You are on page 1of 37

Στατιστικό Δελτίο

Νο.39 – Μάρτιος 2018


Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Λεωφ. Αμαλίας 34
105 58 Αθήνα
www.insete.gr
info@insete.gr

©SETE Intelligence – Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή
Με μια ματιά

Πηγές: ΥΠΑ, ΔΑΑ, Μεθοριακοί Σταθμοί, ΟΟΣΑ, ΕΛ.ΣΤΑ., ΤτΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΙΟΒΕ- Επεξεργασία: SETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 1


Περιεχόμενα

Αεροπορικές Αφίξεις 5
Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια 6
Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια 8

Οδικές Αφίξεις 10

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 14
Αφίξεις 15
Εισπράξεις 17

Μακροοικονομικές εξελίξεις 19

Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 25

Δείκτες Κύκλου Εργασιών στους τομείς: 29

Τουρισμού, Αεροπορικών & Πλωτών Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 2


Ευχαριστίες

Η δημιουργία του παρόντος δελτίου βασίζεται αφενός σε δημόσια διαθέσιμες πηγές και αφετέρου σε στοιχεία που μας παρέχουν
διάφοροι φορείς (ΥΠΑ, ΔΑΑ, Μεθοριακοί Σταθμοί, ΕΑΣΠ, ΣΕΕΝ), τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

Η ομάδα σύνταξης

Άρης Ίκκος Ευαγγελία Λάμπρου Δημήτρης Μαρούλης


Επιστημονικός Διευθυντής Ερευνήτρια – Στατιστικολόγος Οικονομολόγος
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
intelligence@insete.gr

Σημείωση

Τo παρόν Δελτίο αναδημοσιεύει στοιχεία από άλλες πηγές και όχι από πρωτογενείς έρευνες του ΙΝΣΕΤΕ. Αν και το ΙΝΣΕΤΕ δείχνει
κάθε σχετική επιμέλεια ώστε οι πηγές να είναι έγκυρες και η αναδημοσίευση ορθή, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι τρίτων ή
για την χρήση που αυτοί θα κάνουν με τα στοιχεία του Δελτίου. Επίσης, όπως επισημαίνουμε και σε διάφορους πίνακες του Δελτίου,
πολλές φορές τα στοιχεία είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη παρουσίαση των βασικών πηγών που χρησιμοποιεί το SETE Intelligence και των
μεθοδολογιών κάθε πηγής / έρευνας και των μεταξύ τους διαφορών. Η διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί η κάθε μία από τις
παραπάνω πηγές και του κατά περίπτωση μετρούμενου μεγέθους καθιστούν αναγκαία τη συνθετική χρήση όσο το δυνατόν
περισσότερων πηγών προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για το εκάστοτε προς διερεύνηση
θέμα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση ή υπόδειξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα σύνταξης.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 3


Σχόλια-Παρατηρήσεις σχετικά με τους Πίνακες και τα Στοιχεία του Δελτίου

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: (1) Τα στοιχεία αφορούν σε αφίξεις επιβατών με διεθνείς πτήσεις ανεξαρτήτως του τόπου
κατοικίας. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία για το αεροδρόμιο της Αθήνας τα οποία αφορούν αποκλειστικά σε κατοίκους εξωτερικού.
(2) Τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου μήνα για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του SETE Intelligence. (3) Η
κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων γίνεται ως εξής: Δωδεκάνησα: Ρόδος - Κως - Κάρπαθος, Κρήτη: Ηράκλειο - Χανιά, Ιόνιο:
Κέρκυρα - Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Άκτιο, Κυκλάδες: Μύκονος - Σαντορίνη, Πελοπόννησος: Άραξος - Καλαμάτα, Λοιπά: Σάμος -
Σκιάθος - Καβάλα - Μυτιλήνη. (4) Τύπος Ι: Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II: Προσωρινά στοιχεία ΥΠΑ - υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια: (1) Επιβάτης που κάνει ταξίδι μετ’ επιστροφής, μετριέται δύο φορές: και κατά
την άφιξή του στον προορισμό του και κατά την επιστροφή του στην έδρα του. (2) Τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου μήνα για
το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του SETE Intelligence. (3) Η κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων γίνεται ως εξής:
Δωδεκάνησα: Ρόδος - Κως - Κάρπαθος, Κρήτη: Ηράκλειο - Χανιά, Ιόνιο: Κέρκυρα - Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Άκτιο, Κυκλάδες:
Μύκονος - Σαντορίνη - Πάρος, Λοιπά: Σάμος - Σκιάθος - Καβάλα - Μυτιλήνη. (4) Τύπος Ι: Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II: Προσωρινά
στοιχεία ΥΠΑ - υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Οδικές αφίξεις: Η καταγραφή των οδικών αφίξεων γίνεται από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα βάσει υπηκοότητας,
ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας και -συνεπώς- περιλαμβάνει και αλλοδαπούς μετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από
ταξίδι στο εξωτερικό. Η κατηγοριοποίηση των χωρών γίνεται ως εξής: Αλβανία: Κακαβιά - Κρυσταλλοπηγή - Σαγιάδα - Μέρτζανη,
Βουλγαρία: Oρμένιο – Κυπρίνος - Νυμφαία - Προμαχώνας - Εξοχή - Αγ. Κων/νος, ΠΓΔΜ: Εύζωνοι - Δοϊράνη - Νίκη, Τουρκία:
Καστανιές – Κήποι.
Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης: Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του ΟΟΣΑ (ΟΕCD) μετρά το επίπεδο
εμπιστοσύνης των καταναλωτών κάθε χώρας. Δεδομένου ότι οι διακοπές είναι άμεσα συνυφασμένες με την καταναλωτική
εμπιστοσύνη, ο δείκτης αυτός είναι μια πολύ καλή ένδειξη για την προβλεπόμενη ζήτηση από την κάθε αγορά. Οι
υψηλότερες/χαμηλότερες τιμές δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης και άρα αυξημένη/μειωμένη διάθεση για
διακοπές.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 4


Αεροπορικές Αφίξεις

Φεβρουάριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 5


Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ1 ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


2018 Αθήνα2 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 251.316 72.250 48 5.919 12.426 36 341.995 II
Φεβρουάριος 217.773 67.814 10.513 281 242 10.372 55 307.050 II
Tρέχον έτος 469.089 140.064 48 16.432 281 242 22.798 91 649.045 II

2017 Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 205.391 84.150 2 771 1.930 161 292.405 II
Φεβρουάριος 163.412 79.179 56 1.118 1.749 2 389 19 245.924 II
Μάρτιος 242.291 98.744 1.476 3.794 8.312 3.166 318 517 1.507 112 360.237 II
Απρίλιος 382.015 159.321 83.768 19.265 160.359 67.391 34.919 8.093 3.698 2.924 6.841 13.450 476 4.609 1.056 3.264 634 952.083 II
Μάιος 433.515 179.094 245.501 119.567 5.581 373.126 135.465 147.104 86.603 31.308 29.211 25.558 45.481 6.826 12.642 9.727 18.883 12.406 4.773 1.922.371 II
Ιούνιος 519.704 239.642 369.133 178.723 17.518 511.146 186.055 233.232 147.555 49.889 49.373 58.644 73.959 15.853 21.505 22.173 36.430 22.351 7.860 2.760.745 II
Ιούλιος 675.219 280.514 461.634 221.259 19.877 637.254 228.983 298.691 183.282 62.132 68.653 93.689 101.451 17.760 25.430 28.770 46.926 28.318 11.882 3.491.724 II
Αύγουστος 671.237 259.199 450.780 217.179 20.794 627.677 196.303 284.603 188.245 66.380 59.298 97.311 98.246 16.776 23.494 29.279 48.878 25.722 10.411 3.391.812 II
Σεπτέμβριος 580.119 219.229 367.991 179.663 15.969 511.924 178.649 220.053 137.154 44.671 48.068 52.702 70.553 15.001 22.748 21.705 30.088 19.149 7.774 2.743.210 II
Οκτώβριος 442.337 159.703 197.564 91.605 2.073 305.068 88.618 77.446 29.780 8.471 13.485 11.713 26.897 4.239 8.278 2.893 1.254 4.509 447 1.476.380 II
Νοέμβριος 250.250 82.355 606 78 11.049 247 809 63 566 1.007 410 36 347.476 II
Δεκέμβριος 231.875 88.786 152 3 4.418 164 12.805 338.203 II
Σύνολο 4.797.365 1.929.916 2.178.663 1.027.342 81.812 3.147.704 1.093.702 1.300.189 781.093 266.549 271.012 346.458 431.120 76.931 121.609 115.603 182.459 129.095 43.948 18.322.570 II
Tρέχον έτος 368.803 163.329 58 1.889 3.679 2 389 161 19 538.329 II

