You are on page 1of 20

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU

HASIL PEMBELAJARAN:

Pada akhir modul ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan definisi dan konsep kemahiran mendengar.
2. Mengenal pasti proses-proses dan jenis-jenis kemahiran mendengar.
3. Menerangkan peringkat dan bentuk-bentuk kemahiran mendengar.
4. Menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar.
5. Mengemukakan aktiviti dan penilaian kemahiran mendengar.

RINGKASAN

1.1 Pengenalan
1.2 Definisi kemahiran mendengar
1.3 Konsep penting dalam pendengaran
1.4 Proses mendengar
1.5 Jenis-jenis kemahiran mendengar
1.6 Peringkat-peringkat kemahiran mendengar
1.7 Bentuk-bentuk kemahiran mendengar
1.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar
1.9 Aktiviti
1.10 Penilaian

Ringkasan

Rujukan

1

soal jawab.1 PENGENALAN Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita. arahan. Sekirannya pelajar tidak menguasai kemahiran mendengar ini dengan baik. maka mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran di dalam kelas. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa yang bertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu. kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. aktiviti ini diabaikan dan tidak diberikan perhatian yang serius oleh kebanyakan orang. Menurutnya lagi. laporan berita. Menurut ILA (1996). Pada peringkat yang lebih tinggi. terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu. bergantung kepada percakapan dan pendengaran. pelajar mendengar pada jangka masa yang lama sebelum mencuba untuk bertutur. 2 . Hal ini juga dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan dari segi penggunaan bahasa dengan lebih baik lagi.1. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta boleh mentafsir apa sahaja yang didengar itu dengan tepat. Kemahiran mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan (receptive level). perbualan. Pendengaran (listening) merupakan suatu kemahiran yang asas dan utama dalam proses komunikasi. dan perbincangan. Kemahiran mendengar juga memberikan peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yang didengar bagi bahasa itu. Tetapi.

2 DEFINISI KEMAHIRAN MENDENGAR Terdapat perbezaan antara “listening” dan “hearing”. namun tidak diperhalusi oleh fikiran kita. 3 . klausa dan ayat. pengalaman budaya dan sikap pendengar itu. Jadi apa-apa yang didengari oleh kita bersifat angin lalu. “Listening” pula melibatkan usaha-usaha aktif dari fikiran kita dan perhatian penuh atas apa yang kita dengar melalui telinga kita. Dengan demikian mendengar yang efektif adalah seperti “listening” dalam Bahasa Inggeris yang merupakan sebuah proses serius yang tidak boleh dilakukan hanya dengan mengandalikan kebiasaan.1. frasa. “d” dan “t” yang mewakili “datang” dan “tatang”. iaitu tidak berkesan. bermaksud ada suara yang didengari oleh telinga kita. refleks atau perasaan. Mendengar yang efektif adalah upaya untuk menghubungkan titik-titik yang kadangkala menyatakan nasihat yang tersembunyi yang perlu kita tahu. Pemahaman tentang bunyi bahasa itu bergantung kepada pengetahuan. Kedua-dua perkataan bahasa Inggeris tersebut mempunyai maksud yang sama dalam bahasa Melayu. Kemahiran mendengar adalah satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama seperti “b” dan “p” yang mewakili “badang” dan “padang”. Namun sebenarnya “hearing” adalah mendengar yang bersifat fizik. Peringkat kedua pula ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan.

kesusasteraan. Pedengaran berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat-peringkat. hujah dan bukti. 4 . drama dan lain-lain bahan kreatif. Aspek fizikal. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Selain itu. difahami dan diingati. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan. Individu lebih banyak mendengar melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran.3 KONSEP PENTING DALAM PENDENGARAN Pendengaran boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu pendengaran merupakan gabungan segala yang didengari.1. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik.

Mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa 4. Menilai bunyi-bunyi bahasa 5 .1. Memahami bunyi -bunyi MENDENGAR bunyi-bunyi bahasa bahasa 3. Bertindak terhadap PROSES 2.4 PROSES MENDENGAR 1.

tertumpu kepada • mendengar arahan pengukuhan struktur tatabahasa. menekankan aktiviti mendengar secara kritis dan logis. • Dua jenis: • Bertujuan untuk meluaskan • latihan yang berpusatkan penguasaan bahasa secara kepada kefahaman makna keseluruhan dan tidak lagi secara terperinci.5 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR MENDENGAR SECARA MENDENGAR SECARA INTENSIF EKSTENSIF • Mendengar jenis ini • Latihan mendengar secara dilakukan melalui latihan dan ekstensif adalah latihan yang aktiviti yang formal yang dijalankan setelah murid- biasanya dilaksanakan di murid dapat menguasai bawah kelolaan dan kemahiran mendengar pengawasan guru.1. 6 . • latihan mendengar bahasa • Mendengar secara ekstensif yang dituturkan. secara intensif. • menjawab soalan kefahaman • Latihan mendengar secara ekstensif biasanya dilakukan • mendengar untuk melalui aktiviti lanjutan mendapatkan maklumat daripada kemahiran • membuat ringkasan mendengar yang telah sedia • menyelesaikan masalah diperolehi.

Mereka akan dipupuk untuk menjadi seorang pendengar yang baik dengan sentiasa menumpukan perhatian terhadap penyampai. pada peringkat awal ini. Pelajar juga diajar untuk mengenal informasi- informasi spesifik atau maklumat khusus. Para pelajar juga dapat mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah dengan tepat. Hal ini adalah untuk mengelakkan pelajar tersebut menjaga perasaan penyampai serta ilmu dan maklumat yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada pelajar terbabit. pelajar akan melakukan perkara dan aktiviti yang disuruh oleh guru. pelajar cepat bertindak terhadap soalan yang mudah. pelajar ini akan diajar untuk mengenal perhubungan orang-orang yang berinteraksi dalam kehidupan sosial serta diterapkan ilmu dalam aspek mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap. Pada peringkat ini juga. Pada peringkat ini juga. Mereka juga diajar untuk mendengar dan mengecam makna perkataan.1.6 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Pada peringkat awal kemahiran mendengar. Pada peringkat kedua atau peringkat pertengahan dalam kemahiran mendengar ini. rangkai kata dan ayat-ayat dalam petikan. Mereka juga diajar untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah yang didengar sama ada merujuk kepada guru atau kawan-kawan. pelajar didedahkan untuk mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. Pelajar tersebut juga dapat membezakan tekanan dan intonasi dalam sesebuah pertuturan. mengajuk dan memilih bunyi. Selain itu. pelajar akan dididik untuk mengikut aliran dalam dialog atau perbualan serta mereka dapat menafsirkan tujuan penutur menggunakan pelbagai bentuk struktur nahu. pelajar dilatih untuk mengenal isi- isi penting. Pada peringkat ini juga. Selain daripada itu. Peringkat ketiga pula ialah peringkat maju dalam kemahiran mendengar. Selain itu. 7 . pelajar didedahkan untuk mengenali sebab dan akibat sesuatu tindakan yang dibuat. Pada peringkat ini. pelajar akan diajar untuk mengecam. pelajar akan diajar untuk mentafsirkan maksud orang yang bercakap.

7 BENTUK-BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR Mendengar secara pasif Mendengar secara bertelau-telau Mendengar tanpa tindak balas Mendengar secara menebuk-nebuk Mendengar dengan beremosi Mendengar secara berhati-hati Mendengar secara kritikal Mendengar dengan pengamatan Mendengar secara kreatif 8 .1.

1.8 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR Status ekonomi Gangguan Jantina bunyi Faktor FAKTOR. Masalah fizikal FAKTOR Mental 9 .

2.9 AKTIVITI AKTIVITI 1 Tajuk : Teka siapa saya Tema : Alat permainan Masa : 60 minit Langkah : 1. Murid diberi masa untuk meneka alat permainan tersebut. 3.1. Guru menerangkan tentang ciri-ciri sesuatu alat permainan seperti bola. Penerangan tentang alat permainan tersebut diteruskan sehingga murid dapat meneka dengan betul. 10 .

4. Murid-murid diminta untuk menjawab soalan-soalan berdasarkan ucapan tersebut. Guru menyediakan soalan berbentuk objektif. Murid diperdengarkan dengan rakaman ucapan Guru Besar pada sambutan Hari Guru. 11 . AKTIVITI 2 Tajuk : Menjawab soalan kefahaman Tema : Ucapan Hari Guru Masa : 60 minit Langkah : 1. 3. 2. Rakaman diperdengarkan sebanyak tiga kali sahaja. aneka pilihan dan jenis terbuka kepada pelajar.

