PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

MOHD. FADZLI BIN NURUDDIN

IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN SAINS SUKAN JABATAN SAINS SUKAN FAKULTI SAINS SUKAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2005

PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

Oleh MOHD. FADZLI BIN NURUDDIN

Pensyarah Penasihat En. Yusri Bin Yakub

Latihan Ilmiah Yang Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Ketetapan Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah di Jabatan Sains Sukan Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris April 2005

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa penulisan ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan-ringkasan yang setiap satunya telah dijelaskan sumber rujukannya.

……………………………………………………. (MOHD. FADZLI BIN NURUDDIN)

APRIL 2005

PENGESAHAN

Penulisan ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah bagi memperolehi Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Sains Sukan Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim, Perak.

………………………………………………….. (EN. YUSRI BIN YAKUB) Penyelia Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah

PENGESAHAN Penulisan ilmiah ini telah diterima dan diluluskan untuk memenuhi syarat Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah bagi memperolehi Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Sains Sukan Fakulti Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim.. Perak. …………………………………………………. (DR. ONG KUAN BOON) Penyelaras Kursus KSS 4103 Latihan Ilmiah .

adik. Limpahan kasih buat opah. Aziz. diri ini mnggapai segunung kejayaan… Teristimewa buat insan tersayang. abah Jasa kalian tidak dapat dibalas hingga ke akhir hayat setia menanti.Dedikasi…. Saliza Bt Abd. Sentiasa menahan jerih dan perih Menjadi sumber inspirasi Dan sentiasa memahami pengorbanan selama kita di menara gading Adakalanya dalam kesungguhan Meniti sebuah pengharapan Kita sering tercari erti… Mencabar dan dicabar Mengejar dan dikejar Menyalah dan dipersalah Mengguna dan diperguna Berpuncakkah gunung Tercapaikah impian andai Yang dikejar tak dapat Yang dikendong berciciran Diperdengarkan hati Digenggam bara biar jadi abu Tiada yang bakal merubah Jika diri tidak berubah Tidakku mungkiri janji termetri Harapan Keluarga tercinta Takkan kubiar berkarat di hati v .

T.W.A. Semoga jasa kalian semua mendapat keberkatan Allah S. Sikap beliau yang mesra pelajar sangat dihormati dan dikagumi dan meyakinkan penyelidik dalam menyiapkan kajian ini. Mohd. Saliza bt Abdul Aziz. terima kasih kerana banyak memberi kerjasama yang tidak berbelah bahagi. tenaga dan wang ringgit serta banyak menjana idea-idea baru dalam penghasilan kajian ini.PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S. Fadzli Bin Nuruddin D20012009111 Program Pendidikan Sains Sukan. Akhir sekali kepada rakanrakan seperjuangan phoenix.W. di sini penyelidik ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah penasihat. Buat keluarga tecinta. Tidak lupa kepada Pengetua dan Penolong Kanan sesi petang Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak kerana memberi peluang kepada penyelidik untuk membuat kajian di sekolah beliau. Kepada insan yang disayangi. En. vi . penyelidik mengucapkan setinggi penghargaan kerana sabar dan tenang dengan karenah penyelidik. terima kasih kerana banyak membantu dari segi masa. idea serta cadangan-cadangan yang tidak ternilai kepada penyelidik dalam menyiapkan kajian ini. bimbingan. Yusri Bin Yakub yang telah banyak mengorbankan masa dan tenaga dalam memberi tunjuk ajar.

v vi ix x BAB l PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 14 III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Kajian Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data . . 1 1 5 8 9 9 10 10 Pengenalan . . 30 V PERBINCANGAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENGHARGAAN SENARAI JADUAL ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JADUAL KANDUNGAN Muka Surat DEDIKASI . 47 vii . . Pernyataan Masalah Objektif Kajian . . . . . . . . . . . . KESIMPULAN DAN CADANGAN . . . Persoalan Kajian . . . . . . . . Definisi Operasional . . . . . . . Literatur . . . . . . ll SOROTAN LITERATUR Pengenalan . . . Kepentingan Kajian Limitasi Kajian . . . . . . . 24 24 24 25 25 26 28 29 IV ANALISIS DATA . . . .

. . . . 57 58 59 60 viii . Borang Soal Selidik . . .RUJUKAN . . . . . . . . . . . . . Surat Pengesahan Pelajar . . 55 LAMPIRAN A B C D Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur . . .

. . 5 Jenis Pekerjaan Ibu Bapa / Penjaga . . . . 37 . . . 34 . 36 . . . 32 33 6 Amalan Pemakanan yang Sihat dan Tidak Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak . 9 Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan Soalan 1 Hingga 20 Untuk Jawapan Yang Betul dan Salah . . . . . 42 . 10 Hasil dapatan soal selidik tentang sumber-sumber pengetahuan soalan 1 hingga soalan 5 . . . 45 ix . .SENARAI JADUAL Jadual 1 Analisis Latar Belakang Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak 2 Kumpulan Etnik Pelajar 3 Umur Pelajar . . . . . . 31 31 32 4 Pengalaman Mengikuti Kursus atau Ceramah Tentang Pemakanan . . . . . 8 Hasil dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan soalan 1 hingga 20 . . 7 Hasil Dapatan Soal selidik tentang Amalan Pemakanan Sihat dan Tidak Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak . Muka Surat . . . . . . .

Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai memenuhi keperluan kursus KSS 4093 Latihan Ilmiah PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH Oleh MOHD. Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui tahap pengetahuan tentang pemakanan dan amalan pemakanan di kalangan pelajar sekolah menengah. Fakulti Sains Sukan. Instrumen yang digunakan di dalam ujian ini ialah soal selidik yang mengandungi empat bahagian utama iaitu latar belakang responden. Kuala Lumpur. FADZLI BIN NURUDDIN APRIL 2005 Pensyarah Penasihat Jabatan Fakulti : : : En. Ujian telah dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. amalan pemakanan sihat responden. tahap pengetahuan responden tentang pemakanan dan sumber-sumber yang mempengaruhi tahap pengetahuan amalan pemakanan responden.Abstrak Latihan Ilmiah yang dikemukakan kepada Jabatan Sains Sukan. Seramai 40 orang pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 telah dipilih sebagai sampel kajian. Yusri Bin Yakub Jabatan Sains Sukan Sains Sukan Universiti Pendidikan Sultan Idris. x .

Masalah ini tidak . Antara faktor yang mempengaruhi pembinaan kesihatan seseorang adalah amalan pemakanannya. Bagi manusia makanan adalah satu keperluan untuk tumbesaran dan perkembangan tubuh badan serta pembentukan keseluruhan kesihatan individu. Ini kerana makanan merupakan sumber penting yang diperlukan oleh tubuh badan. diabetes. Amalan pemakanan yang salah serta pengambilan yang tidak teratur dari segi kandungan nutriennya akan lebih meningkatkan dan mempelbagaikan lagi penyakit-penyakit kronik seperti penyakit koronori jantung.BAB I PENDAHULUAN Pengenalan. Ini kerana tuntutan tubuh badan yang memerlukan nutrien-nutrien tertentu bagi meningkatkan fungsi fisiologi dan biomekanikal tubuh bagi menjana tenaga untuk kecergasan diri. Pada masa kini terdapat banyak penyakit yang menyerang manusia berpunca daripada pengambilan makanan yang tidak teratur serta kandungan makanan itu sendiri yang tidak menepati tahap yang diperlukan untuk kesihatan yang baik. osteoporosis. tekanan darah tinggi. obesiti dan pelbagai jenis kenser.

. aliran pemilihan makanan di kalangan remaja tidak sepenuhnya mengambarkan penambahan pengetahuan yang mereka perolehi. pergaulan dengan rakan-rakan sebaya dan tekanan-tekanan yang diterima dalam hidup. Oleh yang demikian. Alam remaja merupakan satu tempoh paling mencabar dalam perkembangan manusia kerana ia adalah peringkat penglibatan aktif dalam aktiviti jasmani dan sosial disertai dengan kesedaran tentang perubahan yang berlaku pada tubuh badan. Antara perubahan yang berlaku pada peringkat ini ialah tingkahlaku. Tetapi malangnya. gula dan garam yang rendah. pengambilan pemakanan yang seimbang adalah satu keperluan bagi remaja-remaja yang sedang mengalami proses ini. Ia adalah untuk menjamin dalam keberkesanan melakukan aktiviti tersebut. Ini bermakna mereka tidak mengaplikasikan maklumat pemakanan yang diperolehi daripada media massa ke dalam pemilihan sajian makanan mereka. Para remaja pada masa kini lebih berpengetahuan tentang makanan yang sihat dan makanan yang disyorkan berdasarkan kepada kandungan lemak.2 terkecuali bagi individu atau remaja yang mempunyai pelbagai latar belakang aktiviti. remaja pada masa kini adalah lebih berpengetahuan berbanding dengan sepuluh tahun yang lalu. Menurut Anderson (1991).