% METABOΛEΣ Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο
Ιανουάριος 22,4% -14,1% 2300,0% 667,7% -100,0% 7618,0% 17,0%
Φεβρουάριος 33,3% -14,4% -100,0% 840,3% -83,9% -100,0% -37,8% 189,5% 24,9%
Τρέχον έτος 27,2% -14,2% -17,2% 769,9% -92,4% -100,0% -37,8% 14060,2% 378,9% 20,6%

3
Περιοχές Σύνολο χωρίς Αθήνα Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Πελοπόννησος Λοιπά
2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017
Ιανουάριος 90.679 87.014 4,2% 48 2 2300,0% 5.919 2.701 119,1% 12.462 161 7640,4%
Φεβρουάριος 89.277 82.512 8,2% 56 -100,0% 10.794 2.867 276,5% 2 -100,0% 242 389 -37,8% 10.427 19 54778,9%
Μάρτιος 117.946 -100,0% 1.476 -100,0% 12.106 -100,0% 3.484 -100,0% 517 -100,0% 1.507 -100,0% 112 -100,0%
Απρίλιος 570.068 -100,0% 103.033 -100,0% 227.750 -100,0% 49.634 -100,0% 20.291 -100,0% 5.085 -100,0% 4.954 -100,0%
Μάιος 1.488.856 -100,0% 370.649 -100,0% 508.591 -100,0% 294.226 -100,0% 71.039 -100,0% 19.468 -100,0% 45.789 -100,0%
Ιούνιος 2.241.041 -100,0% 565.374 -100,0% 697.201 -100,0% 480.049 -100,0% 132.603 -100,0% 37.358 -100,0% 88.814 -100,0%
Ιούλιος 2.816.505 -100,0% 702.770 -100,0% 866.237 -100,0% 612.758 -100,0% 195.140 -100,0% 43.190 -100,0% 115.896 -100,0%
Αύγουστος 2.720.575 -100,0% 688.753 -100,0% 823.980 -100,0% 598.526 -100,0% 195.557 -100,0% 40.270 -100,0% 114.290 -100,0%
Σεπτέμβριος 2.163.091 -100,0% 563.623 -100,0% 690.573 -100,0% 449.946 -100,0% 123.255 -100,0% 37.749 -100,0% 78.716 -100,0%
Οκτώβριος 1.034.043 -100,0% 291.242 -100,0% 393.686 -100,0% 129.182 -100,0% 38.610 -100,0% 12.517 -100,0% 9.103 -100,0%
Νοέμβριος 97.226 -100,0% 684 -100,0% 11.296 -100,0% 872 -100,0% 566 -100,0% 1.007 -100,0% 446 -100,0%
Δεκέμβριος 106.328 -100,0% 155 -100,0% 4.418 -100,0% 164 -100,0% 12.805 -100,0%
Tρέχον έτος 179.956 169.526 6,2% 48 58 -17,2% 16.713 5.568 200,2% 2 -100,0% 242 389 -37,8% 22.889 180 12616,1%
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: SETE Intelligence Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές. (βλ. αν. "Τύπος")
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια
της χώρας, οι αφίξεις που κατεγράφησαν τον Φεβρουάριο του 2018 ήταν αυξημένες κατά +24,9% (+61 χιλ.) σε σχέση με τον
Φεβρουάριο του 2017.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 6


Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο αεροδρόμιο των Αθηνών (+33,3%/ +54 χιλ. επιβάτες) και του Ηρακλείου (+840,3%/+9 χιλ.
επιβάτες). Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης εμφάνισε μείωση -14,4%/ -11 χιλ. επιβάτες ενώ το αεροδρόμιο της Καβάλας εμφάνισε
αύξηση +10 χιλ. θέσεις, καθώς ένα μεγάλο μέρος των πτήσεων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν στο
συγκεκριμένο αεροδρόμιο, λόγω των έργων ανακατασκευής στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σε επίπεδο προορισμών τον Φεβρουάριο του 2018, τα περιφερειακά αεροδρόμια εμφανίζουν αύξηση +8,2%/+7 χιλ. επιβάτες και η
Κρήτη +276,5%/ +8 χιλ. επιβάτες.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 7


Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ1 ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


2018 Αθήνα2 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 211.820 75.861 30.838 8.689 1.459 43.853 21.518 9.613 1.274 872 62 1.149 15.190 1.918 359 4.934 436 3.257 9.654 442.756 II
Φεβρουάριος 203.729 77.341 26.982 6.738 1.250 42.411 19.495 9.008 1.274 941 23 2.626 14.793 1.805 457 4.019 473 2.874 9.151 425.390 II
Τρέχον έτος 415.549 153.202 57.820 15.427 2.709 86.264 41.013 18.621 2.548 1.813 85 3.775 29.983 3.723 816 8.953 909 6.131 18.805 868.146 II

2017 Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 217.071 92.843 29.140 5.283 1.489 37.796 32.326 7.361 1.358 808 154 4.815 14.182 1.160 602 4.905 296 2.205 9.984 462.618 II
Φεβρουάριος 222.039 99.379 26.134 4.991 1.098 36.502 31.364 6.923 1.310 842 39 6.123 14.714 1.522 611 4.255 420 2.562 9.912 469.218 II
Μάρτιος 251.390 108.694 30.926 6.471 1.502 43.880 34.590 8.779 1.379 1.007 43 8.582 21.536 1.966 660 5.018 677 2.938 11.935 540.007 II
Απρίλιος 259.296 89.616 37.346 8.765 2.201 46.295 35.207 11.486 2.431 1.838 319 11.932 37.104 3.810 663 6.233 928 3.020 12.410 567.090 II
Μάιος 317.472 88.984 37.174 9.025 2.157 43.335 36.958 12.987 3.737 2.797 95 24.253 55.431 5.679 507 6.151 1.540 3.289 13.408 659.300 II
Ιούνιος 364.059 99.961 40.830 11.860 3.215 50.113 39.485 14.696 5.405 4.985 1.080 36.392 65.683 9.903 2.234 7.727 3.426 3.438 16.676 771.265 II
Ιούλιος 421.005 111.753 46.794 15.437 5.460 60.407 44.715 18.059 6.781 8.827 1.710 45.410 66.968 15.603 2.956 9.939 4.973 3.988 20.407 895.589 II
Αύγουστος 430.509 115.239 46.243 14.969 5.116 58.576 44.657 17.550 7.093 8.781 1.699 42.558 63.067 15.828 3.265 10.282 4.595 3.348 18.893 896.440 II
Σεπτέμβριος 399.926 108.151 42.294 9.820 3.226 54.631 36.264 13.817 4.984 4.278 1.057 33.130 64.271 10.583 2.462 6.690 2.648 3.183 14.240 805.072 II
Οκτώβριος 372.753 99.624 35.575 8.335 1.660 51.478 34.360 10.010 2.935 1.880 252 14.997 49.879 4.523 800 4.726 877 3.385 12.448 705.974 II
Νοέμβριος 252.955 91.691 28.491 8.024 1.411 45.975 22.875 10.149 1.237 973 58 1.366 20.919 1.992 519 4.621 488 3.242 11.388 506.382 II
Δεκέμβριος 236.270 91.103 28.624 8.463 1.281 45.120 21.996 9.963 1.212 1.036 64 1.692 14.389 1.598 572 4.299 460 2.791 10.771 480.106 II
Σύνολο 3.744.745 1.197.038 429.571 111.443 29.816 574.108 414.797 141.780 39.862 38.052 6.570 231.250 488.143 74.167 15.851 74.846 21.328 37.389 162.472 7.759.061 II
Τρέχον έτος 439.110 192.222 55.274 10.274 2.587 74.298 63.690 14.284 2.668 1.650 193 10.938 28.896 2.682 1.213 9.160 716 4.767 19.896 931.836 II

