You are on page 1of 2

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
CHI NHÁNH SÀI GÒN

TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU BÀN GIAO ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

1. Chủ đầu tư: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – Chi nhánh Sài
Gòn.
2. Công trình: Lắp đặt thi công hệ thống báo cháy báo động.
3. Địa điểm thi công: 83 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Thành phần nghiệm thu:
a/ Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – Chi nhánh Sài Gòn:
Ông Nguyễn Viết Lâm Giám đốc
………………………………………………………
b/ Đại diện Đơn vị thi công: Công ty CP Sài Gòn Hoàng Anh
Ông Trần Quốc Hội Giám đốc
5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
Bắt đầu: 15h00 ngày 19 tháng 03 năm 2017
Kết thúc: 16h00 ngày 19 tháng 03 năm 2017
Tại: 83 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
6. Đánh giá công việc thực hiện:
a/ Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Căn cứ Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống báo cháy, báo động số SGHA07/2018/PCCC kí
ngày 14/03/2018 giữa Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu Chi nhánh
TP HCM và Công ty CP Sài Gòn Hoàng Anh.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:
+TCVN 4055-1985: Tổ chức thi công.
+ TCVN 4091-1985: Nghiệm thu các công trình xây dựng.
+ TCVN 5640-1991: Bàn giao công trình xây dựng.

q

của công trình và các tiêu chuẩn xây dựng. + Đảm bảo theo đúng hồ sơ dự toán và Hợp đồng đã ký. + Công tác chạy thử thông suốt. mỹ thuật của Chủ đầu tư. b/ Kiểm tra khối lượng tại hiện trường: SỐ LƯỢNG ĐƠN SỐ LƯỢNG STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP VỊ THỰC HIỆN ĐỒNG 1 Cung cấp lắp đặt hệ thống đèn Bộ 1 1 thoát hiểm 2 Cung cấp hệ thống đèn chiếu Bộ 1 1 sáng khẩn cấp 3 Cung cấp lắp đặt hệ thống Bộ 1 1 trung tâm báo cháy 4 kênh 4 Cung cấp lắp đặt hệ thống đầu Bộ 3 3 báo khói 5 Cung cấp lắp đặt hệ thống đầu Bộ 3 3 báo nhiệt 6 Cung cấp lắp đặt nút nhấn báo Bộ 1 1 cháy khẩn cấp 7 Hệ thống báo động Bộ 1 1 c/ Chất lượng công tác thi công lắp đặt: + Chủng loại vật tư đúng theo yêu cầu của Chủ đầu tư là vật tư mới chưa qua sử dụng. d/ Các ý kiến khác (nếu có): 7. có xuất sứ nguồn gốc rõ ràng. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu. CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ THI CÔNG . hoạt động ổn định. đạt về khối lượng và chất lượng. đủ điều kiện đưa công trình vào sử dụng. các yêu cầu kỹ thuật.