keadaan struktur sesebuah keluarga. Menurut Mangham dan Vickey (1981).V dan Mahan. Mereka mula membeli makanan kesukaan mereka sendiri tanpa memikirkan kesan pemakanan tersebut. . kemiskinan hidup. pemakanan adalah faktor yang penting untuk kesejahteraan seseorang. amalan pemakanan yang baik adalah apabila seseorang itu telah mengambil makanan yang memenuhi keperluan dari segi jumlah dan jenis nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan iaitu untuk mendapatkan tenaga. Menurut White (1982).K (1993). Kesuntukan masa menyebabkan mereka seringkali mengambil makanan di luar dan memakan dengan kadar cepat. membina dan membaiki tisu-tisu dalam badan dan dapat mengawal penyakit.3 Menurut Krause. Perkembangan fizikal dan mental yang berterusan memerlukan pemakanan yang baik dan mencukupi bagi keperluan hariannya. pada usia remaja. M. kebebasan individu semakin meningkat serta penglibatan yang bertambah dalam kehidupan sosial dan jadual seharian yang biasanya sibuk. Jelliffe (1989). mempengaruhi tabiat atau sikap pemakanan mereka. L. berpendapat bahawa pengambilan nutrien yang tidak mencukupi oleh seseorang itu dipengaruhi oleh kurangnya faktor pengetahuan tentang pemakanan.

gula dan minyak. Keadaan badan yang sihat banyak bergantung kepada sikap pemakanan yang baik dan seimbang.4 kepercayaan tradisional dan faktor persekitaran seperti tempat tinggal yang tidak selesa dan kotor. Manakala aras dua pula mengandungi sayur-sayuran dan buah-buahan. Di antara objektif yang diharapkan pelajar tingkatan 1 perolehi . Aras tiga pula terdiri daripada makanan daripada ternakan. Dalam pelajaran Pendidikan Kesihatan di sekolah. Aras empat mengandungi lemak. kurikulum pendidikan kesihatan digubal dengan hasrat untuk memenuhi keperluan pertumbuhan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat sihat yang mengamalkan gaya hidup sihat. pelajar tingkatan satu telah didedahkan tentang aspekaspek pemakanan. Namun begitu kebanyakan daripada ahli masyarakat hari ini sering lupa tentang betapa pentingnya penyediaan makanan yang disesuaikan dengan keperluan badan masing-masing. di dalam tunjang pembelajaran 2 iaitu Gaya Hidup Sihat. ia lebih menjurus kepada piramid makanan yang terdiri daripada empat aras iaitu aras satu terdiri daripada pelbagai makanan yang mengandungi banyak karbohidrat. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kesihatan Diri dan Kerjaya. Berdasarkan sukatan pelajaran tersebut. Pada peringkat ini. Gaya Hidup Sihat dan Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran.

Abd. Malik dan Abd. . menerangkan tabiat makan yang betul dan menerangkan langkah-langkah kebersihan dalam penyediaan dan hidangan. Aziz (1989) Penyataan Masalah. menghuraikan fungsi-fungsi nutrien makanan. menerangkan penyakit-penyakit dan defisiensi yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan nutrien dalam diet seharian. menyenaraikan kepentingan piramid makanan dan juga dapat mengenalpasti jenis-jenis makanan dalam asas 3 dan aras 4 piramid makanan serta fungsi makanan tersebut kepada tubuh.5 setelah mempelajari tajuk pemakanan. memahami dan menyatakan maksud piramid dan makanan. Ini akan mengakibatkan berlakunya kekurangan dalam pengambilan nutrien. Peringkat remaja merupakan perubahan masa daripada kanak-kanak ke alam remaja yang kebanyakannya menghadapi pelbagai masalah dan tekanan. Hamidah. Pelajar tingkatan 2 pula mempelajari tajuk pemakanan tetapi lebih menumpukan kepada nutrien dan fungsinya. Pengambilan nutrien yang tidak mencukupi akan menyebabkan berlaku pelbagai masalah kesihatan. Sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh remaja ini adalah disebabkan oleh pengetahuan yang terhad tentang asas pemakanan. Di antara objektifnya ialah pelajar dapat menerangkan contoh-contoh makanan setempat yang seimbang dan serasi bagi kegiatan seharian. akan dapat mengetahui.

Tambahan pula jumlah bilangan anak ramai yang terpaksa ditanggung oleh ibubapa. berkualiti (berzat) dan seimbang kerana mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. terutamanya di kalangan pelajar wanita. Tambahan pula pengetahuan yang cetek di kalangan ibu bapa tentang pemakanan yang seimbang menyebabkan keluarga itu menyediakan hidangan mengikut selera mereka tanpa mengira pengambilan nutrien yang baik untuk anak mereka. teman sebaya dan sebagainya. bagi keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah kebiasaannya mengamalkan corak pemakanan yang kurang berzat disebabkan sumber kewangan yang terhad. ia membolehkan keluarga tersebut untuk menghidangkan makanan yang sedap. bulimia dan obesiti. Faktor sosioekonomi keluarga juga turut mempengaruhi corak pengambilan pemakanan pelajar. Keadaan ini berbeza dengan keluarga yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi.6 Kita sering dipaparkan dengan permasalahan dikalangan pelajar yang berkaitan dengan permasalahan makanan seperti aneroksia. Di antara pengaruh yang menentukan pengambilan makanan sehingga menjadi tabiat pelajar meliputi suasana keluarga. . media. Keluarga merupakan pengaruh utama dalam perkembangan tabiat pemakanan seseorang individu. Permasalahan ini berkait rapat dengan faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan oleh pelajar tersebut. Ini bermakna suasana persekitaran makanan dan masa makan yang diamalkan oleh keluarga individu tersebut mempengaruhi tabiat pengambilan pemakanan.

Tanpa amalan pemakanan yang betul. Rakan sebaya lebih mempengaruhi mereka dan ini termasuk sikap dan pemilihan makanan. Melalui iklan ini tidak mustahil boleh mempengaruhi corak pengambilan makanan dikalangan remaja seterusnya ia boleh mengakibatkan pengambilan makanan yang salah dikalangan remaja tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan pemakanan yang baik.7 Pihak media turut mempengaruhi corak pengambilan pemakanan seseorang pelajar. seterusnya akan mempengaruhi pembelajaran mereka di dalam kelas. ia boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada remaja tersebut . Iklan makanan untuk kanak-kanak ini mengandungi mutu pemakanan yang lebih rendah berbanding dengan makanan yang diiklankan untuk orang dewasa. Kecenderungan stesen-stesen televisyen yang rata-rata mengeluarkan hampir setengah daripada semua iklan adalah mengenai makanan. aspek pengetahuan tentang amalan pemakanan amat penting bagi individu khususnya bagi remaja kerana ia merupakan pemangkin kepada kesihatan diri remaja tersebut. Hal ini dapat dilihat apabila ada dikalangan individu yang menolak sesuatu makanan yang berzat dengan tiba-tiba kemudian meminta suatu makanan yang digemari mengikut selera dirinya dan teman-teman tanpa mengira khasiatnya. Oleh yang demikian. Perhubungan sosial di kalangan rakan-rakan sebaya turut menyumbangkan kepada faktor pengambilan pemakanan dikalangan remaja masa kini.

Meninjau amalan pemakanan di kalangan pelajar. Kuala Lumpur. Kajian ini dilakukan keatas pelajar tingkatan 1 dan 2 yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang menetap di kawasan bandar dan pinggir bandar di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. seterusnya boleh menghalang pergerakan tubuh badan untuk melakukan aktiviti harian. Objektif Kajian. . 3. 2. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmanakah pengetahuan tentang pemakanan mempengaruhi amalan pemakanan pelajar. Mengenalpasti sumber-sumber pengetahuan tentang makanan dan pemakanan di kalangan pelajar.8 seperti penyakit dan ketidakseimbangan berat badan. kajian ini dilakukan untuk mengetahui adakah faktor pengetahuan tentang pemakanan mempengaruhi amalan pemakanan remaja tersebut. Oleh kerana masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja mengenai pemakanan. Objektif kajian ini adalah seperti berikut : 1. Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar mengenai pemakanan yang baik dan seimbang.

Adakah pelajar mengamalkan amalan pemakanan yang sihat? 2. Membantu guru merangka program peningkatan pengetahuan tentang amalan pemakanan yang baik. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya amalan pemakanan yang sihat. . Apakah sumber-sumber yang mempengaruhi pengetahuan tentang amalan pemakanan remaja dan pelajar? Kepentingan Kajian. Antara kepentingan kajian ini adalah : 1. 2. Di antara persoalan kajian yang dinyatakan adalah seperti berikut: 1. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti dan menjawab beberapa persoalan berkaitan tentang amalan pemakanan yang diamalkan sebelum ini. Kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat terutamanya kepada golongan remaja mengenai amalan pemakanan yang baik. Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar mengenai amalan pemakanan yang baik dan memenuhi keperluan nutrien harian? 3.9 Persoalan Kajian.

Kuala Lumpur. Soal selidik ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pemakanan terhadap amalan pelajar sekolah berkenaan. Responden dipilih secara rawak merangkumi pelajar pelbagai aras pengetahuan di sekolah berkenaan. Limitasi Kajian. Responden kajian ini terdiri daripada 40 orang pelajar tingkatan 1 dan 2. Memberi input dan penerangan kepada ibu bapa tentang kepentingan amalan pemakanan yang baik dalam peningkatan prestasi pembelajaran anak mereka. juga untuk aktivitiaktiviti yang lain seperti tumbesaran. membaiki tisu-tisu bdan dan mengatur proses-proses yang terlibat dalam tumbesaran dan pembaikan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah tahap pengetahuan amalan pemakanan pelajar sekolah dan remaja. membuat kerja-kerja. Sebarang benda pejal atau cecair yang dioksidakan dan memberikan tenaga haba kepada tubuh untuk bergerak. Definisi Operasional.10 3. Makanan. Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak . Makanan juga menolong membina ketahanan tubuh terhadap penyakit dan jangkitan. Responden akan diberi soal selidik. .