% METABOΛEΣ Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο
Ιανουάριος -2,4% -18,3% 5,8% 64,5% -2,0% 16,0% -33,4% 30,6% -6,2% 7,9% -59,7% -76,1% 7,1% 65,3% -40,4% 0,6% 47,3% 47,7% -3,3% -4,3%
Φεβρουάριος -8,2% -22,2% 3,2% 35,0% 13,8% 16,2% -37,8% 30,1% -2,7% 11,8% -41,0% -57,1% 0,5% 18,6% -25,2% -5,5% 12,6% 12,2% -7,7% -9,3%
Τρέχον έτος -5,4% -20,3% 4,6% 50,2% 4,7% 16,1% -35,6% 30,4% -4,5% 9,9% -56,0% -65,5% 3,8% -32,7% -2,3% 27,0% 28,6% -5,5% -6,8%

Περιοχές 3 Σύνολο χωρίς Αθήνα Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Λοιπά


2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017
Ιανουάριος 230.936 245.547 -6,0% 40.986 35.912 14,1% 65.371 70.122 -6,8% 11.821 9.681 22,1% 18.257 20.157 -9% 18.281 17.390 5,1%
Φεβρουάριος 221.661 247.179 -10,3% 34.970 32.223 8,5% 61.906 67.866 -8,8% 11.246 9.114 23,4% 19.224 22.359 -14% 16.517 17.149 -3,7%
Μάρτιος 288.617 -100,0% 38.899 -100,0% 78.470 -100,0% 11.208 -100,0% 32.084 -100% 20.568 -100,0%
Απρίλιος 307.794 -100,0% 48.312 -100,0% 81.502 -100,0% 16.074 -100,0% 52.846 -100% 22.591 -100,0%
Μάιος 341.828 -100,0% 48.356 -100,0% 80.293 -100,0% 19.616 -100,0% 85.363 -100% 24.388 -100,0%
Ιούνιος 407.206 -100,0% 55.905 -100,0% 89.598 -100,0% 26.166 -100,0% 111.978 -100% 31.267 -100,0%
Ιούλιος 474.584 -100,0% 67.691 -100,0% 105.122 -100,0% 35.377 -100,0% 127.981 -100% 39.307 -100,0%
Αύγουστος 465.931 -100,0% 66.328 -100,0% 103.233 -100,0% 35.123 -100,0% 121.453 -100% 37.118 -100,0%
Σεπτέμβριος 405.146 -100,0% 55.340 -100,0% 90.895 -100,0% 24.136 -100,0% 107.984 -100% 26.761 -100,0%
Οκτώβριος 333.221 -100,0% 45.570 -100,0% 85.838 -100,0% 15.077 -100,0% 69.399 -100% 21.436 -100,0%
Νοέμβριος 253.427 -100,0% 37.926 -100,0% 68.850 -100,0% 12.417 -100,0% 24.277 -100% 19.739 -100,0%
Δεκέμβριος 243.836 -100,0% 38.368 -100,0% 67.116 -100,0% 12.275 -100,0% 17.679 -100% 18.321 -100,0%
Τρέχον έτος 452.597 492.726 -8,1% 75.956 68.135 11,5% 127.277 137.988 -7,8% 23.067 18.795 22,7% 37.481 42.516 -12% 34.798 34.539 0,7%
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: SETE Intelligence
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Μείωση των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού κατά -9,3% παρατηρείται τον Φεβρουάριο του 2018, σε σχέση με τον Φεβρουάριο
του 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας. Συγκεκριμένα κατεγράφησαν 425 χιλ.
αεροπορικές αφίξεις έναντι 469 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2017.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 8


Μείωση -8,2% τον Φεβρουάριο εμφάνισε ο Δ.Α.Α. και -22,2% το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η μείωση που παρατηρείται στο
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης οφείλεται στα έργα ανακατασκευής του αεροδρομίου. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρουσίασε
τον Φεβρουάριο το αεροδρόμιο της Μυκόνου -57,1%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το αεροδρόμιο της Κω
+35,0%.

Σε επίπεδο προορισμών, στη Κρήτη καταγράφηκαν 62 χιλ. αφίξεις (-8,8%) έναντι 68 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2017, στις Κυκλάδες
19 χιλ. (-14,0%) έναντι 22 χιλ. και στα Δωδεκάνησα 35 χιλ. (+8,5%) έναντι 32 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2017. Στο Ιόνιο
σημειώθηκε αύξηση +23,4% με 11 χιλ. αφίξεις. Ακολουθήσαν τα υπόλοιπα αεροδρόμια με 16 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση
-3,7% .

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 9


Οδικές Αφίξεις

Φεβρουάριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 10


ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
2018 ΝΥΜΦΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΗΠΟΙ ΔΟΙΡΑΝΗ ΕΥΖΩΝOI ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΞΟΧΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Ιανουάριος 46.589 19.049 53.468 4.190 14.633 4.519 14.616 39.430 34.053 122.518 72.389 2.158 19.689 161.365 19.646 628.312
Φεβρουάριος 43.328 14.346 41.569 2.920 14.719 4.225 13.078 34.277 22.642 125.080 39.580 1.151 16.349 105.853 12.747 491.864
Tρέχον έτος 89.917 33.395 95.037 7.110 29.352 8.744 27.694 73.707 56.695 247.598 111.969 3.309 36.038 267.218 32.393 1.120.176

2017 ΝΥΜΦΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΗΠΟΙ ΔΟΙΡΑΝΗ ΕΥΖΩΝOI ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΞΟΧΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Ιανουάριος 26.967 13.805 60.155 2.181 32.507 4.320 10.075 26.389 33.637 177.281 5.471 1.011 53.171 57.485 20.448 524.903
Φεβρουάριος 34.133 16.126 42.607 4.381 40.615 5.783 14.149 31.478 27.734 74.794 3.453 891 50.980 56.436 16.523 420.083
Μάρτιος 39.105 18.823 50.919 4.545 46.655 6.677 16.038 36.698 36.550 202.092 46.385 2.394 52.191 92.070 21.291 672.433
Απρίλιος 54.250 22.243 72.076 5.885 29.573 7.892 16.169 48.536 36.333 225.959 9.816 1.572 33.667 110.715 25.427 700.113
Μάιος 52.181 24.712 70.945 6.756 25.040 7.311 15.461 54.019 34.312 269.063 49.692 2.177 28.721 140.958 21.388 802.736
Ιούνιος 198.192 39.376 63.276 8.272 36.788 9.251 15.562 65.621 59.172 437.787 53.192 2.379 37.316 272.428 23.286 1.321.898
Ιούλιος 281.443 47.266 78.765 18.019 56.753 10.767 20.776 97.209 101.727 711.517 69.472 2.529 55.345 516.722 34.566 2.102.876
Αύγουστος 368.625 64.709 101.894 17.163 39.765 7.430 70.646 194.339 94.626 759.348 118.916 2.284 52.159 538.996 48.352 2.479.252
Σεπτέμβριος 217.225 39.430 82.579 12.220 33.973 6.876 44.950 94.303 52.075 571.373 66.238 2.736 45.939 437.551 25.219 1.732.687
Οκτώβριος 75.008 26.365 65.393 4.461 20.592 6.002 16.050 50.446 39.914 160.935 59.259 2.304 27.513 198.486 15.690 768.418
Νοέμβριος 60.845 17.783 65.992 3.326 19.822 4.786 13.961 43.042 32.852 117.698 53.609 1.134 18.956 162.185 15.911 631.902
Δεκέμβριος 52.554 19.409 53.468 3.692 17.862 19.230 17.275 42.592 35.965 139.678 52.516 1.961 26.415 130.260 17.943 630.820
Σύνολο 1.460.528 350.047 808.069 90.901 399.945 96.325 271.112 784.672 584.897 3.847.525 588.019 23.372 482.373 2.714.293 286.044 12.788.122
Tρέχον έτος 61.100 29.931 102.762 6.562 73.122 10.103 24.224 57.867 61.371 252.075 8.924 1.902 104.151 113.921 36.971 944.986

