You are on page 1of 1

Profilul cadrului didactic din școala incluzivă

STUDENT: Preda (Prodan) C. Mihaela

Școala incluzivă este unitatea de învățământ în care fiecare copil are dreptul de a-i acceptate
diferențele individuale, indiferent de gradul sau tipul de deficiență. Conform declarației de la
Salamanca, școlile trebuie sa includă în procesul de învățământ toți copiii indiferent de condițiile
fizice, intelectuale, sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură. Aici, un rol extrem de
important îl are cadrul didactic.
Prin conduita la clasă, cadrul didactic este cel ce trebuie să demonstreze celorlalți copii ca
elevul cu divizibilități are aceeași valoare ca și ceilalți elevi din clasă. Profesorul este cel care
trebuie :
- Să cunoască bine caracteristicile unui elev cu nevoi speciale, sa identifice punctele forte și
punctele slabe ale acestuia și să țină seama de ele în procesul de predare-învățare;;
- Să cunoască dificultățile de învățare ale fiecărui elev, în ce domeniu apar și cum se
manifestă;
- Să adapteze materia la fiecare temă și să se asigure că elevul a înțeles și și-a însușit
informațiile
- Să participe într-un program de formare profesională pentru a-și forma și dezvolta
competențe specifice care să faciliteze învățarea în clase incluzive;
- Să stimuleze și să încurajeze autonomia elevilor cu CES în îndeplinirea sarcinilor de lucru;
- Să fie deschis pentru cooperare și colaborare atât cu elevii, cât și cu familia imediată a
acestora și specialiști;
- Să se familiarizeze cu ofertele de învățare, abilitare, integrare profesională, abilitare și
reabilitare, școlile normale și cele speciale din zona unde se află;
- Este indicat ca profesorul să colaboreze strâns cu logopedul, consilierul în educația
specială;
- Să încurajeze relaționarea și colaborarea între elevi, să nu permită ca cei cu CES sa fie
izolați;
- Să ajute elevul să își dezvolte personalitatea și să dobândească sentimentul de apartenență
la comunitate, să mijlocească integrarea acestuia în comunitate;
- Să țină o evidență strictă a progresului și rezultatelor copiilor cu CES;
- Să manifeste flexibilitate și creativitate în utilizarea tuturor resurselor disponibile;
Din punct de vedere uman, cadrul didactic trebuie să aibă înainte de toate dragoste pentru
copiii pe care urmează să ii educe, indiferent dacă sunt cu nevoi speciale sau nu. Profesorul trebuie
să aibă dăruire și pasiune pentru această profesie, să fie răbdător, corect, integru, să inspire
încredere și siguranță, să aibă ambiție și determinare. Profesorul trebuie să fie integru, deschis,
tolerant, prietenos și sa valorizeze toți copiii, fără discriminare.