You are on page 1of 11

A.

PENDAHULUAN
Kejohanan Balapan dan Padang dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk
merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Negara agar setiap murid di sekolah
berkembang dengan seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan
intelektual.

B. RASIONAL
Kejohanan balapan dan padang menjadi wadah meningkatkan kecemerlangan
sukan negara khasnya dalam bidang olahraga, balapan dan padang. Penglibatan
murid perlu bermula pada usia yang muda untuk menerap kemahiran asas dan
membina kecergasan. Kejohanan balapan dan padang yang akan diadakan ini juga
dapat mencungkil bakat murid disamping memberi peluang kepada murid untuk
memilih acara-acara yang diminati seterusnya melahirkan lebih ramai bakal-bakal
atlet untuk mewakili sekolah, daerah, negari dan negara. Selain itu, Kejohanan
Balapan dan Padang juga akan melahirkan murid yang cerdas dan cergas serta sihat
tubuh badan bagi menjalani kehidupan seharian. Justeru, Sekolah Kebangsaan Lasah
(SEKELAS) mengadakan Kejohanan Balapan dan Padang kali ke-42 / 2018 untuk
mencapai hasrat murni tersebut.

C. OBJEKTIF
Objektif program ini ini adalah untuk:
a. Memberi peluang kepada semua murid bersukan selaras dengan hasrat
negara seperti terkandung dalam objektif Program 1 Murid 1 Sukan (1M1S).
b. Membina kecergasan fizikal dan mental melalui aktiviti sukan bagi
membentuk individu yang cergas.
c. Memupuk semangat kerjasama di kalangan warga SK Lasah dalam
mengendalikan acara yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk
menjayakannya.
d. Mendedahkan kepada murid-murid tentang perjalanan sukan olahraga
tahunan sekolah.
e. Mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan serta semangat berjuang di
kalangan murid-murid dan guru-guru melalui pertandingan antara rumah-
rumah sukan.
f. Mendidik murid-murid dengan kemahiran asas secara berkesan di dalam
bidang olahraga.
g. Mencungkil dan menggilap bakat murid-murid yang berpotensi untuk
mewakili sekolah, zon dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi.

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


D. KUMPULAN SASARAN
Murid Tahap 1 dan Tahap 2
Bil
Murid L P Jumlah
.
Rumah Merah
01. 26 29 55
Tahun 1 - 6
Rumah Kuning
02. 24 31 55
Tahun 1 - 6
Rumah Hijau
03. 25 31 56
Tahun 1 - 6
Jumlah Murid 75 91 166

E. PELAKSANAAN
Tarikh : 01 Mac 2018
Hari : Khamis
Masa : 8.00 pagi - 12.30 tengahari
Tempat : Padang Sekolah Kebangsaan Lasah

F. AHLI JAWATANKUASA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK LASAH

KALI KE 42 / 2018

i) Jawatankuasa Induk

Penasihat: : Encik Safwan bin Arbai’e (PPD Kuala Kangsar)


Pengerusi : Encik Mohd Mazlan bin Harun ( Guru Besar )
Tim. Pengerusi 1 : Encik Abdul Rasib bin Ramly ( PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : Puan Rosniza binti Idris (PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2 : Puan Norhayati binti Ali (PK HEM)

Setiausaha Sukan : Encik Nordin bin Abdullah


Penolong S/U Sukan : Puan Raishan binti Ab Halim
Bendahari : Puan Rusmawati binti Demawi
AJK : Guru-guru rumah sukan

ii) Jawatankuasa Pelaksana

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


Penyambut tetamu
 Encik Mohd Mazlan bin Harun (Guru  Menyambut tetamu kehormat
Besar) dan para tetamu khas.
 Encik Abdul Rasib bin Ramly (PK  Melayan para tetamu dan ibu
Kokurikulum) bapa.
 Puan Rosniza binti Idris (PK Pentadbiran)
 Puan Norhayati binti Ali (PK HEM)
 Encik Mat Sidek bin Hamzah (YDP PIBG)
Teknikal
 Encik Nordin bin Abdullah  Menyusun jadual dan menyelaras
latihan rumah sukan.
 Menyelaras acara sukantara.
 Menyelaras acara-acara akan
yang dipertandingkan.
 Memastikan acara-acara yang
dipertandingkan berjalan lancar.
 Memastikan para pegawai
bertugas mencukupi dan berada
di lokasi yang di tetapkan
semasa latihan, sukantara, raptai
penuh dan semasa kejohanan
berlangsung.
 Memastikan alatan mencukupi
dan dalam keadaan baik.

