You are on page 1of 2

SJK C YOKE KUAN

JALAN GEREJA, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
BILANGAN 4 TAHUN 2017

Tarikh : 30 Oktober 2017 ( Isnin )
Masa : 3.30 petang – 4.00 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat

Kehadiran :
1. LOW SAU KIN GURU BESAR ( PENGERUSI )
2. LOW CHAI YEN PK PENTADBIRAN
3. LEE SIEW YENG PK HEM
4. LIAN PO MEAN PK KOKURIKULUM
5. LAO HOCK GUAN KETUA PANITIA
6. TAN HUI KING SETIAUSAHA
7. CHAN TAI GUET AJK
8. CHUA MOI HONG AJK
9. TEE POO LENG AJK
10. TAN SHOU YEAN AJK
11. LEONG GINN WOEI AJK
12. MUHAMMAD ARSAD AJK
13. SUM KUM FAH AJK
14. CHOK LAY KUAN AJK
15. MASTOR AJK
16. CHING JIN FEI AJK
17. GAN POH LING AJK
18. CHIA MUI LEE AJK
19. CHIA MENG ING AJK
20. LU PEI HOON AJK
21. GURU X AJK

Turut Hadir
-

Tidak Hadir (Bersebab)
-
Urus Setia Mesyuarat :
1. Tan Hui King Setiausaha Panitia Pendidikan Jasmani

1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kerana
sudi hadir ke mesyuarat.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1 Mesyuarat ini menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat Bil
3/ 2017 sebulat suara tanpa pindaan.
*RUJUK PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991
PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASAJAWATANKUASA KERAJAAN

PENUTUP 6.1 - 4 PEMBENTANGAN KERTAS KERJA/ ISU/ LAPORAN 4.1 Mesyuarat ditangguhkan pada 4.00 petang.1 Tarikh tutupkey in data Ujian SEGAK dalam sistem PAJSK secara atas talian : a) Tahun 6 – 31 Oktober 2017 b) Tahun 4 & 5 – 30 November 4. Cadangan : Pn.2 PPPM Pendidikan Jasmani murid-murid perlu dicetak dan disimpan dalam Fail PPPM Murid. Tee Poo Leng 3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT: 3. Urus Setia Panitia Pendidikan Jasmani SJK C Yoke Kuan Tarikh : 1 November 2017 (Rabu) *RUJUK PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASAJAWATANKUASA KERAJAAN . 4. 6.1 - 6.3 Borang Ujian SEGAK juga perlu disimpan dalam Fail PPPM Murid.2 Pengerusi berharap semua guru dapat melaksanakan pesanan menepati masanya. Tindakan: semua guru 5 HAL-HAL LAIN 5. Chua Moi Hong Sokongan : Pn.