% METABOΛΗ ΝΥΜΦΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΗΠΟΙ ΔΟΙΡΑΝΗ ΕΥΖΩΝOI ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΞΟΧΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ
Ιανουάριος 72,8% 38,0% -11,1% 92,1% -55,0% 4,6% 45,1% 49,4% 1,2% -30,9% 1223,1% 113,5% -63,0% 180,7% -3,9% 19,7%
Φεβρουάριος 26,9% -11,0% -2,4% -33,3% -63,8% -26,9% -7,6% 8,9% -18,4% 67,2% 1046,2% 29,2% -67,9% 87,6% -22,9% 17,1%
Tρέχον έτος 47,2% 11,6% -7,5% 8,4% -59,9% -13,5% 14,3% 27,4% -7,6% -1,8% 1154,7% 74,0% -65,4% 134,6% -12,4% 18,5%

AΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓΔΜ ΤΟΥΡΚΙΑ


ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2018 2017 Δ 2018/2017 2018 2017 Δ 2018/2017 2018 2017 Δ 2018/2017 2018 2017 Δ 2018/2017
Ιανουάριος 147.661 87.085 69,6% 250.985 176.631 42,1% 175.620 224.723 -21,9% 54.046 36.464 48,2%
Φεβρουάριος 95.047 63.474 49,7% 187.394 192.328 -2,6% 162.068 118.654 36,6% 47.355 45.627 3,8%
Μάρτιος 120.989 -100,0% 241.243 -100,0% 257.465 -100,0% 52.736 -100,0%
Απρίλιος 108.891 -100,0% 241.982 -100,0% 284.535 -100,0% 64.705 -100,0%
Μάιος 144.202 -100,0% 260.967 -100,0% 328.087 -100,0% 69.480 -100,0%
Ιούνιος 142.133 -100,0% 562.247 -100,0% 536.335 -100,0% 81.183 -100,0%
Ιούλιος 185.332 -100,0% 939.049 -100,0% 860.510 -100,0% 117.985 -100,0%
Αύγουστος 271.446 -100,0% 1.024.138 -100,0% 918.683 -100,0% 264.985 -100,0%
Σεπτέμβριος 176.772 -100,0% 753.784 -100,0% 662.878 -100,0% 139.253 -100,0%
Οκτώβριος 142.646 -100,0% 332.062 -100,0% 227.214 -100,0% 66.496 -100,0%
Νοέμβριος 136.646 -100,0% 269.920 -100,0% 168.333 -100,0% 57.003 -100,0%
Δεκέμβριος 125.888 -100,0% 250.013 -100,0% 195.052 -100,0% 59.867 -100,0%
Tρέχον έτος 242.708 150.559 61,2% 438.379 368.959 18,8% 337.688 343.377 -1,7% 101.401 82.091 23,5%
Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί – Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4
ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ IANOYAPIOΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 11


Aύξηση κατέγραψαν οι οδικές αφίξεις κατά +17,1%, τον Φεβρουάριο του 2018, +72 χιλ. περισσότερες από τον αντίστοιχο
Φεβρουάριο του 2017. Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα με άνοδο
+87,6%/+49 χιλ. αφίξεις. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε ο μεθοριακός σταθμός της Κακαβιάς +1046%/+36 χιλ.
Τη μεγαλύτερη μείωση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές παρουσίασε ο σταθμός της Εξοχής -67,9%/-34 χιλ.

Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, τον Φεβρουάριο η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, καταγράφεται από την ΠΓΔΜ η οποία
έφτασε το +36,6%/+43 χιλ. και ακολουθεί η Αλβανία με +49,7%/+32 χιλ. Αντίστοιχα, από την Τουρκία οι οδικές αφίξεις αυξήθηκαν
οριακά κατά +3,8%/+2 χιλ. Μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από την Βουλγαρία κατά -2,6%/-5 χιλ.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 12


Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 13
Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο

Ιανουάριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 14


Αφίξεις
ΑΦΙΞΕΙΣ σε χιλιάδες
εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων
Χώρες ΕΕ- Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2018
28 Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 371 164 8 62 207 35 233 22 2 603
Tρέχον έτος 371 164 8 62 207 35 233 22 2 603

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες ΕΕ- Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2017
28 Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 304 158 6 51 145 36 217 20 11 520
Φεβρουάριος 272 128 11 47 144 34 173 21 6 444
Μάρτιος 381 167 12 57 214 21 247 40 8 628
Απρίλιος 618 348 91 92 270 81 392 36 13 1.010
Μάιος 1.436 839 144 345 597 284 546 58 40 1.982
Ιούνιος 2.321 1.225 150 457 1.096 502 1.035 124 109 3.356
Ιούλιος 3.417 1.737 274 514 1.679 560 1.725 117 126 5.142
Αύγουστος 4.064 2.223 384 738 1.841 567 1.749 131 143 5.813
Σεπτέμβριος 3.235 1.603 219 615 1.633 539 1.404 168 75 4.640
Οκτώβριος 1.761 1.083 104 664 679 291 595 93 42 2.356
Νοέμβριος 474 212 17 89 262 42 267 32 7 741
Δεκέμβριος 301 142 8 38 159 44 262 26 9 563
Σύνολο 18.583 9.863 1.420 3.706 8.720 3.002 8.611 865 589 27.194
Tρέχον έτος 304 158 6 51 145 36 217 20 11 520

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες ΕΕ- Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
% Μεταβολή
28 Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 22,1% 3,4% 22,1% 21,7% 42,5% -4,2% 7,3% 9,4% -84,8% 16,0%
Tρέχον έτος 22,1% 3,4% 22,1% 21,7% 42,5% -4,2% 7,3% 9,4% -84,8% 16,0%
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: SETE Intel l i gence Τα στοιχεία είναι προσωρινα και υπόκεινται σε αλλάγες

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 15


Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2018 διαμορφώθηκε στις 604 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
+16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της
αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά +22,1%, καθώς και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός
της ΕΕ-28 κατά +7,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 164 χιλ.
ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +3,4%, ενώ αύξηση κατά +42,5% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της
ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Ιανουάριος 2018: 207 χιλ., Ιανουάριος 2017: 145 χιλ.). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη
Γερμανία αυξήθηκε κατά +21,7% και διαμορφώθηκε στις 62 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά +22,1%
και διαμορφώθηκε στις 8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -4,2% και διαμορφώθηκε
στις 35 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά -84,8% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία,
η οποία διαμορφώθηκε στις 2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +9,4% και διαμορφώθηκε στις 22 χιλ. ταξιδιώτες.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 16


Εισπράξεις
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ σε εκατ. €
εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων
Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2018 Χώρες ΕΕ-28 Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ
Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 86 51 3 19 35 11 66 11 0 152 1 153
Tρέχον έτος 86 51 3 19 35 11 66 11 0 152 1 153