Murid dibahagikan keada kumpulan. 12 . Murid menonton rakaman drama. 3. 2. Kemudian murid diminta melakonkan semula drama tersebut mengikut urutan cerita yang ditonton. AKTIVITI 3 Tajuk : Video dan bahan sastera Tema : Kartun Masa : 60 minit Langkah : 1.

guru: “Angkat tangan kanan ke atas dan kaki kiri ke hadapan” 4. Guru memberi beberapa arahan kepada pelajar. Oleh itu. pelajar perlu angkat tangan kanan ke atas dan kaki kiri ke hadapan 13 . AKTIVITI 4 Tajuk : Mendengar untuk memahami dan bertindak balas Tema : Mematuhi arahan yang diberi Masa : 10 minit Langkah : 1. Pelajar-pelajar perlu melakukan pergerakan mengikut arahan yang diberi oleh guru 3. Contohnya . 2.

Murid diberi gambar yang banyak dan tidak mengikut susunannya. 4. Pelajar perlu mendengar bahan rangsangan seperti cerita atau puisi yang berkaitan daripada guru. Guru menceritakan tentang bahan rangsangan seperti cerita. Pelajar perlu memilih gambar yang tepat mengikut penerangan yang didengar dan menyusun gambar-gambar itu mengikut urutan yang betul. AKTIVITI 5 Tajuk : Menyusun dan memilih gambar Tema : Gambar Masa : 15 minit Langkah : 1. 14 . puisi . 2.atau berita 3.

2. Pelajar diminta memberi respon berkenaan perbezaan mereka sewaktu melukis kali pertama dan kali kedua. pelajar diminta mempamerkan lukisan mereka dan berbincang bersama dengan kawan. Pelajar diminta mempamerkan kedua-dua lukisan mereka tadi dan diminta membandingkan kedua-dua lukisan mereka dengan lukisan contoh jawapan. 15 . pelajar diminta melukis kali ke 2 dengan arahan yang sama tetapi kali ini mereka dibenarkan bertanya soalan untuk mendapat jawapan tepat. 4. Selepas siap lukis. 8. 7. 5. Pelajar tidak dibenarkan bertanya. Arahan diulangi 2 kali sahaja. 6. 3. AKTIVITI 6 Tajuk : Aktiviti menyampaikan maklumat sehala dan dua hala Tema : Alat tulis dan kertas A4 Masa : 30 minit Langkah : 1. Guru kaunseling memberi arahan berikut untuk dilukis oleh pelajar. Setiap pelajar diberikan 2 helai kertas kosong. Di atas kertas lain.

dua pinggan nasi lemak dan sepinggan bihun goreng. 16 . Sambil mendengar petikan dibaca. AKTIVITI 7 Tajuk : Menandakan butiran yang berkaitan Tema : Pita rakaman Masa : 15 minit Langkah : 1.” 2. murid diminta menandakan butiran-butiran berkenaan. Murid diberi kertas edaran yang mengandung senarai menu makanan dan minuman. ”Berikan saya secawan teh. Contoh: Seorang perempuan membawa tiga orang anaknya ke sebuah restoran dan memesan makanan daripada pelayan restoran tersebut. 3.

jeda. tekanan. intonasi Mendiskriminasikan bunyi dan perkataan Kefahaman terhadap teks yang didengar Daya memahami dan memproses maklumat Kemahiran menentukan isi-isi penting Nama guru : _____________________________________ 17 .10 PENILAIAN Nama : _________________________________________ Kelas : _________________________________________ Penilaian tentang beberapa aspek kemahiran mendengar: Sangat Tidak Perkara Memuaskan memuaskan memuaskan Sebutan.1.

 Kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. mengajur dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya.  Tentu sekali sebelum kanak-kanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap.  Kanak-kanak sentiasa berkomunikasi dengan alam sekelilingnya.  Haikatnya. mempelajari. cenderung untuk menguasai kemahiran mendengar yang baik mengikut standard tertentu. menguasai bahasa – memperoleh. RINGKASAN  Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima.  Alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak. 18 . menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan.

Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Ke-2). Khoo Bee Lee. Bhd. Mok Song Sang. 19 . (2014). Penerbitan Multimedia Sdn. Taquddin Abd Mukti. Selangor. Dr. (2013). Selangor: PTS Professional. 3. Bhd. Suppiah Nachiappan. Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak. En Ah Meng. Mengurus Khidmat Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. 4. Malek Muhamat Said. (2007). Lee Keok Cheong. Selangor: Oxford Fajar Sdn. (2010). 2. Bhd. Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-kanak. RUJUKAN 1. Pengurusan Bimbingan & Kaunseling (Ed.