Persiapan Padang
 Encik Nordin bin Abdullah  Persediaan trek, khemah peserta
 Encik Ahmad Harris bin Shahuddin dan pegawai kejohanan.
 Encik Mohd Fadzil bin Sulaiman  Menyediakan podium untuk
 Encik Wong Boon Ping penerima hadiah
 Encik Sabri @ Rahmad Hadi  Bertanggungjawab dengan
bin Sulaiman hiasan khemah utama .
 Bekerjasama dengan ketua dan
guru-guru rumah sukan untuk
hiasan 3 unit khemah murid.

Peralatan
 Encik Nordin bin Abdullah  Menyediakan peralatan
 Encik Mohd Fadzil bin Sulaiman sukaneka, acara balapan, acara
 Encik Ahmad Harris bin Shahuddin padang dan peralatan yang
 Encik Sabri @ Rahmad Hadi bin diperlukan semasa latihan sukan,
Sulaiman sukantara dan semasa kejohanan
 Puan Normala binti Yahya @ Yusof berlangsung.
 Memastikan peralatan
mencukupi.
 Menyimpan semula peralatan
selepas sukan.
Pengurus Peserta
 Puan Hindun binti Kamaludin  Bekerjasama dengan guru-guru
 Puan Rodziah binti Hajar rumah sukan untuk menyediakan
 Puan Raishan binti Ab Halim para peserta bagi setiap acara
yang dipertandingkan.

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


 Memastikan para peserta dari
setiap rumah mencukupi.
 Memastikan para peserta berada
di lokasi yang ditetapkan
sebelum sesuatu acara
berlangsung.
Siaraya
 Encik Mohd Fadzil bin Sulaiman  Menyediakan peralatan siaraya
 Encik Wong Boon Ping semasa latihan, raptai penuh dan
semasa Kejohanan berlangsung.
 Memastikan peralatan dalam
keadaan baik dan mencukupi.
 Menyediakan muzik dan lagu untuk
acara perasmian, perbarisan dan
lagu-lagu latar sepanjang
kejohanan berlangsung.
Ketua Pengadil / Hakim
 Encik Ahmad Harris bin Shahuddin  Memastikan acara yang
 PIBG & RELA Kampung Lasah dipertandingkan berjalan dengan
sempurna menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan.
 Menentukan pemenang bagi setiap
acara yang dipertandingkan.
Pelepas
 Pegawai Jemputan  Melepaskan peserta semasa
 RELA Kampung Lasah. kejohanan berlangsung.

Pencatat Masa
AJK PIBG  Mengambil dan mencatat masa
para peserta pertandingan.
Pencatat keputusan
 Puan Jamaliah binti Yakob  Mencatat keputusan pertandingan
 Puan Rusmawati binti Demawi dalam borang yang disediakan
 Menyediakan senarai pemenang
untuk acara penyampaian hadiah.
Juruacara
 Puan Yasmin binti Basyir Ahmad  Menyediakan teks untuk acara
 Cik Zuraida binti Zakaria perasmian.
 Menyediakan borang salutasi.
 Bekerjasama dengan JK siaraya
untuk memastikan kelicinan
semasa latihan dan semasa
kejohanan berlangsung.
 Bekerjasama dengan JK pengurus
penerima hadiah untuk acara
penyampaian hadiah.
Bacaan Doa
 Encik Sabri @ Rahmad Hadi bin  Menyediakan teks doa.
Sulaiman  Memimpin bacaan doa semasa
kejohanan berlangsung.
Pengurus Penerima Hadiah
 Puan Noor Aini binti Baharudin  Bekerjasama dengan JK pencatatat

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


 Puan Normala binti Yahya @ Yusof keputusan untuk mendapatkan
senarai nama pemenang.
 Menyediakan para penerima hadiah
untuk acara penyampaian hadiah.
Hadiah, Sijil dan Cenderamata VIP
 Puan Hasnah binti Zakaria  Menyenarai dan menguruskan
 Puan Nor Shahida binti Abd Rasid pembelian hadiah dan
 Cik Nor Izzati binti Ab Manan cenderamata.
 Memastikan hadiah mencukupi
 Puan Jamaliah binti Yakob
mengikut acara yang
 Puan Rusmawati binti Demawi dipertandingkan.
 Puan Noor Azizah binti Abd Hamid  Menyusun hadiah dan
cenderamata.
 Menghias meja hadiah
 Melatih pembantu untuk acara
penyampaian hadiah.
 Menyediakan senarai pemenang
untuk juruacara majlis.
 Menyediakan sijil pemenang.
Perbarisan / Lintas hormat
 Puan Normala binti Yahya @ Yusof  Melatih murid-murid yang terlibat
 Ketua-ketua rumah sukan dengan perbarisan dari setiap
rumah sukan.
 Memastikan peralatan untuk
perbarisan dalam keadaan baik dan
mencukupi.
 Bekerjasama dengan JK siaraya
semasa latihan dan semasa
kejohanan berlangsung.
Penyelia Rumah Sukan
 Ketua-ketua rumah sukan  Memilih dan melatih murid yang
 Guru-guru rumah sukan dipilih bagi setiap acara yang
 Wakil ibu bapa dipertandingkan.
 Memastikan bilangan murid
mencukupi untuk menyertai acara-
acara yang dipertandingkan.
 Bekerjasama dengan JK pengurus
peserta untuk menyediakan
peserta dari rumah masing-masing
untuk setiap acara yang
dipertandingkan.
 Menghias rumah sukan masing-
masing.
 Mengawasi disiplin murid-murid
semasa latihan, sukantara dan juga
semasa kejohanan berlangsung.
Pengurus Pra sekolah
 Cik Husna binti Mohamed Yusuf  Mengurus murid-murid prasekolah
 Puan Nurul Wahida binti Mohd Nawi semasa latihan dan semasa
kejohanan berlangsung.
 Membantu guru-guru prasekolah
bagi pertandingan yang
melibatkan murid-murid