Amalan Pemakanan. pemeliharaan dan membaiki kehidupan bahan yang bergantung kepada pengambilan makanan. Sumber zat makanan dan keperluan zat-zat makanan oleh individu. Pengetahuan Pemakanan. fungsi dan kepentingannya. Diet Seimbang. Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seseorang individu terhadap pemilihan dan penggunaan suatu jenis bahan makanan menurut kebudayaan masyarakatnya. jantina dan keadaan fizikal untuk memenuhi keperluan tumbersaran dan memelihara kesihatan. konsep makanan seimbang dan penyakit akibat kekurangan zat makanan tertentu.11 Pemakanan. Diet yang boleh membekalkan nutrien yang mencukupi mengikut umur. Kajian tentang semua proses tumbesaran. . Pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pemakanan dari segi zat makanan.

Badan menerima jumlah zat makanan dalam kadar yang tidak mencukupi pada suatu jangka masa yang lama.12 Lebihan Zat Makanan. . Kekurangan Zat Makanan. Badan menerima jumlah zat makanan dalam kadar yang berlebihan pada suatu jangka masa yang lama.

Semasa kemuncak tumbesaran. Pemakanan mempunyai hubungan dengan kesejahteraan tubuh badan manusia. remaja perlulah berhati-hati dalam menentukan jumlah dan kekerapan . remaja perlulah mengambil makanan dengan lebih kerap dan dalam kuantiti yang banyak untuk mendapatkan tenaga yang lebih. Pemakanan amat penting dalam melahirkan keharmonian hidup bermasyarakat. Masyarakat yang sihat adalah bergantung kepada amalan pemakanan individu yang dapat memenuhi keperluan seharian. Ini amat penting supaya mereka berupaya untuk menggunakannya bagi memenuhi keperluan dalam melakukan aktiviti harian. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi mungkin kerana kurangnya pengetahuan tentang amalan pemakanan akan menyebabakan kesihatan terganggu dan mudah diserang penyakit.BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan. Sejak di dalam kandungan ibu lagi pemakanan memainkan peranan penting di dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia pada keseluruhannya. Walaubagaimanapun. Justeru itu aspek amalan pemakanan perlulah diambil berat oleh setiap individu terutamanya golongan remaja bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka.

hayat. Phuah (2003) berpendapat. sosial. Manakala menurut Reynolds.14 pengambilan makanan supaya tidak berlebihan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sistem tubuh badan. melaporkan kanak-kanak yang mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang pemakanan akan lebih cenderung mengambil hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Remaja . Literatur. Sementara itu remaja lelaki pula memerlukan 3000 hingga 3400 kalori tenaga sehari. Apabila lelaki dan perempuan mencapai peringkat ini keperluan tenaga dan zat-zat makanan mereka meningkat dengan cepat. kajian menunjukkan pengetahuan tentang diet yang seimbang dapat mencegah penyakit dan dapat meningkatkan kasihatan diri. ubah suai dan tekanan pada taraf tertinggi dan disertai oleh kesedaran tentang perubahan tubuh berlaku. Remaja perempuan memerlukan 2200 hingga 2500 kalori tenaga sehari. Subar (1992) di dalam Bill (2002) menyatakan pelajar yang mengamalkan diet yang seimbang mempunyai sedikit atau kurang masalah kesihatan. emosi. Menurut Bill (2002). Peringkat remaja adalah peringkat di mana aktiviti-aktiviti jasmani. para remaja mempunyai keperluan pemakanan yang lebih dalam pelbagai bidang. Shewchuck dan Hickey (1999) di dalam Bill (2002). Hinton. Ia perlulah diterapkan pada peringkat awal kanak-kanak dan berterusan sehingga peringkat remaja dan dewasa.

Dari itu mereka memerlukan keperluan kalori yang berlebihan untuk menjaga keadaan jasmani mereka. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang itu kurang mendapat zat yang diperlukan oleh tubuh. Pengambilan makanan secara berlebihan dan tidak menepati keperluan nutriennya akan mendatangkan kesan yang buruk kepada perkembangan fizikal dan mental setiap individu. aktiviti sosial. Pengambilan . bulimia. Setiap makanan yang dimakan akan membekalkan tenaga yang diperlukan untuk hidup. Penyakit bulimia yang teruk boleh mengganggu proses hidup kita seharian. Remaja perempuan memerlukan kadar kalori yang lebih rendah kerana mereka kurang aktif berbanding pelajar lelaki. Kita akan mudah mendapat penyakit sekiranya tidak bijak dalam memilih atau mengambil makanan yang berlebihan untuk keperluan tubuh. seseorang remaja akan menghadapi risiko penyakit jantung. Walaubagaimanapun. akibat pengambilan makanan yang tidak baik. Kekurangan zat makanan dalam tubuh akan menyebabkan seseorang cepat berasa lemah dan mudah diserang penyakit. ramai di antara kita tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Tabiat pemakanan yang baik dan seimbang amat penting untuk kesihatan. Biasanya kesan buruk ini akan diperolehi manusia di dalam satu tempoh masa yang agak panjang. kerja rumah.15 pada peringkat sedang membesar dan matang ini banyak menghabiskan masa mereka di luar rumah seperti mengerjakan aktiviti-aktiviti sekolah. obesiti dan masalah tingkahlaku. Menurut Krause dan Mohan (1998).

Oleh itu. Pemakanan amat penting bagi menjamin remaja mendapat makanan yang cukup sesuai dengan keperluan nutrien seharian mereka. kecekapan melakukan pekerjaan. Pengetahuan asas pemakanan . pembiakan dan pertumbuhan yang normal. Amalan pemakanan yang baik amat penting bagi perkembangan tubuh badan. Mereka yang mempunyai pengetahuan makanan yang baik akan menitik beratkan tentang pemilihan dan pengambilan jenis-jenis makanan. Tenaga diperlukan bagi menjalankan aktiviti harian. Jelliffe (1989) berpendapat bahawa salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan yang tidak sempurna adalah kerana kurangnya pengetahuan golongan remaja tentang cara pemakanan yang baik selaras dengan keperluan hariannya. ia memerlukan pengetahuan dan pemilihan pemakanan yang sempurna.16 nutrien yang cukup dan seimbang pada peringkat remaja adalah amat penting bagi memastikan kesihatan mereka terjaga. remaja memerlukan pengetahuan tentang amalan pemakanan untuk kesejahteraan hidup. Ini akan menyebabkan remaja keliru dalam menentukan jenis dan jumlah makanan mereka perlukan. Bagi mendapatkan keseluruhan tuntutan yang dikehendaki oleh tubuh badan. fungsi tubuh. keupayaan pemulihan kecederaan tubuh badan. Stare dan William (1990) pula berpendapat pengetahuan tentang pemakanan merupakan asas untuk perancangan makanan.

Didapati peratusan di kalangan kedua-dua kumpulan pelajar yang dikaji adalah sangat rendah. semakin baiklah pula pengambilan makanannya dan mencapai keperluan yang disyorkan. pelajar yang mempunyai pengetahuan pemakanan yang tinggi biasanya mempunyai amalan pemakanan yang baik. Rao (1986) juga berpendapat. Oleh itu. Kumpulan kawalan adalah terdiri daripada pelajar-pelajar wanita penari dan bukan penari universiti tersebut. Keputusan menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan tersebut adalah terdedah kepada simptom penyakit aneroksia nervosa akibat pengambilan makanan yang kurang. telah menjalankan kajian ke atas pelajar-pelajar wanita yang terdiri daripada penari-penari di Universiti Iowa. Ever (1987). Amalan pemakanan secara tidak teratur akan mengakibatkan remaja mudah mengidap penyakit yang merbahaya. Seseorang pelajar sepatutnya mengambil tahu tentang pemakanan mereka untuk memperbaiki taraf kesihatan dan keselesaan belajar serta dapat melakukan pelbagai aktiviti di sekolah dengan baik dan sempurna. Tujuan kajian tersebut ialah untuk mengukur dan menilai perkaitan di antara pengambilan makanan dengan simptom penyakit aneroksia nervosa. . semakin baik pengetahuan seseorang tentang pemakanan.17 menjelaskan mengapa nutrien diperlukan dan dimana ia diperlukan dalam bekalan makanan. Simptom penyakit tersebut ditentukan melalui penggunaan soal selidik Eating Attitudes Test (EAT).

dalam kajiannya terhadap 943 orang pelajar lelaki dan wanita dari 10 buah sekolah tinggi di Connecticut. Mereka mendapati bahawa mata pelajaran Sains Am dan Ekonomi Rumah Tangga adalah sumber utama pengetahuan pemakanan di sekolah. perisa dan pengawet.18 Menurut Oaks (1987). Ibu bapa perlu mengawasi tabiat pemakanan anak-anak mereka. manakala ibu bapa dan majalah adalah sumber utama di luar sekolah. Satu penilaian terhadap pengetahuan remaja megenai penyakit sebelum pendedahan buku teks menunjukkan skor pengetahuan mereka adalah rendah. Ini akan menimbulkan masalah hiperaktif dan obesiti di kalangan kanak-kanak dan remaja yang mungkin disebabkan oleh terlalu banyak makan makanan sampingan segera yang terlalu tinggi kandungan logam. Manakala menurut Douglas dan Douglas (1984). amalan pemakanan di kalangan kanakkanak dan remaja perlu dipantau dan dijaga kerana tabiat pemakanan mereka mudah dipengaruhi oleh iklan-iklan televisyen dan media lain. Menurut Syed Mahadzir ( 2004 ). buku teks sekolah merupakan sumber atau maklumat kepada pelajar tentang pemakanan. Ilmu tentang pemakanan sihat tentang pemakanan sihat boleh diperolehi melalui sumber-sumber yang begitu banyak di dalam negara kita sama ada melalui media elektronik. bahan bercetak seperti majalah dan buku dan juga melalui perbincangan dalam forum bengkel dan seminar .

