprastai buria savo ateitį.

76
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

77
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

78
LIEPA

79
P A T K P Š S

6 d. Valstybės diena

80
VALSTYBĖS DIENA
Liepos 6 d. - Valstybės diena. Šią dieną
minima pirmojo ir vienintelio Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnaciją.

81
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

82
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

83
RUGPJŪTIS

84
P A T K P Š S

1 d. Pasaulinė kaklaraiščio diena


15 d. Žolìnė
23 d. Baltijos kelio minėjimas

85
PASAULINĖ KAKLARAIŠČIO
DIENA
Rugpjūčio 1d. visi pasaulio skautai raginami
nešioti kaklaraištį viešumoje, taip pagerbiant
ir atsimenant duotą įžodį. Ši šventė primena,
kad tapęs skautu - visą gyvenimą būsi
skautu.

ŽOLINĖ
Rugpjūčio 15 d. - Žolìnė. Tai atsisveikinimo su
želmenimis ir gėlėmis diena. Moterys šią dieną
rinkdavo gražiausias laukų gėleles, vaistažoles,
dėkodavo Žemei už derlių ir grožį. Ūkininkai šiai
šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir
padarydavo alaus, giros.

BALTIJOS KELIO MINĖJIMAS


Rugpjūčio 23 d. - Baltijos kelio minėjimas. 650
km ilgio susikibusių žmonių grandinė, 1989 m.
rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Moloto-
vo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos
šalių nepriklausomybę, metines, sustojusi
sujungti trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių,
Rygą ir Taliną.

86
MĖNESIO JUOKELIS

MĖNESIO GERASIS DARBELIS

MĖNESIO SUEIGA

87
RECEPTAS

MĖNESIO SKAUTAS

Kas?

Kodėl?
Portretas

GANDAI IR NAUJIENOS

88
Lorem ipsum
UŽRAŠAI

89
ritis Gruod
is
Lapk
lis Sa
p a us
S is

jis
Vasar
is

Rugsė
jūtis
Kova
s

Rugp
Ba
a p
GIMTADIENIAI
lan
Li e di
s
lis Geguž
ė
Biržė
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
DRAUGAI NARIAI

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...

Vardas, pavardė, vienetas

Aš skautas nuo...

Skautuose išmokau...

Mano didžiausia svajonė

Skautuose man geriausiai sekasi


Nuotrauka

Po 10 metų aš...
PRIEDAS
Jaunesnieji skautai
Skautai
Pasaulio skautų istorija
Lietuvos skautų istorija
Lietuvos Skautijos valdymas
Tautiška giesmė ir Lietuvos himnas
Mazgai
Stovyklautojo daiktų sąrašas
JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ PRIESAKAI
1. Vilkas visada stengiasi būti geras.
2. Vilkas klauso vyresniųjų.
3. Vilkas galvoja pirmiau apie kitus, o tik
vėliau apie save.

Tėvynei
Dievui
JAUNESNIŲJŲ
SKAUTŲ ŠŪKIS
Didesnis
globoja
„Dievui, Tėvynei!” mažesnįjį

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ POŠŪKIS


„Būk geras! – Stengiuosi!”
SKAUČIŲ PRIESAKAI
SKAUTŲ ŠŪKIS
„Dievui, Tėvynei, Artimui” 1) skautė tiesi ir laikosi savo
žodžio,
2) skautė ištikima Dievui ir
SKAUTŲ POŠŪKIS Tėvynei,
„Budėk! - Vis budžiu!” 3) skautė naudinga ir padeda
artimui,
4) skautė - draugė savo
Tėvynei artimui ir sesė
kitai skautei,
Dievui
5) skautė mandagi ir kukli,
Artimui 6) skautė - gamtos draugė,
Didesnis 7) skautė klusni savo tėvams
globoja ir vyresnybei,
mažesnįjį 8) skautė linksma, susivaldo
ir nenustoja
SKAUTŲ PRIESAKAI vilties,
9) skautė taupi,
1) skautas tiesus ir laikosi 10) skautė blaivi ir skaisti
savo žodžio, savo mintyse,
2) skautas ištikimas Dievui ir žodžiuose ir veiksmuose.
Tėvynei,
3) skautas naudingas ir
padeda artimui,
4) skautas - draugas savo LIETUVOS SKAUTIJOS LELIJĖLĖ
artimui ir brolis Tėvynei Lelijėlė -
kitam skautui, Dievui brolija
5) skautas mandagus ir Vienybė
riteriškas, Artimui
6) skautas - gamtos draugas,
Rūtelė -
7) skautas klusnus savo Lietuviška seserija
tėvams ir vyresnybei, organizacija
8) skautas linksmas, susival-
do ir nenustoja
vilties, GELEŽINIS PRIESAKAS
9) skautas taupus,
10) skautas blaivus ir skaistus
Skautas (-ė) sąžiningai atlieka
savo mintyse,
žodžiuose ir veiksmuose. visas savo pareigas
PASAULIO SKAUTAI
1899 Mafekingo mūšis