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


prasekolah.

Pengurus PPKI
 Cik Nor Izzati binti Ab Manan  Menjaga dan mengurus murid-
 Puan Noor Adina binti Abu Bakar murid PPKI sepanjang Kejohanan
berlangsung,

Buku Program  Menyediakan buku program dan


 Encik Wong Boon Ping mencetak buku program untuk VIP
 Puan Noor Adina binti Abu Bakar dan tetamu.
Jurugambar
 Encik Wong Boon Ping  Mengambil gambar-gambar acara
sukantara dan semasa kejohanan
berlangsung.
Dokumentasi
 Puan Raishan binti Ab Halim  Menyediakan laporan Kejohanan
 Puan Noor Aini binti Baharudin Balapan dan Padang SK Lasah kali
ke 42.
 Menulis laporan analisis SWOT
kejohanan.
Jamuan
 Puan Noor Aini binti Baharudin  Menyediakan makanan dan
 Puan Sabariah binti Ibrahim minuman untuk para jemputan,
 Puan Juriah binti Shaudin guru-guru dan pegawai sukan.
 Puan Mariam binti Che Hat  Bertanggungjawab menghias bilik
jamuan VIP & Guru
 Menyediakan minuman dan
makanan murid dengan kerjasama
guru-guru rumah sukan.
Kecemasan
 Puan Nor Hamidah binti Abu Samah  Menyediakan kit pertolongan
 Ahlli PBSM cemas semasa latihan sukan,
sukantara dan semasa kejohanan
berlangsung.
 Memberikan bantuan yang
sewajarnya dalam situasi
kecemasan.

G. Tentatif Program
8.00 pagi : Peserta berkumpul
8.15 pagi : Ketibaan Tetamu Kehormat
8.30 pagi : Perbarisan Lintas hormat
 Nyanyian lagu Negaraku
 Bacaan doa
 Bacaan ikrar
9.00 pagi : Ucapan alu-aluan
 Encik Mat Sidek bin Hamzah (YDP PIBG)
 Encik Mohd Mazlan bin Harun (GB SK Lasah)
: Ucapan Perasmian oleh Tetamu Kehormat
9.15 pagi : Acara sukan bermula
10.40 pagi : Rehat

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


11.00 pagi : Penyampaian hadiah bagi acara yang telah
dipertandingkan sebelum temasya
11.15 pagi : Acara sukan diteruskan
12.00 tgh : Majlis kemuncak penutupan Kejohanan
Balapan dan Padang SK Lasah kali ke -42
12.30 tgh : Bersurai

H. Acara Yang dipertandingkan

i. SEBELUM TEMASYA SUKAN

1. Lompat Jauh (Lelaki Kelas A dan B)

2. Lompat Jauh (Perempuan Kelas A dan B)

3. Lompat Tinggi (Lelaki Kelas A dan B)

4. Lompat Tinggi (Perempuan Kelas A dan B)

5. Lontar Peluru (Lelaki Kelas A dan B)

6. Lontar Peluru (Perempuan Kelas A dan B)

7. Sukaneka Tahun 2 – 6

ii. SEMASA TEMASYA SUKAN

1. Lari 100M lelaki Kelas A dan B

2. Lari 100 M Perempuan Kelas A dan B

3. Lari 75M Lelaki dan Perempuan Kelas C

4. Lari 75M Pra Sekolah Lelaki dan Perempuan

5. Lari 200M Lelaki Kelas A dan B

6. Lari 200M Perempuan Kelas A dan B

7. Sukaneka Prasekolah A dan D


8. Sukaneka Tahun 1

9. Lari berganti-ganti 4 x 100M Lelaki Kelas A, B dan C

10.Lari berganti-ganti 4 x 100M Perempuan Kelas A, B dan C

11.Acara jemputan Pegawai Sukan

12.Acara jemputan ibu dan bapa

13.Acara jemputan remaja

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


*Nota : Kelas A - Tahun 5 & 6

Kelas B - Tahun 3 & 4

Kelas C - Tahun 1 & 2

I. ANGGARAN PERBELANJAAN
Anggaran penyata pendapatan dan perbelanjaan Kejohanan Balapan dan Padang Sk
Lasah Kali Ke 42 / 2018