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2017 Χώρες ΕΕ-28 Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ
Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 86 60 3 21 26 11 71 14 6 157 1 158
Φεβρουάριος 82 53 6 16 28 13 61 15 4 143 2 145
Μάρτιος 100 61 5 18 38 9 94 25 6 193 10 203
Απρίλιος 277 207 67 57 70 36 180 25 7 457 27 484
Μάιος 740 477 86 227 263 183 295 52 27 1.036 58 1.094
Ιούνιος 1.401 831 109 347 569 378 576 110 74 1.977 70 2.047
Ιούλιος 1.910 1.173 188 370 738 384 930 127 110 2.840 85 2.925
Αύγουστος 2.553 1.702 350 595 850 467 898 119 101 3.450 71 3.522
Σεπτέμβριος 1.714 1.031 139 437 683 378 691 164 45 2.405 66 2.470
Οκτώβριος 782 551 51 353 232 146 333 82 23 1.115 52 1.167
Νοέμβριος 130 80 6 35 50 19 78 17 4 208 17 225
Δεκέμβριος 96 58 4 14 37 17 84 12 4 180 2 182
Σύνολο 9.843 6.270 992 2.553 3.573 2.061 4.327 803 418 14.170 425 14.596
Tρέχον έτος 86 60 3 21 26 11 71 14 6 157 1 158

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
% Μεταβολή Χώρες ΕΕ-28 Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ
Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 0,3% -15,6% 5,9% -9,2% 37,7% -1,8% -7,0% -22,1% -93,7% -3,0% -1,2% -3,0%
Tρέχον έτος 0,3% -15,6% 5,9% -9,2% 37,7% -1,8% -7,0% -22,1% -93,7% -3,0% -1,2% -3,0%
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: SETE Intel l i gence Τα στοιχεία είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγές

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 17


Τον Ιανουάριο του 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά -3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Αναλυτικότερα, μικρή αύξηση κατά +0,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 86 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά -7,0% (Ιανουάριος 2018: 66
εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2017: 71 εκατ. ευρώ). Η μικρή αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν
αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά +37,7% (Ιανουάριος
2018: 35 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2017: 26 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ
μειώθηκαν κατά -15,6% και διαμορφώθηκαν στα 51 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης
ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -9,2% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία
αυξήθηκαν κατά +5,9% και διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά -1,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά -93,7% παρουσίασαν οι
εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά
-22,1% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 18


Μακροοικονομικές εξελίξεις

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 19


Η πορεία της οικονομίας: Η αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, περιορίστηκε στο 1,35% το 2017
(+1,77% στο 4ο 3μηνο 2017) και ήταν κατώτερη του αναμενομένου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εκτίμηση
της ΕΛΣΤΑΤ για πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -1,3% στο 4ο 3μηνο 2017 και για οριακή αύξησή της κατά 0,1% το 2017,
παρά την ταυτόχρονη συνεχή αύξηση των εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών (5,0% στο 4ο 3μηνο 2017 και κατά 7,2% το 2017)
και ιδιαίτερα την πολύ υψηλή αύξηση των εισαγωγών των περισσότερων καταναλωτικών προϊόντων1. H εκτίμηση για στασιμότητα
της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 2017 (+0,1%), ακολουθεί την εκτίμηση για πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -0,02% το
2016, και κατά -0,5% το 2015, μετά την οριακή αύξησή της κατά 0,6% το 2014. Με αυτές τις εκτιμήσεις η ιδιωτική κατανάλωση
το 2017 ήταν μόλις € 310 εκ. υψηλότερη έναντι του 2013, όταν στην ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά € 9,23
δισ.

Η ασυμβατότητα της εκτίμησης για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με τις εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών,
ενδέχεται να οφείλεται στο ότι οι μεν εισαγωγές προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από διοικητικά στοιχεία που αποτυπώνουν
πραγματική ζήτηση βάσει της εξέλιξης του πραγματικού ΑΕΠ (δηλαδή το καταγεγραμμένο ‘επίσημο’ ΑΕΠ συν το ΑΕΠ της μη
καταγεγραμμένης οικονομικής δραστηριότητας – ‘μαύρη’ οικονομία), η δε ιδιωτική κατανάλωση προσδιορίζεται με βάση μόνο το
καταγεγραμμένο Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια το Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα έχει μειωθεί τόσο σε
σχέση με το πραγματικό ΑΕΠ όσο και σε σχέση με το καταγεγραμμένο ΑΕΠ. Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα εκτιμάται
από την ΕΛΣΤΑΤ στο 64,7% του καταγεγραμμένου ΑΕΠ το 2017, από 69,9% το 2012. Η μεγάλη αυτή πτώση κατά -5,2% του ΑΕΠ,
οφείλεται:

1
Ειδικότερα, το 2017 η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμά στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης παρά την πολύ υψηλή αύξηση των εισαγωγών των περισσότερων καταναλωτικών
προϊόντων, όπως των κρεάτων (2017: +7,9%, 2016: +4,4%), των ψαριών ( 13,4%, 16,5%), των γαλακτοκομικών προϊόντων (15,1%, -1,1%), των λαχανικών (10,6%, 1,8%), των
καρπών και των φρούτων (8,7%, 0,1%), των δημητριακών (11,6%, 11,9%), των ζωικών ή φυτικών ελαίων (18,0%, -9,7%), των αλκοολούχων ποτών (12,6%, 9,7%), των
γουνοδερμάτων και γουναρικών (68,9%, -23,5%), των ετοίμων ενδυμάτων (4,4%, 9,3%), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού νοικοκυριών (5,4%, -2,5%), των επιβατικών
αυτοκινήτων (10,0%, 14,3%), κ.λπ.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 20


- κατά 80% περίπου (-4,1% του ΑΕΠ) α) στην μείωση των δηλούμενων (αντί των πραγματικών) εισοδημάτων από επιχειρηματική
δραστηριότητα, και β) στην πτώση των εισοδημάτων από περιουσία (κυρίως από τόκους – παρά την αύξηση των καταθέσεων
το 2017, που έχουν αντικατασταθεί με αφορολόγητες και μη καταγραφόμενες παροχές (bonus) που δίνουν οι τράπεζες σε
προθεσμιακές και άλλες καταθέσεις, κ.λπ.).
- κατά 20% περίπου (-1,1% του ΑΕΠ) στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και των καθαρών πληρωμών (εισφορών μείον
συντάξεις και άλλες παροχές) στα ασφαλιστικά ταμεία.
Πορεία Ανάκαμψης Επιλεγμένων Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ότι,