pelajar juga mendapat maklumat tentang pemakanan melalui media massa dan media elektronik. ibu bapa perlulah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pemakanan supaya dapat menyediakan makanan yang seimbang untuk meningkatkan taraf pemakanan dan kesihatan keluarga. protein. Oleh yang demikian. Diet 2400 kilokalori (kkal) yang biasa diambil oleh seorang dewasa mengandungi 60 peratus karbohidrat (1440 kkal). gula dan ubi adalah makanan yang tinggi karbohidratnya. Bagaimanapun lima juzuk makanan ini perlu ditambah dengan fiber (serat) dan air untuk menyeimbangkan fungsi fisiologi tubuh badan manusia. Selain itu. Ia biasanya dikenali sebagai kanji dan gula. Sebahagian besar makanan seharian kita adalah dalam bentuk karbohidrat. Karbohidrat boleh didapati dalam bentuk ringkas dan . iaitu sebanyak 360g. Karbohidrat. Karbohidrat ialah satu daripada tiga sumber utama tenaga dalam diet. Kita perlu mempelbagaikan pengambilan makanan untuk keseimbangan yang menyihatkan tubuh badan kita. nasi. keluarga dan masyarakat sekeliling.19 Pengetahuan yang tidak formal pada asasnya boleh didapati daripada ibu bapa. Negara-negara di Asia. Kajian Hadijah (1986). mendapati bahawa sumber pengetahuan pemakanan yang ke dua ialah daripada ibu bapa dan adik beradik. lemak. Terdapat lima jenis nutrien utama dalam makanan iaitu karbohidrat. vitamin dan mineral.

hidrogen.20 kompleks. oksigen dan nitrogen. Semua protein mengandungi unsur karbon. Lemak dan minyak di dalam diet terdiri daripada gliserol atau gliserin yang bercantum dengan asid lemak. Fungsi asas protein ialah bahan untuk tumbesaran untuk memperbaiki sel-sel rosak. Unsur-unsur lain termasuk fosforus. Satu gram lemak membekal 9 kalori tenaga. Lemak. Lemak mengandungi unsur karbon. ia terdiri daripada 2 karbohidrat ringkas yang kandungan kesetaraan airnya ialah 11 bagi setiap 12 atom karbon. memberi tenaga dan selebihnya disimpan. atom karbon dan molekul airnya adalah sama banyak. Lemak adalah sejenis makanan bahan pembakar. sulfuer dan besi. Kandungan kolesterolnya yang tinggi boleh . Lemak terbahagi kepada lemak haiwan dan lemak sayur-sayuran. Protein adalah satu bahan yang kompleks yang terdapat pada semua organisme hidup. Protein. Bagi karbohidrat kompleks. Dalam karbohidrat ringkas. hidrogen dan oksigen. Ia mempunyai nilai pemakanan yang tinggi dan terlibat secara terus dalam proses kimia yang diperlukan untuk kehidupan sempurna. Lemak yang didapati daripada haiwan mengandungi vitamin yang larut dalam lemak terutamanya vitamin A dan D. tetapi kepekatannya lebih daripada karbohidrat.

iaitu sama ada dalam unit miligram atau mikrogram. bijirin. sayursayuran. Contoh lemak haiwan termasuklah mentega. hati dan minyak masak.D.21 menyebabkan penyakit jantung. ikan bilis. keju berkrim dan susu tulen. Kebanyakannya bertindak sebagai koenzim atau satu kumpulan prostetik enzim yang bertanggungjawab untuk meningkatkan sesuatu tindak balas kimia yang perlu. Vitamin. Selalunya vitamin dikenali sebagai faktor makanan perlu kerana walaupun tidak menyumbangkan kalori ataupun jisim kepada tubuh tetapi ia amat penting. Vitamin perlu untuk tindak balas metabolisme yang spesifik antara sel dan perlu untuk pertumbuhan yang normal serta mengekalkan kesihatan dan sebagai pelindung untuk mencegah pelbagai jenis penyakit. Sumber makanan yang mengandubgi vitamin termasuklah daging. daging berlemak dan ikan. memelihara kesihatan kulit. pembentukan gigi dan tulang.E dan K) Vitamin larut air (vitamin B kompleks dan C) Fungsi vitamin ini ialah memelihara penglihatan. tetapi jenis ini kurang kandungan vitamin. . kuning telur. Terdapat dua jenis vitamin yang diperlukan dalam badan iaitu: i) ii) Vitamin larut lemak (vitamin A. pembekuan darah dan menyihatkan tulang. Manakala lemak sayur-sayuran mengandungi aras lemak tak tepu yang tinggi yang mengurangkan paras kolesterol darah. Vitamin merupakan satu kumpulan kompleks organik yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit daripada diet. ikan.

tetapi Cuma 16 yang dianggap perlu dalam pemakanan manusia. i) ii) Kromium Kobalt . Terdapat banyak jenis mineral yang didapati dalam sumber makanan. Mineral terbahagi kepada dua kumpulan: Mineral makro: Mineral yang terdapat di dalam badan melebihi daripada 10 gram. pertumbuhan dan pembiakan. Mineral dianggap perlu apabila mineral berkenaan mesti diberi dalam diet dan juga untuk menjalankan fungsi penting untuk kehidupan.22 Mineral. Mineral boleh didefinisikan sebagai kimia hablur bukan organik dan hemogen. i) ii) iii) iv) v) vi) Kalsium Magnesium Kalium Sulfur Fosforus Natrium Mineral mikro: Mineral yang terdapat di dalam badan kurang daripada 10 gram. Mineral yang didapati dalam tubuh dan makanan adalah dalam bentuk ion. Apabila mineral kurang ia boleh menyebabkan kegagalan fungsi sel dan fisiologi. Secara keseluruhan 4 hingga 5 peratus daripada berat badan manusia adalah dalam bentuk mineral.

Dalam cuaca yang sederhana. . Jumlah air dalam tubuh. Bahagian tubuh yang mengandungi kepekatan air paling tinggi adalah pada sel metabolik aktif di otot dan visera. menurun dengan peningkatan umur dan kandungan lemak tubuh.23 iii) iv) v) Kuprum Ferum Zink Air. Air ialah nutrien yang selalu diketepikan walaupun air merupakan satu komponen yang paling banyak di dalam tubuh manusia. Apabila umur sudah sampai pada peringkat tua kandungan air akan menurun pada lebih kurang 50 peratus daripada berat badan. Secara purata. Manusia tidak boleh berfungsi jika tiada air di dalam tubuhnya. seseorang boleh hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. iaitu dari segi peratus berat badan. Sebaliknya. Kaum perempuan kurang mengndungi air kerana ia mempunyai peratus lemak tubuh yang tinggi. orang dewasa dikatakan boleh hidup sehingga 10 hari tanpa air manakala kanak-kanak hanya setakat 5 hari. didapati lelaki dewasa mengandungi lebih kurang 60 peratus air daripada berat badanberbanding denagn 50 hingga 55 peratus pada perempuan dewasa. Sel rangka pula mempunyai kepekatan yang paling rendah. iaitu 50 peratus daripada berat badan orang dewasa dan 70 peratus bagi bayi yang baru dilahirkan.

Sulaiman (2003). Rekabentuk juga akan menetapkan unit analisis. . pengumpulan dan penganalisa data. strategi dan perkaitan sebab-akibat. Menurut Majid Konting (1990). kajian. sampel kajian. Kajian yang dilakukan adalah penyelidikan deskriptif berbentuk tinjauan yang menggunakan soal selidik atau tinjauan. kajian jenis deskriptif ini merupakan satu penyelidikan yang bermatlamat untuk menerokai satu bidang yang masih belum atau kurang dikaji dan diketahui. populasi.BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan. populasi. Pengkaji memilih kaedah ini kerana ia melibatkan pengumpulan data dalam satu masa tertentu. Reka Bentuk Kajian. instrumen kajian. cara pengumpulan data dan cara menganalisis data. menyatakan bahawa rekabentuk kajian ialah perancangan yang menentukan cara penyelidikan dijalankan untuk menemukan jawapan kepada permasalahan. pembolehubah. cara pengukuran. persampelan. Dalam bab ini pengkaji membincangkan tatacara tinjauan yang dijalankan iaitu meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan membentuk tinjauan.

Sampel kajian ini dipilih secara rawak dan telah mendapat kerjasama yang sepatutnya bagi mempercepatkan proses mendapat maklumat. Pelajar-pelajar ini yang tinggal di berjumlah 40 orang yang terdiri daripada pelajar Melayu. kawasan bandar dan pinggir bandar yang melibatkan perbezaan status tahap pengetahuan tentang pemakanan. Jumlah subjek yang dipilih adalah seramai 40 orang dikalangan pelajar tingkatan 1 dan 2 pelajar ini dipilih kerana pengkaji ingin melihat amalan pemakanan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza. Kajian ini dilakukan di Sekolah menengah di Kuala Lumpur. Sampel kajian ini terdiri pelajar lelaki dan perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Populasi kajian adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan. Sampel Kajian. Kuala Lumpur yang tinggal di kawasan pinggir bandar dan bandar. Sampel yang dipilih perlulah ikhlas dan jujur mengikut ketika menjawab soal selidik yang diberikan. Segala maklumat telah berjaya dikumpulkan akan dianalisis mengikut prosedur yang telah ditetapkan. .25 Populasi Kajian.

