You are on page 1of 1

Z tej m�ki nie b�dzie chleba,Z tych prac nie b�dzie korzy�ci,Z tych �wi�ty� nie

wida� nieba,Z tych sn�w ju� si� nic nie zi�ci.Z tych ziaren nie b�dzie m�ki,Nie
b�dzie cia�a z tych s��w,Z tych modlitw nie b�dzie �wi�ty�,Z tych czas�w nie b�dzie
sn�w.Nie b�dzie wina z tej wody,Z tych pie�ni nie b�dzie dr�g wzwy�,Z tych dusz nie
b�dzie narodu,Ka�dy sam poniesie sw�j krzy�.Nie b�dzie kielicha na krew,Nie b�dzie
wody do r�k,Nie b�dzie ech na ten zew,Z tej m�ki nie b�dzie ksi�g.To antylitania
chwiliPrzej�ciowej lecz nie - bezkarnej:Byli ju� tacy, co �niliChleb, Ksi�g� i
Krzy� - na marne.