You are on page 1of 1

Nama Sekolah :

Anggaran Perbelanjaan Persatuan Taekwondo Tahun 2018:

Wang
Wang kelab Persendirian Jumlah
/ sumbangan (RM) (RM)
(RM)
Baki wang pada hujung tahun lalu 200.00 - 200.00
31.12.2017
Anggaran jumlah wang yang akan diterima 100.00 100.00 200.00
Tahun 2018
Jumlah: 400.00

Anggaran Perbelanjaan Bagi Tahun 2018

Bil Butir-butir Kuantiti Harga seunit Jumlah


(RM) (RM)
1. Kertas A4 2 rim 9.80 19.60
2. Kertas berwarna 2 bungkus 4.00 8.00
3. Catridge Printer 1 set 50.00 50.00
4. Kertas Sijil 1 rim 10.00 10.00
5. Kertas mahjong 1 gulung 30.00 30.00
6. Pen marker warna (permanent) 3 set 16.20 48.60
7. Artline permanent marker 1 kotak 12.00 12.00
8. Pita Pelekat 3 set 1.80 6.40
9. Gam (biasa/lilin) 10 set 2.00 20.00
10. Pisau/gunting 12 set 2.00 24.00
11. Belon 2 bungkus 5.00 10.00
12. Barangan elektronik 2 set 80.00 160.00
13. Straw 6 set 5.00 30.00
14. Lidi 5 set 5.00 25.00
15. Body Protector 4 set 180.00 720.00
16. Head Gear ( L & XL ) 4 set 150.00 600.00
17. Groin Guard 2 set 80.00 160.00
18. Kicking Target (single) 10 set 50.00 500.00
JUMLAH BESAR 2433.60

Disediakan oleh:__________________________
_________________________
(Cop & Tandatangan
Tarikh: _________________________________
Pengetua/ Guru Besar)