Ιανουάριος Ιανουιάριος ενδεχομένως, τόσο η ιδιωτική κατανάλωση και η


Κλάδοι 2015 2016 2017 2018 2017
συνολική εγχώρια τελική ζήτηση (συνολική
Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 1,0% 2,5% 4,1% 7,1% -1,7%
Δείκτης παραγωγής στη Μεταποίηση 1,8% 4,2% 3,3% 1,0% 6,4% κατά-νάλωση συν επενδύσεις), όσο και το
Δείκτης Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στη Βιομηχανία -10,3% -5,1% 11,5% 27,7% 12,6%
Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές 2,5% 23,5% -15,1% - - πραγματικό ΑΕΠ το 2017 αλλά και την περίοδο
Δείκτης Όγκου Οικοδομικών Αδειών -0,2% -6,6% 19,3% - -
2014-2017, αυξήθηκαν με υψηλότερους
ΔΚΕ: Καταλύματα & Εστίαση (Τουρισμός) 3,1% 0,1% 9,9% - -
Αφίξεις Ξένων Τουριστών 7,1% 5,1% 9,7% -2,4% 16,0% ρυθμούς από την αύξηση του κατά-
Εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό 5,5% -6,4% 10,5% -6,5% -3,0%
ΔΚΕ: Χονδρικό Εμπόριο -4,4% -1,6% 3,7% - - γεγραμμένου ΑΕΠ που εκτιμήθηκε από την
ΔΚΕ: Λιανικό Εμπόριο -2,9% -2,0% 1,7% - -
ΕΛΣΤΑΤ.
Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο -1,5% -0,6% 1,3% - -
Πωλήσεις Ι.Χ. Επιβατικών αυτοκινήτων 13,9% 10,9% 22,1% 32,5%1 45,4%1
ΔΚΕ στο Εμπόριο Αυτοκινήτων 7,7% 7,7% 6,4% - -
Απασχόληση (ΕΕΔ) 2,1% 1,7% 2,2% - - Άλλωστε, η υψηλότερη ανάπτυξη της Ελληνικής
Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (ΤτΕ, Τρέχουσες Τιμές) -8,9% -6,1% 13,5% 27,3% 15,2%
Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (ΤτΕ, Τρέχουσες Τιμές) -14,3% -4,2% 12,6% 26,8% 21,9%
οικονομίας το 2017, και η διαφαινόμενη
ΑΕΠ: Εκτιμήσεις ΕΛΣΤΑΤ (2015, 2016 και 2017) συνέχιση της ίδιας πορείας και το πρώτο δίμηνο
Ιδιωτική Κατανάλωση (Σταθ. Τιμές 2010) -0,5% 0,0% 0,1% - -
Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (Σταθ. Τιμές 2010) -0,3% 1,6% 9,6% - - του 2018, προκύπτει και από τις εξελίξεις σε
- Επενδύσεις σε Εξοπλισμό (Σταθ. Τιμές 2010) 7,8% -12,3% 28,9% - -
βασικούς τομείς της (βλ. Πίνακα 1).
Μεταβολή Επενδ. σε αποθέματα (Δισ. €) -190,0% 110,0% 132,8% - -
Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (Σταθ. Τιμές 2010) 3,1% -1,8% 6,8% - -
Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (Σταθ. Τιμές 2010) 0,4% 0,3% 7,2% - -
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 1 Ιανουάριος -Φεβρουάριος

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 21


Η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού: Από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 (Π2017) φαίνεται ότι
επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) το 2017 θα υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ,
συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων δαπανών € 1,4 δισ. τον Δεκέμβριο 2017 για το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα». Επίσης,
η εκτέλεση του Π2018 τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2018 στηρίζει την εκτίμηση για ΠΠΓΚ 2018 υψηλότερο του 3,82% του
ΑΕΠ που προβλέπει ο Π2018 και 3,5% που απαιτείται από το 3ο Μνημόνιο. Το μεγάλο ΠΠΓΚ το 2017, σε συνδυασμό με την πολύ
καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του Π2018 στο 1ο 2μηνο 2018, αναμένεται να επιταχύνουν ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις
για τη λήξη και της 4ης Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της 3ης Αξιολόγησης με την έγκριση της δόσης των € 6,7 δισ. από το
EWG (€ 5,7 δισ. εντός του Μαρτίου 2018, πλέον € 1,0 δισ. τον Ιούνιο 2018). Η συνεχής επίτευξη ΠΠΓΚ πολύ υψηλότερων των
απαιτούμενων, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την αστοχία των εκτιμήσεων περί αδυναμίας της Ελλάδος να επιτύχει τα αναγκαία
ΠΠΓΚ αλλά και περί ανάγκης επιβολής στη χώρα και νέων αντιαναπτυξιακών - δημοσιονομικών μέτρων το 2019 και το 2020.

Ειδικότερα, η εκτίμηση για επίτευξη ΠΠΓΚ υψηλότερου του 3,82% του ΑΕΠ το 2018 στηρίζεται: α) στην πολύ καλύτερη
του αναμενομένου εκτέλεση των Προϋπολογισμών των ετών 2015, 2016 και 2017, λόγω του ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που υλοποιήθηκαν στην περίοδο 2010-2017 έχουν συμβάλλει στη δραστική μείωση των πρωτογενών δημοσίων δαπανών και ήδη
συμβάλουν στην ικανοποιητική αύξηση και των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, β) στην επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών
μέτρων ύψους 0,6% του ΑΕΠ που θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2018, και γ) στην αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού
ΑΕΠ κατά 4,0% το 2018. Αυτή η πρόβλεψη στηρίζεται ήδη από την εκτέλεση του Π2018 στο 1ο 2μηνο 2018 από την
οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

- σε επίπεδο της Κεντρικής Κυβέρνησης, το 1ο δίμηνο:


o τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού (Τ.Π.) διαμορφώθηκαν κατά € 675 εκατ. πάνω από τον στόχο,
o οι συνολικές πρωτογενείς δαπάνες του Τ.Π. ήταν χαμηλότερες από τον στόχο κατά € 112 εκατ.,
o το πλεόνασμα του ΠΔΕ ήταν υψηλότερο από το στόχο κατά € 656 εκατ. (λόγω και της μεταφοράς εσόδων από τα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ-28 στο Π2018 από τον Π2017).
Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 22
o συνολικά το Πρωτογενές Πλεόνασμα της Κεντρικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα € 2,44 δισ., έναντι στόχου για
πλεόνασμα € 1,0 δισ.

- σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη ταμιακή βάση τον Ιανουάριο 2018:


o τα έσοδα της ΓΚ σημείωσαν αύξηση κατά +10,3% (Ιανουάριος 2017: -1,7%),
o οι πρωτογενείς δαπάνες συν την αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου αυξήθηκαν κατά +4,0%
(Ιανουάριος 2017: +2,6%),
o ως αποτέλεσμα, το ΠΠΓΚ σε ταμειακή βάση ανήλθε στα € 3,95 δισ., από € 3,32 δισ. τον Ιανουάριο 2017.

Η έγκριση της δόσης των € 6,7 δισ. Μετά την ολοκλήρωση της 3ης Αξιολόγησης, εγκρίθηκε από το EWG και η καταβολή της
δόσης των € 6,7 δισ., εκ των οποίων τα € 5,7 δισ. θα καταβληθούν τον Μάρτιο 2018 και το υπόλοιπο € 1,0 δισ. τον Ιούνιο 2018.

Χρηματοδότηση από τις αγορές: Μετά την αναβάθμιση της Ελλάδος από την S&P, την Fitch και την Moody’s, το Ελληνικό
Δημόσιο προχώρησε στην έκδοση 12μηνου ΕΓΕΔ από το οποίο άντλησε € 813 εκατ., συν € 187,5 εκατ. από μη
ανταγωνιστικές προσφορές, με επιτόκιο 1,25%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην αγορά. Αυτό έγινε παρά την σχετική
αναταραχή που επικρατεί στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων από την FED την 21η Μαρτίου 2018 (στο 1,5%-
1,75%) και την εκτίμηση των αγορών για τρεις επιπλέον αυξήσεις εντός του 2018. Οι αποδόσεις των Ελληνικών Κρατικών
Ομολόγων υποχώρησαν και πάλι τον Μάρτιο, μετά την άνοδό τους τον Φεβρουάριο, από τα επίπεδα στα οποία είχαν μειωθεί
τον Ιανουάριο. Εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (10ετές στο 4,11% κατά μέσο όρο τον Φεβρουάριο),
παρά το ότι δεν υπόκεινται στις καταλυτικές σταθεροποιητικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ όπως συμβαίνει με τα κρατικά ομόλογα των
άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 23


Νέα βελτίωση του Οικονομικού κλίματος: Οι ανωτέρω εξελίξεις συνέβαλαν στην εντυπωσιακή βελτίωση του Δείκτη
Οικονομικού Κλίματος (ESI) στη χώρα (Φεβ. 2018: 104,3, Ιαν. 2018: 101,9, Δεκ. 2017: 101,0, Νοε. 2017: 98,4, Μάιος
2017: 93,2) και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Φεβρουάριος 2018: -53, Ιανουάριος 2018: -51), ενώ ο δείκτης
προσδοκιών στις υπηρεσίες ανήλθε στο 18,9 τον Φεβρουάριο 2018, από 13,4 τον Δεκ.2017 και 6,6 τον Μάρτιο 2017.

