You are on page 1of 6

SJK(T) LADANG KIRBY

BAHASA MALAYSIA (PEMAHAMAN)

TAHUN 1

UJIAN 1/2017
100

NAMA : _______________________________

BAHAGIAN A

Padankan huruf besar dengan huruf kecil.

M
t
R
p
Y
m
B
d
T
q
Q
b
L
l
J
r
P
y
D
j

(10 markah)

1

j l m 3. 1. Lengkapkan urutan abjad di bawah. Padankan huruf kecil dengan huruf besar.BAHAGIAN B A. R S (4 markah) B. B D 2. (4 markah) a g r b G R B A 2 .

la le li da di du ka ki ku gu _ _ da _ _ _ _ til ja ju ji to ta ti bu bi ba ba _ _ _ _ pi la _ _ win wan tam tim ca _ _ _ ke _ _ _ (8 markah) 3 .BAHAGIAN C A. Pilih suku kata berdasarkan gambar.

BAHAGIAN D Warnakan suku kata dan tulis semula. (6 markah) 4 .

Isikan tempat – tempat kosong.BAHAGIAN E A. (10 markah) a he fe su ro bo da gi e ja 5 .

Ayah sedang mengambil ______________. Kakak sedang mencuci _____________. nasi kuda sudu ikan sayur lampu kunci betik 1. (6 markah) Disediakan oleh.S. 5. Disemak oleh. 6. 2. (S. Disahkan oleh. Adik suka makan _________________.Kavitha) (Pn.V. 4.BAHAGIAN F Lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. Saya memelihara seekor ____________.Uganeswari) (Pn. 3. Buah ___________ baik untuk kita. Ayah menanam _____________ sawi.Sarojini) GPK 1 Guru besar 6 .