ANGGARAN PERBELANJAAN

PENDAPATAN JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH

 Medal
 Hadiah Sukaneka RM 692.00
 Hadiah Acara RM 624.00
pegawai sukan/
ibubapa RM 50.00
 Sumbangan PIBG  RM
 Peruntukan Sukan 1,500.00  Jamuan Sukan RM 500.00
 Sumbangan /  RM 916.00  Sewa Khemah (4 RM 600.00
derma  RM 500.00 unit) RM 150.00
 Sijil / cenderahati RM 100.00
 Alatan RM 50.00
 Buku Program RM 150.00
 Hiasan Khemah

RM2,916. RM
JUMLAH JUMLAH
00 2916.00

J. PENUTUP

Diharapkan agar apa yang dirancangkan ini dapat dilaksanakan dengan lancar
dan berkesan. Semoga kerjasama semua guru dan warga sekolah dapat
mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan serta semangat berjuang di
kalangan murid-murid dan guru-guru melalui pertandingan antara rumah-rumah
sukan serta dapat melahirkan modal insan yang cemerlang dari segi sahsiah dan
akademik.

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


Disediakan oleh,

.......................................
(NORDIN BIN ABDULLAH )
Setiausaha sukan
Sekolah Kebangsaan Lasah

Disemak oleh,

.........................................
(ABDUL RASIB BIN RAMLY )
Penolong Kanan Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Lasah

Disahkan oleh,

.............................................
(MOHD MAZLAN BIN HARUN)
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Lasah

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


LAMPIRAN
Perincian Hadiah
Bil. Acara kategori perkiraan jumlah
1 Lompat jauh Lelaki A 3 x RM 4.00 RM 12.00
2 Lelalki B 3 x RM 4.00 RM 12.00
3 Perempuan A 3 x RM 4.00 RM 12.00
4 Perempuan B 3 x RM 4.00 RM 12.00
5 Lompat Tinggi Lelaki A 3 x RM 4.00 RM 12.00
6 Lelalki B 3 x RM 4.00 RM 12.00
7 Perempuan A 3 x RM 4.00 RM 12.00
8 Perempuan B 3 x RM 4.00 RM 12.00
9 Lontar peluru Lelaki A 3 x RM 4.00 RM 12.00
10 Lelalki B 3 x RM 4.00 RM 12.00
11 Perempuan A 3 x RM 4.00 RM 12.00
12 Perempuan B 3 x RM 4.00 RM 12.00
13 100 meter Lelaki A 3 x RM 4.00 RM 12.00
14 Lelalki B 3 x RM 4.00 RM 12.00
15 Perempuan A 3 x RM 4.00 RM 12.00
16 Perempuan B 3 x RM 4.00 RM 12.00
17 75 meter Lelaki C 3 x RM 4.00 RM 12.00
18 Perempuan C 3 x RM 4.00 RM 12.00
19 Pra Lelakki 3 x RM 4.00 RM 12.00
20 Pra Perempuan 3 x RM 4.00 RM 12.00
21 200 Meter Lelaki A 3 x RM 4.00 RM 12.00
22 Lelalki B 3 x RM 4.00 RM 12.00
23 Perempuan A 3 x RM 4.00 RM 12.00
24 Perempuan B 3 x RM 4.00 RM 12.00
25 4x 100 meter Lelaki A 4 x 3 x RM4.00 RM 48.00
26 Lelalki B 4 x 3 x RM4.00 RM 48.00
27 Lelaki C 4 x 3 x RM4.00 RM 48.00
28 Perempuan A 4 x 3 x RM4.00 RM 48.00
29 Perempuan B 4 x 3 x RM4.00 RM 48.00
30 Perempuan C 4 x 3 x RM4.00 RM 48.00
31 Olahragawan 1 x RM 8.00 RM 8.00
32 Olahragawati 1 x RM 8.00 RM 8.00
33 Piala pusingan 1 x RM 100.00 Rm 100.00
Jumlah RM 692.00
34 Sukaneka Johan 52 x RM 5.00 RM 260.00
35 Naib johan 52 x RM 4.00 RM 208.00
36 ketiga 52 x RM 3.00 RM 156.00
Jumlah RM.624.00

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah


Jumlah
RM 1,316.00
keseluruhan

Unit Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Lasah