Τέλος, θετικά κινούνται οι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας:


- σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), τον Δεκέμβριο του 2017:
o οι απασχολούμενοι ανέρχονταν σε 3,76 εκ. έναντι 3,65 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και 3,65 εκ. το 2015. Ο αριθμός
απασχολούμενων είναι ο μέγιστος από το 2011.
o ο αριθμός ανέργων υποχώρησε στις 989,2 χιλ., έναντι 1,12 εκ. πέρυσι και 1,16 εκ. το 2015. Mετά την αιχμή της στο
27,9% το 2013, η ανεργία έχει σταδιακά υποχωρήσει στο 20,8% (που βέβαια εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό ποσοστό),
έναντι 23,4% πέρυσι και 24,0% το 2015.
o ο μη ενεργός οικονομικά πληθυσμός ανέρχεται σε 3,25 εκ., έναντι 3,26 εκ. πέρυσι, και 3,38 εκ. στην αιχμή του το 2011.
- με βάση τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», οι θέσεις μισθωτής απασχόλησης τον Φεβρουάριο 2018
αυξήθηκαν κατά +16.628, έναντι +24.938 τον Φεβρουάριο 2017. Την σημαντικότερη συνεισφορά στην αύξηση της
απασχόλησης την είχαν τα καταλύματα (+2.393) και η εστίαση (+1.917) ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας κλάδος δεν είχε
μεγάλες απώλειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν η βιομηχανία τροφίμων με μείωση
-359 θέσεις.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 24


Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Φεβρουάριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 25


Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, Φεβρουάριος 2018
2018 Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ
Ιανουάριος 101,6 101,3 103,2 101,8 104,0 101,0 102,0 98,6 102,3 100,9 101,7 102,0 102,0 - 102,9 101,2 - 98,1 100,6 101,2 101,0
Φεβρουάριος 101,7 101,1 103,4 101,8 104,0 100,8 102,0 98,5 102,4 - 101,7 102,0 102,2 - 102,9 100,9 - 99,0 100,7 101,4 101,1
Τρέχον έτος 101,6 101,2 103,3 101,8 104,0 100,9 102,0 98,6 102,3 100,9 101,7 102,0 102,1 - 102,9 101,1 - 98,5 100,7 101,3 101,1

2017 Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ
Ιανουάριος 100,0 100,7 102,8 101,1 102,9 100,5 100,9 96,8 101,9 100,6 100,7 101,6 101,2 98,8 102,5 101,0 100,1 96,6 100,7 101,3 100,5
Φεβρουάριος 100,1 100,8 102,8 101,3 103,0 100,5 100,9 96,5 101,9 100,5 100,5 101,8 101,2 99,0 102,4 101,1 100,2 96,8 100,7 101,3 100,5
Μάρτιος 100,3 100,9 102,8 101,4 103,1 100,6 101,1 96,3 101,9 100,6 100,4 101,8 101,3 99,2 102,5 101,2 100,1 97,5 100,7 101,2 100,6
Απρίλιος 100,4 101,0 102,8 101,5 103,3 100,7 101,3 96,4 101,7 100,7 100,3 101,7 101,4 99,3 102,6 101,2 100,0 98,2 100,6 101,2 100,7
Μάιος 100,6 101,0 102,6 101,5 103,4 100,9 101,5 96,6 101,7 100,8 100,2 101,6 101,5 99,5 102,7 101,1 100,1 98,6 100,5 101,1 100,8
Ιούνιος 100,7 101,1 102,4 101,6 103,5 101,1 101,7 97,0 101,7 100,8 100,2 101,7 101,5 99,8 102,7 100,9 100,2 98,6 100,4 101,0 100,8
Ιούλιος 100,8 101,2 102,4 101,6 103,6 101,1 101,7 97,5 101,7 100,8 100,4 101,7 101,5 100,0 102,7 100,8 100,5 98,5 100,4 101,0 100,8
Αύγουστος 100,9 101,4 102,4 101,6 103,8 101,0 101,6 97,9 101,7 100,8 100,8 101,8 101,5 100,3 102,8 100,8 100,8 98,2 100,4 101,1 100,8
Σεπτέμβριος 101,0 101,5 102,5 101,6 104,0 100,8 101,7 98,2 101,8 100,8 101,3 101,8 101,6 - 102,8 100,9 - 97,6 100,5 101,2 100,9
Οκτώβριος 101,2 101,5 102,6 101,6 104,0 100,8 101,7 98,4 101,8 100,9 101,5 101,8 101,6 - 102,8 101,1 - 97,0 100,5 101,4 101,0
Νοέμβριος 101,4 101,4 102,8 101,7 104,0 100,9 101,8 98,5 102,0 100,9 101,6 101,9 101,7 - 102,8 101,3 - 96,7 100,5 101,3 101,0
Δεκέμβριος 101,5 101,4 103,0 101,7 104,0 101,0 101,9 98,6 102,2 100,9 101,7 101,9 101,9 - 102,8 101,3 - 97,1 100,5 101,2 101,0
Μ.Ο. 2017 100,7 101,2 102,6 101,5 103,5 100,8 101,5 97,4 101,8 100,8 100,8 101,8 101,5 - 102,7 101,1 - 97,6 100,5 101,2 100,8
Τρέχον έτος 100,0 100,7 102,8 101,2 102,9 100,5 100,9 96,6 101,9 100,6 100,6 101,7 101,2 98,9 102,4 101,1 100,2 96,7 100,7 101,3 100,5

%Μεταβολή Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ
Ιανουάριος 1,6% 0,6% 0,5% 0,7% 1,0% 0,5% 1,1% 1,9% 0,4% - 1,0% 0,3% 0,8% - 0,4% 0,1% - 1,5% 0,0% 0,0% 0,5%
Φεβρουάριος 1,5% 0,3% 0,6% 0,5% 1,0% 0,3% 1,1% 2,1% 0,5% - 1,2% 0,2% 0,9% - 0,5% -0,2% - 2,2% 0,0% 0,1% 0,6%
Τρέχον έτος 1,6% 0,5% 0,5% 0,6% 1,0% 0,4% 1,1% 2,0% 0,4% - 1,1% 0,3% 0,9% - 0,4% 0,0% - 1,9% 0,0% 0,0% 0,6%
Πηγή: OΟΣΑ – Επεξεργασία: SETE INTELLIGENCE

Τον Φεβρουάριο του 2018, τον υψηλότερο Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) κατέχει η Φινλανδία με δείκτη 104,0. Την
ίδια περίοδο, ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι στο 101,1 παρουσιάζοντας αύξηση +0,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2017. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τον Φεβρουάριο παρουσιάζει η Tουρκία με +2,2% ενώ δεύτερη είναι η Ελλάδα με +2,1%,
ακολουθούμενη από την Aυστρία +1,5%. Οι Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της Τουρκίας (99,0) και της Ελλάδας (98,5) είναι
οι χαμηλότεροι από τις χώρες που αναλύονται και οι μοναδικοί κάτω από το 100. Μείωση παρουσιάζει μόνο η Σουηδία (-0,2%),
έχοντας δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 100,9 για το Φεβρουάριο του 2018.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 26


Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των τελευταίων 24 μηνών του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης
της κάθε χώρας σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών ΟΟΣΑ (μαύρη γραμμή).