Pirmoji skautų
stovykla 1907
Išleista knyga
1908 “Skautybė
berniukams”
Mergaitės
oficialiai įtrauktos į 1910
skautišką veiklą
Pirmoji
1920 pasaulinė skautų
stovykla
Įkurta tarptautinė
“WOSM” 1922
organizacija

Įkurti
1986 jaunesniųjų skautų
vienetai

Pasaulinio skautų
judėjimo šimtmetis 2007
LIETUVOS SKAUTAI
Lapkričio 1 dieną
1918 įvyko pirmoji
skautų sueiga

Įkurta Lietuvos jūrų


skautų sąjunga 1922
Lietuvos skautus
pradėjo globoti
1925 prezidentas
A.Stulginskis
Lietuvoje apsilankė
Robertas Baden 1933 1993 m. jubiliejinės stovyklos įvyko
Kunigiškėse ir Gulbinuose
Powellis

Uždraustas skautų
1940 judėjimas Lietuvoje

1998 m. tautinė stovykla


Atkurta Lietuvos “Nemunaitis’98”

skautų sąjunga 1989 2003 m. tautinė stovykla


„Skilties dvasia“

2008 m. tautinė stovykla


Lietuvos skautų
2018
„Legenda tęsiasi“

2013 m. Jubiliejinė stovykla


judėjimo šimtmetis
"Gėrio pėdomis"
LIETUVOS SKAUTIJOS
VALDYMAS
Suvažiavimas
Dalyvauja:
1. LS padalinių vadovai
2. vyr. skautų būrelių pirmininkai
3. jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16
metų)
4. Tarybos ir Kontrolės bei Etikos komisijų
nariai
5.Vyriausias skautininkas.