72. umur. Kaedah ini juga mudah mendapat kerjasama daripada responden. soal selidik adalah satu instrumen yang lazim digunakan dalam kajian berbentuk tinjauan. Kelebihan instrumen ini adalah responden hanya memerlukan masa yang singkat untuk menjawab soal selidik. pekerjaan ibu bapa dan penjaga dan pendapatan mereka. Manakala Burn (1990). yang mengkaji tentang Faktor Pengetahuan Tentang Pemakanan dan Amalan Pemakanan Pelajar. Ia termasuklah jantina. Menurut Majid Konting (1990). Selain itu. .26 Instrumen Kajian. Soal selidik adalah diambil daripada sumber Ahmad Asmawi (2002). ia dapat menjimatkan masa penyelidik dan responden. Penyelidik telah memperolehi kebolehpercayaan r:0. bangsa. Satu set borang soal selidik telah disediakan yang mengandungi 4 bahagian utama :- Bahagian yang pertama mengandungi soalan berbentuk latar belakang responden. pengalaman tentang pemakanan. menyatakan bahawa data yang diperolehi menjadi tepat kerana responden lebih berani untuk memberi tindakbalas terhadap aspek yang dikaji tanpa gangguan. Responden bebas memilih dan menyatakan pendapat serta menilai mengikut kehendak masing-masing berdasarkan soalan soal selidik. Pengkaji telah mengubahsuai soal selidik ini agar bertepatan dengan ujian yang bakal dijalankan dan seterusnya melakukan kajian rintis.

pengajaran guru. . buku bacaan. Bahagian ini akan menentukan sejauhmana tahap pengetahuan responden terhadap makanan dan pemakanan. Soalan-soalan adalah berkaitan tentang corak pengambilan makanan responden terhadap amalan pemakanan yang sihat. kepentingan dan fungsi pengambilannya. Soalan yang disediakan meliputi jenis makanan yang diperlukan. Bahagian ketiga pula mengandungi soalan-soalan yang menilai tahap pengetahuan responden tentang pemakanan. pengiklanan melaui media massa dan pengaruh rakan sebaya.27 Bahagian kedua pula mengandungi soalan–soalan yang menilai sejauhmanakah responden mengamalkan amalan pemakanan yang sihat dan sempurna. Soalan ini bertujuan untuk menilai sejauhmanakah sumber-sumber tersebut berjaya mempengaruhi responden untuk membeli makanan. Ia meliputi sumber-sumber dari ibu bapa. pembelian dan pengambilan makanan oleh responden. Persoalan ini menuntut kejujuran responden dalam menjawab soalan. Bahagian ini juga mengandungi soalan-soalan dari aspek penyediaan. Bahagian keempat pula mempunyai soalan-soalan yang mampu mengumpulkan maklumat tentang sumber-sumber yang mempengaruhi tahap pengetahuan amalan pemakanan responden.

. Jumlah subjek yang dikehendaki adalah seramai 40 orang yang terdiri daripada 4 buah kelas. dan 20 orang dari tingkatan 1 dan 20 orang dari tingkatan 2. Langkah 2 : Prosedur Persampelan i) ii) Populasi pelajar-pelajar tingkatan 1 dan 2 dikenalpasti. i) Subjek diberi taklimat serta arahan tentang tujuan dan kepentingan kajian oleh penyelidik dan guru. iii) Memohon kebenaran Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak untuk dijalankan kajian. ii) Memohon kebenaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. iii) Subjek yang dipilih adalah dari kaum iaitu Melayu sahaja. Langkah 3 : Peringkat Ujian. iv) Urusan temujanji dengan pengetua sekolah berkenaan.28 Prosedur Kajian. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut : Langkah 1 : Prosedur memohon kebenaran i) Mendapatkan surat kebenaran menjalankan kajian daripada Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Pengkaji telah merancang setiap langkah awal ke arah menjayakan penyelidikan ini.

. Semasa ujian ini dijalankan. Semua data yang diperolehi diproses menggunakan SPSS. responden tidak dibenarkan berbincang antara satu sama lain. Keputusan dari jawapan soal selidik yang telah diproses dianalisa dan ditaksirkan dalam Bab 4.29 ii) Subjek menjawab soal selidik yang mengandungi biodata diri dan penyataan soalan selama 20 minit. Analisa Data Data akan dikumpulkan daripada soal selidik yang telah dijalankan. iii) Subjek tidak dibenarkan berbincang antara satu sama lain.

Latar Belakang Demografik Responden. Bab ini mengandungi tiga bahagian yang melaporkan analisa data dari soal selidik. . umur. Bahagian ini juga meliputi soalan yang berkaitan dengan amalan pemakanan pelajar.BAB IV ANALISA DATA Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan tentang analisa data yang telah diperolehi dari soal selidik yang telah dijalankan keatas 40 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak tingkatan satu dan dua. bangsa. tahap pengetahuan pelajar dan sumber pengetahuan tentang pemakanan. Bahagian ini akan menerangkan beberapa pembahagian mengenai latar belakang responden iaitu jantina. pengalaman tentang pemakanan dan pekerjaan ibu bapa dan penjaga.

5%) adalah pelajar perempuan. Jadual 2 : Kumpulan Etnik Pelajar Bangsa Melayu Cina India Lain-Lain Jumlah Bilangan 40 0 0 0 40 Peratusan 100 0 0 0 100 Jadual 2 menunjukkan pelajar terdiri daripada satu bangsa sahaja iaitu bangsa Melayu seramai 40 orang (100%). Tiada bangsa-bangsa lain yang menduduki kelas-kelas yang dipilih oleh penyelidik untuk dijadikan responden. Daripada 40 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. 25 orang (62. Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 25 15 40 Peratusan 62.5 37.31 Jadual 1: Analisis Latar Belakang Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. .5%) adalah pelajar lelaki dan 15 orang (37.5 100 Jadual 1 menunjukkan analisis statistik mengikut jantina.

Tiada pelajar yang berumur 12 dan 15 tahun.32 Jadual 3 : Umur Pelajar Peringkat Umur 12 Tahun 13 Tahun 14 Tahun 15 Tahun Jumlah Bilangan 0 20 20 0 40 Peratusan 0 50 50 0 100 Jadual 3 menunjukkan pecahan umur pelajar. 20 orang (50%) berumur 13 tahun dan 20 orang (50%) berumur 14. Seramai 12 orang (30%) pernah mengikuti kursus atau ceramah tentang pemakanan. Jadual 4 : Pengalaman Mengikuti Kursus atau Ceramah Tentang Pemakanan Penyataan Pernah Tidak Pernah Jumlah Bilangan 12 38 40 Peratusan 30 70 100 Jadual 4 menunjukkan analisis data analisis statistik kursus pemakanan dan ceramah yang pernah diikuti oleh pelajar. manakala 38 orang (70%) tidak pernah mengikuti mana-mana kursus atau ceramah tentang pemakanan. .

Jenis Pekerjaan Kerajaan Swasta Sendiri Tidak Bekerja Jumlah Bilangan 22 4 11 3 40 Peratusan 55 10 27. seramai 11 orang (27.5%) bekerja sendiri. .5 100 Jadual 5 menunjukkan analisis statistik jenis pekerjaan ibu bapa dan penjaga pelajar.5 7. seramai 4 orang (10%) bekerja dalam sektor swasta.33 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan Ibu Bapa / Penjaga Pelajar. manakala jumlah ibu bapa atau penjaga yang tidak bekerja adalah seramai 3 orang (7.5%). Seramai 22 orang (55%) ibu bapa atau penjaga pelajar bekerja di jabatan kerajaan.

75 . Makan sukurangkurangnya 3 kali sehari. 10. Mengambil makanan seperti jeruk dan asam. 4. Lebih gemar memakan snek berbanding nasi. Ada sukurangkurangnya satu jenis sayur dalam tiap hidangan.3 277. Bil Kenyataan Respon Jawapan Ya 36 % 1.34 Jadual 6: Amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak.25 183 18. 3. 5. Bersarapan walaupun hanya dengan sekeping roti dan minuman panas sahaja. 8. Makan mengikut masa walaupun tidak lapar. Makan mengikut suka hati.5 30 34 75 85 10 6 25 15 10 2 25 5 30 38 75 95 217 21. 6.7 722.5 7 17.5 27.5 72. Pastikan makanan yang dimakan mengandungi semua nutrient pyramid makanan. Jumlah Min 90 Respon Jawapan Tidak 4 % 10 2 95 38 5 2 95 38 5 34 85 6 15 34 85 6 15 33 82. Utamakan zat dalam makanan sebelum dimakan. 9. 2. 7. Pilih hanya makanan yang mengandungi pewarna atau pengawet.

seramai 34 orang (85%) menjawap ya dan 6 orang (15%) menjawap tidak. Soalan 4 pula. Bagi soalan 9. Soalan 8 pula. jawapan ya bagi soalan ini ialah sebanyak 2 orang (95%) dan untuk jawapan tidak sebanyak 38 orang (5%). seramai 2 orang (5%) menjawap ya dan seramai 38 orang (95%) memberi jawapan tidak. . menunjukkan seramai 2 orang (95%) memberi jawapan ya dan untuk jawapan tidak seramai 38 orang (5%). seramai 34 orang (85%) memberi jawapan ya dan seramai 6 orang (15%) memberi jawapan tidak. Manakala bagi soalan 7 seramai 30 orang (75%) menjawap ya dan 10 orang (15%) menjawap tidak. Soalan 6 pula menunjukkan seramai 33 orang (82.5%) memberi jawapan ya dan untuk jawapan tidak seramai 7 orang (17.35 Berdasarkan jadual 6. menunjukkan seramai 34 orang (85%) memberi jawapan ya dan 6 orang (15%) memberi jawapan tidak. Soalan 2 pula. Soalan 5 pula. Bagi soalan terakhir iaitu soalan 10.5%) yang memberi jawapan tidak. Bagi soalan 3. respon bagi soalan satu bagi jawapan ya adalah sebanyak 36 orang (90%) dan untuk jawapan tidak berjumlah 4 orang (10%). seramai 10 orang (15%) menjawap ya dan 30 orang (75%).

