You are on page 1of 23

APRENC A

UTILITZAR
EL PUNXÓ
PUNXAR LLIUREMENT
PUNXAR PER SOTA LA LÍNIA
PUNXAR PER SOBRE LA LÍNIA
PUNXAR A L’ESQUERRA DE LA LÍNIA
PUNXAR A LA DRETA DE LA LÍNIA
PUNXAR ENTRE LES DUES LÍNIES
PUNXAR ENTRE LES DUES LÍINIES
PUNXAR ENTRE LES DUES LÍNIES
PUNXAR ENTRE LES DUES LÍNIES
PUNXAR ENTRE LES DUES LÍNIES
PUNXAR ENTRE LES DUES LÍNIES
PUNXAR AL VOLTANT DEL QUADRAT
PUNXAR AL VOLTANT DE L’ESTEL
PUNXAR DINS EL CERCLE
PUNXAR DINS ELS CERCLES

PUNXAR DINS ELS CERC


PUNXAR DINS ELS CERCLES
PUNXAR ALS PUNTS
PUNXAR SEGUINT LA LÍNIA

PUNXAR SEGUINT LA LINIA


PUNXAR SEGUINT LA LÍNIA
PUNXAR SEGUINT LA LÍNIA
PUNXAR SEGUINT LA LÍNIA
PUNXA LES FINESTRES I LA PORTA