You are on page 1of 3

SJK(C) KEOW MIN,

JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG.

Kertas Kerja

‘WE CARE WE ACT’ – ENGLISH DAY


HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (H.I.P)

TARIKH:
10 FEBRUARI 2018 (SABTU)

MASA:
1.30 p.m. – 5.30 p.m.

TEMPAT :
DEWAN SJK(C) KEOW MIN

ANJURAN :
PANITIA BAHASA INGGERIS
1.0 LATAR BELAKANG/ PENGENALAN
Program Imersif Tinggi (HIP) merupakan sebuah program yang diperkenalkan di bawah dasar MBMMBI
yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid melalui
pendedahan yang lebih tinggi kepada bahasa tersebut di sekolah. Perkara ini merupakan suatu pengukuhan
kepada Surat Pekeliling Ikhtisas bil. 1/1999: Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa
Inggeris Di Sekolah (No. Rujukan: KP (BS) 8591/Jilid XV/ (1) 4 Januari 1999) bagi pelaksanaan aktiviti
peningkatan penguasaan bahasa Inggeris di dalam dan di luar kelas. Ia juga bertujuan untuk memupuk
sikap dan pandangan yang positif terhadap pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggeris.

2.0 OBJEKTIF
2.1 Menanamkan minat di kalangan murid, guru dan komuniti terhadap Bahasa Inggeris.
2.2 Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran Bahasa Inggeris di luar kelas formal.
2.3 Melaksanakan arahan KPM iaitu membudayakan Bahasa Inggeris di kalangan murid, guru
serta komuniti sekolah.
2.4 Membudayakan Bahasa Inggeris di peringkat sekolah.

3.0 TARIKH
3.1 10 Februari 2018 (Sabtu)

4.0 TEMPAT
4.1 Dewan SJK(C) Keow Min

5.0 PESERTA/SASARAN
5.1 125 orang murid tahap 2

6.0 ATURCARA
6.1
Masa Acara
1.30p.m. – 2.00p.m. Opening and Ice Breaking
2.00p.m. – 3.00p.m. 1. Spelling Game
2. Crossword Puzzle and Word Search
3.00p.m. – 3.30p.m. Rest Time
3.30p.m. – 4.30p.m. 1. Action and Word Guess
2. Riddle and Word Guess
4.30p.m. – 5.30p.m. 1. Closing
2. Group Photo
3. Cleaning

7.0 JAWATANKUASA MAJLIS :


Jawatankuasa Induk
Pengerusi : En. Tan Yoke Hwa
Timbalan Pengerusi : Pn. Chiah Guat Paik
Naib Pengerusi : Pn. Beh Poh Cheng
Pn. Ng Geik Hwang
Penyelaras Program : En. Leong Chee Wei
Setiausaha : Pn. Loh Pei Wen
AJK Semua guru SJK(C) Keow Min

Jawatankuasa Program

Jurugambar : Pn. Soo Gaik Hong


Pengacara Majlis : Pn. Wong Wen Jun
P.A sistem : Cik Goh Pei Shan
Disiplin Murid : Pn. Teh Siew Lee
Makanan : Cik Wong Mei Yen

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil. Perkara Justifikasi Jumlah Catatan


1. Makanan Bilangan orang: 125 orang murid
Minum Petang (125 X RM4.00) RM 500.00 SUWA

2. Fotostat Fotostat RM 30.00 Dibayar oleh


PIBG

JUMLAH RM 530.00

9.0 SUMBER KEWANGAN:


Akaun SUWA - Pelbagai

10.0 PENUTUP:
Pihak urusetia mengharapkan agar Highly Immersive Programme dapat berjalan dengan jayanya.
Segala kerjasama dan keprihatinan pihak-pihak yang terlibat di dalam menjayakan program ini didahului
dengan jutaan terima kasih.

Disediakan oleh , Disahkan oleh ,

_________________ _______________
( En. Leong Chee Wei) (Pn. Chiah Guat Paik)
Penyelaras Program SJK( C) Keow Min PK Pentadbiran SJK( C) Keow Min