25% yang memberi jawapan sebaliknya iaitu mengamalkan amalan pemakanan yang tidak sihat.36 Jadual 7 : Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Amalan Pemakanan Sihat dan Tidak Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Penyataan Amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar Amalan pemakanan tidak sihat di kalangan pelajar Jumlah 345 65 % 86. 2.25 Berdasarkan jadual 7.25% dan hanya 65 atau 16. Bil 1. jawapan positif untuk soalan amalan pemakanan yang sihat adalah sebanyak 345 atau 86.25 16. .

Lemak dari haiwan adalah lebih baik daripada lemak dari sayuran kerana ia dapat mengelakkan berlakunya masalah kesihatan.5 2 5 38 95 29 72.5 21 52. karbohidrat dan lemak merupakan 3 zat makanan utama yang membekalkan tenaga. 20 80 33 82. epal dan anggur mengandungi lebih banyak zat makanan daripada buah-buahan tempatan.5 19 47.37 Jadual 8 : Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan Soalan 1 hingga Soalan 20.5 11 27. 5. Buah-buahan seperti limau. Protein. roti atau makanan dari gandum boleh menyebabkan masalah kegemukan. 3. Bil Soalan Respon Jawapan Ya 8 Peratus Respon Jawapan Tidak 32 Peratus 1. 4. telur dan kekacang perlu diambil sekurangkurangnya sekali dalam sehari. Makanan seperti nasi. Pengambilan makanan seperti daging. mee. 2. 6. burger dan sosaj adalah makanan yang berzat dan sangat baik untuk kesihatan. ikan. Pizza.5 7 17.5 4 10 36 90 .

Susu rendah lemak adalah lebih baik daripada susu penuh lemak untuk menjaga kesihatan kita.5 5 12.5 . 12. Semua lemak dalam tubuh badan adalah tidak berguna. Susu adalah salah satu sumber utama zat kalsium. 8.5 21 38 52. 10. 13. Daging. Kacang soya adalah sumber makanan tambahan yang kaya dengan protein Telur adalah sumber protein yang utama. dan gulagula boleh menjejaskan kesihatan kita. 9. telur.5 35 87.38 7.5 11 27. kek.5 5 16. 11.5 8 20 32 80 36 90 4 10 36 90 4 10 38 95 2 5 35 87.5 95 19 2 47. Daging ayam tanpa kulitnya mengandungi lebih banyak lemak berbanding dengan ayam yang berkulit. Makanan berebus adalah lebih baik daripada makanan bergoreng untuk menjaga kesihatan jantung Pengambilan makanan manis yang berlebihan seperti coklat.5 3 7.5 29 72. Air tidak mengandungi zat makanan tetapi sangat perlu untuk kesihatan badan 5 12. ayam dan ikan adalah contoh makanan yang kaya dengan protein. 37 92. 14 15.

bagi jawapan ya ialah seramai 29 orang (72.65 1182.5%) dan untuk jawapan tidak seramai 11 orang .35 817. 20. Bagi soalan 3.5%) dan untuk jawapan tidak seramai 21 orang (52. Cara yang baik untuk makan ialah dengan mengambil makanan mengikut pyramid makanan Dalam piramid makanan. Soalan 5. kumpulan makanan berkarbohidrat perlu diambil dengan jumlah yang banyak Jumlah Min 34 85 6 15 38 95 2 5 3 7.39 17.5%).5%).5 40. 19. Pengambilan jus buah-buahan adalah sangat baik untuk kesihatan kerana kandungan gula di dalamnya tidak terlalu pekat.5%) untuk jawapan ya dan untuk jawapan tidak 7 orang (17. respon jawapan bagi soalan satu bagi jawapan ya adalah sebanyak 8 orang (20%) dan untuk jawapan tidak berjumlah 32 orang (80%). Soalan 4 pula menunjukkan seramai 2 orang (5%) untuk jawapan ya dan seramai 38 orang (95%) untuk jawapan tidak. kumpulan makanan berlemak dan lebih gula perlu diambil dalam kuantiti yang banyak Dalam piramid makanan.5 59. 18.125 327 16.875 Berdasarkan jadual 8.5 20 50 20 50 473 23. jawapan ya bagi soalan ini ialah seramai 19 orang (47.5 37 92. Soalan 2 pula menunjukkan 33 orang (82.

seramai 21 orang (52. Bagi soalan 16 pula.5%) memberi jawapan tidak.5%) memberi jawapan tidak.5%).5%) menjawab tidak. Soalan 14 pula. Soalan 10 pula. seramai 8 orang (20%) yang memberi jawapan ya dan sebaliknya seramai 32 orang (80%) sahaja yang memberi jawapan tidak untuk soalan ini. Soalan 12. seramai 38 orang (95%) memberi jawapan ya dan 2 orang (5%) memberi jawapan tidak.40 (27.5%) memberi jawapan ya dan 19 orang (47. Manakala bagi soalan 7 seramai 5 orang (12.5%) memberi jawapan tidak.5%) menjawab ya dan seramai 35 orang (87. seramai 37 orang (92. seramai 36 orang (90%) menjawab ya dan selebihnya iaitu 4 orang (10%) menjawab tidak. Bagi soalan 8. . Bagi soalan 15.5%) memberi jawapan ya dan 5 orang (12.5%) menjawab tidak.5%) memberi jawapan ya dan seramai 3 orang (7. Bagi soalan 9. seramai 29 orang (72. seramai 34 orang (85%) memberi jawapan ya dan seramai 6 orang (15%) memberi jawapan tidak.5%) menjawab ya dan 11 orang (27. Soalan 6 pula menunjukkan seramai 4 orang (10%) yang menjawab ya dan untuk jawapan tidak seramai 36 orang (90%). seramai 36 orang (90%) menjawab ya dan sebaliknya adalah seramai 4 orang (10%) yang memberi jawapan tidak. seramai 38 orang (95%) memberi jawapan ya dan seramai 2 orang (5%) memberi jawapan tidak. Bagi soalan 17. Soalan 18 pula. Soalan 13 pula seramai 35 orang (87. seramai 38 orang (95%) memberi jawapan ya dan selebihnya iaitu 2 orang (5%) memberi jawapan tidak. Bagi soalan 11.

.5%) memberi jawapan ya dan seramai 37 orang (92.41 Soalan 19 pula seramai 3 orang (7. Soalan yang terakhir iaitu soalan 20. menunjukkan keputusan yang sama banyak iaitu 20 orang (50%) memberi jawapan ya dan seramai 20 orang (50%) juga memberi jawapan tidak.5%) memberi jawapan tidak.

42 Jadual 9 : Hasil Dapatan Borang Soal Selidik Tentang Tahap Pengetahuan Soalan 1 Hingga Soalan 20 Untuk Jawapan Yang Betul dan Salah. Jawapan Betul % 90 95 85 90 95 90 70 100 90 80 90 80 65 85 70 95 85 85 90 65 90 80 75 85 75 Jawapan Salah 2 1 3 2 1 2 6 0 2 4 2 4 7 3 6 1 3 3 2 7 2 4 5 3 5 % 10 5 15 10 5 10 30 0 10 20 10 20 35 15 30 5 15 15 10 35 10 20 25 15 25 Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 18 19 17 18 19 18 14 20 18 16 18 16 13 17 14 19 17 17 18 13 18 16 15 17 15 .

Manakala . pelajar yang menjawab jawapan betul adalah sebanyak 656 iaitu 82 peratus. Ia adalah hampir 3 kali ganda berbanding subjek yang memberi jawapan tidak betul iaitu sebanyak 144 .43 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14 15 18 18 18 15 18 18 20 19 17 16 16 5 9 70 75 90 90 90 75 90 90 100 95 85 80 80 25 45 6 5 2 2 2 5 2 2 0 1 3 4 4 15 11 30 25 10 10 10 25 10 10 0 5 15 20 20 75 55 656 3280 144 18 720 JUMLAH PERATUS MIN 82 16. Daripada jadual juga telah menunjukkan bahawa subjek ke-8 dan subjek ke-34 merupakan subjek yang mendapat skor terbanyak iaitu 20/20 ataupun 100 peratus betul.6 18 Jadual 9 menunjukkan jumlah keseluruhan jawapan yang diberi untuk tahap pengetahuan dan daripada analisa. 18 peratus daripada keseluruhan soalan tahap pengetahuan.4 82 3.

44 subjek yang mendapat skor terendah ialah subjek ke 39 iaitu 5/20 ataupun 25 peratus. Ini menunjukkan bahawa subjek berkenaan mempunyai tahap pengetahuan pemakanan yang rendah. .

