You are on page 1of 2

52_Toamna 2012 (ex 24_2007) O linie electrică aeriană cu tensiunea de

0,4 kV, cu conductoare din cupru având  = 0,017  mm2/m, alimentată
din sursa A, are schema şi caracteristicile din figură.

Se cere:
a) să se determine pierderea maximă de tensiune;
b) să se interpreteze rezultatul considerând că pierderea de tensiune
admisibilă este de 10%.

Aplicam relatia :
 ( RiPi  XiQi)
3

U  1 [V]
Un
l1 300m
R1   *  0,017mm 2 / m *  0.102
s1 50mm 2
Pentru calculul lui R2 vom avea in vedere tronsonul de retea parcurs de puterea S2 si deci
vom insuma rezistentele tronsoanelor 0_1 si 1_2

l2 200m
R2  R1   *  0,102  0,017mm 2 / m *  0,102  0,097  0,199
s2 35mm 2
Similar pentru calculul lui R3 vom avea in vedere tronsonul de retea parcurs de puterea
S3 si deci vom insuma rezistentele tronsoanelor 0_1 si 1_2 si 2_3

l3 150m
R3  R2   *  0,199  0,017mm 2 / m *  0,199  0,102  0,301
s3 25mm 2
Similar vom proceda pentru calculul reactantelor pe tronsoanele de retea 0_1,0_2 si 0_3:

069  0.102Ω 0.162 * 0kVAr ) (0.4 0.9675  V  V  29.5% care se incadreaza in limita maxima admisibila de 10% .4kV (0.2115 Voi recapitula intr-un tabel rezultatele pe care le vom folosi in continuare Tronson 0_1 0_2 0_3 Ri 0.162  0.093  0.97  2.162  0.162 Ω 0.4kV 0.301 Ω Xi 0.093  0.33 / km * 0.2km  0.199 * 30kW  0.093Ω 0.15  5.301 * 20kW  0.15km  0.5%  10% U 400 Dupa cum se observa din relatia de mai sus circulatia de putere prin linia analizata determina o cadere de tensiune de 7.345 / km * 0.102 * 40kW  0.4 Exprimam caderea de tensiune in procente : U [V ] 30V U [%}  *100  *100  7.199 Ω 0.2115 * ( 15kVAR ))    0.3km  0.0495  0.2115 Ω Pi 40 kW 30 kW 20 kW Qi -10 kVAr 0 kVAr -15 kVAr Calculam caderea de tensiune:  ( RiPi  XiQi)  (0.4kV 3.X 1  x1 * l1  0.91875V  30V 0.31 / km * 0.162 X 3  X 2  x3 * l 3  0.8475 11.093 * (10kVAr ))  3 U  1 Un 0.093 X 2  X 1  x 2 * l 2  0.