Vyr. skautininkas Taryba Etikos komisija Kontrolės komisija


Vyriausiąjį skautininką renka Tarybą sudaro Komisija susideda iš 3 Komisiją sudaro 5
Suvažiavimas 16 narių, kurie yra vadovai,
Suvažiavime
Suvažiavime išrinkti nariai.
Vyr. skautininkas
ne jaunesni kaip 25 metų •Komisijos nariais gali būti
išrinktų narių.
- Vadovauja Pirmijai; amžiaus, turintys
renkami ne jaunesni kaip
- Organizuoja LS veiklą; Taryba skautininko laipsnį.
- Veikia LS vardu, kai yra santykių su - Koordinuoja
21metų asmenys.
kitais asmenimis, atstovauja LS; LS veiklą, Etikos komisija:
- Įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos rūpinasi jos -Analizuoja ir aiškina Komisija vykdo šias
sprendimus bei kitus pavedimus; gerove bei
- Suderinęs su Taryba, priima ir augimu,
skautų principus, funkcijas:
atleidžia darbuotojus, sudaro su jais formuoja LSs vertybes, skautiškasetikos -Tikrina LS tarybos, LS
darbo sutartis; trategiją; normas, įstatus, nuostatus vyriausiojo skautininko, LS
- Išduoda įgaliojimus vykdyti tas - Šaukia bei nusižengimus jiems;
funkcijas, kurios apima jo padalinių bei LS įstaigų
Suvažiavimus; - Komisija privalo
kompetenciją; - Įgyvendina nagrinėti visus ginčus, ūkinę - finansinę veiklą;
- Rengia LS veiklos ataskaitą, teikia Suvažiavimo - Tikrina Tarybos,
ją svarstyti Tarybai ir, įtraukęs į
skundus, nusižengimus
sprendimus;
ataskaitą Tarybos išvadą, pateikia ją - Tvirtina skautavimo principams, Vyriausiojo skautininko, LS
Suvažiavimui; Vyriausiojo inicijuotus Tarybos narių, padalinių bei LS įstaigų
- Atlieka kitus jo kompetencijai skautininko Pirmijos bei Kontrolės sprendimų teisėtumą ir
priskirtus veiksmus. parengtą LS komisijos;
metų veiklos
pagrįstumą;
- Komisija privalo
planą bei - Nagrinėja ginčus tarp LS
išnagrinėti prašymą ir
biudžetą organų;
Pirmija - Suteikia pateikti išvadas Tarybai
- Aiškina LS įstatus ir kitus
skautininkų per 1 mėnesį nuo
Pirmiją sudaro skyriai,
vadovaujami skyrių vedėjų, laipsnius; prašymo gavimo dienos. LS dokumentus.
- Prireikus
siūlomi Vyriausiojo skautininko ir
rengia LS
tvirtinami Tarybos;
įstatų
- Pirmijos darbą organizuoja ir pakeitimų
jam vadovauja Vyriausias projektus.
skautininkas arba kitas jo teikimu
Tarybos paskirtas asmuo;
- Pirmija įgyvendina Suvažiavi-
mo, Tarybos ir Vyriausiojoskauti-
ninko nutarimus/ paliepimus.
Tautiška giesmė Lietuvos skautijos
himnas
Lietuva, Tėvyne mūsų, Iškelkim vėliavas aukštai į saulę,
Tu didvyrių žeme, Tegul jos plazda padangėje melsvoj,
Tegul jos skelbia visam pasauliui,
Iš praeities Tavo sūnūs
Kad mes gyvename tėvynėje laisvoj.
Te stiprybę semia.
Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija,
Tegul Tavo vaikai eina Plačiai kur mėlynuoja putota Baltija.
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai Sodinkim medį, auginkim gėlę,
Mylėkim artimą kaip mylime save,
Ir žmonių gėrybei.
Mylėkim savo mes Tėviškėlę,
Darbais didingais išgarsinkime ją.
Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina, Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija,
Ir šviesa, ir tiesa Pušynai kur žaliuoja, kur laukia
Mūs žingsnius telydi. stovykla.

Ratu sustokim, rankas paduokim,


Tegul meilė Lietuvos Tegul sujungia mus vakaro malda,
Dega mūsų širdyse, Ir šviesios žvaigždės, liepsnų pašvaistė,
Vardan tos Lietuvos Ir paskutinė prie laužo liepsna.
Vienybė težydi!
Dainuoja, dainuoja, dainuoja skautija,
Ir aidi žalios girios, ir aidi stovykla.

Dalinkim džiaugsmą, brolybės jausmą,


Te išsiskleidžia draugystės žiedai.
Dar mūsų dainos neišdainuotos,
Teksto ir muzikos autorius Dar mūsų laukia gerieji darbai.
– Vincas Kudirka. Dainuoja, dainuoja, dainuoja skautija,
Čia mūsų tėvų žemė, čia mūsų Lietuva.
MAZGAI
TIKRASIS MAZGAS
Naudojamas paprastuose darbuose
dviems vienodo skersmens virvėms
sujungti.

GELBĖTOJO KILPA
Naudojama saugos diržams rišti, virvės
galui tvirtinti prie medžio ir t.t. Kilpa patiki-
ma, neužsiveržianti, lengvai išrišama.

ŽVEJŲ MAZGAS
Naudojamas laikinai sujungti dvi
vienodo ar skirtingo storio virves.

AKADEMINIS MAZGAS
Naudojamas dviems vienodo ar
skirtingo diametro virvėms surišti.

PIEMENS MAZGAS
Naudojamas pradedant
statyti statinius.
STOVYKLAUTOJO
DAIKTŲ SĄRAŠAS
Miegmaišis
Kilimėlis
Palapinė
Peiliukas
Žibintuvėlis
Priemonė nuo uodų
Indai ir įrankiai - nedūžtantys ir atsparūs karščiui;
(Puodelis, dubenėlis, šaukštas, šakutė)
Higienos reikmenys
(Šampūnas, dantų šepetėlis ir pasta, muilas, rankšluotis,
šukos)
Kelnės x2
Šortai x2
Marškinėliai (savaitei)
Megztinis x2
Kojinės (savaitei)
Šiltos kojinės (miegui)
Apatiniai (savaitei)
Maudymosu kostiumas
Sandalai
Batai žygiui
Botai
Kepurė nuo saulės
Lietpaltis arba neperšlampama striukė
Kepurė nuo saulės