25 62. Anda memberi tumpuan ketika guru menerangkan perkara yang berkaitan dengan pemakanaan Iklan melalui media massa dapat menambah pengetahuan anda tentang amalan pemakanan yang baik.5 4. 17 42.45 Jadual 10 : Hasil Dapatan Soal Selidik Tentang Sumber-Sumber Pengetahuan Soalan 1 hingga Soalan 5 Bil.2 377. Soalan Respon Jawapan Ya 38 % 1.5 15 37.5 151 30.5 3 7.5 24. 2.5 23 57.5 49 9.8 122. Ibu bapa anda sering memberikan penerangan tentang amalan pemakanan sewaktu di rumah Anda selalu berbincang tentang amalan pemakanan anda bersama rakan-rakan anda Jumlah Min 95 Respon Jawapan Tidak 2 % 5 34 85 6 15 37 92.5 5. Anda ada membaca buku atau majalah yang berkaitan dengan makanan dan amalan pemakanan sewaktu di sekolah atau di rumah. 3.5 75.5 .

Ini menunjukkan terdapat perbezaan antara setiap individu dalam mendapatkan sumber pengetahuan tentang pemakanan. seramai 17 orang telah memberi jawapan ya dan seramai 23 orang pelajar telah memberi jawapan tidak.46 Berdasarkan jadual 10. Soalan 3. dapatan bagi soalan 1 pada bahagian 3 menunjukkan bilangan yang memberi jawapan ya adalah sebanyak 38 orang dan bagi jawapan tidak adalah sebanyak 2 orang. Bagi soalan yang terakhir. jumlah yang memberi jawapan ya adalah sebanyak 34 orang dan hanya 6 orang yang memberi jawapan tidak. Bagi soalan 2. seramai 25 orang telah memberi jawapan ya dan seramai 15 orang telah memberi jawapan tidak. . seramai 37 orang telah memberi jawapan ya dan hanya 3 orang responden yang memberi jawapan tidak. Manakala bagi soalan 4.

. Kesimpulan tentang keseluruhan kajian ini akan dibentangkan dan cadangan yang membina diperlukan untuk membaiki pelbagai aspek dalam memberi impak yang baik kepada kajian-kajian yang akan datang. Perbincangan yang dibuat di dalam bab ini adalah tertumpu kepada keputusan yang diperolehi melalui soal selidik.BAB V PERBINCANGAN. seseorang pelajar memerlukan disiplin didalam mengamalkan diet harian yang seimbang. Bagi mencapai tahap kesihatan yang optima. KESIMPULAN DAN CADANGAN Pengenalan Pengetahuan pelajar tentang amalan pemakanan terutamanya pemakanan seimbang banyak bergantung kepada sikap pelajar. Terdapat tiga bahagian yang akan dibincangkan dalam bab ini iaitu perbincangan. kesimpulan dan cadangan.

amalan pemakanan ialah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap pemilihan dan penggunaan sesuatu jenis bahan makanan menurut kebudayaan masyarakatnya. yang menyatakan amalan pemakanan secara tidak teratur akan mengakibatkan remaja mudah mengidap penyakit merbahaya. Pengambilan makanan secara berlebihan untuk keperluan tubuh dan tidak memenuhi nutrien akan mendatangkan kesan yang buruk kepada perkembangan fizikal dan intelektual pelajar terbabit. amalan pemakanan di kalangan kanak-kanak . Amalan Pemakanan di Kalangan Pelajar. Seseorang pelajar sepatutnya mengambil tahu tentang pemakanan mereka untuk memperbaiki taraf kesihatan dan keselesaan belajar serta dapat melakukan pelbagai aktiviti di sekolah dengan baik dan sempurna. Menurut Suriah (2004).48 Perbincangan. Seseorang remaja akan mudah mendapat penyakit sekiranya tidak bijak dalam membuat pemilihan terhadap pemakanan yang seimbang dan memenuhi keperluan nutriennya. obesiti dan masalah tingkahlaku. Kenyataan ini juga disokong oleh Rao (1986). bulimia. Tabiat pemakanan yang baik dan seimbang amat penting untuk kesihatan. Manakala menurut Syed Mahadzir (2004). Penyataan ini disokong oleh Krause dan Mohan (1998). Setiap makanan yang dimakan akan membekalkan tenaga yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. seseorang remaja akan menghadapi risiko penyakit jantung. akibat daripada pengambilan pemakanan yang tidak baik.

yang menyatakan bahawa semakin baik pengetahuan seseorang tentang pemakanan. Hasil keputusan yang diperoleh oleh penyelidik di dalam jadual 7 di dalam bab IV.49 dan remaja perlu dipantau dan dijaga kerana tabiat pemakanan mereka mudah dipengaruhi oleh iklan-iklan televisyen dan media lain. Menurut Phuah (2003).25% menjawap persoalan pemakanan yang tidak sihat. Tahap pengetahuan yang baik dapat membantu remaja dalam memilih atau mengambil pemakanan yang seimbang.25% peratus pelajar menjawap persoalan tentang amalan pemakanan sihat berbanding hanya sebanyak 16. menunjukkan hampir 86. semakin baiklah pula pengambilan makanannya dan mencapai keperluan yang disyorkan. Kesimpulan yang boleh dibuat terhadap pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak ialah mereka telah mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang di dalam proses kehidupan mereka seharian Tahap Pengetahuan Tentang Pemakanan. emosi. pengetahuan pemakanan ialah pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pemakanan dari segi zat makanan. Pendapat ini disokong oleh Rao (1986). jasmani. Kenyataan ini juga . fungsi dan kepentingannya. intelektual dan sosial. Berdasarkan pendapat pakar-pakar banyak menyatakan amalan pemakanan merupakan faktor yang sangat penting bagi melahirkan individu yang cemerlang dari segi rohani.

Manakala Stare dan William (1990) pula berpendapat. yang menyatakan bahawa salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan pemakanan yang tidak sempurna adalah kerana kurangnya pengetahuan golongan remaja tentang cara pemakanan yang baik selaras dengan keperluan hariannya. Ini akan menyebabkan remaja keliru dalam menentukan jenis dan jumlah makanan yang mereka perlukan. Bagi pelajarpelajar yang lain. menunjukkan sebanyak 82 peratus pelajar telah menjawap dengan betul dan selebihnya 18 peratus memberi jawapan yang salah. menunjukkan seramai 2 orang pelajar telah menjawap dengan baik dengan mendapat skor 20/20 ataupun 100%. Ini boleh dilihat di dalam hasil keputusan kajian di dalam bab 4 dimana mereka telah menjawap soalan dengan begitu baik sekali. keseluruhannya dapat mejawap dengan betul lebih daripada 10 soalan. Berdasarkan jadual 9 di dalam bab 4. Ini juga . Mereka yang mempunyai pengetahuan pemakanan yang baik akan menitik beratkan tentang pemilihan dan pengambilan jenis-jenis makanan. Berdasarkan dapatan yang diperolehi dari hasil analisis data di dalam bab 4. Kesimpulan yang boleh dibuat terhadap pelajar sekolah tersebut ialah mereka mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang pemakanan seimbang dan berkualiti. Hanya terdapat 2 orang sahaja yang mendapat skor yang rendah iaitu 5/20 (25%) dan 9/20 (45%). pengetahuan tentang pemakanan mrupakan asas untuk perancangan makanan.50 disokong oleh Jelliffe (1989).

Sumber-Sumber Pengetahuan Tentang Pemakanan. semakin baiklah amalan pemakanannya. Antara sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh penyelidik ialah buku atau majalah. Dalam sukatan pelajaran Pendidikan Kesihatan di sekolah.51 secara tidak langsung telah mempengaruhi amalan pemakanan mereka di rumah. pelajar tingkatan satu Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak telah didedahkan tentang aspek-aspek pemakanan. guru. pelajar diberi penekanan agar memahami piramid makanan yang terdiri daripada empat aras iaitu aras satu terdiri daripada pelbagai makanan yang mengandungi karbohidrat. berdasarkan jadual 10. media massa. Penggunaan sumber-sumber ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pengetahuan pemakanan dikalangan responden yang terlibat. Penyataan ini banyak disokong oleh pakar yang menyatakan semakin tnggi pengetahuan tentang pemakanan. Hasil dapatan dari bab 4. bagi pelajar mendapatkan pengetahuan tentang pemakanan Pendapat ini disokong oleh Oaks (1987). ibu bapa dan rakan sebaya. buku teks sekolah merupakan sumber atau maklumat kepada pelajar tentang pemakanan. tunjang 2 iaitu Gaya Hidup Sihat. menunjukkan bahawa buku dan majalah adalah sumber terpenting seimbang. Pada peringkat ini. . Sumber pengetahuan tentang pemakanan adalah penting untuk pelajar memperolehi maklumat yang tepat tentang pemakanan yang baik dan seimbang.

akan mempengaruhi tahap pengetahuan pemakanan. para pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. boleh disimpulkan bahawa kesedaran tentang amalan pemakanan yang baik boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Pendidikan yang diterima akan menentukan kesedaran seseorang tentang amalan pemakanannya demi kesihatan dan kesejahteraan diri serta keluarga. Manakala pelajar tingkatan dua pula didedahkan kepada jenis-jenis nutrien dan fungsi-fungsinya. Kedua-dua faktor ini adalah saling berkaitan dalam menentukan amalan pemakanan yang baik dikalangan pelajar. Tahap pengetahuan pemakanan yang baik akan mendorong seseorang pelajar itu mengamalkan pemakanan yang seimbang bersesuaian dengan keperluan tenaga yang diperlukan.52 Manakala aras dua pula mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kesimpulan. gula dan minyak. Pengetahuan pemakanan dan amalan . Semakin tinggi tahap pendidikan. Kesimpulannya. pemilihan sumber adalah amat penting untuk pelajar memperolehi kesan yang positif terhadap amalan pemakanan. Aras tiga terdiri daipada makanan daripada ternakan dan aras empat mengandungi lemak. Berikutan dari sumber pengetahuan yang diperolehi. Berdasarkan daripada dapatan kajian.