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 27


Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η θέση της κάθε χώρας συγκριτικά με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ καθώς και ανάλογα με το αν ο
Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης είναι βελτιωμένος ή όχι σε σχέση με 24 μήνες πριν. Οι χώρες με βελτίωση του δείκτη και
επίπεδα άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ είναι αυτές από τις οποίες μπορεί εύλογα να αναμένει κανείς αναλογικά υψηλότερη ζήτηση,
ενώ το αντίθετο ισχύει για όσες έχουν δείκτη κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ή με πτωτική τάση. Στις άλλες περιπτώσεις η μεν
αύξηση / μείωση του δείκτη δείχνει αυξανόμενη / μειούμενη ροπή προς κατανάλωση ενώ επίπεδα υψηλότερα / χαμηλότερα του
μέσου όρου του ΟΟΣΑ δείχνουν αγορές με καταναλωτές που έχουν συγκριτικά υψηλότερο / χαμηλότερο δείκτη καταναλωτικής
εμπιστοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η καταναλωτική «δύναμη» της κάθε χώρας αναλόγως του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και διαθέσιμου εισοδήματος. Αξιοσημείωτη είναι η μετάβαση της Βρετανίας, από χώρα με αύξηση του ΔΚΕ και
υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον δείκτη του ΟΟΣΑ, σε χώρα με μείωση του ΔΚΕ και χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ΟΟΣΑ.
Σε σχέση με το μηνιαίο μέσο όρο του
Χαμηλότερη Τιμή ΟΟΣΑ
Υψηλότερη ή Ίση Τιμή

Αυστρία
Bέλγ ιο
Τσεχία
Γερμανία
Ελλάδα
ΗΠΑ
Τουρκία
Αύξηση Δανία
Βρετανία
Σε σχέση με Ουγ γ αρία
Γαλλία
τον Φινλανδία
αντίστοιχο Ολλανδία
περσινό μήνα Πολωνία
Σλοβακία

Μείωση
Σουηδία

Πηγή: OΟΣΑ – Επεξεργασία: SETE INTELLIGENC Ε

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 28


Δείκτες Κύκλου Εργασιών στους τομείς:

Τουρισμού, Αεροπορικών & Πλωτών Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 29


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταρτίζει, ανά τρίμηνο, τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στον τομέα των Μεταφορών
και Τουρισμού ανά τρίμηνο, με έτος βάσης 2010=100,0.

Οι ΔΚΕ είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών είναι η
μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων, σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που
τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν
περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπτώσιμοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη
και οι φόροι επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης.

Στην έρευνα για την κατάρτιση των ΔΚΕ Τουρισμού και Μεταφορών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή
μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 300 επιχειρήσεων για τις μεταφορές και
249 για τον τουρισμό, από όλη τη χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ΔΚΕ και την μεθοδολογία κατάρτισής τους, μπορείτε να βρείτε εδώ για τον ΔΚΕ Τουρισμού και
εδώ για τον ΔΚΕ Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 30


ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ANA TPIMHNO 2010-2017 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
ΔΚΕ στις υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης
Q1 64 51 39 32 47 48 43 43 -20,6% -24,0% -16,8% 44,9% 3,4% -11,0% 0,9%
Q2 103 101 80 84 90 98 96 103 -2,2% -20,8% 5,3% 6,7% 8,7% -1,3% 7,4%
Q3 167 165 146 148 159 166 171 196 -1,1% -11,5% 1,2% 7,7% 4,8% 2,9% 14,7%
Q4 66 54 42 58 64 58 61 65 -18,3% -21,7% 36,2% 11,3% -9,0% 3,9% 7,1%
ΔΚΕ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Q1 57 33 20 20 22 27 23 22 -42,7% -37,9% -3,9% 11,3% 24,0% -13,0% -4,3%
Q2 131 91 55 54 57 61 57 61 -30,3% -39,3% -2,3% 4,6% 8,3% -7,0% 6,5%
Q3 135 90 78 90 96 85 87 98 -33,5% -13,5% 15,4% 6,8% -11,0% 1,4% 13,3%
Q4 77 45 36 47 50 41 39 38 -41,2% -21,1% 31,8% 5,9% -17,6% -4,9% -3,3%
ΔΚΕ στις αεροπορικές μεταφορές
Q1 79 69 66 65 65 67 71 74 -12,5% -5,6% -1,1% 0,5% 3,1% 6,3% 3,5%
Q2 105 109 99 109 122 128 123 144 3,8% -8,8% 9,3% 12,7% 4,2% -3,4% 16,6%
Q3 132 138 140 148 165 185 198 212 4,5% 1,2% 6,2% 11,5% 11,8% 7,4% 6,8%
Q4 84 80 88 86 84 91 96 100 -4,5% 9,4% -2,2% -2,5% 8,6% 5,3% 4,2%
ΔΚΕ στις πλωτές μεταφορές
Q1 72 71 61 55 45 42 42 37 -1,1% -13,8% -10,3% -18,8% -4,9% 0,0% -13,2%
Q2 105 96 82 76 67 69 65 58 -8,7% -14,5% -7,3% -11,1% 2,5% -5,8% -10,9%
Q3 153 157 125 118 111 103 100 90 3,0% -20,5% -5,9% -5,5% -7,5% -2,2% -10,2%
Q4 71 66 62 57 58 51 45 44 -7,3% -5,9% -7,6% 0,7% -10,9% -11,5% -2,2%
Πηγή: EΛ.ΣΤΑΤ. επεξεργασία: SETE Intel l i gence

Ο ΔΚΕ στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης του Δ΄ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση +7,1% σε σχέση με
το Δ΄ τρίμηνο 2016. Σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται ο ΔΚΕ των αεροπορικών μεταφορών παρουσιάζοντας αύξηση +4,2%. Ο ΔΚΕ των
ταξιδιωτικών πρακτορείων, παρουσίασε μείωση -3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερα
από τα υψηλά επίπεδα του 2010 βρίσκονται ο ΔΚΕ των πλωτών μεταφορών παρουσιάζοντας το χαμηλότερο ιστορικό για το Δ΄
τρίμηνο την περίοδο 2010-2017.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 31


Ο ΔΚΕ στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του Δ΄ τριμήνου 2017 βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο σημείο
την περίοδο 2010-2017. Παρουσίασε αύξηση +7,1% σε σχέση με το 2016 έναντι αύξησης +3,9% που σημειώθηκε πέρυσι στη
σύγκριση του Δ΄ τριμήνου του 2016 με το 2015. Επίσης, το Δ’ τρίμηνο παρουσίασε μείωση -67,0% έναντι του ΔΚΕ Γ’ τριμήνου 2017
(έναντι -64,6% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 32


Ο ΔΚΕ στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016,
έναντι μείωσης -4,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016 προς το 2015. Βρίσκεται στο
ανώτατο σημείο μετά το Γ΄ τρίμηνο του 2010.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017,
παρουσίασε μείωση -61,3%, (έναντι -54,7% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 33


Ο ΔΚΕ στον τομέα αεροπορικών μεταφορών του Δ΄ τριμήνου 2017 βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, τη περίοδο 2010-2017.
Παρουσίασε αύξηση +4,2% σε σχέση με το 2016 έναντι αύξησης +5,3% που σημειώθηκε πέρυσι στη σύγκριση του Δ΄ τριμήνου
του 2016 με το 2015. Επίσης, το Δ’ τρίμηνο παρουσίασε μείωση -53,0% έναντι του ΔΚΕ Γ’ τριμήνου 2017 (έναντι -51,9% το 2016,
αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 34


Ο ΔΚΕ των πλωτών μεταφορών του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄
τριμήνου 2016, έναντι μείωσης -11,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016 προς το 2015.
Βρίσκεται στο ανώτατο σημείο μετά το Γ΄ τρίμηνο του 2010. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των πλωτών
μεταφορών του Δ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -50,8%, (έναντι
-54,8% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο.

Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 35


Στατιστικό Δελτίο – Μάρτιος 2018 36