You are on page 1of 1

MATAPELAJARAN : MATEMATIK

KELAS/MASA/BIL PELAJAR : 3 Ruby/3 Topaz / 9.50pagi-10.50pagi/23 orang

TAJUK : Latih Tubi / Ulangkaji

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Menfokuskan kepada soalan sebenar PT3 bahagian (a) dan bahagian (b) daripada soalan peperiksaan lalu

: Menfokuskan kepada soalan yang mudah untuk skor kepada murid-murid yang lemah seperti pembinaan
geometri

AKTIVITI : 1) murid dibahagi kepada 4 kumpulan dengan diketuai oleh 4 Guru Muda

2) murid diedarkan dengan Modul Pecutan Akhir 2016

3) murid membincangkan penyelesaian bagi modul dalam kumpulan dengan dibimbing oleh Guru Muda dan
guru

4) murid memeriksa jawapan bersama Guru Muda dan guru

ABM : Modul Pecutan Akhir 2016

REFLEKSI :