Cadangan. . Beberapa cadangan berikut boleh dilaksanakan oleh pihak yang berkenaan untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan tentang pemakanan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak. Pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan pihak sekolah sendiri boleh berusaha untuk mengelolakan kursus atau ceramah tersebut secara berperingkat-peringkat.53 pemakanan yang sempurna mampu membantu seseorang pelajar itu mencapai tahap kesihatan yang optima dalam menjalani kahidupan hariannya. Kuala Lumpur serta menggalakkan mereka mengamalkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang ada demi mendapat tahap kesihatan yang optima : a) Memberi pendedahan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak mengikuti kursus atau ceramah tentang pemakanan yang sihat. b) Pihak sekolah juga harus berusaha untuk menyediakan sumber rujukan khusus di dalam bidang pemakanan. c) Pihak sekolah juga harus bekerjasama dengan pihak pengurusan penyediaan makanan seperti pihak kantin sekolah dalam memberi perkhidmatan penyediaan makanan yang seimbang dan berkhasiat untuk pelajar di sekolah tersebut.

Antaranya : a) Membuat kajian melibatkan populasi yang lebih besar dan luas iaitu melibatkan beberapa buah sekolah lagi. c) Mengkaji hubungan pengetahuan tentang pemakanan dengan amalan pemakanan di kalangan pelajar dan guru. Penyelidik berharap dapatan kajian dan cadangan yang diberikan dapat memberi panduan kepada pelajar dan pihak yang berkenaan serta dapat menjadi rujukan kepada penyelidik lain yang berminat dalam membuat kajian yang sama dan dapat dilanjutkan bidang kajian ini. .54 Terdapat juga beberapa cadangan yang boleh dibuat untuk kajian yang mempunyai kaitan langsung dengan kajian ini. b) Menjalankan kajian perbandingan pengetahuan tentang pemakanan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar.

(1990). 26 (2) :7-10. Abd. Dietary Intake and Symptoms Aneroxia Nervosa in Female University Dance. Aminudin Yusof. D. Nutrition Today. C. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2. Child Nutrition in Developing Countries. Melbourn : Chesshire. L.D & Douglas J. 87(1). B. (1987). Aishah Hamzah (1989). Tesis Bacelor Pembangunan Manusia: UPM. Douglas P. Negeri Sembilan. (1986). Malik Jailani & Abd. Journal of The American Dietic Association. 120-128. Perbandingan Pola Pengambiln Makanan Pelajar Bandar dan Luar Bandar . Anuar Din & Enson Din (2003).B dan C. J. The Status of Adolescent Nutrition . Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan 2.O & Shainberg. Faktor Pengetahuan tentang Pemakanan dan Sosioekonomi Terhadap Amalan Pemakanan di Kalangan Pelajar Bandar dan Luar Bandar Daerah Batang Padang. 2. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Burn. Bhd.W (1995). Ever. Karim. Teknologi dan Perkhidmatan Katering. Introduction to Research Method in Education. United State: Government Printing Office. Nutrition Knowledge and Foot Practices of High School. Jelliffe (1989). Introducing Nutrition Education. Mangham. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadijah.G (1984). 2. Anderson.55 Rujukan. Kuala Lumpur: Edusystem Sdn.L.B (1991). New York: Harper Collin College. Journal of The Amarican Dietic Association. Journal of School Health. Aziz Omar (1989). R. Byer C. 110-112. Ahmad Asmawi (2002). 66-68. Tesis Sarjanamuda Pendidikan Sains Sukan: UPSI.E Vickey (1981). Living Well: Health in Your Hand. Hamidah Abd. .

Phuah Kooi Ean (2003). New York : Wiley. Knowledge.Harshe (1987). Rao. Syed Mahadzir (2004). 23-27. White. . Karnatika. Proposal.C. dan D. Majid Konting (1990). William (1990). Memahami Pemakanan: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1.56 Mohd.(1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cardiovascular Health Knowledge of Children and School Personel in Lousiana Public School. 6. Attitude and Practice Regarding Nutrition among Pragnant Women in Rural Dharwar.V dan Mohan L. Kaedah Penyelidikan. Sulaiman Masri (2003).V (1982). 197-208. India. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemakanan.B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. M. Tesis) . Living Nutrtion. Pemakanan dan Kesihatan: Selangor: Penerbitan PCT Sdn. Suriah Abdul Rahman (2004).K. J. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan ( Esei. (1993). B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Strare dan M. Pemakanan dan Terapi Diet (Terjemahan). Oaks. Food and Your Future: Engle Wood Cliff : Prentice Hall. M. Makanan. Journal of School Health. Karuse.

57 LAMPIRAN A Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran Malaysia .

.

.

.58 LAMPIRAN B Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

59

LAMPIRAN C Surat Pengesahan Pelajar.

60

LAMPIRAN D Borang Soal Selidik

. SEGALA KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI DAN DIUCAPKAN SETINGGI-TINGGI TERIMA KASIH. FADZLI BIN NURUDDIN D20012009111 PENDIDIKAN SAINS SUKAN PERHATIAN : SEGALA MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN ADALAH SULIT DAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN AKADEMIK SAHAJA.UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM PERAK TAJUK : PENGETAHUAN TENTANG PEMAKANAN DAN AMALAN PEMAKANAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH NAMA PENYELIDIK : MOHD.

BAHAGIAN I Arahan : Sila tanda ( √ ) dalam petak yang disediakan bagi kenyataan yang tepat tentang diri anda. Jantina : Lelaki Perempuan 2. Pengalaman tentang pemakanan : Pernah mengikuti kursus / ceramah pemakanan Ya 5. Umur tahun : 12 tahun 13 tahun 14 tahun 3. Pekerjaan ibu bapa / penjaga : Kerajaan Swasta Sendiri Tidak bekerja Lain-lain ____________________ Tidak . Maklumat latar belakang (Biodata diri) 1. Bangsa : Melayu China India Lain-lain 15 4.

BUTIRAN Utamakan zat dalam makanan sebelum dimakan. 6. 3. 2. 10. Pastikan makanan yang dimakan mengandungi semua nutrient pyramid makanan. Makan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Mengambil makanan seperti jeruk dan asam. 7. YA TIDAK 4. BIL 1. . 8.BAHAGIAN II Tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan. Makan mengikut masa walaupun tidak lapar. Pilih hanya makanan yang mengandungi pewarna dan pengawet. 5. 9. Ada sekurang-kurangnya satu jenis sayur dalam setiap hidangan. Makan mengikut suka hati Lebih gemar makan snek berbanding nasi. Bersarapan walaupun hanya dengan sekeping roti dan minuman panas.

BAHAGIAN III Tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan. ikan. 12. telur. ayam dan ikan adalah contoh makanan yang kaya dengan protein. Pengambilan makanan seperti daging. 6. Daging ayam tanpa kulitnya mengandungi lebih banyak lemak berbanding dengan ayam yang berkulit. telur dan kekacang perlu diambil sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. 7. burger dan sosaj adalah makanan yang berzat dan sangat baik untuk kesihatan. dan gula-gula boleh menjejaskan kesihatan kita. YA TIDAK . 8. Semua lemak dalam tubuh badan adalah tidak berguna. roti atau makanan dari gandum boleh menyebabkan masalah kegemukan. 13. 4. Kacang soya adalah sumber makanan tambahan yang kaya dengan protein Telur adalah sumber protein yang utama dan berkualiti tinggi. Pengambilan jus buah-buahan adalah sangat baik untuk kesihatan kerana kandungan gula di dalamnya tidak terlalu pekat. 17. BUTIRAN Makanan seperti nasi. BIL 1. 14. 11. Makanan berebus adalah lebih baik daripada makanan bergoreng untuk menjaga kesihatan jantung. Susu rendah lemak adalah lebih baik daripada susu penuh lemak untuk menjaga kesihatan kita. Pengambilan makanan manis yang berlebihan seperti coklat. Protein. Susu adalah salah satu sumber utama zat kalsium. Daging. Air tidak mengandungi zat makanan tetapi sangat perlu untuk kesihatan badan. Buah-buahan seperti limau. 9. mee. 10. Lemak dari haiwan adalah lebih baik daripada lemak dari sayuran kerana ia dapat mengelakkan berlakunya masalah kesihatan. 5. Pizza. 2. 16. kek. karbohidrat dan lemak merupakan 3 zat makanan utama yang membekalkan tenaga. epal dan anggur mengandungi lebih banyak zat makanan daripada buah-buahan tempatan. 15. 3.

18. Cara yang baik untuk makan ialah dengan mengambil makanan mengikut piramid makanan. Dalam piramid makanan. 20. . Dalam piramid makanan. kumpulan makanan berlemak dan lebih gula perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. kumpulan makanan berkarbohidrat perlu diambil dengan jumlah yang banyak. 19.

Anda memberi tumpuan ketika guru menerangkan perkara yang berkaitan dengan pemakanan. 1. Ibu bapa anda sering memberikan penerangan tentang amalan pemakanan sewaktu di rumah. Ya ( ) Tidak ( ) .BAHAGIAN IV Tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan. Ya ( ) Tidak ( ) 3. Ya ( ) Tidak ( ) 5. Ya ( ) Tidak ( ) 2. Anda selalu berbincang tentang amalan pemakanan anda bersamasama rakan-rakan anda. Ya ( ) Tidak ( ) 4. Iklan melalui media massa dapat menambah pengetahuan anda tentang amalan pemakanan yang baik. Anda ada membaca buku atau majalah yang berkaitan dengan makanan dan amalan pemakanan sewaktu di sekolah atau di rumah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful