You are on page 1of 4

MT 1

Tahun 4
Mac 2018
( 30 minit ) MARKAH

Ujian Topikal
Mac 2018
Tahun 4

MATEMATIK
Tiga Puluh Minit (30 minit)

NAMA : __________________________________
TAHUN : ________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 SOALAN objektif.
2. Kertas soalan ini mengandungi 3 muka surat.
3. Jawab semua soalan dalam kertas jawapan yang disediakan.

DISEDIAKAN OLEH:

.....................................................
WONG SENG ZI
GURU MATEMATIK TAHUN 4 - 2018

1. Ratus B. 61620 dan 62620. 600 B. Rajah 1 Rajah 1 terdapat 300 biji kacang merah di dalam Tin A. 60620. 70972 D. Alice ingin memberitahu bahawa bilangan kacang kepada ibunya. . 1000 4. 57620 C. 44498 B. Hitungkan jumlah bagi 57743 + 13245. 100 D. 69620 . Manakah perkataan yang betul? (C4) A. Berapakah bilangan buah batu bata yang diperlukan oleh kilang ke-2? (C3) A. (C4) A. Sa 2. Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 pada nombor 14609. Ribu D. 59620 D. Syarikat ini membina 5 buah kilang yang memerlukan batu bata berlainan mengikut tertib menaik iaitu 58620. Sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh 3. Sembilan puluh enam ribu tiga dua puluh D. 70988 C. Sembilan enam tiga dua sifar B. Anggarkan bilangan kacang dalam Tin B. 60988 5. Ali diminta untuk menulis nombor 96320 dalam bentuk perkataan.tetapi dia keliru dengan cara penulisan yang betul. 400 C. (C1) A. 68620 B. Puluh C. (C4) A. Sembilan enam tiga dua puluh C.

87000 B. 69830 7. 86570 D. Pen biru tua C. Berapakah mesti ditambah kepada 73289 supaya menjadi 96002. jadi dia telah membundarkan jumlah simpanannya kepada kepada ribu yang terdekat. 31783 D. (C2) A. 22713 D. Pen biru muda D. 47690 > 47000 B. Pen hitam B. 90000 8. Mak Saleh susah mengingati bahawa jumlah wang yang ada dalam bank. 51123 + 11365 + 26321 43048 87444 11. 11693 C. 63260 + 32345 + 14279 43938 77539 B. Pen Merah 10. 57400 > 57000 C. 28740 pen hitam dan juga 16360 pen merah. Analisiskan manakah pembundaran nombor yang berikut kepada ribu yang terdekat adalah salah. 96243 > 96000 D. (C5) A. 68930 B. Manakah bilangan pen yang dikira sebagai anu? (C3) A. (C3) A. (C4) A. Sebuah kilang mengeluarkan 34830 pen biru tua yang melebihi 12320 daripada pen biru muda. 22710 C. Nilaikan jumlah yang Mak Saleh perlu ingat. (C5) A. 39600 > 40000 9. 69930 C. 67830 68830 70830 Tentukan nilai di dalam kotak kosong di atas.6. 69000 D. 22722 . Pilih jawapan yang betul bagi penyelesaian penambahan berikut. 86500 C. Bank Mak Saleh mempunyai simpanan sebanyak RM 86570. 22723 B.

3468 B. Hitung berapa pemadam yang dibeli oleh Jack. Berapakan pelekat yang ada pada Thomas dan Darren? (C4) A. I dan IV D. 40028 + 28932 B. 26622 C. Bandingkan nilai yang terbesar selepas penambahan dihasilkan. 6906 C. (C6) I 12384 + 25158 III. Iris membeli 5 187 biji balon. 52222 B. I dan II C. 38239 + 52038 C. Hasilkan penambahan yang mendapat jawapan 37542. II dan III B. 27644 13. manakala Darren mempunyai 1022 pelekat lebih daripada Thomas.12. (C3) A. 24578 D. 4468 . Thomas mempunyai 25600 pelekat yang dikumpulkan. 12453 + 24985 II 22158 + 10723 IV. 46720 + 16293 D. 20563 + 16979 A. 30798 + 19826 14. III dan IV 15. Jack pula membeli lebih 1 719 biji balon daripada Iris. (C4) A. 6868 D.